holandija stipendije studije
Holandija

Osnovne informacije o studijama u Holandiji

Ukupno stanovnika

17.032.845

Ukupno studenata

656.000

Strani studenti

82.000

Rangirani univerziteti

11

Prosečna cena studija

1.030 – 14.000 €

Rok za apliciranje

15. januar / 1. mart

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

Deci u Holandiji je dozvoljeno da krenu u školu sa samo četiri godine, ali već sa pet godina su obavezni da krenu u osnovnu školu koja traje osam godina. Na poslednjoj godini osnovne škole, deca se savetuju o tipu srednje škole koji bi njima najviše odgovarao, čime cela ova godina predstavlja neku vrstu profesionalne orijentacije. Između 12-16 godine deca pohađaju srednju školu koja je obavezna, a postoje više različitih tipova srednjoškolskog obrazovanja i to:

VMBO programi (četvorogodišnji programi) koji kombinuju opšte i stručno usavršavanje i pripremaju učenike za više stručno usavršavanje i trening (MBO) u trajanju od jedne do četiri godine.

Postoje dva tipa opšteg srednjoškolskog obrazovanja posle koga đaci mogu da upišu studije a to su HAVO (četvorogodišnja škola) i VWO (šestogodišnja škola). Đaci se upisuju u jednu od ove dve škole shodno njihovom uspehu i talentima. Poslednje dve godine HAVO iliti poslednje tri godine VWO se smatraju “drugom fazom” srednje škole ili višim srednjoškolskim obrazovanjem. Učenici se u toku ovih završnih godina fokusiraju na jedan od četiri studijskih grupa (profielen). Svaka studijska grupa je osmišljena tako da đake pripremi za buduće visoke studije. Đaci u VWO i HAVO školama mogu da izaberu jednu od sledećih studijskih grupa:

1. Nauka i Tehnologija (Natuur en Techniek)
2. Nauka i Zdravstvo (Natuur en Gezondheid)
3. Ekonomija i Društvo (Economie en Maatschappij)
4. Kultura i Društvo (Cultuur en Maatschappij)
Samo diploma VWO programa može obezbediti đacima upis na Bachelor program na Research univerzitetima, dok HAVO i viši nivo MBO diploma obezbeđuju učenicima upis na univerzitete primenjenih nauka, ali ne i na research univerzitete.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

U Holandiji se, kao i uostalom u mnogim državama Evrope, visokoškolsko obrazovanje odvija u tri ciklusa i to osnovih (bachelor), master i doktorskih (PhD) studija.
Postoje dva tipa studijskih programa koje nude visoko obrazovanje i to:
• research-oriented programi koje nude research universities, i
• professional higher education programi koje nude univerziteti primenjenih nauka (University of applied sciences).

Research universities su svi univerziteti uključujući i univerzitete tehničkih nauka i inžinjerstva, agrikulture kao i Open University. Univerziteti primenjenih nauka uključuju institucije koje su specijalizovane u specifičnim oblastima i akcenat je na primeni znanja koja pripremaju pojedinca za buduću profesiju, a ne toliko na istraživačkom radu i delatnostima. Studijski programi su podeljeni na studijske periode i ocenjuju se na osnovu ECTS sistema bodovanja. Da bi ste dobili bachelor diplomu (Bachelor of Arts ili Bachelor of Science u zavisnosti od disciplina koje ste izučavali u toku studija) potrebno je da ispunite minimum od 180 ECTS bodova. Na univerzitetima primenjenih nauka (University of Applied Sciences), programi traju četiri godine i student na kraju studija stekne 240 ECTS kredita. Student ovih studija na kraju dobija diplomu Bachelor of Arts/Bachelor of Sciences ili diplomu specifične oblasti studija poput Bachelor of Education, Bachelor of Nursing itd. Postoje i Associates diplome na univerzitetima primenjenih nauka i umetnosti kojima student nakon dve godine studija stiče 120 ECTS poena i može nastaviti, ako to želi, studije do Bachelor nivoa, ili može ući na tržište rada i sa Assocciate diplomom.

Research-oriented Master’s programi zahtevaju sticanje 60, 90 ii 120 ECTS bodova. Za inžinjerstvo, agrikulturu i matematiku, kao i druge prirodne nauke, svi programi zahtevaju sticanje 120 ECTS poena.

Treći ciklus visokog akademskog obrazovanja su PhD programi, ili Professional Doctorate in Engineering (PDEng) i mogu se steći samo na Research univerzitetima. Osnovno za sticanje PhD zvanja je izrada doktorske dizertacije bazirane na jedinstvenom istraživanju i javno odbranjenog. Tri univerziteta inžinjeringa nudi “technological designer” programe naprednih studija i specifičnih zahteva u nekoliko polja inžinjerstva. Ovi programi zahtevaju dve godine studiranja i diplomci ovih studija dobijaju zvanje Professional Doctorate in Engineering  (PDEng.)

 

Da biste upisali Research univerzitet ili Univerzitet primenjenih nauka i umetnosti u Holandiji neophodno je da:

 • Posedujete diplomu srednje škole ili potvrdu da ste redovan đak (ukoliko još uvek niste maturirali), ili da imate završenu prvu godinu univerziteta primenjenih nauka,
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole (prva 3 razreda ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Neophodno je da ste pohađali predmete koji se slušaju na tom određenom studijskom programu i u srednjoj školi te će vam možda biti tražen opis predmeta,
 • Pasoš koji važi još minimum 3 godine,
 • Sertifikat znanja jezka (engleski minimum B2, većina Research univerziteta traži C1),
 • CV,
 • Motivaciono pismo,
 • Pisma preporuke.

Holandija je zemlja sa visokim standardom života, te cene nisu povoljne kao u Italiji ili Nemačkoj, međutim i ova činjenica nije nepremostivi faktor ako se odlučite za studiranje u ovoj zemlji.

ŠKOLARINA

Cene školarina variraju u zavisnosti od toga da li ste EU ili non-EU student (da li posedujete pasoš neke od članica Evropske unije), zatim, da li upisujete državni ili privatni univerzitet. Školarina takođe varira i u odnosu da li ćete pohađati univerzitet primenjenih nauka ili research university.

 • Godišnja školarina za EU studente iznosi u proseku €2.083 što je vrlo povoljna cena studija.
 • Godišnja školarina za non-EU studente u proseku za bachelor programe iznosi između €6.000 i €15.000, a za master programe između €8.000 i €20.000.

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života za studenta u Holandiji na mesečnoj bazi iznose između €800 i €1.100. Postoje brojne pogodnosti za studente u barovima, restoranima, muzejima, bioskopima itd.

Cena studentske sobe će iznositi izmešu 300-600€ mesečno.

Kafa je oko 2€, sendvič sa sirom 3€ a večera u studentskom restoranu iznosi oko 10€. Najisplativija i preporučljiva opcija je da sami pripremate svoje obroke kod kuće. Karta za bioskop je oko 11.5€, karta za autobus je 2€ a možete imati i popust ako izvadite International Student Identity Card (ISIC).

Da biste studirali u Holandiji neophodno je da imate provisional residence permit (mvv) i residence permit (vvr).

USLOVI

 • Morate biti primljeni na research ili university of applied sciences na full-time akreditovan program
 • Morate posedovati određena finansijska sredstva

Vaša studentska viza će biti u trajanju studijskog programa plus tri meseca nakon toga. Boravišna dozvola se izdaje na maksimum 5 godina. U toku trajanja studentske vize imaćete pravo na part-time posao (do 10h nedejno) ili full-time posao u toku letnjih meseci raspusta. Možete se zaposliti samo u slučaju da vaš poslodavac ima radnu dozvolu za vas.

U Holandiji postoji nekoliko opcija i izvora za dobijanje stipendije a više možete pronaći na linku OVDE. Uglavnom opcije su sledeće:

 1. Državna holandska stipendija (Holland Scholarship) u iznosu od 5000 EUR koja se prima jednokratno.
 2. Stipendije koje daju sami fakulteti (kreću se od punih stipendija do oslobađanja od školarine delimično ili u potpunosti).

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U HOLANDIJI

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
master stipendija italija 2017
Italija

Osnovne informacije o studijama u Italiji

Ukupno stanovnika

59.797.977

Ukupno studenata

1.800.000

Strani studenti

70.000

Rangirani univerziteti

38

Prosečna cena studija

600 – 15.500 €

Rok za apliciranje

15. april

Od 2004. godine, obavezno školovanje povećano je sa 9 (6-15) na 12 (6-18), što znači da morate imati 12 godina obaveznog školovanja kako bi se upisali na neki od univerziteta u Italiji.

Važna napomena: Da biste se upisali na fakultet u Italiji (državni ili privatni), neophodno je da imate 12 godina školovanja (8 godina osnovna škola + 4 godine srednja škola), sa dodatnim uslovom da poslednja dva razreda srednje škole (3. i 4.) morate pohađati u ISTOM obrazovnom sistemu. To praktično znači da, ako ste na primer u četvrtom razredu išli na studentsku razmenu u npr. Ameriku i tamo završili 4. razred, a prethodno ste 3. razred završili u npr. Srbiji ili Bosni, nećete moći da se upišete na fakultet u Italiji.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Nakon završene srednje škole, đaci imaju pred sobom sledeće opcije što se tiče visokog obrazovanja:

1.Osnovne studije (Laurea triennale ili Diploma accademico di primo livello) – traju 3 godine

2. Osnovne studije jedinstvenog ciklusa (Laurea magistrale a ciclo unico ili Osnovne+Master studije) – odnose se na pojedine discipline i naučne oblasti i to:

 • 5 godina – Farmacija, Farmaceutska hemija (Chimica e tecnologie farmaceutiche), Veterina, Pravo, Arhitektura, Pedagogija.
 • 6 godina – Medicina i hirurgija, Stomatologija.

3. Master studije (Laurea magistrale ili Diploma accademico di secondo livello) – traju 2 godine i posle njih se može ići na doktorske studije.

4. Specijalističke master studije (Master universitari) – traju 1 godinu i posle njih se ne može ići na doktorske studije.

5. Doktorske studije (Dottorato di ricerca (PhD), ili Diploma accademico di formazione alla ricerca, ili Diploma di Perfezionamento – PhD) – traju 3, 4 ili 5 godina u zavisnosti od oblasti i samog programa studija.

Dokumentacija za apliciranje je standardna. Ukoliko aplicirate na osnovne studije na engleskom jeziku, sva dokumentacija može biti prevedena na engleski jezik, međutim za kasnije procedure će Vam biti potrebni prevodi na italijanski jezik, te je možda bolje da odmah sve prevedete na italijanski.

 • Diploma srednje škole ili potvrda da ste redovan đak (ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole (prva 3 razreda ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Pasoš koji važi još minimum 3 godine,
 • Sertifikat znanja jezka (engleski minimum B2, neki fakulteti traže i više kao npr. Bocconi, ili italijanski ako upisujete program na italijanskom jeziku, takođe minimum B2).
 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Preporuke

Italija se svrstava u red zemlja koje imaju najpovoljnije cene studiranja (ukupno školarina i troškovi života).

ŠKOLARINA

Same cene školarina variraju u zavisnosti od toga da li ste na državnom ili privatnom fakultetu. Školarina za državni fakultet zavisi od Vaše trenutne finansijske i imovinske situacije, dakle, od primanja vaših roditelja, te je zato potrebno poslati finansijsku dokumentaciju kako bi procenili bruto prihod Vaše porodice.

 • Državni fakulteti: od 600 do 3.000 EUR (u proseku školarina na državnim fakultetima je oko 1.200-1.800 EUR za osnovne studije)
 • Privatni fakulteti školarine se kreću od 3.000 do 12.000 EUR.

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života za studenta u Italiji iznose 950 EUR.

Stan se može iznajmiti u studentskom domu ili privatno od 100 do 600 EUR/mesečno

Računi (struja, telefon, internet, voda): oko 60 EUR/mesečno

Ručak u menzi iznosi od 3 do 5 EUR, dok u restoranu iznosi oko 15 EUR.

Nekoliko je faza koje morate proći kako biste dobili studijsku vizu za Italiju. Važno je napomenuti da sva dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za vizu MORA biti PREVEDENA na italijanski jezik od strane sudskog tumača čiji potpis treba da bude overen u sudu “Haškim apostilom”. Ovo se ne odnosi na dokumenta koja su već na italijanskom ili na engleskom jeziku (u originalu).

1. PREDUPIS

Predupis na fakultete je obavezan za sve strane studente (bez obzira na činjenicu da ste već dobili potvrdan odgovor od željenog fakulteta), uslov je za dobijanje vize i obavlja se na Odeljenju za studente Ambasade Italije u Beogradu (Birčaninova 9, tel. +381/11/30-66-172, e-mail preiscrizioni.belgrado@esteri.it). Predupis za akademsku godinu 2017/2018 će se obaviti u periodu od 20. marta do 21 jula. Dokumentaciju i potrebne formulare (popunjene) treba lično predati na Odeljenju za studente u Konzulatu Ambasade Italije, svakog radnog dana od 09.00-11.00.

Ova faza procedure je besplatna.

2. DICHIARAZIONE DI VALORE i CODICE FISCALE

Dichiarazione di valore ili dokument o valorizaciji diplome služi kao zvanična potvrda, jedino priznata od strane italijanskih univerziteta o nivou Vašeg stečenog obrazovanja. Na šalteru br. 3 Konzularnog odeljenja možete tražiti izdavanje fiskalnog broja – CODICE FISCALE – koji je neophodan za obavljanje svih administrativnih procedura u Italiji.

Ova faza procedure je besplatna.

3. VIZA

Nakon koraka 1 i 2 Odeljenje za studente Ambasade Italije će proslediti studentima povratne informacije od odabranog fakulteta (obično sredinom avgusta, prema kalendaru predvidjenom za tu akademsku godinu) i tada se počinje procedura za dobijanje vize. Dokumentacija za VIZE za studiranje se prima na Odeljenju za vize Ambasade Italije (Birčaninova 9). Informacije o datumu i vremenu podnošenja dokumentacije se mogu dobiti na telefon br. +381/11/30-66-153 i na adresi visti.belgrado@esteri.it.

Počev od 15.2.2016., izdavanje studijske vize za boravak duži od 90 dana košta 50 EUR.

U Italiji postoji nekoliko opcija i izvora za dobijanje stipendije:

 1. Državna stipendija Ministarstva spoljnih poslova Italije (FARNESINA).
 2. Regionalne stipendije koje daju regionalne agencije i za privatne i državne fakutlete koja se dodeljuje na osnovu finansijskog stanja porodice studenta. Preko ovih agencija se aplicira i za dom i menzu.
 3. Stipendije koje daju sami fakulteti (kreću se od punih stipendija do oslobađanja od školarine delimično ili u potpunosti).
 4. Umanjenje školarine – sam fakultet  svrstava studente u kategorije (brackets) prema visini primanja roditelja i u skladu sa tim se određuje iznos školarine.

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U ITALIJI

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Zarađujte i učite u Šangaju – intervju sa Milicom Igrutinović
Milica Igrutinović nam prenosi svoje iskustvo iz Šangaja gde je upisala školu kineskog jezika, a paralelno radi kao predavač engleskog jezika u nekoliko škola jezika u Šangaju. Veliki broj mladih ljudi iz našeg regiona se odlučuje za studije u Kini, i sva iskustva koja smo mi imali prilike da čujemo su više nego pozitivna. Pročitajte kako izgleda život i rad u Kini iz Milicinog ugla, a uvek nas možete kontaktirati na office@viacademica.com i poslati besplatan upit ako vam je potrebno još informacija.
VIA BLOG: Recite nam nešto o sebi.
Zovem se Milica Igrutinovic. Završila sam studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Departmanu za srpski jezik i književnost.
VIA BlLOG: Kako se rodila ideja o studijama u inostranstvu?
Uvidevši da nakon završenih osnovnih studija u Srbiji ne mogu naći stalno zaposlenje, rešila sam da dalje usavršavanje i potragu za poslom nastavim van granica Srbije. Sa ove tačke gledišta mogu reci da u tom trenutku nisam bila uopšte upoznata sa istorijom i kulturom Narodne Republike Kine, a naročito sa načinom života stanovnika ove istočne zemlje. Ideja da odem u Kinu javila se sasvim slučajno; dobila sam informaciju od poznanika koji je živeo i radio u Šangaju da je ovaj grad u potrazi za predavačima engleskog jezika i da nije neophodno da posedujete diplomu prilikom apliciranja za posao.
Kao predavač engleskog jezika imam tu privilegiju da radim dvadeset sati nedeljno, i veoma brzo sam uvidela da pored posla kojim se bavim imam sasvim dovoljno vremena za usavršavanje. Kako sam lingvista po struci, logičan korak bio je upis kursa kineskog jezika.
Proces apliciranja  prilično je jednostavan. Obzirom da se ne radi o zvaničnom degree programu potrebno je samo obezbediti finansijska sredstva za upis i obaviti lekarski pregled. Možete izabrati da pohađate predavanja tri puta nedeljno u trajanju od tri sata, te je ta činjenica za mene bila olakšavajuca okolnost, obzirom da pored studiranja i radim.
VIA BLOG: Na koji način ste se finansirali studije? 
Ja studije finansiram sama. Na svim fakultetima u Šangaju postoji mogućnost apliciranja za stipendiju koja je dovoljna da pokrije troškove života i stanovanja (imate mogućnost da besplatno živite u domu Univerziteta ili da sami plaćate smestaj). Da sam ranije bila upoznata sa tim, definitivno bih se odlučila za neki od ponuđenih master programa pri mom ili nekom drugom Univerzitetu.
VIA BLOG: Kako ste pronašli svoj prvi smeštaj, prijatelje, mesta za izlaske, čitaonice…?
Šangaj je internacionalni grad sa mnoštvom studenata iz svih delova sveta. Dostupne su grupe na popularnim mrežama (facebook, wechat…) preko kojih ćete naći povoljan smeštaj bez posrednika, kao i savete za sve vrste izazova na koje možete naići. Što se mesta za izlaske tiče, u strogom centru Šangaja je locirano mnoštvo klubova, barova i restorana sa kuhinjama iz svih delova sveta. U pojedinim klubovima, ukoliko dođete pre ponoći, dobićete od zaposlenih narukvice koje možete
koristiti za besplatno preuzimanje pića.
VIA BLOG: Opišite nam Univerzitet na kome ste studirali, slušaonice, sistem, profesore, program nastave, studentski dom/kantinu, aktivnosti… Sve što mislite da je relevantno za Vaš život i studiranje.
Fakultet na kome studiram ima dva kampusa – kampus na kome se pohađaju predavanja kineskog jezika nalazi se na samo pet metro stanica od strogog centra grada. Svi profesori govore tečno engleski jezik i uvek su spremni da studentima izađu u susret. Čak i ukoliko imate nedoumice oko domaćeg zadatka možete ih u svakom trenutku
kontaktirati. Na kraju svakog semestra ocenjuje se rad profesora,  i imate priliku da uložite žalbu ukoliko niste zadovoljni kvalitetom predavanja ili ponuđene literature. Švake nedelje fakultet organizuje različite vrste radionica na kojima možete naučiti kako da napravite tradicionalno kinesko jelo ili savladate određenu borilačku veštinu. Takođe, možete se jednom mesečno prijaviti za ekskurzije koje se realizuje u prelepim gradovima i selima u okolini Šangaja. Na kraju svakog semestra organizuju se  razne vrste takmičenja, gde studenti kineskog kao stranog imaju mogućnost da pokažu stečeno znanje i budu, ukoliko pobede, dodatno finansijski nagrađeni.
U Šangaju ćete zaista veoma brzo premostiti sve kulturološke razlike. Ukoliko poznajete osnove mandarinskog jezika svakako ćete se komfornije osećati, ali to zaista nije neophodno obzirom da većina stanovništva govori bazični engleski jezik.
VIA BLOG: Koje su glavne razlike života i studiranja između mesta iz koga dolazite i mesta gde ste studirali?
Svakako životni standard koji je jako visok.
Šangaj spada u jedan od najskupljih gradova sveta. Međutim, ono što ovaj grad odvaja od svih ostalih metropola je to što ćete ovde imati mogućnost izbora. Na primer, u popularnim internacionalnim restoranima večera može koštati i do 50 evra, ali isto tako u kineskom restoranu možete jesti veoma ukusan i zdrav obrok za 5 evra. Takođe, želela bih da naglasim da šangajski metro obuhvata ceo grad, nov je, čist i povoljan, te je lako doći sa jednog kraja grada na drugi.
VIA BLOG: Šta je po Vašem mišljenju najvrednije iskustvo koje ste stekli tokom studija u inostranstvu?
Pored stečenih veština, sklapanja prijateljstava sa ljudima različitih nacija, smatram da je najdragocenije to što u inostranstvu naučite da verujete sebi i brinete o sebi, da sami donosite odluke o svom životu, da uspavate svoje strahove i hrabro koračate ka ispunjenju ciljeva.
VIA BLOG: Šta biste voleli da poklonite budućim studentima kao najvredniji savet ako se odluče da deo studija ili ceo program završe negde u inostranstvu?
Ne dozvolite da iskustva i predrasude drugih ljudi utiču na vašu odluku o životu kakav želite da živite. Obogatite sebe novim iskustvima i budite otvoreni za nova saznanja.

SREĆNO!

 

Ukoliko imate pitanje u vezi sa studijama i stipendijama u inostranstvu, pošaljite nam besplatan upit popunjavanjem upitnika ispod, i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku.