Usluge

MENTORSKI PAKETI

Kreirali smo pakete koje obuhvataju niz usluga i podršku tokom celog procesa u cilju upisa na željene studije koji Vam omogućavaju da uštedite i do 50%

OSNOVNE I MASTER STUDIJE

STANDARDNI MENTORSKI PAKETI

ZA DRŽAVNE I PRIVATNE UNIVERZITETE ŠIROM SVETA

OSNOVNE STUDIJE PREMIUM

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 10 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života.

AKADEMSKA I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina savetovanja oko odabira programa i izrada detaljnog plana.

PRAKSE I STAŽIRANJA

 • Pronalaženje praksi i stažiranja relevantnih za oblast studija na koje aplicirate.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Uključene u paket do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate.

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Smernice i uputstva za pisanje, i besplatna revizija eseja.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Aplikacije koje šaljete na neki od naših partnerskih univerziteta se ne računaju u ovaj broj, dobijate ih besplatno.
 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, procedure post-aplikacionih procesa.
 • Slanje aplikacije za regionalnu stipendiju nije uključeno u paket. Dobijate besplatno vodič za dokumentaciju i detaljno uputstvo za samostalno slanje.

MASTER STUDIJE PAKET BASIC

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 8 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima. Besplatno dobijate informacije o državnim stipendijama za 3 zemlje koje ste odabrali.

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 1 termin savetovanja oko odabira programa i izradu detaljnog plana.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum VitaeSTANDARD

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM ILI ZA STIPENDIJU

 • Eseji za Chevening stipendiju nisu obuhvaćeni paketom. Potrebna je doplata u iznosu od 100 EUR ukoliko želite da Vam mi izradimo ova 4 eseja.

REVIZIJA MOTIVACIONOG PISMA/ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM ILI ZA STIPENDIJU

 • Smernice i uputstva za pisanje, kao i besplatna revizija eseja.

AKADEMSKO ILI PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 3 APLIKACIJE NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Aplikacije koje šaljete na neki od naših partnerskih univerziteta se ne računaju u ovaj broj, dobijate ih besplatno.
 • Studenti sami prate aplikacije, Via Academica im pomaže samo oko upisa na izabrani fakultet u vidu pisanih instrukcija.
 • Slanje aplikacije za regionalnu stipendiju nije uključeno u paket. Dobijate besplatno vodič za dokumentaciju i detaljno uputstvo za samostalno slanje.

MASTER STUDIJE PREMIUM

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 10 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života. Besplatno dobijate detaljne informacije o svim raspoloživim državnim stipendijama u svim zemljama Evrope.

AKADEMSKA I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina savetovanja oko odabira programa i izrada detaljnog plana.

PRAKSE I STAŽIRANJA

 • Pronalaženje praksi i stažiranja relevantnih za oblast studija na koje aplicirate.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Uključene u paket do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate.

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Smernice i uputstva za pisanje, kao i besplatna revizija eseja.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Aplikacije koje šaljete na neki od naših partnerskih univerziteta se ne računaju u ovaj broj, dobijate ih besplatno.
 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, procedure post-aplikacionih procesa.
 • Slanje aplikacije za regionalnu stipendiju nije uključeno u paket. Dobijate besplatno vodič za dokumentaciju i detaljno uputstvo za samostalno slanje.

SVI NIVOI STUDIJA

PAKETI ZA ODREĐENE UNIVERZITETE

ZA BOCCONI, NAŠE PARTNERSKE UNIVERZITETE I SRENJE ŠKOLE

BOCCONI UNIVERZITET

  Prva faza: APLIKACIONA STRATEGIJA

Detaljne informacije o proceduri za apliciranje na Bocconi programe i stipendije.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

PROFIL ŠKOLE (SCHOOL PROFILE)

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE APLIKACIJE I UPIS NA FAKULTET

 • Besplatno dobijate praćenje aplikacija, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, formulari za upis i dokumentacija) Student vodi računa o rokovima, Via Academica tumači zahteve i šalje instrukcije.
 • Dobijate podršku za upis na program i instrukcije za uplatu školarine.
 • Ukoliko ne upišete u prvom roku željeni program, u cenu paketa je uključena revizija dokumentacije i ponovno slanje aplikacije.
 • Aplikacija za Bocconi dom nije uključena u ovaj paket, dobijate besplatno uputstva i smernice za samostalno apliciranje.
 • Aplikacija za Bocconi umanjenje školarine i ISU stipendiju nisu uključene u ovaj paket.
 • Ukoliko studenti naknadno odluče da uzmu PREMIUM paket za osnovne studije cena će im biti umanjenja za 300 EUR.

PRIPREME U ŠKOLAMA ZA POLAGANJE TESTOVA NEOPHODNIH ZA APLICIRANJE

Via Academica ima saradnju sa nekoliko škola koje su specijalizovane za pripreme za SAT, Bocconi test, TOEFL, IELTS itd. Preko nas ostvarujete popust i do 50% na pripreme.

PARTNERSKI UNIVERZITETI

 Prva faza: STRATEGIJA

Personalizovani spisak programa o stipendija (PSP) obuhvata do 8 programa i stipendija naših partnerskih univerziteta, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života.

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

2 termina pripreme strategije za apliciranje sa ličnim mentorom 1 na 1.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

REVIZIJA DOKUMENTACIJE

Uključuje reviziju i prilagođavanje standardima univerziteta Vašeg CV-ja, motivacionog pisma i preporuka).

 • Student dobija instrukcije za izradu dokumentacije, a kada je pripremi, šalje Via timu na reviziju.

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 3 APLIKACIJE NA PROGRAME I STIPENDIJE

Online slanje aplikacija, a ukoliko se šalje poštom uz Vaše lično prisustvo.

 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa Vama, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, formulari za upis i dokumentacija).
 • Oslobođeni ste plaćanja aplikacione takse za određene univerzitete.
 • Ukoliko student ne bude primljen na neki od prvobitno izbranih fakulteta, dobija dodatne dve prijave besplatno za naše partnerske univerzitete

SREDNJE ŠKOLE I RAZMENE

 Prva faza: PROCENA I STRATEGIJA

POČETNO SAVETOVANJE SA MENTOROM

Razgovor o opcijama koje su vam na raspolaganju u skladu sa vašim željama, interesima, ciljevima i finansijama.

INTERVJU SA KANDIDATOM

Inicijalni intervju sa kandidatom i izveštaj o prefererencijama.

___________

  Druga faza: PRIPREMA I APLICIRANJE

Kompletna podrška preko on-line sistema za pravljenje profila i saveti za izbor najboljih škola za vas.

Obuka i polaganje ELTiS testa engleskog jezika za upis u srednju školu.

Nalaženje i povezivanje kandidata sa host porodicom.

Rezervacija slotova za vize i priprema dokumentacije za istu.

____________

  Treća faza: NAKON UPISA

Orijentacija i informativna sesija pred i nakon odlaska kandidata u školu.

Posete i kontrole kandidata koji su u host porodici.

Mesečni izveštaji za roditelje o napretku kandidata u školi i stepen zadovoljstva host porodicom.

OSNOVNE I MASTER STUDIJE

MENTORSKI PAKETI ZA SPECIFIČNE ZEMLJE

ZA DRŽAVNE UNIVERZITETE

OSNOVNE STUDIJE NEMAČKA

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 8 programa i stipendija u Nemačkoj, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života.

KONTAKTIRANJE UNIVERZITETA

 • Komunikacija sa kancelarijama za međunarodne studente.

AKADEMSKA I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina savetovanja oko odabira programa i izradu detaljnog plana.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Uključene u paket do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate.

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Smernice i uputstva za pisanje, i besplatna revizija eseja.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, formulari za upis i dokumentacija).

MASTER STUDIJE NEMAČKA

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 8 programa i stipendija u Nemačkoj, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života. Besplatno dobijate informacije o DAAD i Bayhost stipendiji.

KONTAKTIRANJE UNIVERZITETA

 • Komunikacija sa kancelarijama za međunarodne studente.

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina savetovanja oko odabira programa i izradu detaljnog plana.

DAAD STIPENDIJA

Besplatno dobijate informacije o DAAD, državnoj nemačkoj stipendiji za master i doktorske studije.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Motivaciono pismo se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom jeziku.

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Smernice i uputstva za pisanje, i besplatna revizija eseja.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

 • Motivaciono pismo za DAAD stipendiju je uključeno u ovaj paket.

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Aplikacija za DAAD stipendiju je uključena u ovaj paket.
 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, formulari za upis i dokumentacija).

OSNOVNE I MASTER STUDIJE AUSTRIJA

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 4 programa u Austriji, i sve detalje vezane za uslove upisa i apliciranje.

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 1 termin savetovanja oko odabira programa i izradu detaljnog plana.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum VitaeSTANDARD

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

AKADEMSKO ILI PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 3 APLIKACIJE NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, kurs jezika, formulari za upis i dokumentacija).

KREIRAJTE SAMI SVOJ PAKET USLUGA PREMA POTREBAMA

Pogledajte naše pojedinačne usluge      

girl-1-1