Usluge

MENTORSKI PAKETI

Kreirali smo pakete koje obuhvataju niz usluga i podršku tokom celog procesa u cilju upisa na željene studije koji Vam omogućavaju da uštedite i do 50%

OSNOVNE I MASTER STUDIJE

STANDARDNI MENTORSKI PAKETI

ZA DRŽAVNE I PRIVATNE UNIVERZITETE ŠIROM SVETA

OSNOVNE STUDIJE PREMIUM

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Personalizovani spisak programa o stipendija (PSP) obuhvata do 10 programa i stipendija naših partnerskih univerziteta, koji odgovaraju vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života.

AKADEMSKA I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina pripreme strategije i konsultacija za apliciranje sa mentorom 1 na 1, što podrazumeva savetovanje oko odabira programa i izradu detaljnog plana koraka za uspešno apliciranje.

PRAKSE I STAŽIRANJA

 • Savetovanje za prakse, konferencije, vannastavne aktivnosti i kako student da unapredi svoju biografiju. Uključivanje u program Via Académica studenata ambasadora.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

 • Obuhvata izradu CV-a u formatu prema standardima i uslovima koje propisuju univerziteti. CV se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom, italijanskom, španskom ili francuskom jeziku.

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Koncizno, relevantno, uz poštovanje forme i standarda, individualni pristup u izradi i vaš lični pečat.
 • Radionica za izradu motivacionog pisma, student dobija video instrukcije i primere dokumentacije na emejl. Nakon radionice student šalje svoje verzije dokumentacije, i nakon toga Via mentori sa studentom rade revizju i konačnu verziju.
 • Motivaciono pismo se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom, španskom italijanskom ili francuskom
  jeziku.
 • Uključene su do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate (broj reči, odgovori na pitanja i sl.)

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Ukoliko aplikacija za akademski program zahteva pisanje eseja na specifičnu temu, od nas dobijate sve smernice i uputstva za pisanje, kao i besplatnu reviziju eseja. Studenti sami pišu eseje.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

 • Oblikovano prema kandidatu i uslovima propisanim od strane univerziteta.

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

 • Izrada jednog akademskog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu. *Ukoliko fakultet zahteva ili preporučuje

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, ukoliko je potrebno i na jasan zahtev kandidata dodatno tumačanje procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta i dokumentacija).
 • Ukoliko student mora da polaže univerzitetske testove, matching procedure i druge vidove selekcije, Via Academica pomaže oko tumačenja procedura. Student samostalno pristupa nalozima i radi navedeno.
 • Instrukcije za upis daje direktno fakultet, ukoliko je potrebno i moguće VIa pruža dodatno tumačenje za upis.
 • Student sam vrši plaćanje depozita i aplikacionih taksi, uz Via instrukcije ukoliko je potrebno.
 • Italija: Slanje aplikacije za regionalnu stipendiju nije uključeno u paket. U okviru paketa dobijate vodič za prikupljanje dokumentacije i detaljno uputstvo za samostalno slanje aplikacije nakon što student upiše fakultet u Italiji.

MASTER STUDIJE PAKET BASIC

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Personalizovani spisak programa i stipendija (PSP) obuhvata do 6 programa i stipendija, koji odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima. Uz paket dobijate informacije o državnim stipendijama za 3 zemlje koje ste odabrali. PSP obuhvata iste informacije

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 1 termin priprema strategije za apliciranje sa mentorom 1 na 1, što podrazumeva savetovanje oko odabira programa i izradu detaljnog plana koraka za uspešno apliciranje.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum VitaeSTANDARD

Obuhvata izradu CV-a u formatu prema standardima i uslovima koje propisuju univerziteti. CV se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom, italijanskom, španskom ili francuskom jeziku.

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM ILI ZA STIPENDIJU

 • Koncizno, relevantno, uz poštovanje forme i standarda, individualni pristup u izradi i vaš lični pečat.
 • Radionica za izradu motivacionog pisma, student dobija video instrukcije i primere dokumentacije na e-mejl. Nakon radionice student šalje svoje verzije dokumentcije, i nakon toga Via mentori sa studentom rade revizju i konačnu verziju.
 • Motivaciono pismo se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom, španskom italijanskom ili francuskom jeziku.
 • Uključene su do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate (broj reči, odgovori na pitanja i sl.)
 • Motivaciono pismo, odnosno eseji za Chevening stipendiju nisu obuhvaćeni ovom uslugom u ovom paketu. Potrebna je doplata u iznosu od 100 EUR ukoliko želite da vam Via tim pomogne u izradi ova 4 eseja.

REVIZIJA MOTIVACIONOG PISMA/ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM ILI ZA STIPENDIJU

 • Ukoliko aplikacija za akademski program zahteva pisanje eseja ili specifičnog motivacionog pisma na specifičnu temu, od nas dobijate sve smernice i uputstva za pisanje, kao i besplatnu reviziju eseja

AKADEMSKO ILI PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

 • Izrada jednog akademskog ili profesionalnog pisma preporuke po vašem izboru specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 3 APLIKACIJE NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Instrukcije i pomoć prilikom slanje aplikacija.
 • Studenti sami prate aplikacije, Via Academica im pomaže samo oko tumačenja upisa na izabrani fakultet u vidu pisanih instrukcija ukoliko je potrebno i moguće, i na jasan zahtev putem maila.
 • Student sam vrši plaćanje depozita i aplikacionih taksi, uz Via instrukcije ukoliko je potrebno.
 • Italija: Slanje aplikacije za regionalnu stipendiju nije uključeno u paket. U okviru paketa dobijate vodič za prikupljanje dokumentacije i detaljno uputstvo za samostalno slanje aplikacije nakon što student upiše fakultet u Italiji.

MASTER STUDIJE PREMIUM

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 6 programa i stipendija, koji odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima. Uz paket dobijate informacije o državnim stipendijama za 3 zemlje koje ste odabrali. PSP obuhvata iste informacije

AKADEMSKA I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina priprema strategije za apliciranje sa mentorom 1 na 1, što podrazumeva savetovanje oko odabira programa i izradu detaljnog plana koraka za uspešno apliciranje.

DRŽAVNE STIPENDIJE

 • U sklopu paketa dobijate detaljne informacije o svim raspoloživim državnim stipendijama u zemljama Evrope koje vas zanimaju za nastavak studija

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

Koncizno, relevantno, uz poštovanje forme i standarda, individualni pristup u izradi i vaš lični pečat.

 • Radionica za izradu motivacionog pisma, student dobija video instrukcije i primere dokumentacije na ne-mejl. Nakon radionice student šalje svoje verzije dokumentcije, i nakon toga Via mentori sa studentom rade revizju i konačnu verziju.
 • Motivaciono pismo se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom, španskom italijanskom ili francuskom jeziku.
 • Uključene su do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate (broj reči, odgovori na pitanja i sl.)

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Ukoliko aplikacija za akademski program zahteva pisanje eseja na specifičnu temu, od nas dobijate sve smernice i uputstva za pisanje, kao i besplatnu reviziju eseja.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

Oblikovano prema Vama i uslovima propisanim od strane univerziteta.

***Umesto motivacionog pisma za akademski program i stipendiju, student može da izbare da mu Via tim pomogne u izradi motivacionog pisma za Chevening aplikaciju.

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

 • Izrada jednog akademskog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu.

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

 • Izrada jednog profesionalnog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu.

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

Instrukcije i pomoć prilikom slanje aplikacija.

 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, ukoliko je potrebno i na jasan zahtev kandidata dodatno tumačanje procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta i dokumentacija).
 • Ukoliko student mora da polaže univerzitetske testove, i druge vidove selekcije, Via Academica pomaže okon tumačenja procedura. Student samostalno pristupa nalozima ni radi navedeno.
 • Instrukcije za upis daje direktno fakultet, ukoliko je potrebno i moguće Via pruža dodatno tumačenje za upis.
 • Student sam vrši plaćanje depozita i aplikacionih taksi, uz Via instrukcije ukoliko je potrebno.
 • Italija: Slanje aplikacije za regionalnu stipendiju nije uključeno u paket. U okviru paketa dobijate vodič za prikupljanje dokumentacije i detaljno uputstvo za samostalno slanje aplikacije nakon što student upiše fakultet u Italiji.

SVI NIVOI STUDIJA

PAKETI ZA ODREĐENE UNIVERZITETE

ZA BOCCONI, NAŠE PARTNERSKE UNIVERZITETE I SRENJE ŠKOLE

BOCCONI UNIVERZITET

  Prva faza: APLIKACIONA STRATEGIJA ZA BOCCONI

Detaljne informacije o proceduri za apliciranje na Bocconi programe i stipendije:

 • Linkovi
 • Trajanje studija
 • Iznos školarine po godini studija
 • Rokovi za apliciranje
 • Detaljne informacije o testovima i prijemnim ispitima
 • Način i troškovi slanja aplikacije
 • Uslovu prethodnog obrazovanja
 • Dokumentacija potrebna za apliciranje
 • Traženi nivo znanja jezika i sertifikati koji se prihvataju
 • Informacije o troškovima života
 • Univerzitetske stipendije ukoliko su dostupne (iznos, rok i način apliciranja)
  Smeštaj (link ka opcijama i smernicama)
 • Viza (link ka instrukcijama)

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

 • Obuhvata izradu CV-a u formatu prema standardima i uslovima koje propisuju univerziteti. CV se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na italijanskom jeziku.

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

Koncizno, relevantno, uz poštovanje forme i standarda, individualni pristup u izradi i vaš lični pečat.

 • Radionica za izradu motivacionog pisma, student dobija video instrukcije i primere dokumentacije na e-mejl. Nakon radionice student šalje svoje verzije dokumentcije, i nakon toga Via mentori sa studentom rade revizju i konačnu verziju.
 • Motivaciono pismo se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na italijanskom jeziku.

PROFIL ŠKOLE (SCHOOL PROFILE)

Dobijate besplatno profil vaše škole na engleskom jeziku izrađen po Bocconi standardima (istorijat škole, rangiranje škole na nivou regiona i države, sistem ocenjivanja, nastavni plan za vaš smer sa brojem časova). Ovo važi za državne škole u regionu, učenici internacionalnih škola dobijaju ovaj dokment u školi.

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE APLIKACIJE I UPIS NA FAKULTET

 • Pomoć prilikom slanje aplikacija na željene programe ili detaljne instrukcije.
 • Student sam prati aplikacije, i ukoliko je potrebno i na jasan zahtev kandidata dodatno tumačanje procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta i dokumentacija).
 • Ukoliko student mora da polaže univerzitetske testove, i druge vidove selekcije, Via Academica pomaže oko tumačenja procedura. Student samostalno pristupa nalozima i radi navedeno. Instrukcije za upis daje direktno fakultet, ukoliko je potrebno i moguće VIa pruža dodatno tumačenje za upis.
 • Student sam vrši plaćanje depozita i aplikacionih taksi, uz Via instrukcije ukoliko je potrebno.
 • Aplikacija za Bocconi dom nije uključena u ovaj paket, ukoliko student javi da je zainteresovan za dom po regularnoj ceni dobijate uputstva i smernice za samostalno apliciranje.
 • Aplikacija za Bocconi umanjenje školarine i ISU stipendiju nisu uključene u ovaj paket.

DODATNE USLUGE ZA STUDENTE KOJI SU UZELI BOCCONI PAKET PO UMANJENIM CENAMA

SAVETOVANJE ZA UMANJENJA I STIPENDIJE

 • Studenti dobijaju instrukcije, tumačenje aplikacione produre i spisak nephodne dokumentacije.

INSTRUKCIJE ZA BOCCONI UMANJENJE ŠKOLARINE

 • Slanje aplikacije nije uključeno u cenu usluge. Dobijate besplatno vodič za dokumentaciju i detaljno uputstvo za samostalno slanje

INSTRUKCIJE ZA ITALIJANSKU REGIONALNU STIPENDIJU (ISU BOCCONI STIPENDIJA)

Slanje aplikacije za regionalnu stipendiju nije uključeno u paket. Dobijate vodič za dokumentaciju i detaljno uputstvo za samostalno slanje.

PRIPREME U ŠKOLAMA ZA POLAGANJE TESTOVA NEOPHODNIH ZA APLICIRANJE

Via Academica ima saradnju sa nekoliko škola koje su specijalizovane za pripreme za SAT, Bocconi test, TOEFL, IELTS itd. Preko nas ostvarujete popust na pripreme.

DODATNO:

 • Sastanak sa predstavnicima fakulteta tokom Via Academica Study Expo online sjama ili u drugim terminima.
 • Svi studenti imaju besplatno savetovanje za izbor fakulteta i do tri prijave na Via partnerske univerzitete.
 • Ukoliko studenti naknadno odluče da uzmu PREMIUM paket za osnovne studije cena će im biti umanjena za iznos Bocconi paketa.

PARTNERSKI UNIVERZITETI

 Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 8 programa i stipendija naših partnerskih univerziteta (ili aplikacione stretegije za izbrane fakultete), koji odgovaraju vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života.

PSP OBUHVATA SLEDEĆE INFORMACIJE ZA SVAKI PROGRAM:

 • Naziv univerziteta
 • Lokacija kampusa
 • Naziv studijskog programa i tačne kvalifikacije koje stičete nakon završetka studija
 • Jezik na kom je program
 • Linkovi
 • Kurikulum (spisak predmeta)
 • Broj ECTS bodova
 • Trajanje studija
 • Iznos školarine po godini studija
 • Rokovi za apliciranje
 • Detaljne informacije o testovima i prijemnim ispitima
 • Način i troškovi slanja aplikacije
 • Uslovi za upis na osnovu prethodnog obrazovanja
 • Dokumentacija potrebna za apliciranje
 • Traženi nivo znanja jezika i sertifikati koji se prihvataju
 • Informacije o troškovima života
 • Stipendije ukoliko su dostupne (iznos, rok i način slanja aplikacije)
 • Smeštaj (link ka opcijama i smernicama)
 • Viza (link ka instrukcijama)

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina pripreme strategije i konsultacija za apliciranje sa mentorom 1 na 1, što podrazumeva savetovanje oko odabira programa i izradu detaljnog plana koraka za uspešno apliciranje.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

INSTRUKCIJE ZA IZRADU I REVIZIJA DOKUMENTACIJE

 • Uključuje detaljne instrukcije i primere za izradu dokumentacije (CV, motivaciono pismo i preporuke). Student dobija instrukcije za izradu dokumentacije, a kada je pripremi, šalje Via timu na reviziju. Spisak i instrukcije za svu potrebnu dokumentaciju za apliciranje

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 3 APLIKACIJE NA PROGRAME I STIPENDIJE I UPIS

Instrukcije i pomoć prilikom slanje aplikacija.

 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, ukoliko je potrebno i na jasan zahtev kandidata dodatno tumačanje procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, dokumentacija).
 • Ukoliko student mora da polaže univerzitetske testove, matching procedure i druge vidove selekcije, Via Academica pomaže oko tumačenja procedura. Student
  samostalno pristupa nalozima i radi navedeno.
 • Instrukcije za upis daje direktno fakultet, ukoliko je potrebno i moguće Via pruža dodatno tumačenje za upis.
 • Student sam vrši plaćanje depozita i aplikacionih taksi, uz Via instrukcije ukoliko je potrebno.
 • Oslobođeni ste plaćanja taksi za određene fakultete

DODATNO: Svi Via studenti dobijaju besplatno instrukcije za vizu i smeštaj u pisanoj formi ili Webinar. Za Italiju: Instrukcije za aplikaciju za regionalne stipendije. Pomoć organizacije posete fakulteima. Povezivanje sa Via studentima koji su već u inostranstvu.

 • DODATNE USLUGE PO REGULARNIM CENAMA
  Akademska i profesionalna orijentacija
  Konsultacije za regionalne stipendije
  Viza i smeštaj

SREDNJE ŠKOLE I RAZMENE

 Prva faza: PROCENA I STRATEGIJA

POČETNO SAVETOVANJE SA MENTOROM

Razgovor o opcijama koje su vam na raspolaganju u skladu sa vašim željama, interesima, ciljevima i finansijama.

INTERVJU SA KANDIDATOM

Inicijalni intervju sa kandidatom i izveštaj o prefererencijama.

___________

  Druga faza: PRIPREMA I APLICIRANJE

Kompletna podrška preko on-line sistema za pravljenje profila i saveti za izbor najboljih škola za vas.

Obuka i polaganje ELTiS testa engleskog jezika za upis u srednju školu.

Nalaženje i povezivanje kandidata sa host porodicom.

Rezervacija slotova za vize i priprema dokumentacije za istu.

____________

  Treća faza: NAKON UPISA

Orijentacija i informativna sesija pred i nakon odlaska kandidata u školu.

Posete i kontrole kandidata koji su u host porodici.

Mesečni izveštaji za roditelje o napretku kandidata u školi i stepen zadovoljstva host porodicom.

OSNOVNE I MASTER STUDIJE

MENTORSKI PAKETI ZA SPECIFIČNE ZEMLJE

ZA DRŽAVNE UNIVERZITETE

OSNOVNE STUDIJE NEMAČKA

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

 • Obuhvata do 6 programa i stipendija, koji odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima. Uz paket dobijate informacije o državnim stipendijama za 3 zemlje koje ste odabrali. PSP obuhvata iste informacije za svaki program.

KONTAKTIRANJE UNIVERZITETA

 • Komunikacija sa kancelarijama za međunarodne studente radi dobijanja informacija o procedurama, dodatnim zahtevima i koracima za apliciranje.

AKADEMSKA I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina priprema strategije za apliciranje sa mentorom 1 na 1, što podrazumeva savetovanje oko odabira programa i izradu detaljnog plana koraka za uspešno apliciranje

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

 • Obuhvata izradu CV-a u formatu prema standardima i uslovima koje propisuju univerziteti. CV se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom jeziku.

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Koncizno, relevantno, uz poštovanje forme i standarda, individualni pristup u izradi i vaš lični pečat.
 • Radionica za izradu motivacionog pisma, student dobija video instrukcije i primere dokumentacije na e-mejl. Nakon radionice student šalje svoje verzije dokumentcije, i nakon toga Via mentori sa studentom rade revizju i konačnu verziju.
 • Motivaciono pismo se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom, jeziku.
 • Uključene su do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate (broj reči, odgovori na pitanja i sl.)

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Ukoliko aplikacija za akademski program zahteva pisanje eseja na specifičnu temu, od nas dobijate sve smernice i uputstva za pisanje, kao i besplatnu reviziju eseja

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

 • Oblikovano prema Vama i uslovima propisanim od strane univerziteta.

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

 • Izrada jednog akademskog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu.

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

 • Izrada jednog profesionalnog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu.

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Instrukcije i pomoć prilikom slanje aplikacija.
 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, ukoliko je potrebno i na jasan zahtev kandidata dodatno tumačanje procedure post-aplikacionih
  procesa (dodatni zahtevi fakulteta i dokumentacija).
 • Ukoliko student mora da polaže univerzitetske testove, i druge vidove selekcije, Via Academica pomaže oko tumačenja procedura. Student
  samostalno pristupa nalozima i radi navedeno.
 • Instrukcije za upis daje direktno fakultet, ukoliko je potrebno i moguće VIa pruža dodatno tumačenje za upis.
 • Student sam vrši plaćanje depozita i aplikacionih taksi, uz Via instrukcije ukoliko je potrebno.

MASTER STUDIJE NEMAČKA

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 8 programa i stipendija, koji odgovaraju vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za
apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života. PSP obuhvata iste informacije za svaki program

KONTAKTIRANJE UNIVERZITETA

 • Komunikacija sa kancelarijama za međunarodne studente radi dobijanja informacija o procedurama, dodatnim zahtevima i koracima za apliciranje.

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina priprema strategije za apliciranje sa mentorom 1 na 1, što podrazumeva savetovanje oko odabira programa i izradu detaljnog plana koraka za uspešno apliciranje.

DAAD STIPENDIJA

Besplatno dobijate informacije o DAAD, državnoj nemačkoj stipendiji za master i doktorske studije.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

Obuhvata izradu CV-a u formatu prema standardima i uslovima koje propisuju univerziteti. CV se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom jeziku.

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

Koncizno, relevantno, uz poštovanje forme i standarda, individualni pristup u izradi i vaš lični pečat.

 • Radionica za izradu motivacionog pisma, student dobija video instrukcije i primere dokumentacije na emejl. Nakon radionice student šalje svoje verzije
  dokumentcije, i nakon toga Via mentori sa studentom rade revizju i konačnu verziju.
 • Motivaciono pismo se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom, jeziku.
 • Uključene su do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate (broj reči, odgovori na pitanja i sl.)

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Ukoliko aplikacija za akademski program zahteva pisanje eseja na specifičnu temu, od nas dobijate sve smernice i uputstva za pisanje, kao i besplatnu reviziju eseja.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

 • Oblikovano prema Vama i uslovima propisanim od strane univerziteta. Motivaciono pismo za DAAD stipendiju je uključeno u ovaj paket

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

 • Izrada jednog akademskog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu.

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

 • Izrada jednog profesionalnog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu.

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

Instrukcije i pomoć prilikom slanje aplikacija.

 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, ukoliko je potrebno i na jasan zahtev kandidata dodatno tumačanje procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta i dokumentacija).
 • Ukoliko student mora da polaže univerzitetske testove, i druge vidove selekcije, Via Academica pomaže oko
  tumačenja procedura. Student samostalno pristupa nalozima i radi navedeno.
 • Instrukcije za upis daje direktno fakultet, ukoliko je potrebno i moguće VIa pruža dodatno tumačenje za upis. Student sam vrši plaćanje depozita i aplikacionih taksi,
  uz Via instrukcije ukoliko je potrebno.
 • Aplikacija za DAAD stipendiju je uključena u ovaj paket.

OSNOVNE I MASTER STUDIJE AUSTRIJA

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 2 programa u Austriji, i sve detalje vezane za uslove upisa i apliciranje. PSP obuhvata iste informacije za svaki program.

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 1 termin pripreme strategije za apliciranje sa mentorom 1 na 1, što podrazumeva savetovanje oko odabira programa i izradu detaljnog plana koraka za uspešno apliciranje.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum VitaeSTANDARD

Obuhvata izradu CV-a u formatu prema standardima i uslovima koje propisuju univerziteti. CV se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom jeziku.

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

Koncizno, relevantno, uz poštovanje forme i standarda, individualni pristup u izradi i vaš lični pečat.

 • Radionica za izradu motivacionog pisma, student dobija video instrukcije i primere dokumentacije na e-mejl. Nakon radionice student šalje svoje verzije dokumentcije, i nakon toga Via mentori sa studentom rade revizju i konačnu verziju.
 • Motivaciono pismo se izrađuje na engleskom jeziku, a u paket je uključena, po potrebi, verzija na nemačkom jeziku.

AKADEMSKO ILI PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

 • Izrada jednog akademskog ili profesionalnog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu.,ukoliko fakultet zahteva.

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE 1 APLIKACIJE

Instrukcije i pomoć prilikom slanje aplikacije.

 • Student sam prati aplikacije, i ukoliko je potrebno i na jasan zahtev kandidata dodatno tumačanje procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta i dokumentacija).
 • Ukoliko student mora da polaže univerzitetske testove, i druge vidove selekcije, Via Academica pomaže oko tumačenja procedura. Student samostalno pristupa nalozima i radi navedeno.
 • Instrukcije za upis daje direktno fakultet, ukoliko je potrebno i moguće VIa pruža dodatno tumačenje za upis.
 • Student sam vrši plaćanje depozita i aplikacionih taksi, uz Via instrukcije ukoliko je potrebno.

KREIRAJTE SAMI SVOJ PAKET USLUGA PREMA POTREBAMA

Pogledajte naše pojedinačne usluge      

girl-1-1