Usluge

MENTORSKI PAKETI

Kreirali smo pakete koje obuhvataju niz usluga i podršku tokom celog procesa u cilju upisa na željene studije koji Vam omogućavaju da uštedite i do 50%

OSNOVNE I MASTER STUDIJE

STANDARDNI MENTORSKI PAKETI

ZA DRŽAVNE I PRIVATNE UNIVERZITETE ŠIROM SVETA

OSNOVNE STUDIJE PREMIUM

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 10 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života.

AKADEMSKA I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina savetovanja oko odabira programa i izrada detaljnog plana.

PRAKSE I STAŽIRANJA

 • Pronalaženje praksi i stažiranja relevantnih za oblast studija na koje aplicirate.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Uključene u paket do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate.

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Smernice i uputstva za pisanje, i besplatna revizija eseja.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Aplikacije koje šaljete na neki od naših partnerskih univerziteta se ne računaju u ovaj broj, dobijate ih besplatno.
 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, procedure post-aplikacionih procesa.

MASTER STUDIJE PAKET BASIC

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 8 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima. Besplatno dobijate informacije o državnim stipendijama za 3 zemlje koje ste odabrali.

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 1 termin savetovanja oko odabira programa i izradu detaljnog plana.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum VitaeSTANDARD

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM ILI ZA STIPENDIJU

 • Eseji za Chevening stipendiju nisu obuhvaćeni paketom. Potrebna je doplata u iznosu od 100 EUR ukoliko želite da Vam mi izradimo ova 4 eseja.

REVIZIJA MOTIVACIONOG PISMA/ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM ILI ZA STIPENDIJU

 • Smernice i uputstva za pisanje, kao i besplatna revizija eseja.

AKADEMSKO ILI PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 3 APLIKACIJE NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Aplikacije koje šaljete na neki od naših partnerskih univerziteta se ne računaju u ovaj broj, dobijate ih besplatno.

MASTER STUDIJE PREMIUM

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 10 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života. Besplatno dobijate detaljne informacije o svim raspoloživim državnim stipendijama u svim zemljama Evrope.

AKADEMSKA I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina savetovanja oko odabira programa i izrada detaljnog plana.

PRAKSE I STAŽIRANJA

 • Pronalaženje praksi i stažiranja relevantnih za oblast studija na koje aplicirate.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Uključene u paket do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate.

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Smernice i uputstva za pisanje, kao i besplatna revizija eseja.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Aplikacije koje šaljete na neki od naših partnerskih univerziteta se ne računaju u ovaj broj, dobijate ih besplatno.
 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, procedure post-aplikacionih procesa.

OSNOVNE I MASTER STUDIJE

MENTORSKI PAKETI ZA SPECIFIČNE ZEMLJE

ZA DRŽAVNE UNIVERZITETE

OSNOVNE STUDIJE NEMAČKA

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 8 programa i stipendija u Nemačkoj, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života.

KONTAKTIRANJE UNIVERZITETA

 • Komunikacija sa kancelarijama za međunarodne studente.

AKADEMSKA I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina savetovanja oko odabira programa i izradu detaljnog plana.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Uključene u paket do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate.

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Smernice i uputstva za pisanje, i besplatna revizija eseja.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, formulari za upis i dokumentacija).

MASTER STUDIJE NEMAČKA

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 8 programa i stipendija u Nemačkoj, koji tačno odgovaraju Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života. Besplatno dobijate informacije o DAAD i Bayhost stipendiji.

KONTAKTIRANJE UNIVERZITETA

 • Komunikacija sa kancelarijama za međunarodne studente.

AKADEMSKA I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 2 termina savetovanja oko odabira programa i izradu detaljnog plana.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Uključene u paket do 2 verzije prilagođene posebnim zahtevima programa na koje aplicirate.

REVIZIJA ESEJA ZA AKADEMSKI PROGRAM

 • Smernice i uputstva za pisanje, i besplatna revizija eseja.

MOTIVACIONO PISMO ZA STIPENDIJU

 • Motivaciono pismo za DAAD i Bayhost stipendiju je uključeno u ovaj paket.

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 5 APLIKACIJA NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Aplikacija za DAAD i Bayhost stipendiju je uključena u ovaj paket.
 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, formulari za upis i dokumentacija).

OSNOVNE I MASTER STUDIJE AUSTRIJA

 mentorski paketi za studije i stipendije u inostranstvu via academica Prva faza: STRATEGIJA

PERSONALIZOVANI SPISAK PROGRAMA I STIPENDIJA

Obuhvata do 4 programa u Austriji, i sve detalje vezane za uslove upisa i apliciranje.

PRIPREMA STRATEGIJE ZA APLICIRANJE

 • 1 termin savetovanja oko odabira programa i izradu detaljnog plana.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum VitaeSTANDARD

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

AKADEMSKO ILI PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE DO 3 APLIKACIJE NA PROGRAME I STIPENDIJE

 • Uključeno je paralelno praćenje aplikacija sa vama, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, kurs jezika, formulari za upis i dokumentacija).

OSNOVNE STUDIJE

BOCCONI MENTORSKI PAKETI

ZA BOCCONI UNIVERZITET U MILANU

BOCCONI PAKET 1

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

PROFIL ŠKOLE (SCHOOL PROFILE)

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE APLIKACIJA NA BOCCONI PROGRAME

 • Aplikacija za Bocconi umanjenje školarine i ISU stipendiju nisu uključene u ovaj paket i naplaćuju se odvojeno.
 • Aplikacija za Bocconi dom nije uključena u ovaj paket, dobijate besplatno uputstva i smernice za samostalno apliciranje.
 • Besplatno dobijate praćenje aplikacija, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, formulari za upis i dokumentacija).

BOCCONI PAKET 2

pripreme za bocconi test pripreme za sat test via academica usluge  Prva faza: PRIREMA ZA SAT I BOCCONI TEST

Individualne pripreme za SAT ili Bocconi test

 • U trajanju od 3 meseca 2x nedeljno u školi Pro English u Beogradu.
 • Pripreme se rade lično u školi ili putem Skajpa ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

PROFIL ŠKOLE (SCHOOL PROFILE)

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE APLIKACIJA NA BOCCONI PROGRAME

 • Aplikacija za Bocconi umanjenje školarine i ISU stipendiju nisu uključene u ovaj paket i naplaćuju se odvojeno.
 • Aplikacija za Bocconi dom nije uključena u ovaj paket, dobijate besplatno uputstva i smernice za samostalno apliciranje.
 • Besplatno dobijate praćenje aplikacija, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, formulari za upis i dokumentacija).

BOCCONI PAKET 3

pripreme za bocconi test pripreme za sat test via academica usluge  Prva faza: PRIREMA ZA SAT I BOCCONI TEST

Individualne pripreme za SAT ili Bocconi test

 • U trajanju od 3 meseca 3x nedeljno u školi Pro English u Beogradu.
 • Pripreme se rade lično u školi ili putem Skajpa ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete.
 • Bonus: Besplatno dobijate i 10 časova za pripremu IELTS testa jezika.

____________

  Druga faza: DOKUMENTACIJA

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM

MOTIVACIONO PISMO ZA AKADEMSKI PROGRAM

AKADEMSKO PISMO PREPORUKE

PROFESIONALNO PISMO PREPORUKE

PROFIL ŠKOLE (SCHOOL PROFILE)

____________

  Treća faza: SLANJE APLIKACIJA

SLANJE APLIKACIJA NA BOCCONI PROGRAME

 • Aplikacija za Bocconi umanjenje školarine i ISU stipendiju nisu uključene u ovaj paket i naplaćuju se odvojeno.
 • Aplikacija za Bocconi dom nije uključena u ovaj paket, dobijate besplatno uputstva i smernice za samostalno apliciranje.
 • Besplatno dobijate praćenje aplikacija, procedure post-aplikacionih procesa (dodatni zahtevi fakulteta, formulari za upis i dokumentacija).

KREIRAJTE SAMI SVOJ PAKET USLUGA PREMA POTREBAMA

Pogledajte naše pojedinačne usluge