Diploma
Priznavanje diploma iz inostranstva u svrhu školovanja ili zaposlenja – nostrifikacija diploma u Srbiji, BiH i CG

Završio/la si studije u inostranstvu i želiš da se vratiš u svoju zemlju na master ili doktorske studije, ili si možda dobio/la odličnu priliku za zaposlenje? Sigurno si se pitao/la na koji se način diploma univerziteta iz inostranstva priznaje kod nas, koliko je procedura komplikovana i da li će se tvoja diploma uopšte priznati?

Prilikom zaposlenja, za većinu poslova nije potrebna nostrifikacija diplome, već je dovoljno priložiti skeniranu diplomu ili samo CV sa informacijama o tvom obrazovanju. Ovo nije slučaj sa zapošljavanjem u državnim upravama i institucijama, gde se zahteva diploma akreditovanog univerziteta. Postoje zanimanja kao što su modna industrija ili hospitality gde je bitnije iskustvo i škola koju si završio/la, nego da li je ta institucija akreditovana. Nemoj se brinuti ako tvoj fakultet nije na listi akreditovanih fakulteta, ali je bitno da unapred budeš informisan/a. Zato su se Via mentorke potrudile da ti pomognu i pruže sve informacije o detaljima priznavanja diploma stranih univerziteta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Postupak priznavanja stranih diploma u Srbiji

Priznavanje stranih diploma u Srbiji ranije je bio komplikovan proces. Pre nekoliko godina, proces priznavanja stranih diploma je pojednostavljen. Preko elektronskog servisa, koji je dostupan bilo gde u Evropi i svetu, ova procedura je unapređena i ubrzana. Priznavanje, odnosno nostrifikacija inostranih diploma, vrši se u državoj agenciji ENIC/NARIC centar, organizaciona jedinica Agencija za kvalifikacije.

Koji je tvoj razlog nostrifikovanja diplome?

Pre nego što počneš sa procedurom priznavanja diplome iz inostranstva, bitno je da odrediš koja je svrha tvog priznavanja diplome, odnosno razlog tvog povratka u Srbiju. Ovo je bitno zato što je nostrifikacija u nadležnosti različitih institucija. Postoje dve svrhe nostrifikacije:

 1. Diploma ti je potrebna radi zaposlenja Srbiji
 2. Diploma ti je potreba radi nastavka školovanja u Srbiji

Ukoliko ti je diploma potrebna radi započinjanja posla u Srbiji, priznavanje je u nadležnosti je Agencije za kvalifikacije. Preko njihovog sajta podnosiš zahtev preko elektronske platforme. Za zaposlenje u privatnom sektoru, nostrifikovanje diplome uglavnom nije potrebno, dok je za zaposlenje u nekoj državnoj instituciji potrebno nostrifikovati diplomu.

Ukoliko si se vratio/la u Srbiju sa visokoškolskom diplomom iz inostranstva i želiš da nastaviš školovanje u Srbiji, potrebno je da se obratiš univerzitetu i fakultetu na kojem želiš da nastaviš studije, kako bi dobio/la dodatne informacije u vezi sa priznavanjem tvoje diplome.

Kako izgleda proces nostrifikacije radi zaposlenja u Srbiji?

Sam proces priznavanja diplome radi zaposlenja podrazumeva tri koraka:

 1. Podnošenje e-Zahteva
 2. Prilaganje određene dokumentacije, skenirane u PDF formatu
 3. Lično dostavljanje dokumenata prilikom preuzimanja Rešenja o priznavanju

Uputstvo za pokretanje procedure, neophodnu dokumentaciju i cenu postupka možeš pronaći ovde.

Graduate
Koliko dana je potrebno da se diploma nostrifikuje?

Diplome koje su izdate od strane univerziteta koje se nalaze na Šangajskoj listi 500 najboljih fakulteta na svetu, trebalo bi da budu priznate u roku od 8 dana. Za ostale univerzitete rok je do 30 dana.

Kako da znaš da li će tvoja diploma biti priznata u Srbiji?

Da li će tvoja diploma stečena na univerzitetu u inostranstvu biti priznata i u našoj državi, zavisi pre svega od toga da li je univerzitet/fakultet koji je izdaje akreditovan ili ne.

Kako bi proverio/la da li je univerzitet akreditovan možeš koristiti međunarodnu bazu podataka, a u slučaju da tvog univerziteta nema na ovom sajtu, možeš ga pretražiti i po zemljama.

Sve informacije o postupku nostrifikacije se redovno ažuriraju i mogu se pronaći ovde.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice, možeš kontaktirati direktno ENIC/NARIC centar:

Mirjana Poledica, rukovodilac centra
+381 11 7455 724
mirjana.poledica@azk.gov.rs

Telefonske konsultacije za postupak priznavanja strane visokoškolske isprave u svrhu zapošljavanja:

svakog radnog dana 12:00 – 14:00
+381 11 3345 746
+381 11 7455 723

Postupak priznavanja stranih diploma u Bosni i Hercegovini

Students
Koje institucije u BiH vrše nostrifikaciju diplome stečene u inostranstvu?

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) daje savete i/ili informacije o pitanjima priznavanja diploma stečenih u inostranstvu, u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

Koja institucija u BiH vrši nostrifikacije diploma zavisi od toga da li nostrifikuješ diplomu radi zaposlenja u Bosni i Hercegovini ili radi nastavka studiranja u Bosni i Hercegovini, ali i od još jednog faktora. Kao i obrazovanje, tako je i postupak priznavanja, u skladu sa ustavnim odredbama u nadležnosti entiteta Republika Srpska, deset kantona u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH. Procedure priznavanja su različito regulisane, te su propisane različitim zakonima.

Priznavanje inostrane visokoškolske diplome u svrhu nastavka školovanja na nekom univerzitetu u BiH, vrše univerziteti i fakulteti u BiH.

Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija stečenih izvan Bosne i Hercegovine u svrhu zapošljavanja u Republici Srpskoj vrši Komisija za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, dok u Federaciji BiH vrše visokoškolske ustanove i kantonalna/županijska ministarstva obrazovanja (u zavisnosti o kojem se kantonu/županiji radi), a u Brčko distriktu BiH vrši Komisija za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. Više o tome možeš pročitati ovde.

Kako da znaš da li će tvoja diploma biti priznata u Bosni i Hercegovini?

Da li će tvoja diploma stečena na univerzitetu u inostranstvu biti priznata i ovde, zavisi pre svega od toga da li je univerzitet/fakultet koji je izdaje akreditovan ili ne.

Kako bi proverio/la da li je univerzitet akreditovan možeš koristiti međunarodnu bazu podataka, a u slučaju da tvoj univerziteta nema na ovom sajtu, možeš ga potražiti i po zemljama.

Student
Šta mi je potrebno od dokumentacije i koja je cena?

Cena postupka zavisi od regiona, ali i institucija. Detaljan cenovnik možeš pronaći ovde.

Sve detaljne informacije o postupku, neophodnoj dokumentaciji za svaki kanton, Brčko Distrikt i Republiku Srpsku, kao i cenu postupka, možete pronaći na sajtu.

Za pitanja i nedoumice, možeš se obratiti nadležnim osobama ili šefu Odseka za priznavanje dokumenata Mirti Mandić Martinović (+38736333987, mirta.mandic@cip.gov.ba)

Postupak priznavanja stranih diploma u Crnog Gori

Koje institucije u Crnoj Gori vrše nostrifikaciju diplome stečene u inostranstvu?

Priznavanje inostrane obrazovne diplome о stečenom visokom obrazovanju vrši se radi zapošljavanja ili nastavka školovanja u Crnoj Gori. Priznavanje diploma radi zapošljavanja, vrši Ministarstvo prosvete Crne Gore (ENIC centarEuropean Network of Information Centres), dok je priznavanje radi nastavka školovanja u nadležnosti ustanove tj. univerziteta ili fakulteta gde želiš da nastaviš dalje obrazovanje.

Kako izgleda postupak priznavanja diplome radi zapošljavanja?

Postupak priznavanja inostrane obrazovne diplome pokreće se na zahtev imaoca isprave, odnosno roditelja ili staratelja, ili lica koje on ovlasti. Zahtev se podnosi lično Ministarstvu prosvete Crne Gore, uz odgovarajuću dokumentaciju i uplatu administrativne takse.

Dokumentacija se prilaže Ministarstvu prosvete (Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica) svakog radnog dana od 10 do 13 časova (pauza od 11do 11.30 časova).

Students
Šta ti je potrebno od dokumentacije?
 1. Popunjen Zahtev za priznavanje inostrane obrazovne isprave
 2. Kopija diplome
 3. Kopija Uverenja o položenim ispitima ili Dodatka diplome
 4. Tri prevoda Diplome ili Uverenja o diplomiranju, overena od strane sudskog tumača u formatu A4
 5. Prevod Uverenja o položenim ispitima ili Dodatka diplome, overen od strane sudskog tumača
 6. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi od 100 eura (žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave)
Koji su kriterijumi za priznavanje diplome?

Tokom procesa priznavanja inostrane obrazovne diplome mora se oceniti da li je ustanova koja ju je izdala priznata, tj. da li je akreditovana od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je stečena diploma. Osim akreditacije ustanove, proverava se i trajanje i stepen obrazovanja, oblast i nivo obrazovanja, traže se informacije o studijskom programu, zahteva se potvrda verodostojnosti diplome, kao i druge informacije koje su od značaja za priznavanje.

Kako da znaš da li će tvoja diploma biti priznata u Crnoj Gori?

Da li će tvoja diploma stečena na univerzitetu u inostranstvu biti priznata i ovde, zavisi pre svega od toga da li je univerzitet/fakultet koji je izdaje akreditovan ili ne.

Kako bi proverio/la da li je univerzitet akreditovan možeš koristiti međunarodnu bazu podataka, a u slučaju da tvoj univerzoteta nema na ovom sajtu, možeš ga potražiti i po zemljama.

Za sva dodatna pitanja ili nedoumice, možeš pogledati Vodič za priznavanje inostranih obrazovnih isprava ili kontaktirati direktno Ministarstvo prosvjete Crne Gore (Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica), tel: +382 20/410-132 ili u Arhivi: +382 20/410 173

Graduation

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

Murcia
Milano
Politecnico di Milano
Saznaj sve o stipendijama i popustima na školarinu koje nude IED Italy i “Aldo Galli” Akademija umetnosti!

IED Italy i Akademija umetnosti "Aldo Galli" nude čak 24 stipendije za pohađanje novih master kurseva, sa 50% popusta na školarinu!

IED Istituto Europeo di Design i Accademia di Belle Arti "Aldo Galli" za akademsku 2022/2023. godinu studentima nude čak 7 potpuno novih master kurseva iz različitih oblasti, kao što su: dizajn enterijera i prostora, marketing i komunikacija, modna komunikacija i menadžment. ✅🧐

ied studije dizajna na engleskom

Rokovi su otvoreni do 13. oktobra! Zato ne propusti priliku da postaneš jedan od stipendista. 📢

Novi kursevi posvećeni su budućim profesionalcima u nekoj od industrija, koji će steći dubinsko razumevanje ciljnog tržišta ali i neophodne veštine za rad u stvarnim proizvodnim procesima.

Zato, kako bi podržali mlade talente, IED Italy i “Aldo Galli” nude 19 stipendija koje pokrivaju 50% školarine, kao i 5 za tutore u učionici, i 50% popusta na školarine ukoliko se odlučite za master kurseve u školskoj 2022/2023 godini u Milanu, Firenci, Rimu, Torinu i na Akademiji Galli – Como.

Šta je to tutor u učionici: Reč je o redovno upisanom studentu, koji predstavlja oslonac za ostale studente, akademsko osoblje i nastavno osoblje. Motivisana, preduzimljiva, ekspanzivna, pouzdana osoba sa dobrim društvenim veštinama i odličnom organizacijom.

milano studije dizajna ied

Koji je proces prijave za stipendiju?

 • Pažljivo pročitaj uslove i propise;
 • Izaberi master za koji želiš aplicirati;
 • Registruj se koristeći formular na ovoj stranici, u naznačenim rokovima;
 • Selektuj namenski odeljak i dodaj svu neophodnu dokumentaciju do 13. oktobra 2022. godine.

Ukoliko ispunjavaš sve navedene uslove, bićeš kontaktiran da otpočneš prvi korak onlajn selekcije stipendista!

U slučaju da je sva dokumentacija uredna i budeš jedan od odabranih stipendista, rok za prihvatanje stipendije je 3 dana i 5 dana za završetak upisa master programa!

Izbor stipendista obaviće se do 4. novembra 2022. godine i uključiće:

Kako bi se talentovani kandidati izvojili, biće ocenjivani ocenom od 0 do 5 i to prema sledećim kriterijumima: motivisanost, lična interesovanja, dizajnerska sklonost, veštine vezane za tok interesovanja.

Ukupan rezultat ovih kriterijuma odrediće konačan plasman!

Ne propusti priliku da budeš deo najnovijih master programa koji su u ponudi za akademsku 2022/2023. godinu!

 

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

STUDY EXPO
STUDY EXPO 2022/2023 – Ne propusti priliku da saznaš sve o studijama u inostranstvu!

KRENIMO ZAJEDNO NA STUDIJE U INOSTRANSTVU!

I ove jeseni Via Academica organizuje sajam obrazovanja za buduće studente, na kojem je učešće potpuno besplatno. Ako želiš da nastaviš svoje osnovne ili master studije u inostranstvu, ovo je odlična prilika da saznaš koje su ti sve mogućnosti na raspolaganju.

Via Academica sajmu prisustvovaće najprestižniji univerziteti iz Italije, Švajcarske, Holandije, Bugarske, Grčke, Velike Britanije, Španije, SAD i mnogih drugih zemalja, koji će ti predstaviti svoje programe, mogućnosti stipendija i domova!

Via sajam

ONLINE ILI OFFLINE - A ZAŠTO NE I OBA?

Ove godine Via Academica sajam održaće se i ONLINE i OFFLINE, kako bi svi zainteresovani studenti imali priliku da se pridruže i saznaju sve o studijama u inostranstvu!

BEOGRAD – 24. septembar, Hotel Marriott 

Ukoliko nisi u mogućnosti da sajmu prisustvuješ uživo, bez brige! Svi studenti će imati mogućnost da sajmu prisustvuju i ONLINE od 17. do 25. septembra na našoj platformi! 

KOME JE NAMENJEN STUDY EXPO SAJAM?

Study Expo sajam namenjen je svim studentima iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Hrvatske koji žele da saznaju više o opcijama i mogućnostima studija u inostranstvu. Ne propusti jedinstvenu priliku i pridruži nam se na sajmu sa svojim kolegama sa faksa, društvom ili roditeljima!

Via lobi

KOJI SU BENEFITI UČEŠĆA NA STUDY EXPO SAJMU?

 • Imaćeš jedinstvenu priliku da upoznaš predstavnike univerziteta  i da ih pitaš sve što te zanima!
 • Saznaj sve o programima, školarinama i mogućnostima koje te čekaju!
 • Biće ti dostupne brošure sa detaljnim informacijama o kampusima i programima svih univerziteta!
 • Saznaj koje stipendije nude države i univerziteti internacionalnim studentima, a i koji su uslovi da ih dobiješ!
 • Ukoliko još uvek imaš nedoumica koji je pravi izbor za tebe, moći ćeš da ONLINE ili OFFLINE prisustvuješ prezentacijama univerziteta.
 • Imaćeš priliku da čuješ mnoga iskustva studenata!
 • Saznaćeš sve o pogodnostima koje te očekuju ukoliko se prijaviš na programe naših univerziteta.

VIA ACADEMICA MENTORI SU TU ZA TEBE!

 • Šta kažeš na besplatnu pomoć oko izbora programa koji je pravi za tebe, apliciranja za stipendiju i vizu?!
 • Via Academica tim će ti biti na raspolaganju da ti pojasni nedoumice oko slanja aplikacije i procedura koje te očekuju.
 • Uz stručnu pomoć, neće biti tako komplikovano kao što izgleda!
 • Ukoliko nakon sajma i dalje nisi siguran koji univerzitet je pravi izbor za tebe, na raspolaganju ćeš imati i besplatno savetovanje, gde ti naše mentorke mogu dati konkretne predloge programa na osnovu tvog profila!

 

KAKO DA SE REGISTRUJEŠ?

Ukoliko želiš da nam se pridružiš uživo, ulaz je potpuno BESPLATAN, a sve što je potrebno je da popuniš upitnik i registruješ se na linku. Ukoliko odlučiš da nam se pridružiš ONLINE, registracija je potpuno ista, samo štikliraj da se prijavljuješ za online Via Academica sajam. Neki od tvojih budućih univerziteta čeka na tebe! 

Studenti u inostranstvu

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

Via Academica
Akademski savetnik za školovanje u inostranstvu

Via Academica je kompanija specijalizovana za studiranje u inostranstvu i akademsku karijernu orijentaciju.
Usmereni smo na pomoć studentima da pronađu odgovarajuće programe na inostranim univerzitetima i da uspešno APLICIRAJU na studije i stipendije širom sveta.

Radno mesto

Posao podrazumeva rad sa studentima/učenicima i njihovim roditeljima na pronalasku adekvatne škole ili fakulteta na kome će nastaviti školovanje, kao i savetovanje prilikom izbora studijskog programa i oblasti. Moguć rad online, putovanja u inostranstvo, učešće na sajmovima i konferencijama.

Neophodne kvalifikacije kandidata:

 • minimum diploma osnovnih studija, poželjno, ali ne i isključivo, iz oblasti psihologije, političkih nauka ili filologije;
 • odlično znanje engleskog jezika;
 • dobre komunikacione i prezentacione veštine.

Poželjne kvalifikacije:

 • radno iskustvo u internacionlanom okruženju; 
 • iskustvo školovanja  ili pohađanja kraćih programa u inostranstvu;
 • rad sa studentima i mladima. 
Putovanja

Prednost će imati kandidati koji su završili srednju školu ili fakultet u inostranstvu, ili koji su pohađali kraće programe ili razmene.

Radno iskustvo nije neophodno, ključni faktor prilikom selekcije će biti interesovanje za rad u oblasti akademske mobilnosti i internacionalne regrutacija studenata. 

Molimo sve zainteresovane za pošalju CV i motivaciono pismo do 10. avgusta na: career@viacademica.com

Via Academica tim!!!

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

Murcia
Milano
Politecnico di Milano
Najinovativnija virtuelna platforma je spremna za Careers of the Future 2022 sajam!

Ne propusti priliku da pratiš predavanja uspešnih govornika, da se povežeš sa najboljim univerzitetima iz Evrope i otkriješ koje je tvoje idealno zanimanje budućnosti!

Sledi nekoliko tips&tricks kako da koristiš našu platformu brzo i jednostavno.

Platforma je jednostavna, ali puna sadržaja. Zato ti preporučujemo da se loguješ putem laptopa ili tableta, a ako se priključuješ putem telefona izaberi landscape mode.

KLIKNI OVDE DA ODMAH UĐEŠ NA PLATFORMU

Dajemo ti instrukcije da se brže krećeš i iskoristiš sve mogućnosti platforme!

Sajam studija u inostranstvu

 

Glavna navigacija kroz platformu je u gornjem žutom delu ekrana. U svakom momentu možeš da koristiš ikonicu SKIP u gornjem desnom uglu koja će ubrzati uvodni video i kretanje kroz salu. Ulaziš prvo u ENTRANCE HALL gde te očekuje Via Academica INFO DESK. Tu možeš da saznaš više o tome kako ti pomažemo oko upisa na studije u inostranstvu, koje usluge ti nudimo, da preuzmeš brošure i obratiš se Via mentorkama za sve nedoumice koje imaš.

Na HOME deliu platforme nalaze se svi univerziteti učesnici sajma, a ako klikneš na njihov logo otvoriće ti se njihov štand sa svim informacijama i onim najvažnijim – opcijom SCHEDULE MEETING putem koje zakazuješ 1 na 1 sastanke sa predstavnicima univerziteta!

Predavanja uživo pratiš u CONFERENCE sali. Možeš da postaviš pitanja tako što ćeš kliknuti desni deo ekrana i opciju Type your Question. Možeš i da koristiš emotikone. Odgovore dobijaš odmah u realnom vremenu od samih predavača!

Agendu predavanja i spisak predavača možeš videti u svakom trenutku ukoliko klikneš na opciju agenda u gornjem delu ekrana. Obavezno proveri satnicu i ne propusti željeno predavanje! Ona koja želiš da pratiš možeš dodati u favourites klikom na Add to my agenda zvezdicu.

Kada klikneš na opciju Expo, platforma te vodi na Study Fields – 10 oblasti zanimanja budućnosti koje smo odabrali za tebe! Kliknuvši na bilo koje od zanimanja otvoriće ti se univerziteti koji u ponudi studijskih programa imaju traženu oblast. Možeš izabrati i opciju Gallery koja te vodi do štandova naših partnera kao što su Masterbox, Mekst Conference, Queen Victoria Education, OSSI (Organizacija srpskih studenata u inostranstvu). 

Najinovativnija opcija na platformi je opcija NETWORKING – prilika da četuješ i da se povežeš sa studentima i ljudima koji imaju ista interesovanja kao ti. 

Via Academica pera

Pridruži nam se na sajmu i pronađi svoj idealan univerzitet u inostranstvu koji će te pripremiti za tvoju karijeru budućnosti iz snova! Vidimo se sutra od 10 do 18h!

Stay back vize u inostranstvu
Ostanak i zaposlenje u zemlji nakon studija – kako dobiti vizu?

Često pitanje naših studenata je "Kako do radne vize nakon studija u inostranstvu?". Predstavljamo vam države koje nude mogućnost zaposlenja nakon diplomiranja za internacionalne studente.

Sve o stay-back vizi na jednom mestu!

Ukoliko nakon završenih osnovnih, master ili doktorskih studija želite da ostanete u inostranstvu i započnete karijeru, onda je izbor lokacije na kojoj ćete studirati jedan od važnijih faktora, tačnije da li zemlja vaših željenih studija nudi opciju stay-back vize. Imigracione politike različitih država često su komplikovane, striktne, podrazumevaju pregršt pravila i pre svega strpljenje. Iz tog razloga smo za vas na jednom mestu prikupili sve neophodne informacije, zahteve i korisne činjenice o zemljama koje nude mogućnost ostanka i radne dozvole nakon diplomiranja za internacionalne studente!

Ujedinjeno Kraljevstvo

Definitivno najprimamljivija destinacija za ostanak i rad nakon studija jeste Ujedinjeno Kraljevstvo koje je odnedavno uvelo novu šemu radnih viza nakon studija i samim tim obradovalo sadašnje i buduće internacionalne studente. Prema novom pravilu iz 2020. godine, svako ko je stekao univerzitetsku diplomu u Velikoj Britaniji od leta 2021. nadalje moći će da ostane u UK i tražiti posao u periodu do dve godine nakon diplomiranja. Rok ostanka u zemlji može biti produžen na tri godine za studente koji su završili doktorske studije, a u zavisnosti od nekih okolnosti boravak se može produžiti na čak četiri godine!

Nemačka

Nakon što ste diplomirali na master programu u Nemačkoj, možete podneti zahtev za boravišnu dozvolu u roku od 3 meseca nakon završenih studija, a ona vam daje 18 meseci rok za traženje odgovarajućeg posla. Dozvole za zapošljavanje stranih diplomaca važe godinu dana, a naknadne dozvole važe do 5 godina.

Kada dobijete ponudu za zaposlenje koja odgovara vašim planovima za karijeru, možete podneti zahtev za produženje boravišne dozvole. Ako vam je na primer ponuđena plata od 50.800 eura ili više, možete podneti zahtev za plavu kartu EU koja vam omogućava da radite i živite širom EU. Nakon dobijanja Plave karte EU na period od 2 godine, dobija se boravišna dozvola bez vremenskog ograničenja. Kojim god putem krenuli, obično možete aplicirati i za trajnu boravišnu dozvolu nakon dve godine ovog procesa.

Holandija

Holandija je država koja je u ovom pogledu specifična jer nudi priliku da se prijavite za „godinu orijentacije”, tj. zoekjaar koja vam praktično omogućava da nakon završenih master studija tražite posao u Holandiji u roku od godinu dana. Prijava za godinu orijentacije se plaća i košta 171 €. Ne postoje nikakva ograničenja u smislu vrste zaposlenja koje možete preuzeti tokom ovog perioda. Sledeći korak nakon što dozvoljena godina dana u Holandiji istekne jeste zahtev za boravišnu dozvolu koji morate podneti sa statusom visokokvalifiikovanog migranta.

Sjedinjene Američke Države

SAD su nadaleko poznate po kvalitetnom obrazovanju uz fantastične mogućnosti za rad nakon studija, što ih čini jednom od najtraženijih i najpopularnijih destinacija za studiranje u inostranstvu. Budući da u Americi postoji nekoliko tipova viza, sam proces ostanka u zemlji je komplikovaniji, ali je MOGUĆ. Studenti sa F1 vizom mogu pohađati OPT-Optional Practical Training, što im omogućava da rade u svojoj oblasti studija. Ono što je pozitivno jeste da studenti imaju mogućnost promene F1 vize u H1B vizu. Trajanje dozvole je godinu dana nakon završetka studija, sa izuzetkom do tri godine ukoliko su u pitanju diplomci STEM programa, tj. nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Ukoliko ste dovoljno uporni i ostvarite pravo na H1B vizu, bićete u mogućnosti da ostanete u SAD-u do 3 godine, što se dalje može produžiti na 6 godina.

Amerika

Italija

Opcija ostanka u Italiji moguća je i dozvoljena samo u slučaju ako ste završili master program drugog nivoa ili doktorske studije. Boravak u Italiji nakon studija poznat je kao “Permesso di Soggiorno”, dakle boravišna dozvola. Na osnovu programa i samog univerziteta koji ste završili, boravak je dozvoljen od 6 do 12 mjeseci. Ukoliko student nije u mogućnosti da nađe posao u tom periodu, mora se vratiti u svoju zemlju porekla. Pored dozvole za rad na koju imate pravo ukoliko radite skraćenim radnim vremenom od 20 sati nedeljno tokom studiranja, internacionalni studenti koji traže posao sa punim radnim vremenom u Italiji nakon završetka studija mogu raditi do 40 sati nedeljno tokom 12 meseci, a zatim razmotriti dalje produženje na osnovu statusa zaposlenja.

Španija

„Viza za traženje posla“ ili „estancia por estudios superiores que cesa, para búsqueda de empleo“, jednokratna je jednogodišnja boravišna dozvola koja omogućava diplomcima da traže posao u Španiji. Ova dozvola se ne može produžiti  jer ne obuhvata ista prava koja dolaze sa boravišnom dozvolom. Međutim, ako uspešno nađete posao tokom tog perioda, u mogućnosti ste da podnesete zahtev za boravak sa dozvolom za rad. Trebali biste boraviti u Španiji u vreme podnošenja prijave, a aplikaciju treba podneti neposredno pre ili odmah nakon diplomiranja kako biste imali najbolje šanse za odobrenje. Španija je jedna od onih zemalja u kojoj je studentima koji nisu iz EU veoma teško da dobiju radnu dozvolu nakon diplomiranja. Ne postoji viza koja je posebno određena za strane diplomce španskih univerziteta.


Komplikacija se javlja u činjenici da pre nego što dobijete radnu dozvolu već bi trebalo da ste zaposleni usled nekih specifičnosti. To znači da poslodavac mora opravdati vaše zaposlenje dokazujući da nije bilo odgovarajućih kandidata iz Španije ili EU. Nakon što uz pomoć poslodavca dobijete radnu i boravišnu dozvolu, možete podneti zahtev za radnu vizu. Kao što se da zaključiti iz priloženog, u Španiji za razliku od mnogih drugih zemalja EU, dozvola i viza nisu ista stvar.

Irska

Irska poseduje tzv. šemu za diplomiranje trećeg nivoa u skladu sa kojom možete ostati u državi u svrhu traženja posla. Ova šema postoji kako bi omogućila diplomcima trećeg stepena koji nisu iz EU, a legalno borave u Irskoj, da traže zaposlenje ili zelenu kartu/radnu dozvolu. Tokom odobrenog boravka u okviru radnog programa, diplomcima je dozvoljeno da rade puno radno vreme, 40 sati nedeljno, u trajanju od dve do četiri godine.

Znanje o stay-back vizama i prilikama koje države nude značajno je za sve studente koji svoju profesionalnu karijeru žele da započnu van granica matične države. Zato, kada birate svoj idealan univerzitet i državu, pogotovo kada su u pitanju master ili doktorske studije, uzmite u obzir politiku prihvatanja stranih državljana te zemlje!

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

AGENDA ZA STUDY IN ITALY JE TU!

Uskoro se održava sajam studija i stipendija u Italiji - STUDY IN ITALY i naša agenda za predstojeći događaj je već spremna!

Očekuju te prezentacije najboljih univerziteta iz Italije i drugih institucija koje su nam ukazale poverenje i podršku za ovaj jedinstveni online događaj!

Pridruži nam se na sajmu 11. DECEMBRA i saznaj zašto naši studenti biraju BAŠ Italiju za studije!

Agenda predavanja:

10:00 – 10:40 -Via Academica tim mentora za studije u inostranstvu: Italijanski sistem obrazovanja,  univerziteti i stipendije
10:40 – 11:10– Scuola Leonardo da Vinci: Study Italian in Italy & online – language courses and preparation programs for Italian universities
11:10 – 11:30 – UVODNI GOVORI: Ambasador Italije u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Marko di Ruca i direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, g. Roberto Činkota
11:30 – 12:00 – LUISS University – Luiss: a globally engaged University
12:00 – 12:30 – Universita Cattolica del Sacro Cuore: Explore Cattolica: study in English, experience Italy! International programs, placement, and scholarship opportunities
12:30 – 13:00 – IULM University: Studying Communication, Tourism and Creative Industries at Università IULM in Milan! Your creative way to the industry
13:00- 13:30 – Ca’ Foscari University: Welcome to Venice, welcome to Ca’ Foscari University!
The most affordable study programs in Italy
13:30- 14:00 – MIP Graduate School Politecnico di Milano: Discover MIP’s postgraduate Masters
14:00- 14:30 – Genova University – University of Genoa: Opportunities For International Students
14:30- 15:00 – RUFA – Rome University of Fine Arts: How to prepare your portfolio to apply for a scholarship at RUFA
15:00- 15:30 – Scuola Politecnica di Design SPD: The first post-graduate school of Design founded in Italy, in 1954
15:30- 16:00 – University of Pisa – Excellence since 1343: study at the University of Pisa
16:00- 16:30 – LINK Campus University: Welcome to LINK campus University Rome
16:30- 17:00 – John Cabot University: Transformative. Global. Personal.
17:00- 17:30 – American University of Rome: An Introduction to The American University of Rome
17:30- 18:00 – Universita Bocconi – Give yourself a greater choice: come study at Bocconi

Šta te još očekuje na našem STUDY IN ITALY sajmu?

najpouzdanije informacije o stipendijama,

prezentacije stručnjaka koji će ti preneti informacije o univerzitetima i programima, 

mogućnost da zakažeš razgovore sa predstavnicima univerziteta,

jedinstvena online platforma kroz koju ćeš moći da se krećeš, posećuješ štandove i komuniciraš baš kao na sajmovima koje smo do sada organizovali.

Rezerviši svoje virutelno mesto 11. decembra i saznaj baš SVE o studijama i stipendijama u Italiji!

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

Research University ili University of Applied Sciences – kako doneti pravi izbor?

Prilikom odabira narednog koraka na vašem akademskom putu u inostranstvu moguće je da ćete se naći pred dilemom da li da izaberete istraživački univerzitet ili univerzitet primenjenih nauka - Research University ili University of Applied Sciences.

U ovom tekstu saznaćete koliko, kako i u čemu konkretno se razlikuju ove dve opcije, te ćete na osnovu jasnih karakteristika vrlo lako doneti pravi izbor za sebe!

Mogućnost odabira jednog od ova dva tipa univerziteta karakteristična je za binarni obrazovni sistem država poput Holandije, a zasniva na razlici između profesionalnih visokoškolskih ustanova, tj. univerziteta primijenjenih nauka i istraživačkih univerziteta. Oba tipa visokoškolskih ustanova nude diplomske i master programe koje je akreditovala državna agencija prema istim nacionalnim i evropskim kriterijumima, stoga biste i lingvistički i strukturološki pomislili da je u pitanju isti tip obrazovanja. Međutim, razlika je u fokusu ovih programa, a posebno u oblastima istraživanja koja se provode – primenjena nasuprot fundamentalnim. Razlika na holandskom je jezički olakšana jer se univerzitet primijenjenih nauka prevodi kao “hogeschool”, a istraživački univerzitet jednostavno se prevodi kao univerzitet.

Osnovna i najprostija razlika je u tome da su univerziteti primenjenih nauka uglavnom praktični i strukovno orijentisani, dok su istraživački univerziteti orjentisani akademski. Dakle, istraživački univerziteti nude visoko akademske, istraživačko orijentisane programe fokusirane na određene predmete, dok su univerziteti primenjenih nauka praktičniji i usmereniji prema profesiji, dizajnirani specifično za one koji žele da uđu u određenu vrstu karijere nakon diplomiranja.

Način podučavanja i sticanja znanja

Studiranje na istraživačkom univerzitetu je zasnovano na teoriji. To znači da ćete prvenstveno biti fokusirani na objašnjavanju pojava i fenomena, na aspekt ZAŠTO? se nešto dešava. Temama se pristupa iz apstraktne perspektive i primenjuju se prvenstveno analitičke veštine. Naučićete kako formirati usmene i pismene argumente i razmišljati o rezultatima svog akademskog istraživanja. Tokom studija, imaćete manje direktnog nadzora van učionice, slobodu da osmislite sopstveni studijski program, ispratite najčešće teoretska predavanja, te priliku da pročitate mnogo akademskih tekstova. Studiranje na istraživačkom univerzitetu generalno ima veoma nezavisan karakter. 

Kursevi koji se nude na univerziteima primenjenih nauka obično se bave aspektom KAKO? obrazovnih tema. Ovakvo studiranje je zasnovano na praksi i cilj je da razvijete mnoštvo veština koje ćete koristiti u svom budućem radnom okruženju. Potencira se konstantan rad na projektima, te rad u grupama u vidu kolaboracije sa drugim studentima. Studiranje na univerzitetu primijenjenih nauka će vas temeljno i na pravi način pripremiti za specifičnu profesionalnu ulogu u oblasti vaše buduće karijere. Obično ćete imati više obaveznih predavanja, radionica i kontakata sa vašim predavačima i tutorima, jer se svakoj temi pristupa iz praktičnog ugla u šta je potrebno uložiti više prisustva i prakse na samom univerzitetu.

Trajanje studija

Ukoliko vam je važno da li ćete svoju Bachelor’s diplomu steći u roku od 3 ili 4 godine, onda je ova razlika faktor koji će vas zanimati. Naime, nakon završetka studijskog programa na univerzitetu primenjenih nauka, diplomu završenih osnovnih studija stičete u roku od 4 godine. Na istraživačkom univerzitetu ovu diplomu stičete u roku od 3 godine. Objašnjenje je u nekoliko razloga: obrazovanje na istraživačkim univerzitetima je dinamično i ubrzano. Za 3 godine iz nekoga ko ima malo ili nimalo znanja u datoj oblasti, student se transformiše u nekoga ko može proizvesti vredne akademske rezultate i postati profesionalac u nekoj oblasti. To znači da ćete morati brzo da naučite da ovladate predmetima. Na UAS (Universities of Applied Science) se više vremena troši na svaki pojedinačni predmet, jer je cilj da se nauči kako primeniti veštine u stvarnom profesionalnom okruženju, uz najmanje godinu (ili pola godine) profesionalne prakse.

Šta nakon diplomiranja?

Jedna od najvažnijih stvari koje treba uzeti u obzir ako želite da nastavite školovanje u vidu master i doktorskog usavršavanja je ono što će vam vaša diploma omogućiti da radite nakon što diplomirate. Nakon završetka studija na istraživačkom univerzitetu, diplomiraćete sa zvanjem Bachelor of Art, Science ili Law. Ovo će vam omogućiti da odmah upišete master program na istraživačkim univerzitetima širom sveta. 

Kada su u pitanju UAS dobićete različite diplome i zvanja u zavisnosti od vaše profesije. Praktično, da biste upisali master studije na istraživačkom univerzitetu nakon univerziteta primenjenih nauka morate pratiti predmaster program u trajanju od 6 meseci ili jedne godine, pre nego što budete u mogućnosti da ispunite uslove za sam master program. Pozitivna stvar je u tome da univerziteti primenjenih nauka imaju svoje sopstvene mastere, ili postoje izuzeci gde neki istraživački univerziteti imaju kooperativna partnerstva sa univerzitetima primenjenih nauka sto znači da možete upisati njihov master program odmah po sticanju diplome univerziteta primenjenih nauka.

Iskustvo u poslovnom svetu tokom studija

Prema do sada pomenutim karakteristikama logično je zaključiti da su univerziteti primenjenih nauka usmereniji ka kontaktu sa poslovnim svetom. Stažiranje i direktno iskustvo u kompanijama sastavni je deo obrazovanja. Studenti obično obavljaju više prakse i stažiraju nekoliko puta tokom svog studijskog programa kako bi stekli direktno iskustvo u radnoj oblasti.

Stažiranje na istraživačkom univerzitetu je manje uobičajeno. Međutim, studenti često dobijaju priliku da završe studijski program uz istraživački projekat ili praksu, te da se prijavljuju na internship-e tokom i nakon studiranja. Svakako, nakon što se stekne naučni temelj, poslovno okruženje neće pasti teško ni studentima istraživačkih univerziteta.

Da li ima razlike u kvalitetu studija?

Ono što je sigurno jeste da pitanje nije u kvalitetu obrazovanja.

Odabirom studija u Holandiji već ćete se susresti sa svetski poznatim i vrhunskim sistemom visokog obrazovanja, bez obzira na to da li pohađate istraživački ili univerzitet primenjenih nauka. Sigurni smo da ćete čuti mnogo debata na temu da li je jedno bolje od drugog, a jedina istina jeste da obe vrste obrazovanja veoma služe svojoj svrsi, te da vaš izbor zavisi isključivo od vaših afiniteta i ciljeva.

Ako želite da steknete više praktičnih veština – univerzitet primenjenih nauka bi mogao biti pravi izbor za vas. Međutim, ako vas više privlači teoretski, naučni i akademski orijentisani stil istraživačkih univerziteta, neka to bude vaša odluka!

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

This is custom heading element

univerzitet kdg iz antvepena
Upoznaj Univerzitet KdG iz Antverpena

Univerzitet KdG iz Antverpena organizuje niz sjajnih mini predavanja koje će ti pokazati zašto su studije na ovom mestu uvek iznad očekivanja

Teme predavanja su aktuelne i zanimljive, a tiču se oblasti multimedija, biznisa i preduzetništva

Univerzitet KdG iz Antverpena uvek se ističe po praktičnom i originalnom pristupu obrazovanju, pa i ovog maja ima sjajan način da upoznaš programe koje nudi!

Radi se o nizu dvadesetominutna predavanja, na veoma zanimljive teme koje pokrivaju širok spektar zanimljivosti iz sveta biznisa, multimedije, preduzetništva. Na kraju svakog predavanja, učesnici će moći da postavljaju pitanja, učestvuju u diskusiji ili da se dodatno raspitaju o studijama na ovom univerzitetu. Odlično je što će svi oni koji se prijave, dobiti snimak predavanja na mejl ukoliko ne budu mogli da prisustvuju.

RASPORED PREDAVANJA:

10. maj  17:00 – Storytelling in a multimedia society

Za one koji su zainteresovani za program osnovnih studija Multimedia & Creative Technologies

10. maj u 17:00 Five criteria for cross-cultural leadership

Za one koji su zainteresovani za program osnovnih studija International Business Management – Specialisation Global Business

11. maj u 17:00 – How secure is your password?
Za one koji su zainteresovani za program osnovnih studija Applied Computer Science

11 maj. u 17:00 – The sustainable entrepreneur: the key to business success

Za one koji su zainteresovani za program osnovnih studija International Business Management: International Entrepreneurship

12. maj u 17:00 – Why is the Suez Canal so important?
Za one koji su zainteresovani za program osnovnih studija International Business Management: Global Supply Chain Management

Registruj se već sada

Na mejl će ti stići dodatne instrukcije za pristup svakom predavanju

Rok za apliciranje za studente koji nisu iz Evropske unije produžen je do 31. maja. Školarine su veoma povoljne za evropske standarde – 6240 EUR za sve programe osnovniih studija.

Ne zaboravi da ti naše mentorke besplatno pomažu u svim fazama aplikacije. Za sva dodatna pitanja, možeš nam se obratiti putem mejla info@viacademica.com ili putem telefona: +38166236436

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

Murcia
Milano
Politecnico di Milano
srednjoškolske razmene irska via academica studije i stipendije u inostranstvu international experience
Irska

Osnovne informacije o studijama u Irskoj

Ukupno stanovnika

4.749.153

Ukupno studenata

196.000

Strani studenti

35.000

Rangirani univerziteti

9

Prosečna cena studija

12.000 – 20.000 €

Rok za apliciranje

1. februar

SREDNJA ŠKOLA
Junior je trogodišnji program, koji se završava ispitom Junior Certificate. Ispiti za junior sertifikat polažu se za sve predmete (obično 10 ili 11) početkom juna, neposredno nakon završetka treće godine. Prelazna godina koja se ponekad naziva i četvrta godina (od 15 do 17 godina) – zavisno od škole, ona može biti obavezna, fakultativna ili nedostupna. Senior ciklus je dvogodišnji program za pripremu studenata za ispite koji se polažu odmah po završetku šeste godine, a prvi ispit se održava u sredu nakon praznika u junu (prvog ponedeljka u junu). Da bi pripremili studente za državni ispit i u seniorskom (odlaznom uverenju) i u juniorskom (juniorskom sertifikatu) ciklusu, mnoge škole održavaju pripremne ispite (poznate i kao pre-sertifikati) oko februara svake godine.

VISOKO OBRAZOVANJE

Obrazovanje trećeg nivoa u Republici Irskoj uključuje celokupno obrazovanje nakon drugog nivoa, a obuhvata visoko obrazovanje na univerzitetima i fakultetima i dalje obrazovanje. Upisi u visokoškolske ustanove obično se vrše kroz CAO. Na ovaj način studenti koji žele da upišu univerzitet prijavljuju se na CAO, a ne na pojedinačni univerzitet. Mesta na kursevima obično se dodeljuju na osnovu rezultata iz srednje škole.

Svaki univerzitet ima minimalni uslov za ulazak, obično zahteva prolaznu ocenu na ispitu iz engleskog ili irskog jezika, kao i na matematici. Svaki pojedinačni program ima dodatne uslove za upis, na primer, programi iz oblasti prirodnih nauka obično zahtevaju određenu ocenu u jednoj ili dve nauke.

Aplikacija se šalje online preko portala fakulteta (za Non-EU državljane), plaća se posebna aplikaciona taksa fakultetu i vrlo često je potrebno poslati overene kopije tražene dokumentacije direktno fakultetu. EU državljani svoju aplikaciju šalju preko Central Applications Office (CAO). Potrebna dokumentacija je sledeća:

 • Diploma srednje škole ili potvrda da ste redovan đak (ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole (prva 3 razreda ukoliko još uvek niste maturirali i predviđene ocene za 4. razred i maturski ispit),
 • Pasoš koji važi još minimum 3 godine,
 • Sertifikat znanja jezka
 • Dva pisma preporuke
 • Personal statement

STUDENTSKI SMEŠTAJ

Studenti imaju širok izbor kada je u pitanju smještaj. Neki studenti odlučuju da ostanu u smeštaju u kampusu, koji je dostupan na mnogim koledžima. Smeštaj u domu u okviru kampusa je ograničen, vrlo tražen, može biti prilično skup i teško je pronaći. Studentski dom podrazumeva uglavnom apartmane za 4 do 8 studenata, sa privatnom spavaćom sobom i zajedničkom kuhinjom, dnevnim boravkom i kupatilom. Na kampusu smeštaj mora biti plaćen u dve rate, u septembru i februaru. U većini smeštaja u kampusu, nije moguće plaćati najam mesečno.

TROŠKOVI ŽIVOTA

Variraju u zavisnosti od mesta gde studirate u Irskoj, vrste stanovanja koje odaberete i, naravno, od vašeg ličnog načina života. U proseku, procenjujemo da će student trošiti između 7.000 i 12.000 EUR godišnje.

 • Stanarina prosečno 427 EUR/mesečno
 • Komunalije oko 30 EUR/mesečno
 • Hrana oko 170 EUR/mesečno

Pošto Irska nije članica šengenskog ugovora, za nju je potrebno pribaviti posebnu vizu. Viza se pribavlja u Konzulatu Irske u Beogradu. Državljanima Srbije, koji poseduju važeću vizu za turistički, odnosno kraći boravak u Velikoj Britaniji, nije potrebna viza za turistički boravak u Irskoj, ukoliko im je prva luka ulaska Velika Britanija.

Nakon podnošenja zahteva potrebno je da platite taksu i dostavite sledeća dokumenta:

 • Dve fotografije u boji ne starije od 6 meseci.
 • Pasoš i fotokopija svih strana svih prethodnih pasoša
 • Potpisano pismo u kom se navode razlozi boravka u Irskoj, dužinu planiranog boravka, detalji o planiranom mestu boravka i izjavu da ćete poštovati uslove vize, da nećete tražiti pomoć države i da ćete napustiti Irsku pre isteka dozvoljenog boravka u njoj (Acceptance letter sa fakulteta).
 • Dokaze o smeštaju poput rezervacije, potvrde aranžmana u agenciji, izjave davaoca privatnog smeštaja u kojoj se navodi da prihvata da boravite kod njega.
 • Aktuelan izvod sa računa iz banke koji pokazuje sve uplate i isplate sa računa u prethodnih šest meseci i ovo mora biti priloženo od strane svakog aplikanta bez obzira na to ko snosi troškove puta. Izvod iz banke mora biti na zvaničnom memorandumu banke.
 • Ukoliko se radi o štednom računu uz izvod se mora priložiti prateće pismo banke da se ne radi o oročenim sredstvima.
 • Ukoliko treća strana pokriva troškove morate objasniti kako ste povezani sa tom osobom.
 • Dokaz o zdravstvenom ili putnom osiguranju ne mora da se preda uz zahtev ali može biti tražen pre donošenja konačne odluke o vizi.

Sva predata dokumenta moraju biti originali. Kod sebe morate imati kopije dokumenata koja ste predali. Sva dokumenta moraju biti ili na engleskom ili prevedena na engleski od strane tumača koji potpisuje da se radi o tačnom prevodu, datum prevoda, njegovo ime i kontakt.

Fondovi za stipendije za strane studente u Irskoj su prilično ograničeni i odnose se samo na fakultete i njihove resurse i fondove, kao i  njihovu politiku i strategiju stipendiranja stranih studenata. Stipendija na državnom nivou nema.

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U IRSKOJ

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1