Nivo studija

OSNOVNE STUDIJE

Diploma osnovnih studija (Licence u Francuskoj, Laurea u Italiji, Bakkalaureus u Nemačkoj, Licenciatura u Portugalu, Kandidatexamen u Švedskoj), variraju u nazivima i prefiksima od zemlje do zemlje, ali najčešće su sledeće:

  • Bachelor of Science degree (B.Sc.) – Diploma osnovnih studija iz oblasti nauke, tehnike, IT, mehanike, ekonomije i finansija.
  • Bachelor of Engineering (B.Eng ili LLB) – pojedine zemlje razgraničavaju Diplome osnovnih studija iz oblasti inženjerstva na ovaj način.
  • Bachelor of Arts degree (B.A.) – Diploma osnovnih studija iz oblasti društvenih nauka: istorija, političke nauke, sociologija, psihologija.
  • Bachelor of Laws degree (LL.B.) – Diploma osnovnih studija iz oblasti prava.
  • Bachelor of Civil Law (B.CL) – Diploma osnovnih studija iz građanskog prava.
  • Bachelor of Business Administration (B.B.A) – Diploma osnovnih studija poslovne administracije.
  • Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS, MBBCh, BMBS, BMBCh) – Diploma osnovnih studija medicine i hirurgije.
  • Bachelor of Dental Surgery (BDS) – Diploma osnovnih studija stomatologije.

VRSTE UNIVERZITETA

Kao što u našem obrazovnom sistemu postoje Fakulteti i Više škole pri Univerzitetima tako u inostranstvu postoji ova podela i to na University ili zvaničnije nazivani Research Universities i University of Applied Science (na nemačkom bi to bilo Hochschule).

  • Regularni Univerziteti (Research University) nude osnovne, master i doktorske studije. Dakle, ako ste neko ko ima jasnu sliku o svojoj karijeri od upisa studija do PhD odnosno Doktorata, za vas bi svakako bolji izbor bio Research University.
  • University of Applied Science ili ako bismo preveli na američki sistem – Koledži, su u našem slobodnom prevodu ekvivalent za Više škole. Bukvalan prevod bi bio Univerzitet primenjenog znanja i ovo je ono na šta vi treba da obratite pažnju! Primenjeno znanje. Dakle, znanje koje ove institucije nude je vrlo upotrebljivo za karijeru studenata i osposobljava ih za tržište rada. Ovi koledži nisu lošije rangirani i nemaju negativan prizvuk kao što to na našem podneblju ima Viša škola, dosta su jeftiniji i lakši za upisivanje.

Ako u toku ovih osnovnih studija student želi dalje da se usavršava, može nastaviti i master studije na ovoj instituciji, ali za doktorske studije se uvek prebacuju na regularne odnosno Istraživačke Univerzitete. Oni koji ne žele da studiraju duže i žele odmah da započnu svoju karijeru to mogu da urade odmah nakon osnovnih studija na Univerzitetu primenjenih znanja. Imaju isto zvanje kao i oni koji su završili osnovne studije na Istraživačkom Univerzitetu što je BA (Bachelor of Arts) ili BSc (Bachelor of Science).

TRAJANJE OSNOVNIH STUDIJA

Osnovne odnosno Bachelor studije su studije koje po Bolonjskom sistemu školovanja traju najčešće 3 godine, ali u nekim zemljama traju 4. U posebnu kategoriju spadaju studije iz oblasti medicinskih nauka gde, u zavisnosti od zemlje, studije traju od 3 do 6 godina. Upisuju se nakon završene četvorogodišnje srednje škole i položene mature ili nakon završenog IB programa (International Baccalaureate).

PRIJEMNI ISPIT

Imamo dobru vest za vas! Programi osnovnih studija za koje se ne polaže prijemni ispit je procentualno više nego onih za koje se prijemni ispit polaže. Tada selekciona komisija kandidate procenjuje na osnovu postignuća iz srednje škole, CV-ja, motivacionog pisma i preporuka koje student priloži. Zato je važno da ako aplicirate na ove programe imate savršeno upakovanu i konciznu aplikaciju. Za pomoć oko pisanja CV-a, motivacionog pisama i preporuka, javite se našem ekspertskom timu.

Programi gde se traži polaganje prijemnog ispita zavise od zemlje u kojoj biste studirali, politike fakulteta i samog programa. Vrlo često se za upis na određene programe polaže specijalizovani ispit koji su priznale institucije širom sveta, poput SAT ispita (o kome više možete pročitati OVDE). Takođe, prijemni ispit organizuju fakulteti za programe za koje vlada veliko interesovanje kandidata, a upisne kvote su niske, kao na primer za medicinske nauke, psihologiju i vrlo često studije ekonomije i finansija.

KADA POČETI SA PRIPREMAMA?

Naša preporuka je da za upis studija u inostranstvu počnete da se pripremate GODINU DANA. Ali i šest meseci ume da bude dovoljno ako se stvarno tome intenzivno posvetite. Tri meseca priprema je izvodljivo, ali ovo je ako sebe želite da stavite pod veliki pritisak, a mesec dana samo u slučaju da imate već položene testove jezika, informacije o studijama i ako su još otvoreni rokovi na univerzitetima u inostranstvu.

Dakle, pazite na rokove, učite jezik i polažite neki od međunarodno priznatih testova jezika što je pre moguće. U svakom slučaju, najbolje bi bilo da nas kontaktirate i zakažete savetovanje 1 na 1 sa svojim ličnim mentorom gde ćemo proceniti Vašu situaciju i dati vam spisak sledećih koraka koje morate preduzeti da biste se uspešno upisali na studije.

SAZNAJTE KOJA OBLAST STUDIJA ODGOVARA VAŠEM PROFILU!

Niste sigurni šta da studirate? Imate različita interesovanja? Zakažite svoj termin za akademsku i profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje kod svog ličnog mentora i donesite pravu odluku!

PRETRAŽITE UNIVERZITETE PO ZEMLJAMA

SAZNAJTE KOJA JE VAŠA IDEALNA ZEMLJA ZA STUDIJE!

Niste sigurni u kojoj zemlji da studirate? Uradite veliki Via Academica test i donesite pravu odluku.