via academica studije u inostranstvu zanimanja

Top 8 zanimanja budućnosti

Predstavljamo Vam 8 zanimanja koji će biti najtraženija u budućnosti, kao i konkretne informacije gde i šta studirati. Naša lista zasnovana je na istraživanju World Economic Forum “Future of Jobs Report”, http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/ , koje je dalo osnovanu prognozu koja će to zanimanja biti najtraženija i najplaćenija u budućnosti.

Sukob generacija

Velika većina današnjih srednjoškolaca, ali i svršenih studenata se suočava sa pitanjem: “Šta bi trebalo da studiram što će mi se sutra isplatiti, omogućiti da se lako zaposlim i imam visoku platu?”. Mnogi već imaju ideje, naslućuju čime bi želeli da se bave, ali im fale konkretne informacije. Ili, što nije redak slučaj, nailaze na otpor roditelja koji, odrasli u drugačijem sistemu, imaju tradicionalnu viziju “isplativih zanimanja” i šta treba studirati. To su, naravno, ekonomija, pravo ili medicina, i neretko se dešava da roditelji forsiraju dete da ode na studije iz oblasti koja, ili ga uopšte ne zanima, ili nije za njega/nju. Ukoliko imate sličnu situaciju sa svojim roditeljima koji se, na Vaš pomen da želite da studirate psihologiju, hvataju za glavu uz rečenicu “Ne želim da lečiš ljude sa mentalnim bolestima.”, ili kad kažete da želite na studije dizanja, kažu: “To je neka glupost, to uopšte nije nauka, završićeš kao prodavac na buvljaku.”, podelite im ovaj tekst, objasnite im, informišite i edukujte ih, jer ipak je davno bilo (možda ne toliko vremenski koliko u smislu drastičnih promena koje su se desile munjevitom brzinom), kada su oni studirali i zapošljavali se.

Primer “modernog” zanimanja koje izumire

Tehnološki razvoj i inovacije su u poslednjih desetak godina doveli do munjevite promene sveta oko nas. Lakoća i niska cena komuniciranja, povezivanje svih krajeva planete putem Interneta, pojeftinjenje avio saobraćaja, smanjivanje razdaljina u realnom prostoru i vremenu samo su neke od pozitivnih promena koje utiču na naš život, a samim tim i na poslovno okruženje i uslove u kojima radimo. Novi faktori dovode do nestanka starih i pojave novih zanimanja i radnih mesta. Daćemo Vam jedan konkretan primer: Predstavništva u stranim zemljama.

Nakon Drugog svetskog rata pa sve do početka novog milenijuma, kompanije koje su imale predstavništva u stranim zemljama smatrale su se najuspešnijim u svojoj oblasti, jer su na taj način dolazile do novih tržišta i novih kupaca. Novim razvojem tehnike i internet tehnologija, predstavništva sve više gube na značaju, jer predstavljaju veliki trošak. Kompanijama je sada mnogo jeftinije da rade iz jednog centra, a da komunikaciju sa klijentima, marketing i prodaju prebace u virtuelni svet – na Internet. Sve to klijenti sada mogu uraditi iz udobnosti svoje fotelje uz nekoliko klikova, poručiti robu koju žele i da im ona u najkraćem mogućem roku stigne na prag. Pojeftinjenjem transporta i avio saobraćaja, kompanijama koje koriste ovaj način prodaje se drastično smanjuju troškovi isporuke – nemaju potrebu da imaju fizičku prodavnicu, prodavce koje u njoj rade, transportnu službu i sl.

Postoji pregršt sličnih primera i slučajeva, i sve se češće čuje da se procesi automatizuju, da sve rade mašine ili u bliskoj budućnosti roboti, i da tu nema mesta za živog čoveka. Takođe, sve više možete videti na Internetu ponude za kurseve i obuke u cilju prekvalifikacije radnika i njihove pripreme za nova zanimanja. Upravo je u tome ključ: stara zanimanja i radna mesta se gase, ali istovremeno se otvaraju nova koja, još uvek, ne mogu biti obavljana od strane mašine.

Broj 1: ANALITIČARI PODATAKA

Prosečna plata: $52.000-$123.000/godišnje

artificial-intelligence-2167835_1280

ANALITIKA Najplaćenije zanimanje budućnosti prema istraživanju World Economic Forum “Future of Jobs Report”. Nova era Interneta, ubrzanje proizvodnje, prodaje i plaćanja stvara ogromnu količinu podataka. IDC studija je izračunala da će do 2020. godine svako ljudsko biće na planeti stvarati oko 40 zetrabajta (1.7 MB svake sekunde) novih podataka. Ti podaci su od neprocenjive vrednosti kompanijama koje, uz pravog analitičara koji iz njih ume da izvuče prave zaključke (tzv. data mining), dobijaju vredne informacije o navikama potrošača, što poboljšava prodaju i uvećva profit.

Analiza podataka, ili data mining, je proces koje kompanije i državne institucije koriste da pretvore veliku količinu sirovih podataka u korisne informacije koristeći različite softvere. Cilj je da se otkriju tzv. anomalije, sa jedne strane, a sa druge obrasci delovanja, ponašanja i mišljenja. Poboljšanje prodaje i razumevanje navika potrošača kako bi se izradile efektivne strategije poslovanja i marketinga,  je samo jedan segment gde se može uspešno koristiti analiza podataka. Mogu je koristiti i države i međunarodne organizacije za razumevanje procesa na globalnom nivou kao što su sukobi, rizika, spoljne politike, razvoj zemalja i procesa u svetu. Ovo zanimanje zahteva posedovanje znanja iz matematike, statistike, politike, psihologije, ekonomije.

Šta treba studirati – OSNOVNE STUDIJE

1) BSc in Economics, Management and Computer Science, Universita Bocconi
2) BSc in Economics and Statistics, University of Bologna
3) BSc in  Information Management , Wittenborg University
4)  BSc in Economics and Management, Universita Cattolica del Sacro Cuore
5) BSc in Data Science, Goldsmiths University of London

Šta treba studirati – MASTER STUDIJE

1)  MSc Data Science for Management, Universita Cattolica del Sacro Cuore
2) MSc in Data Science and Business Analytics, Universita Bocconi
3) MSc in Data Science, University of Sapienza
4) MSc in Data Science: Business and Governance , Tilburg University
5) MSc in Applied Economics and Data Analysis, University of Essex

Broj 2: IT STRUČNJACI I MATEMATIČARI

Prosečna plata: $50.000-$220.000/godišnje

screen-1839500_1280

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE poslednje 2 decenije doživljavaju pravi procvat i polako preuzimaju primat kao sektor razvoja svake države. Kompjuterski stručnjaci će i u budućnosti nastaviti da budu vrlo traženi na tržištu rada, jer su upravo oni kičma inovacija i razvoja industrije. Posebno će biti traženi programeri, a naročito analitičari informatičke bezbednosti jer će bezbednost i zaštita na Internetu postati top tema i zadatak za nove IT stručnjake. Ujedno, ovi poslovi već nekoliko godina unazad bivaju izglasani kao najpoželjniji na svetu.

Osim neophodnog IT znanja, od stručnjaka iz ove oblasti se traži da imaju dobro razvijene interpersonalne i komunikacijske veštine, kao i da umeju da rade u timu. Vrlo je važno da pored formalnog obrazovanja, IT stručnjak novog doba ima praktično iskustvo sticano kroz stažiranja, prakse i projektne zadatke. Posebno će se vrednovati i tražiti ekspertiza u oblasti IT industrije u energetici i telekomunikacijama.

Šta treba studirati – OSNOVNE STUDIJE

1) BSc in Software Development, IT University of Copenhagen
2) BSc in Information & Communication Technology, Fontys University
3) BSc in Bachelor in Software Engineering, Saxion University of Applied Sciences
4) BSc in Economics, Management and Computer Science, Bocconi Unviersity
5) BSc in Electronics and Communications Engineering, Politecnico di Torino

Šta treba studirati – MASTER STUDIJE

1) MSc in Computational and Applied Mathematics, University of Erlangen-Nuremberg
2) BSc in Computational Mechanics, Munich University of Technology
3) MSc in Computer Science, Univeristy of Sapienza
4) MSc in Computer Science, University of Bonn
5) MSc in Mathematics, Lund Unviersity

Broj 3: ARHITEKTE I INŽENJERI

Prosečna plata: $50.000-$220.000/godišnje

walt-disney-center-1629173_1280

ARHITEKTURA je kombinacija umetnosti i nauke. Osoba mora imati prostorne odnose i razumevanje okoline, ali i biti okrenuta ka detaljima. Razvijaju se kreativnost, analitičke veštine i gradi se student kao umetnik dok prolazi kroz različite faze učenja i razvoja. Arhitektura danas podrazumeva mnogo više od samog konstruisanja i dizajniranja građevina. Usmena i pisana komunikacija i veštine su neophodne i važne u ovoj oblasti, a takođe zahteva i zanačajno kompjutersko znanje i veštine. Takođe, nova zanimanja u oblasti arhitekture idu u pravcu upravljanja projektima.

Predviđa se da će potražnja za arhitektama u naredne tri godine porasti do neslućenih razmera. Ovi stručnjaci su kao masteri Univerzuma. Oni pretvaraju snove u stvarnost i sposobni su da urade sve – od transformacije čitavih gradova do načina na koji svi mi živimo. Kako se usložnjava naša svakodnevnica, tako se usložnjavaju i problemi sa kojima se suočavamo kao pojedinci i kao društvo. Zato će znanja i sposobnosti arhitekata i inženjera biti ključna u npr. rešenjima izbegličkih kriza, otpornosti zgrada na tektonske poremećaje, klimatske promene i osipanje prirodnih resursa.

Šta treba studirati – OSNOVNE STUDIJE

1) BSc in Architectural Design, Politecnico di Milano
2) BEng in Architecture, Universitat Internacional de Catalunya
3) BSc in Chemical Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Laussane
4) BSc in Material Science and Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Laussane
5) B.Eng. Electrical Engineering, FH Aachen – University of Applied Sciences

Šta treba studirati – MASTER STUDIJE

1) Master of Arts in Urban Planing and Policy Design, Politecnico di Milano
2) MEng in Mechatronic, University of Southern Denmark
3) Master of Arts in Architecture, Fontys University
4) MSc in Advanced Materials, University of Ulm
5) MSc in Environmental and Energy Management, University of Twente

Broj 4: STRUČNJACI ZA PRODAJU

Prosečna plata: $41.000-$91.000/godišnje

VIA ACADEMICA SALES

PRODAJA je označena kao broj 4 najplaćenije i najtraženije zanimanje budućnosti. Stručnjaci za prodaju sve većeg obima i raznovrsnosti proizvoda nastalih ubrzanim inovacijama biće od ključne važnosti i veoma traženi u budućnosti. Oni se bave targetiranjem novih klijenata i postizanjem rasta prodaje. Neophodno je posedovati napredne veštine komunikacije i visok stepen emotivne inteligencije, kao i značajno tehničko znanje kako bi mogli da razumeju šta prodaju.

Ovo zanimanje podrazumeva pronalaženje puteva dolaska proizvoda i usluga do krajnjeg korisnika, što podrazumeva određivanje prodajnih tržišta i strategije za njihovo osvajanje. Takođe, ovi stručnjaci moraju posedovati i visoko znanje i veštine iz oblasti marketinga. U skladu sa novim tehnološkim rastom i prelaskom sa klasične na on-line prodaju još više raste potražnja za ovom vrstom stručnjaka koji su sposobni da razumeju potrebe različitih tržišta.

Šta treba studirati – OSNOVNE STUDIJE

1) BA in International Business Administration, University of Applied Sciences Frankfurt am Main
2) BSc in Business Administration, International University of Geneva
3) BA in Business Administration, Webster University
4) B.B.A. in International Applied Business Administration, Stenden University of Applied Sciences
5) BA in Business Administration and Management, Ca’ Foscari University of Venice

Šta treba studirati – MASTER STUDIJE

1) M.Sc. in Consumer Affairs, Technical University of Munich
2) MA in Global Business Management, Università Cattolica del Sacro Cuore
3) MSc in Business and Management, Erasmus University Rotterdam
4) MSc in Business Administration and Management – curriculum Service
Management (SEM), University of Bologna
5) MSc in Business and Economics, University of Zurich

Broj 5: SENIOR MENADŽERI

Prosečna plata: $110.000-$203.000/godišnje

Digital_Rights_Management_Enterprise_Mobility

BIZNIS I MENADŽMENT spadaju u sam vrh oblasti koje se danas studiraju. Nekoliko je razloga za to. Prvo i osnovno zato što se sastoje od mnogo pod-oblasti i kao takve nude jako mnogo mogućnosti za zaposlenje ili za dalje usavršavanje i specijalizaciju. Drugo, ove oblasti spadaju u sektor primenjenih disciplina koje se fokusiraju na rešavanje konkretnih problema koristeći teorije i kvanitativne metode u cilju što bolje pozicije kompanije na tržištu. Neke od konkretnih pod-oblasti kojima se ove studije bave su oraganizacija poslovanja, menadžment, izdrada strategija, preduzetništvo, tržišta, kapital, nekretnine, ali i zakoni odnosno vladine regulative i državne strategije makro i mikro ekonomije.

U skladu sa trendom koji je započeo pre deceniju, menadžerska profesija će nastaviti da bude u vrhu najtraženijih. U budučnosti, to će se posebno odnositi na menadžere u specifičnim, problematičnim oblastima kao što su: energetika, nekretnine, finansije, bankarstvo, mediji i zabava. Međutim, posedovanje sjajnih menadžerskih sposobnosti neće više biti dovoljno – tražiće se novi tip senior menadžera koji će uspevati da se prilagode i kompanije vode uspešno kroz munjevite promene i potrese na tržištima.

Šta treba studirati – OSNOVNE STUDIJE

1) BSc in International Economics and Management, Bocconi University
2) BSc International Business Administration, Erasmus University Rotterdam
3) BA in International Business Administration, University of Applied Sciences Frankfurt am Main
4) B.B.A. in International Applied Business Administration, Stenden University of Applied Sciences
5) BA in Business Administration and Management, Ca’ Foscari University of Venice

Šta treba studirati – MASTER STUDIJE

1) MSc in International Economics and Management, Bocconi University
2) MA in Global Business Management, Universita Cattolica del Sacro Cuore
3) MSc International Business Administration, Erasmus University Rotterdam
4) MSc in International Business and Management Studies, Fontys Unviersity
5) MSc in Economics and Management, University of Bologna

Broj 6: DIZAJNERI PROIZVODA

Prosečna plata:$40.000-$100.000/godišnje

PRODUCT DESIGN VIA ACADEMICA

DIZAJN PROIZVODA je u poslednjih nekoliko godina sazreo i evoluirao iz mahom stilističkih poslova, do terenskih zadataka koji traže rešavanje, ali i mirenje tehnoloških i socijalnih problema i faktora. Ovaj razvoj se još više ubrzao u trenutku kada su kompanije počele da aktivno traže dezajnere za izuzetno kompleksne projekte koji idu od “automobila bez vozača” do biologije ljudskog tela. Kako monotoni i automatski poslovi bivaju prebačeni na mašine, kreativni poslovi dizajna i projektovanja novih proizvoda biće posebno važno zanimanje u budućnosti.

Kao profesija, dizajn će nastaviti da evoluira u hibridnu industriju koja se u velikoj meri oslanja na tehnologije, ali i dalje će zahtevati kreativnost. Za razliku od dizajna koji je usmeren samo na čoveka, što je tradicionalna forma obrazovanja u ovoj oblasti, od budućih dizajnera će se tražiti da uspešno kombinuju istraživanje, interakciju, vizualne elemente i komjuterske kodove kako bi rešili probleme 21. veka.  Složena stvarnost zahteva od novih zaposlenih sinergiju i sintezu znanja i veština iz više oblasti, zato će se tražiti na tržištu rada upravo ovakvi dizajneri i to u svim oblastima.

 

Šta treba studirati – OSNOVNE STUDIJE

1) BSc in Industrial Design, Unviersity of Twente
2) BSc in Industrial Design, Eindhoven University of Technology
3) BSc in Product Development & Integrative Technology, University College of Northern Denmark
4) BSc in Product Design, University of the Arts London
5) BSc in Industrial Engineering and Management, Fontys Unviersity

Šta treba studirati – MASTER STUDIJE

1) MA in Product Design, Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA)
2) MSc in Industrial Design, Eindhoven University of Technology
3) MA in Eco-social Design, Free University of Bozen-Bolzano
4) MSc in Systemic Design, Polytechnic University of Turin
5) MSc in Integrated Design, TH Köln (University of Applied Sciences)

Broj 7: LJUDSKI RESURSI (HR)

Prosečna plata: $50.000-$115.000/godišnje

HUMAN RESOURCES HR VIA

PSIHOLOGIJA je u modernom svetu postala mnogo više od tradicionalnog stereotipa o radu u laboratoriji ili individualnoj terapiji. Ona je vrlo raznoliko polje i otvara vrlo mnogo mogućnosti za zaposlenje čak i odmah nakon osnovnih studija. Studenti psihologije koji istovremeno imaju jako izražene umetničke crte i/ili sposobnost i skolonost ka prirodnim naukama mogu se pronaći u zanimanjima kao što su: savetnik (konsultant) u svim mogućim oblastima, HR (ili human resources), odnosno upravljanje talentima, obučavanje i selekcija najboljih i najpodesnijih kandidata za dat posao, obuke i trening menadžera, briga o deci.

Kako je u zadnjih nekoliko godina snažno porasla potražnja za kvalitetnim kadrovima, naročito u oblasti programiranja, inženjerstva i menadžmenta, vrlo je logično da su danas, a naročito u budućnosti, stručnjaci u oblasti ljudskih resursa biti posebno na ceni. Ljudski resursi (human resources) sve više zamenjuje termin upravljanje/menadžement talentima (talent management), je sektor od kog se zahteva da poseduje talentovane, sposobne i pronicljive stručnjake koji će na najbolji i najefikasniji način obezbediti siguran “dotok” kvalitetne radne snage. Drugi zadatak dobrog menadžera talentima je da kreira i razvije kvalitetne treninge, obuke i programe kako bi postojeći zaposleni postali još bolji i u koraku sa vremenom i inovacijama.

Šta treba studirati – OSNOVNE STUDIJE

1) BSc in Psychological Science, University of Padova
2) BA in Psychology, Webster University
3) BSc (Hons) in Psychology, University of Sheffield City College
4) BSc in Business Consultancy International, University of Applied Sciences Wiener Neustadt (FHWN) GmbH
5) B.B.A in Economics and Business – Curriculum Management, University of Bologna

Šta treba studirati – MASTER STUDIJE

1) MSc in Management of Organizational Behaviour, Université de Lausanne
2) MA in Psychology, Webster University
3) MSc (Hons) in Psychology, University of Sheffield City College
4) MSc in International Management and Psychology, Rhine-Waal University of Applied Sciences
5) M.Sc. in Psychology, University of Twente

Broj 8: PRAVNICI I SAVETNICI

Prosečna plata: $45.000-$220.000/godišnje

compass-2779371_1280

PRAVNICI sa specijalizacijama u novim oblastima biće posebno traženi u budućnosti. Inovacije i nove tehnologije (npr. dronovi ili automobili bez vozača), stvaraju nove pravne situacije i etičke dileme koje zahtevaju regulative i zakone. Ove tzv. “sive zone” moraju biti podrobno ispitana od strane pravnika i vladinih eksperata kako bi se regulisala naša, sve kompleksnija, sadašnjojst i uredili temelji za budućnost. Sa druge strane, tržište u poslednjih nekoliko godina beleži sve veći rast potrebe za advokatima u oblasti zdravstvene zaštite. Ova vrsta pravnika ima zadatak da interpretira novo zakonodavstvo za poslodavce, da predstavlja interese klijenta i da analizira razvoj politika javnog zdravlja i bioetike. Glavni poslodavci u ovoj oblasti su farmaceutske kompanije.

SAVETNICI U savremenom svetu koji se neprestano usložnjava i koji funkcioniše po principu višeslojne međusobne povezanosti i zavisnosti, potrebni su stručnjaci koji će umeti da razumeju različite procese, procesuiraju veliku količinu informacija i podataka, izvuku zaključke i izrade strategije ponašanja. Stručanjci iz oblasti međunarodnih odnosa, političkih nauka i prava danas nisu samo preko potrebni državama, već i kompanijama, nevladinim i nadnacionalnim organizacijama.

 

Šta treba studirati – OSNOVNE STUDIJE

1) Double Degree in Business Administration and Law, Universitat Internacional de Catalunya
2) BA in Law, University of Luxembourg
3) L.L.B in European Law , Maastricht University
4) BSc in Public Governanace, University of Tilburg
5) BA in Law, University of Milan

Šta treba studirati – MASTER STUDIJE

1) LLM in European and International Law, University of Hamburg
2) MA in Law, University of Luxembourg
3) MA in Human Rights and Multi-level Governance, University of Padova
4) MSc in Public Governanace, University of Tilburg
5) MSc in International and European Law, University of Geneva
Administrator