studentska viza za italiju - via academica naslovna

Studentska viza za Italiju: sva uputstva na jednom mestu

Ako se spremaš za studije u Italiji i imaš pasoš zemlje koja ne pripada Evropskoj uniji, onda ti je potrebna studentska viza.

Via mentorke prenose ti sve instrukcije i pomažu ti i u ovoj etapi priprema za studije u inostranstvu

Osnovne informacije

Pre podnošenja zahteva za vizu student treba da obavi proceduru registracije i upisa na portalu UNIVERSITALY. Nakon toga studentu će stići putem portala Universitaly obaveštenje da skinu i odštampaju sažetak zahteva za upis na univerzitetski program (u PDF formatu), koji treba da donesu u Ambasadu sa ostalim potrebnim dokumentima za vizu.

Cena studentske vize je 50 EUR, u gotovini u eurima, direktno na šalteru u trenutku podnošenja zahteva. Zakazivanje se vrši putem portala Prenota OnLine na sajtu ambasade: https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100083
Odeljenje za vize prima stranke svakog radnog dana od ponedeljka do petka od 9 do 11 časova, a sredom još i od 14 do 16 časova.

Kontaktirati ambasadu možete na sledeći način:
Putem e-maila poslanog na adresu visti.belgrado@esteri.it  ili pozivom na broj +381 11 3066153 ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 14 do 16 časova.
Adresa: Birčaninova 11, Beograd

studentska viza za italiju

Dokumentacija (ista kao i prethodnih godina):

 1. Formular https://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario%20Visto%20Nazionale.pdf
 2. Fotografija pasoškog formata (u boji sa belom pozadinom, formata 3,5 x 4 cm)
 3. Pasoš (mora da važi najmanje tri meseca nakon prestanka validnosti vize)
 4. Dokaz o smeštaju
 5. Dokaz o finansijskih sredstvima (student mora da dokaže da na mesečnom nivou ima na raspolaganju 460.28 EUR). Ako se radi o boravku zbog studiranja (bilo koji tip studija), osim navedenog iznosa sredstava, student treba da garantuje i da poseduje dovoljna sredstva za pokriće troškova školarine i sredstva za putne troškove.
 6. Dokaz o upisu na fakultet (potvrda o predupisu downloadovana sa Universitaly i potvrda o upisu sa fakulteta)
 7. Zdravstveno osiguranje
 8. Rezervacija avionske/autobuske karte u svrhu dokazivanja odgovarajućih finansijskih sredstava za put. Međutim, kao alternativu možete priložiti i saobraćajnu i međunarodnu vozačku dozvolu vaših roditelja (ukoliko još uvek niste rezervisali karte ili planirate da idete sopstvenim prevozom).
 9. Kopija diplome o prethodno stečenom obrazovanju u Srbiji ili uverenje o završenim studijama

*Ponesite i fotokopije navedene dokumentacije.

Kako se dokazuju finansijska sredstva?

Finansijska sredstva se dokazuju tako što student priloži izvod sa deviznog računa u iznosu od 5,983.64 EUR kao i izvode iz banke koji sadrže kretanja na računu na mesečnom nivou roditelja (osobe/osoba koje studenta finansiraju tokom studija).

Na sajtu ambasade stoje sledeće informacije koje se tiču dokazivanja finansijskih sredstava:

Posedovanje ličnih i/ili porodičnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuće dokumentacije kao što je:

Kako mogu da dokažem da posedujem potrebna sredstva u slučaju da ona potiču iz radnog odnosa?

 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrđuje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za čitav period boravka u Italiji.
  Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva potiču iz redovnih ličnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:
 • Izjava poslodavca (sa pečatom i potpisom, u originalu) u kojoj je naveden: datum zasnivanja radnog odnosa, vrsta ugovora (na neodređeno ili određeno vreme ili part-time), funkcija, neto mesečna zarada.
 • Ako se zarada uplaćuje na bankovni račun : : uz izjavu poslodavca treba priložiti izvod sa bankovnog računa za posledenjih šest meseci (dovoljno je tražiti od banke da navede samo uplate). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok, nije potrebno podnositi potvrdu iz tačke 1.
 • Ako se zarada ne uplaćuje na bankovni račun : uz izjavu poslodavca treba priložiti izvod iz PIO fonda u originalu i tri poslednja isplatna listića.

Treba izbegavati podnošenje preobimne ili nepotrebne dokumentacije izuzev ako nije izričito tražena od strane Odeljenja za vize.

Kako mogu da dokažem da posedujem potrebna sredstva u slučaju da ona potiču od prihoda iz obavljanja slobodnih profesija (advokati, lekari, arhitekti, inženjeri, itd) ?

Posedovanje ličnih i/ili porodičnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuće dokumentacije kao što je:

 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrđuje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za čitav period boravka u Italiji.

Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva potiču iz redovnih ličnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

  • (Sažet profesionalni profil) Pismo na memorandumu sa pečatom i potpisom sa kratkim opisom profesionalne aktivnosti u kome će biti navedeno: godina početka aktivnosti, vrsta delatnosti, broj eventualno zaposlenih lica, (poželjno je da ovo pismo bude na italijanskom ili engleskom jeziku).
  • Dozvole ili licence : odgovarajuća dokumentacija o profesionalnoj delatnosti koju izdaju nadležne srpske vlasti.
  • Bilansi / prihodi : odgovarajuća dokumentacija o prihodima tokom prethodne godine koji potiču od obavljanja profesionalne delatnosti.
  • Izvodi sa bankovnih računa za poslednjih šest meseci (potrebno samo ako nije moguće dokazati prihode od obavljane delatnosti putem druge dokumentacije). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok nije potrebno podnositi potvrdu iz tačke 1.

Kako mogu da dokažem da posedujem potrebna sredstva u slučaju da ona potiču od penzija?

Posedovanje ličnih i/ili porodičnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuće dokumentacije kao što je:

 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrđuje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za čitav period boravka u Italiji.

Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva potiču iz redovnih ličnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

 • Ako se penzija uplaćuje na bankovni račun : izvod sa bankovnog računa za posledenjih šest meseci (dovoljno je tražiti od banke da navede samo uplate). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok nije potrebno podnositi potvrdu iz tačke 1.
 • Ako se penzija ne uplaćuje na bankovni račun : penzijski čekovi (za zadnjih šest meseci) ili potvrda iz Penzionog fonda o iznosu isplaćenih penzija.
 • Eventualni drugi prihodi : dokumentacija koja potvrđuje postojanje drugih izvora prihoda različitih od penzije. Ova dokumentacija se traži samo u slučaju da prihodi od penzije nisu dovoljni da garantuju potrebna sredstva za izdržavanje tokom čitavog boravka u Italiji.

Kako mogu da dokažem da posedujem potrebna sredstva u slučaju da ona potiču od prihoda iz sopstvenog preduzeća ?

Posedovanje ličnih i/ili porodičnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuće dokumentacije kao što je:

 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrđuje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za čitav period boravka u Italiji.

Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva potiču iz redovnih ličnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

 • (Sažet profil preduzeća) Pismo na memorandumu sa pečatom i potpisom sa kratkim opisom preduzeća u kome će biti navedeno: godina osnivanja, vrsta delatnosti, broj zaposlenih, broj suvlasnika, ukupni bilans za prethodnu godinu i ukupni registrovani prihodi i rashodi (poželjno je da ovo pismo bude na italijanskom ili engleskom jeziku).
 • Dokumentacija iz APR-a (Agencija za Privredne registre):
 • “Original Financial Statement” – samo tabela “Profit and Loss Account” (u originalu). Ovaj dokument se može direktno dobiti na engleskom jeziku.
 • Registracija preduzeća (u originalu)
 • Izvodi sa bankovnih računa za poslednjih šest meseci (potrebno samo ako su u „Profit and Loss Account“ izdatom od strane APR-a i navedenom pod tačkom 3. registrovani gubici tokom zadnje dve godine ili ako je preduzeće osnovanano u skorije vreme ili tekućoj godini). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok nije potrebno podnositi potvrdu iz tačke 1.

Za one koji nisu sebi obezbedili stan ili dom: možete uplatiti 2 nedelje (15 dana) u nekom hostelu/hotelu. Najbolje je rezervisati smeštaj koji možete besplatno da otkažete nakon što predate zahtev za vizu.

Oni koji su iznajmili stan ili dom: ugovor za stan ili dom.

Takođe, ukoliko će vas neko ugostiti, potrebno je pozivno pismo za privatne posete uz kopiju ličnog dokumenta pozivaoca i njegove eventualne dozvole boravka u Italiji (u prilogu mejla ćete naći formular za popunjavanje – formular za pozivno pismo).

U slučaju stipendije

Samo potvrđena i dodeljena stipendija može da služi kao garancija traženog finansijskog pokrića, u celini ili delimično. Ako je stipendija dodeljena u manjem iznosu od potrebne sume, student mora da dokaže da poseduje razliku (bilo lično i / ili preko članova porodice).

Takođe, ukoliko je student oslobođen od plaćanja školarine, potrebna je potvrda sa fakulteta.

Dokaz o smeštaju

Za one koji nisu sebi obezbedili stan ili dom: možete uplatiti 2 nedelje (15 dana) u nekom hostelu/hotelu. Najbolje je rezervisati smeštaj koji možete besplatno da otkažete nakon što predate zahtev za vizu.

Oni koji su iznajmili stan ili dom: ugovor za stan ili dom.

Takođe, ukoliko će vas neko ugostiti, potrebno je pozivno pismo za privatne posete uz kopiju ličnog dokumenta pozivaoca i njegove eventualne dozvole boravka u Italiji (u prilogu mejla ćete naći formular za popunjavanje – formular za pozivno pismo).

studentska viza za italiju-1

Zdrastveno osiguranje

Možete naše putno osiguranje da uzmete, a imate i opciju italijanskog osiguranja za studente koje možete da uplatite preko interneta. Ovo osiguranje se zove WAI Italy. Link: https://www.waitaly.net/en/   Cena osiguranja je 142 EUR za godinu dana.

Ukoliko uzimate naše putno osiguranje: Podnosioci zahteva moraju dokazati da imaju odgovarajuće i važeće putno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove koji su potrebni radi povratka u zemlju zbog zdravstvenih razloga, hitne medicinske nege, hitne hospitalizacije ili smrti tokom njihovog boravka ili njihovog boravak na teritoriji država članica. Minimalno pokriće osiguranja je 30.000 EUR.

UNIQA kontakt: Samir Sezairi – Ekskluzivna prodaja | Saradnik ekskluzivne prodaje

T: +381 11 74 34 151 | F: +381 11 74 34 151 | M: +381 69 885 17 20 | E-mail: samir.sezairi@uniqa.rs

Prevod i legalizacija

Informacija sa sajta ambasade: Prevod i legalizacija dokumenata se ne traži uvek, nego samo u slučajevima kada to Odeljenje za vize bude smatralo za neophodno. Da bi se izbegli nepotrebni troškovi, dovoljno je podneti originalnu dokumentaciju, pa će Odeljenje za vize u slučaju potrebe navesti šta od nje eventualno treba da bude prevedeno i / ili legalizovano.

NAPOMENA: Informacije u ovom dokumentu se nalaze na website-u ambasade Italije u Beogradu ili su dobijene putem telefonskog razgovora sa službenicima u ambasadi. Moguće je da će u ambasadi tražiti dodatnu dokumentaciju. Via Academica pruža pomoć pri tumačenju javno dostupnih informacija i ni u kom slučaju nije odgovorna za eventualne promene u uslovima dobijanja vize. Savetujemo da kontaktirate Ambasadu Italije u svojoj zemlji i raspitate se o eventualnim dodatnim uslovima specifičnim za vas i ukoliko imate nedoumice koje vam može razrešiti samo ambasada.

Svi studenti koji su koristili Via Academica usluge i aplicirali preko nas na italijanske univerzitete, mogu nam se javiti da besplatno dobiju dodatne instrukcije za studentske vize za Italiju.

Kao i uvek, Via mentorke se trude da vam pruže celokupnu pomoć za studije u inostranstvu, od početnog savetovanja, do samog odlaska na studije.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

SBS Madrid
Administrator