via academica studije stipendije inostranstvo austrija

Austrija

Osnovne informacije o studijama u Austriji

Ukupno stanovnika

8.592.400

Ukupno studenata

284.000

Strani studenti

88.000

Rangirani univerziteti

8

Prosečna cena studija

750 – 1.500 €

Rok za apliciranje

15. maj / 1. februar

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

U Austriji je obrazovni sistem uređen tako da je 10 godina školovanja obavezno za svakog pojedinca. U školu se kreće sa šest godina, prve četiri godine podrazumevaju osnovnu školu dok od desete godine života učenici pohađaju srednju školu. Deveta godina obrazovanja može da bude u politehničkoj školi gde je akcenat na praktičnom znanju i usvajanju zanata ili u drugim vrstama škole.

Sednje stručne škole koje deca pohađaju od 14 godine života srednje, ili više stručne škole, nakon čega se polaže maturski ispit. Učenici mogu da se obuče za jednu ili više profesija. Polaganje mature važi za sve škole uključujući i gimnazije. Zanatske škole deca upisuju od 15 godine života i traju između 3 i 4 godine gde se uporedu uči i usvaja zanat kroz praktičan rad.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Postoje četiri glavna tipa višeg obrazovanja u institucijama u Austriji i to:

 • Državni univerziteti koji uključuju Research univerzitete i umetničke univerzitete;
 • Univerzitete primenjenih nauka;
 • Univerzitetski koledži za obuku nastavnog kadra;
 • Privatni univerziteti.

Opšti uslovi za upis studija u Austriji su:

 • Popunjena aplikacija online na sajtu univerziteta ili je možete preuzeti u studentskoj službi;
 • Kopija prve strane pasoša;
 • Dokaz o završenoj srednjoj školi i položenoj maturi (prevodi dokumenata na nemački/engeski jezik od strane sudskog tumača i overe od strane notara);
 • Sertifikat o poznavanju jezika (za nemački jezik priznaju se sertifikati DaF, Goethe, OSD)
 • Dokaz o upisanom fakultetu u matičnoj zemlji (Special University Entrance Qualification).

Prorektor određenog univerziteta odlučuje o vrsti upisne procedure, a pošto pravila u vezi sa upisom nisu ista svake školske godine, a ni jedinstvena za sve univerzitete, najbolje je raspitati se o detaljima u stidentskoj službi odabrane ustanove.

Neki studijski programi zahtevaju polaganje prijemnog ispita, tako da bi dobro bilo raspitati se pre samog apliciranja na program o uslovima i rokovima za podnošenje dokumentacije i polaganje prijemnog ispita. U slučaju da program ima prijemni ispit, nije moguće upisati taj program u letnjem semestru (februar), već samo u zimskom (oktobar).

Austrija je jedna od najpovoljnijih destinacija kada su studije u inostranstvu u pitanju kada se uzme u obzir cena školarine na državnim univerzitetima i troškovi života.

ŠKOLARINA

Cene školarina variraju u zavisnosti od toga da li ste na državnom ili privatnom fakultetu.

 • Državni fakulteti: od 750 do 1.500 EUR
 • Privatni fakulteti: od 6.300 do 19.840 EUR.

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života za studenta iznose 800-900 EUR/mesečno.

 • Soba u studentskom domu košta između 150 i 250 EUR/mesečno (u zavisnosti da li je jednokrevetna ili dvokrevetna)
 • Stan u deljenom stanu se takođe može iznajmiti za 250-350 do 650 EUR mesečno. Ceo stan je nešto skuplja opcija.
 • Troškovi za hranu na mesečnoj bazi su oko 250 EUR.
 • Kafa je oko 3-3.5 EUR, sendvič 3.5-4 EUR a večera u studentskom restoranu oko 10 EUR. Karta za javni prevoz je na dnevnom nivou 2.2 EUR.
 • Osiguranje je 56.74 EUR na mesečnoj bazi.
 • Knjige, zabava, rekreacija, kulturne aktivnosti, prevoz iznose sve ukupno oko 290 EUR.

SMEŠTAJ

Opcije za smeštaj možete naći na sajtovima :

Važno je napomentui da je vize za Austriju bolje da studenti vade kada već stignu u Austriju, jer u isto vreme apliciraju i za boravišnu dozvolu. 

Potrebna dokumentacija za prvo podnošenje zahteva:

 • Popunjen formular koji se može preuzeti na sledećem linku. Formular možete takođe popuniti pri odlasku u magistrat, gde ćete moći da nađete besplatan primerak;
 • Važeći pasoš
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Jedna fotografija za biometrijski pasoš (3,5 x 4,5 cm) kola ne sme biti starija od 6 meseci
 • Potvrda o prijavi boravka (Meldezettel);
 • Dokaz o mestu boravka tj. ugovor iz studentskog doma ili o iznajmljivanju stana. Ukoliko iznajmljujete stan ili pak živite kod prijatelja, neophodno je da vam stanodavac odnosno nosilac ugovora ispuni sledeći obrazac (Wohnrechtsvereinbarung);
 • Potvrda o prijemu na studije (Zulassungsbescheid), odnosno (Studienblatt) i (Studienbestätigung). Ukoliko je student vanredan, treba da priloži potvrdu o pohađanju kursa nemačkog jezika;
 • Potvrda o nekažnjavanju iz zemlje porekla, koja ne sme biti starija od 6 meseci;
 • Dokaz o zdravstenom osiguranju. Primere osiguravajućih kuća možete naći ovde.

Studenti uglavnom uzimaju Wiener Gebietskrankenkasse“ (WGKK). Sa  potvrdom o prijavi boravka – tzv. Meldezettel, potvrdom o prijemu na studije, tzv. Zulassungsbescheid, odnosno Studienblatt i Studienbestätigung (i/ili kursu jezika) i pasosem odlazite na sledecu adresu:

 • Dokaz o obezbeđenim sredstvima za životkao i potvrdu o poreklu novca. Iznos je propisan na osnovu uzrasta studenata,  a u zavisnosti od toga, cifru treba pomnožiti sa 12 meseci i dobijeni iznos dokazati izvodom iz vašeg računa u banci.
 1. Ispod 24 godine –515,30 € mesečno
 2. Iznad 24 godine – 933,06 € mesečno

Zahtev za studentsku vizu se mora podneti lično. Ukoliko ne vladate dobro nemačkim jezikom, imate pravo da povedete jednog prevodioca ili osobu od vašeg poverenja koja dobro vlada jezikom. Osim toga, sa službenicima u magistratu možete komunicirati i na engleskom jeziku.

Navedena dokumenta se predaju u kopijama, ali je neophodno da na uvid priložite i originalna dokumenta.

Dokumenta koja nisu na nemačkom jeziku se moraju prevesti od strane sudskog prevodioca i overiti. Sledeća dokumenta zahtevaju diplomatsku overu ili apostil pečat (ukoliko ih posedujete):

 • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko nemate internacionalni);
 • Izvod iz matične knjige venčanih;
 • Potvrda o razvodu braka;

Prvi zahtev za vizu se podnosi u Magistratu 35 (MA 35) na sledećoj adresi: Dresdner Straße 93, 1200 Wien.

Po novom zakonu, koji je stupio na snagu 1. septembra 2018. godine, odluku o dobijanju studentske vize nadležne institucije moraju da donesu u roku od 90 dana od dana predavanja zahteva.

Podnošenje zahteva za studentsku vizu se plaća, a ukupna cena iznosi između 160 i 174,30 €.

Napomena: u određenim slučajevima se od vas mogu tražiti i dodatna dokumenta kao što su: kopije svih strana pasoša, potvrdu o poreklu novca na računu (napismena potvrda od roditelja, kao i njihovi podaci, koji potvrđuju finansiranje svoje dece za određenu sumu) i u retkim slučajevima platnu listu osobe koja finansira studenta.

U odnosu na zemlju iz koje dolazite kao i akademske kvalifikacije nude se različite stipendije za studije u Austriji. Više se možete informisati na sajtu OEAD . Međutim, imajte u vidu da se retko pronalaze stipendije za osnovne studije u Austriji zbog niske cene školarina. Takođe, ako imate dokaz da vam je neki član porodice bio u holokaustu tokom Drugog svetskog rata, imate mogućnost stipendiranja vaših studija u Austriji.

Grants i Scholarship Positions su takođe opširne baze koje nude mogućnosti stipendiranja za studije u Austriji.

Postoje takođe i univerzitetske stipendije za izvrsne studente, a da biste se raspitali o ovoj opciji najbolje bi bilo da kontaktirate sam univerzitet na kome želite da nastavite školovanje.

POPULARNI UNIVERZITETI U AUSTRIJI

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Administrator