Testovi nemačkog jezika za studije u inostranstvu

Da biste upisali osnovne, master i doktorske studije na nekom od univerziteta u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj na nemačkom jeziku jedan od dokumenata koji vam je neophodan je priznati sertifikat nemačkog jezika na traženom nivou (obično je to B2 ili C1 zavisno od oblasti studija koju birate) koji definiše stepen poznavanja nemačkog jezika onih kandidata kojima  nemački nije maternji jezik. Testovi nemačkoj koji se najčešće polažu i koji su priznati na svim univerzitetima u gore-navedenim zemljama su Goethe Zertifikat, test DaF, test DSH, telc c1 Hochschule ili test ÖSD (priznat samo u Austriji).

Test DaF

TestDaF (‘Test Deutsch als Fremdsprache’) je ispit o poznavanju nemačkog jezika na naprednom nivou. Na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira on obuhvata nivoe B2 do C1, i priznaje se kao dokaz o poznavanju nemačkog jezika kao stranog za upis na studije. Test DaF rezultati idu od TDN 3 do TDN 5 i ocenjuju se četiri oblasti vladanja jezikom: čitanje, pisanje, govor i razumevanje. Ako ste položili sva četiri dela ispita TestDaF na nivou 4 to je sasvim dovoljan dokaz o poznavanju jezika za većinu univerziteta u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj.

TestDaF možete polagati u licenciranim ispitnim centrima. Trenutno postoji oko 450 ispitnih centara koji nude TestDaF na svetu. Kandidati bi trebalo pre prijavljivanja na ispit da su već pohađali 700 do 1.000 nastavnih jedinica po 45 minuta. Dokaz o poznavanju jezika od ranije nije neophodan za prijavljivanje na ispit.

Sturktura ispita

TestDaF se kao što smo već napisali, sastoji iz 4 dela, a ukupno traje 3 sata i 10 minuta od čega čitanje traje 60 minuta (3 pisana teksta sa 30 pitanja), Razumevanje traje 45 minuta (tri govorna teksta sa 25 pitanja), Pismeno izražavanje (piše se jedan tekst) u trajanju od 60 minuta i Govor koji se sastoji od 7 zadataka (komunikativna komunikacija) u trajanju od 30 minuta.

Prijava ispita, termini i cena

Polaganje TestaDaF se zakazuje 6 puta godišnje, a sledeće polaganje se vrši 16.novembra 2017, a polaganje se vrši na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i u Somboru u German Humanitarian Association “St. Gerhard”. Prijava se vrši do 6 nedelja pred sam ispit na linku. Licencu dodeljuje Institut TestDaF u Bochumu. Termini u 2018. godini su 20. februar, 26. april, 23. maj, 19. jul, 20. septembar, 13. novembar 2018. Cena ispita je 130 EUR i plaća se prilikom prijave.

Telc C1 i TestDaF su jednako priznati kao dokaz o poznavanju nemačkog jezika pri upisu na univerzitete u Nemačkoj od strane članova konferencije rektora i ministara kulture Nemačke, kao i Goethe Zertifikat C1. Telc ispit nemačkog je nešto jeftiniji nego Goethe, ali generalno razlike među ovim ispitima nisu značajne.

Širom sveta možete polagati TestDaF u šest utvrđenih termina godišnje. Prijavite se na adresi www.testdaf.de.

Goethe Zertifikat Deutsch B2 i C1

Goethe-Zertifikat B2 ili C1 je sertifikat koji potvrđuje napredni i veoma napredni nivo poznavanja nemačkog jezika i odgovara četvrtom (B2) odnosno petom nivou (C1) na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira. Za postizanje B2 nivoa potrebno je da ste imali 600 do 800 nastavnih jedinica po 45 minuta, a za C1 800 do 1000 nastavnih jedinica po 45 minuta. Oba testa se preporučuju kandidatima od 16 godina pa naviše. Rezultati testa su vidljivi najranije deset dana nakon polaganja ispita. Ovo su ispiti, koji su kreirali po međunarodnim standardima stručnjaci iz Nemačke, Austije i Švajcarske (nemačko govorno područje).

Sturktura ispita

Struktura ispita je skoro identična gore-opisanoj strukturi testa DaF.

Prijava ispita, termini i cena

Sledeći termini za polaganje ovog sertifikata su 25. septembar i 20./21. novembar 2017. Cena polaganja nivoa C1 iznosi 13.300 RSD, dok je cena polaganja nivoa B2 nešto niža, 12.000 RSD. Test B2 je moguće polagati, osim u Beogradu, i u sledećim gradovima: Kikinda, Čačak, Niš, Novi Pazar, Sombor.

Test DSH

‘DSH’ Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber  je ekvivalent testu DaF i ocenjuje se u tri nivoa koji su paralelni sa ocenama testa DaF (DSH 1 do DSH 3). Za upis studije biće vam potreban nivo 2 ili 3, nivo DSH 1 nije dovoljan za upis studija. Sastoji se iz pismenog i usmenog dela (pismeni deo se polaže prvi).  Ovaj test se polaže na univezitetima širom Nemačke nakon završenog kursa nemačkog jezika koji je preduslov za upis željenog programa na univerzitetu. Cena se kreće od 50 EUR do 170 EUR što varira od univerziteta do univerziteta. Na ovaj test možete izaći najviše tri puta. Alternativa za ovaj sertifikat su TestDaF, Goethe Zertifikat C2 i telc C1 Hochschule.

ÖSD – (Österreich Schweiz Deutschland)

Polaganjem ovog ispita kandidati stiču takozvanu Austrijsku jezičku diplomu (Österreichisches Sprachdiplom), koja je zapravo sertifikat o nivou poznavanja nemačkog jezika određenog nivoa, i kao takva priznata u brojnim državama sveta.

Struktura programa

Svi ispiti se sastoje iz sledećih delova:

  • Lesen – razumevanje pisanog teksta
  • Hören-slušanje
  • Schreiben – pisanje
  • Sprechen – usmeni deo

Može se položiti i deo ispita koji će biti priznat do godinu dana od polaganja. Pri polaganju ovog ispita dopušteno je korišćenje rečnika, što kod polaganja ostalih ispita nije slučaj.

Prijava ispita, termini i cena

Prednost polaganja ovog ispita kod nas je i ta što se organizuje na čak četiri lokacije, a sem u Beogradu, ÖSD ispit se u određenim terminima polaže i u našim poslovnicama koje se nalaze u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. OSD se održava svakog meseca a sledeća tri termina u 2017. godini su 22. oktobar, 19. novembar i 23. decembar za polaganje u Beogradu. Takođe, cene variraju od lokacije na kojoj polažete ispit i kreće se od 15.250 RSD do  16.250 RSD. Rezulati izlaze 14 radnih dana nakon polaganja ispita.

Jedna od diploma – Goethe Zertifikat B2/C1, DSH, DaF ili OSD je neophodna za upis na osnovne i master programe na univerzitetima u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj.

Pre samog polaganja ispita, dobro se informišite koji nivo jezika i koji sertifikat vam je neophodan za dalji nastavak studija na univerzitetima u Nemačkog, Austriji i Švajcarskoj.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ukoliko imate pitanje u vezi sa studijama u inostranstvu i polaganju testova jezika, pošaljite nam besplatan upit popunjavanjem upitnika ispod, i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku. 

    testovi nemačkog jezika via academica
    Administrator