via academica stipendije švajcarska studije

Švajcarska

Osnovne informacije o studijama u Švajcarskoj

Ukupno stanovnika

8.454.083

Ukupno studenata

235.000

Strani studenti

50.000

Rangirani univerziteti

9

Prosečna cena studija

760 – 15.500 €

Rok za apliciranje

15. februar

Obrazovni sistem u Švajcarskoj je različit u zavisnosti u kom kantonu se obrazujete. Švajcarski ustav je postavio pravila poput obavezne osnovne škole za sve građane i osnovno obrazovanje je bespatno u državnim školama. Deca kreću u školu sa minimum 6 godina starosti. Nakon osnovne škole deca se raspodeljuju na osnovu pokazanih talenata i sposobnosti u različite srednjoškolske ustanove. Oko 20% od ukupnog broja đaka položi takozvanu maturu koja im omogućava upis na sve univerzitete. Za sve učenike je obavezno da pohađaju najmanje 9 godina obrazovanja.

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

Školski sistem obavezuje, kao što smo već napomenuli, svako dete da završi osnovno obrazovanje u trajanju od najmanje 9 godina (Primarschule na nemačkom, école primaire na francuskom, scuola primaria / elementare na italijanskom i scola primara na romanišu) i srednje obrazovanje u trajanju od 1 do 4 godine (Sekundarschule ili Sekundarstufe I na nemačkom, secondaire na francuskom i scuola secondaria / media na italijanskom i scola secundar na romanišu). Osnovna škola traje četiri, pet ili šest godina (u zavisnosti od kantona), a deca su podeljena u zavisnosti kojim maternjim jezikom govore.

Na kraju osnovne škole učenici se dele shodno interesovanjima i mogućnostima na obično tri različita tipa srednje škole. Đaci koji žele da nastave da se školuju do univerzitetskog nivoa najčešće upisuju Mittelschule (još se zove i Gymnasium, ili Kantonsschule, državna škola tog kantona) da bi se pripremili za Maturu (koja se polaže nakon 12 ili 13 godina školovanja, oko 18. ili 19. godine života). Đaci koji nameravaju da se bave trgovinom ili nekim sličnim zanimanjem završavaju tri do četiri godine pre ulaska u stručnu edukaciju, a koja je regulisana saveznim zakonom i zasnovana su na saradnji privatnih kompanija koje nude radne pozicije te javne škole koje nude obavezne školske lekcije koje osposobljavaju đake za upravo te pozicije koje im se nude. Ovo je takozvani “dual system” koji razdvaja akademske studije od stručnog osposobljavanja. Dok priprema za akademske studije vodi ka polaganju mature i upisu studija na univerzitetima, uspešno završeno stručno osposobljavanje daje mogućnost upisa trećeg nivoa stručnog praktičnog obrazovanja, tzv.  Höhere Fachschule (Schweiz).

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Švajcarski univerziteti nudi širok spektar programa na svim nivoima studija (bachelor, master i doktorske studije) na različitim institucijama:

 1. Academic (Research) universities
 2. Universities of applied sciences
 3. Universities of teacher education

Blizu 135,000 studenata pohađaju neki od akadamskih programa u Švajcarskoj, a posebno su poznati research programi i to je Švajcarsku svrstalo u red zemalja sa preko 100 dobitnika Nobelove nagrade.

Švajcarski obrazovni sistem obuhvata

 • 10 kantonalnih univerziteta
 • 2 instituta tehnologije
 • 8 univerziteta primenjenih nauka
 • 20 univerziteta za obrazovanje nastavnog kadra
 • veliki broj privatnih akademskih institucija

Prvi univerzitet u Švajcarskoj osnovan je u Bazelu 1460. godine i u pitanju su bile medicinske nauke.

U Švajcarskoj ne postoji centralizovani sistem apliciranja, te se aplicira online na samom sajtu univerziteta na koji želite da aplicirate. Uglavnom ćete morati da platite application fee koji iznosi između 100-150 CHF

Potrebna dokumentacija za apliciranje (ovo naravno varira od programa do programa, pogotovo za programe medicine, stomatologije i veterine):

 • Popunjen i potpisan aplikacioni formular u štampanoj verziji (i online verziji naravno)
 • Dve fotografije pasoškog formata
 • Kopija prve strane pasoša
 • Svedočanstva svake godine srednje škole koju ste pohađali
 • Diploma srednje škole i Maturski list
 • Sertifikat jezika (Nemački/Francuski/Engleski)
 • CV
 • Dokaz o uplati aplikacione takse (za kasne aplikacije, aplikaciona taksa iznosi i do 400 CHF)
 • Motivaciono pismo/Esej

Kao što je već poznato, standard života u Švajcarskoj je veoma visok, te iako cene školarina nisu visoke, cene života svakako jesu. Procenjeno je da se za jednu školsku godinu izdvoji između 16-26 000 CHF. U ovu cifru ulazi i studentski smeštaj.

Po stavkama to bi izgledalo ovako:

ŠKOLARINA

Na državnim fakultetima izmešu 600 i 2.800 EUR košta godina studija, na privatnim univerzitetima cene se kreću između 2.500 – 15.000 EUR dok je godina studija na privatnim hotelijerskim školama između 19.000 – 50. 000 EUR.

TROŠKOVI ŽIVOTA

 • studentski smeštaj je od 400-600 CHF mesečno, dok je cena stanova od 800 CHF mesečno pa naviše
 • hrana i telefon/internet su između 800-850 CHF mesečno
 • prosečni troškovi života sa smeštajem su od 1500 – 2500 CHF
 • kafa je oko 3 CHF
 • studentski obrok 10-15 CHF
 • karta za bioskop oko 18 CHF
 • karta za bazen oko 10 CHF
 • prevoz oko 65 CHF mesečno (za transport u okviru jedne zone jednog grada)

U Švajcarskoj veliki broj ljudi koristi biciklu kao sredstvo prevoza i vrlo dobro su obeležene rute za bicikliste, te je vožnja bicikla uživanje i vrlo je sigurna.

Studiranje u Švajcarskoj (D viza)

Original dokumentacija se može predati lično ili posredstvom trećeg lica na šalteru ambasade Švajcarske utorkom, sredom i četvrtkom između 10.00-12.00 časova (izuzetak su praznici, koji se na vreme objavljuju).

Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Neophodna je sledeća dokumentacija (prevodi ne moraju biti overeni od strane sudskog tumača):

 • Važeći pasoš na uvid.
 • 3 fotokopije prve dve stranice pasoša.
 • 3 slike u boji na beloj pozadini formata 3.5 cm x 4.5cm.
 • 3 kompletno popunjena zahteva za boravak preko 90 dana (D), sa datumom i potpisom koji možete da preuzmete na sajtu Ambasade.
 • Za strane državljane sa prebivalištem u Srbiji: 3 kopije boravka (boravišna karte, vize).
 • 3 fotokopije potvrde o upisu u školu / na fakultet u Švajcarskoj.
 • 3 fotokopije potvrde o uplati školarine. Ukoliko se uplata vrši tek prilikom polaska u školu / na fakultet, neophodne su 3 fotokopije potvrde ili dopisa škole / fakulteta da se uplata vrši naknadno, na nemačkom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku.
 • 3 fotokopije potvrde o raspoloživim finansijskim sredstvima tokom celokupnog trajanja školovanja / studija (najmanje za jednu godinu) na nemačkom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku:
 • Ukoliko podnosilac zahteva za vizu sam snosi troškove, neophodan je izvod sa bankovnog računa u visini od minimalno CHF 21’000.00 – ukoliko garant iz Švajcarske snosi troškove za podnosioca zahteva za vizu, neophodan je izvod sa njegovog bankovnog računa, potvrda o primanjima, kao i samostalno sastavljena i potpisana garantna izjava o preuzimanju troškova u visini od minimalno CHF 21’000.00, sa fotokopijom švajcarskog pasoša, odnosno stranog pasoša i švajcarske boravišne dozvole – ukoliko je podnosiocu zahteva za vizu dodeljena stipendija, potvrda o stipendiji u visini od minimalno CHF 21’000.00 po godini.
 • 3 fotokopije dokaza o adresi boravka (studentski dom, privatan smeštaj kod prijatelja / rodbine, sopstveni stan – priložiti kopiju ugovora o stanu) na nemačkom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku
 • Ukoliko podnosilac zahteva za vizu nema potvrdu od studentskog doma, neophodna je pismena izjava podnosioca da je potraga mesta u studentskom domu u toku, sa kopijama prepiski sa studentskim domovima – ukoliko je u pitanju privatan smeštaj, neophodna je potpisana garantna izjava prijatelja / rodbine da će podnosilac boraviti u stanu prijatelja / rodbine, fotokopija ugovora o stanu i fotokopija švajcarskog pasoša, odnosno stranog pasoša i švajcarske boravišne dozvole – ukoliko je u pitanju sopstveni stan, neophodna je fotokopija ugovora o stanu.
 • 3 fotokopije stečenih svedočanstava / diploma i njihovih prevoda na nemački, francuski, italijanski ili engleski jezik.
 • 3 fotokopije diploma o poznavanju jezika na kome se održava nastava (jezički kursevi u inostranstvu itd.) i njihovih prevoda na nemački, francuski, italijanski ili engleski jezik.
 • 3 fotokopije dopisa sledećeg sadržaja, koji se sastavlja u slobodnoj formi, odnosno poseban dopis za svaku tačku ili sve tačke sjedinjene u jednom dopisu, na nemačkom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku:
 • osnovni motiv za upis studija u Švajcarskoj
 • obrazloženje za izbor škole / fakulteta
 • detaljan plan studija (broj časova, predavanja, vežbi)
 • završna diploma (diploma, akademska titula koja će biti stečena)
 • lični planovi nakon završetka studija
 • pismena izjava o dobrovoljnom napuštanju Švajcarske nakon završetka školovanja / studija, sa ORIGINAL potpisom.

Pasoš ce biti vraćen odmah po prijemu zahteva.

Obzirom da su cene studija na državnim institucijama u Švajcarskoj veoma povoljne, stipendije za osnovne studije na žalost nije lako naći u ovoj zemlji. Nabrojaćemo neke od opcija koje imate na raspolaganju!

 1. Švajcarska državna stipendija (Swiss government scholarship) – namenjena internacionalnim studentima iz 181 zemlje, ali samo za doktorske i post-doktorske studije. Više o njima na sajtu State Secretariat for Education and Research.
 2. Stipendije švajcarskih univerziteta – brojni univerziteti u Švajcarskoj nude mogućnost stipendiranja internacionalnih studenata ali ova stipendija neće pokriti više of 40% vaših troškova.
 3. Erasmus student mobility program – takođe namenjen Master studentima obzirom da je Švajcarska u sistemu EHEA (European Higher Education Area) sa još 32 zemlje.

U Švajcarskoj sa studentskom vizom imate pravo da radite do 15h na nedeljnoj bazi.

POPULARNI UNIVERZITETI U ŠVAJCARSKOJ

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Administrator