studentska viza za španiju cena

Studentska viza za Španiju: sva uputstva na jednom mestu

Ako se spremaš za studije u Španiji i imaš pasoš zemlje koja ne pripada Evropskoj uniji, onda ti je potrebna studentska viza.

Via mentorke prenose ti sve instrukcije i pomažu ti i u ovoj etapi priprema za studije u inostranstvu

Zahtev za vizu se predaje u Ambasadi Španije u Beogradu na adresi Prote Mateje 45. Zahtev za vizu se podnosi lično, ili student može dati ovlašćenje trećem licu, s tim da mora da navede konkretne razloge zbog kojih ne može lično da podnese zahtev.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • OBRAZAC: Obrazac zahteva za nacionalnu vizu, uredno i čitko popunjen latinicom (original i fotokopija). Zahtev neće biti uzet u razmatranje ukoliko obrazac nije u potpunosti popunjen.
 • FOTOGRAFIJA: Jedna skorašnja fotografija, veličine kao za ličnu kartu, sa belom pozadinom.
 • PASOŠ: Pasoš podnosioca zahteva (original i dve fotokopije stranice sa ličnim podacima), sa važnošću najmanje još tri meseca po isteku planiranog putovanja u Španiju. Ukoliko je pasoš izdat pre manje od šest meseci, potrebno je priložiti i prethodni pasoš.
 • LEKARSKO OSIGURANJE***, javno ili privatno, sklopljeno sa nekom osiguravajućom kompanijom koja je ovlašćena da radi u Španiji, sa trajanjem koje se poklapa ili prevazilazi period boravka.
 • DOKUMENTACIJA U ZAVISNOSTI OD CILJA BORAVKA: Osnovne ili više STUDIJE u nekom nastavnom centru u Španiji, sa punim fondom časova i po završetku kojih se dobija odgovarajuća diploma ili uverenje o studiranju:
 1. POTVRDA da je podnosilac zahteva UPISAN u neki nastavni centar u Španiji, sa naznakom o vrsti studija, kao i tačan datum o početku i završetku kursa. Ova potvrda obavezno mora biti na španskom.
 2. DIPLOMA ili potvrda kao dokaz o stečenom obrazovanju. Kopija originala (original na uvid).
 • DOKAZ O POSEDOVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA koja pokrivaju celokupnu dužinu boravka u Španiji, kao i povratak u zemlju. (ispod objašnjenje)
 • UVERENJE O NEKAŽNJAVANJU. Ukoliko je boravak duži od 180 dana, potrebno je priložiti Uverenje o nekažnjavanju koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, ili nadležni organi drugih zemalja u kojima je podnosilac zahteva boravio poslednjih pet godina, sa haškim apostilom, prevedeno na španski jezik kod sudskog tumača (original i prevod, i fotokopija originala i prevoda).
 • LEKARSKO UVERENJE

Ukoliko je boravak duži od 180 dana, potrebno je priložiti lekarsko uverenje formulisano na sledeći način: «Ovim lekarskim uverenjem potvrđuje se da gospodin/gospođa (….) ne boluje od bolesti koje bi mogle da imaju teške posledice po javno zdravlje, u skladu sa odredbama Međunarodnog sanitarnog pravilnika iz 2005. godine». Ovo uverenje treba da bude overeno haškim pečatom i prevedeno na španski jezik kod sudskog tumača (original i prevod, i fotokopija originala i prevoda).

Vadi se u bilo kom Domu zdravlja koje ima odeljenje Medicine rada, ali može da se izvadi i u privatnim Domovima zdravlja (obično je crvene ili zelene boje, sastoji se od 2 lista, i identično je uverenju koje se prilaže pri zaposlenju). Uglavnom se obavlja u prepordnevnim časovima, bar je tako slučaj sa državnim DZ.

O detaljima šta pregled podrazumeva, raspitati se direktno u DZ (ne trebaju rendgensi snimci i analize krvi).  Ovo uverenje služi da potvrdi da podnosilac zahteva ne boluje od bolesti koje bi mogle da imaju teške posledice po javno zdravlje, u skladu sa odredbama Međunarodnog sanitarnog pravilnika iz 2005. godine.

Cena vize je oko 7000 dinara (60 EUR) i plaća se u dinarima, na šalteru u Ambasadi prilikom predaje zahteva. Ne primaju ni evre, ni online plaćanje.

***Naš predlog je da uzmete UNIQA osiguranje. Uglavnom zahtev za zdravstveno osiguranje za EU mora biti sa minimalnim pokrićem od 30.000 eura i na godinu dana za boravak u stranoj zemlji.UNIQA kontakt: Samir Sezairi | Saradnik ekskluzivne prodaje

T: +381 11 74 34 151 | F: +381 11 74 34 151 | M: +381 69 885 17 20 | E-mail: samir.sezairi@uniqa.rs

studentska viza za španiju zdravstveno osiguranje
studentska viza za španiju

Kako se dokazuju dovoljna finansijska sredstva?

Treba da pokažete da imate dovoljno sredstava da se izdržavate tokom studija na univerzitetu.

Postoji više opcija kako to da uradite:

Za zaposlene:

 • ­­Uverenje poslodavca (original) u kome treba da bude naznačeno radno mesto, dužina staža na istom, mesečna zarada. U pomenutom uverenju treba da bude tačno naznačena adresa i telefon poslodavca, kao i ime, prezime i zvanje osobe koja ga potpisuje (ni u kom slučaju ne može da bude sam podnosilac zahteva). Treba da se navede da li će radnik imati pravo na plaćeno odsustvo ili da li će radno mesto biti sačuvano za vreme boravka u Španiji.
 • Pio fond Uverenje iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ovo uverenje izdaje nadležna filijala Fonda, uz podnošenje na uvid lične karte i radne knjižice (razlikuje se od M-obrazaca).
 • Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.

Za zaposlene u sopstvenoj firmi:

 • ­­ Kopija rešenja o registraciji firme iz Agencije za privredne registre.
 • ­­ Potvrda o plaćenom porezu firme.
 • ­­ Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.

Nezaposlena lica:

 • Ukoliko podnosioca zahteva izdržavaju roditelji, tj. staratelji, potrebno je priložiti overenu izjavu u kome oni navode da izdržavaju podnosioca zahteva, kao i dokaze o njihovim finansijskim sredstvima i radno-socijalnom statusu.
 • Ukoliko vas izdržavaju roditelji, možete priložiti njihove izvode iz banke koji prikazuju kretanja na računu u poslednja tri meseca.

Gde možete izvaditi uverenje o nekažnjavanju?

Uverenje o nekažnjavanju se vadi na šalterima MUP-a gde je prebivalište studenta. Moraćete da popunite zahtev za izdavanje uverenja koje ćete dobiti na šalteru, priložite identifikaciju i dobićete uplatnicu kako biste platili taksu za ovo uverenje. Taksa iznosi oko 1000 dinara.

S obzirom na situaciju, ove godine je MUP pokrenuo i uslugu izdavanja ovog dokumenta elektronskim putem preko sajta eUprava. Rok za obradu zahteva je 15 dana i uverenje stiže na kućnu adresu. Link: https://euprava.gov.rs/usluge/4875

U skladu sa važećom normativom, španski organi mogu da zatraže da putnik prilikom ulaska u Španiju pruži dokaz o upisu u nastavni centar i odgovarajuće potvrde o prethodnom školovanju. Stoga ova Ambasada preporučuje da se pre predaje zahteva za vizu fotokopiraju relevantna dokumenta (npr. potvrda o upisu, svedočanstvo ili diploma, itd.) i da se ponesu na put u Španiju.

studentska viza za španiju via academica

Kontakt ambasade u Beogradu (konzularno odeljenje):

Prote Mateje, 45. 11000 – Beograd, Srbija

Centrala: +381 11 344 02 31/ 32/ 33/ 34/ 35; Telefon Konzularnog odeljenja: +381 11 344 42 01; Faks: +381 11 344 42 03.

Glavni email: emb.belgrado@maec.es

E-mail Konzularnog odeljenja: emb.belgrado.info@maec.es

Radno vreme

Kancelarije: Od ponedeljka do petka, od 8.30 do 16.00 časova.

Prijem stranaka u Konzularnom odeljenju: Od ponedeljka do petka, od 9.30 do 13.30 časova isključivo uz prethodno zakazivanje na emb.belgrado.info@maec.es .

NAPOMENA: Informacije u ovom tekstu su uopštenog tipa koje se nalaze na website-u ambasade Španije u Beogradu ili koje su dobijene putem telefonskog razgovora sa službenicima u ambasadi. Moguće je da će u ambasadi tražiti dodatnu dokumentaciju. Via Academica pruža pomoć pri tumačenju javno dostupnih informacija i ni u kom slučaju nije odgovorna za eventualne promene u uslovima dobijanja vize. Savetujemo da kontaktirate Ambasadu Španije u svojoj zemlji i raspitate se o eventualnim dodatnim uslovima specifičnim za vas i ukoliko imate nedoumice koje vam može razrešiti samo ambasada.

Svi studenti koji su koristili Via Academica usluge i aplicirali preko nas na španske univerzitete, mogu nam se javiti da besplatno dobiju dodatne instrukcije za studentske vize za Španiju.

Kao i uvek, Via mentorke se trude da vam pruže celokupnu pomoć za studije u inostranstvu, od početnog savetovanja, do samog odlaska na studije.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

IED scholarships
IED scholarships
Study in Italy
Administrator