studentska viza za belgiju

Studentska viza za Belgiju i Luksemburg: sva uputstva na jednom mestu

Studentska viza za Belgiju i Luksemburg potrebna je studentima iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj uniji da bi u ovim zemljama mogli da borave duže od 90 dana.

Via mentorke prenose ti sve instrukcije i pomažu ti i u ovoj etapi priprema za studije u inostranstvu

Potrebna dokumentacija

 1. Zahtev za vizu (preuzima se u ambasadi i popunjava se latinicom na francuskom, holandskom ili engleskom jeziku)
 2. Pasoš koji važi najmanje tri meseca po isteku vize (obavezno potpisan) + fotokopija prve strane pasoša
 3. Dve (2) skorašnje fotografije (obavezno u boji, dimenzija 32mm X 39mm)
 4. Potvrda od fakulteta u Belgiji/Luksemburgu da ste primljeni i upisani
 5. Lekarsko uverenje izdato od Dr. Tamare Berberović iz IOM-a, telefon: +381 113282 072 ili +381 11 3282 073, ovlašćene od strane Ambasade
 6. Potvrda da niste pod istragom (uverenje o nekažnjavanju) koja obuhvata period od poslednjih 5 godina + prevod + apostil (na original i na prevod)
 7. “Garantno pismo, Aneks 32” (ovaj dokument uzimate u ambasadi), legalizovano od strane belgijskih/luksemburgških vlasti + fotokopija obe strane lične karte garanta + dokaz o redovnim primanjima (poslednja tri platna lista) ili dokaz o stipendiji. Garant se odnosi na sponzora studija, to može biti roditelj, rođak itd.
 8. Diplome o završenoj prethodnoj srednjoj školi, godini studiranje ili fakulteta + prevod + apostil (na original i na prevod)

Dokumentacija koja nije neophodna:

 • Potvrda o podnetom zahtevu (pre 15. jula tekuće godine) za nostrifikovanje predhodno stečenih diploma (za francusko govorno područje)
 • Nostrifikovane diplome prethodno završene srednje škole, godine studiranja ili fakulteta + prevod + apostil (na original i na prevod)

Potrebno je napraviti fotokopije ovih dokumenata i priložiti ih zajedno uz original.
Dokumentacija mora biti prevedena na francuski ili holandski od strane sudskog tumača i overena Apostilom. Moguće je da će vam u ambasadi tražiti dodatna dokumenta.

 

Viza košta 180 EUR i plaća se prilikom predaje zahteva, a zahtev za vizu je potrebno predati lično.

studenska viza za belgiju i luksemburg

Kako se dokazuju dovoljna finansijska sredstva? (odnosi se na redni broj 7 u okviru spiska dokumentacije)

 1. Izvod iz banke koji dokazuje da sponzor (npr. roditelj) prima redovnu platu u iznosu od minimalno 2000 EUR mesečno
 2. Uplata 8040 EUR (670 EUR mesečno x 12) na račun fakulteta. Fakultet zatim izdaje potvrdu da je student uplatio potreban iznos na njihov račun i da će fakultet studentu taj iznos isplaćivati na mesečnom nivou.
 3. Stipendija – potrebno je priložiti pismo o stipendiranju

Gde možete izvaditi uverenje o nekažnjavanju?

Uverenje o nekažnjavanju se vadi na šalterima MUP-a gde je prebivalište studenta. Moraćete da popunite zahtev za izdavanje uverenja koje ćete dobiti na šalteru, priložite identifikaciju i dobićete uplatnicu kako biste platili taksu za ovo uverenje. Taksa iznosi oko 1000 dinara. S obzirom na situaciju, ove godine je MUP pokrenuo i uslugu izdavanja ovog dokumenta elektronskim putem preko sajta eUprava. Rok za obradu zahteva je 15 dana i uverenje stiže na kućnu adresu. Link: https://euprava.gov.rs/usluge/4875

Kontakti ambasade u Beogradu:
+381 11 323 00 16 (Centrala i viza odeljenje)
+381 11 323 00 17 (Centrala i viza odeljenje)
+381 11 323 00 18 (Centrala i viza odeljenje)
+381 11 324 75 87 (Centrala i viza odeljenje)

Radno vreme konzularnog i viznog odeljenja: Pon – Pet : 08h – 13h (ili na zakazivanje)
Ambasadu takođe možete da kontaktirate telefonom svakog radnog dana od 8h do 15h30.

Svi studenti koji su koristili Via Academica usluge i aplicirali preko nas na belgijske univerzitete, mogu nam se javiti da besplatno dobiju dodatne instrukcije za studentske vize za Belgiju.

Kao i uvek, Via mentorke se trude da vam pruže celokupnu pomoć za studije u inostranstvu, od početnog savetovanja, do samog odlaska na studije.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

Murcia
Milano
Politecnico di Milano
Administrator