Berlin

Sve o radnim vizama nakon završenih studija u inostranstvu na jednom mestu!

Završio/la si studije i planiraš da ostaneš u inostranstvu i pronađeš posao? Neke od država u Evropi daju tzv. stay-back vize tj. radne vize, a Via mentorke ti predstavljaju države koje nude mogućnost zaposlenja internacionalnim studentima nakon diplomiranja.

Frankfurt
Ukoliko želiš da pronađeš posao u inostrantvu nakon završenih osnovnih, master ili doktorskih studija, onda ti je i izbor lokacije na kojoj ćeš studirati jedan od važnijih faktora. Imigracione politike različitih država često su komplikovane, striktne i podrazumevaju pregršt pravila, a pre svega strpljenje. Iz tog razloga smo na jednom mestu prikupili sve neophodne informacije o zemljama koje nude mogućnost ostanka i radne dozvole nakon diplomiranja za internacionalne studente!

NEMAČKA

Zbog vodeće pozicije u najvećim svetskim ekonomijama, kvaliteta obrazovanja, ali i širokog spektra mogućnosti za akademsko napredovanje, stvaranje finansijski stabilnog života i odlične karijere, Nemačka je veoma privlačna destinacija internacionalnim studentima.

Diplomci koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, mogu da rade u Nemačkoj nakon završetka studija produžavanjem boravišne dozvole do 18 meseci nakon diplomiranja. Ovih 18 meseci počinje čim završiš poslednje ispite, pa bi bilo najbolje da posao počneš da tražiš tokom završnog semestra. Imaj na umu da tokom ovih 18 meseci možeš da radiš koji god posao, dok ne nađeš posao sa punim radnim vremenom.

Nakon što pronađeš posao koji ti se dopada, uz minimalni jednogodišnji ugovor, trebalo bi da se prijaviš za EU Blue Card. To je glavna boravišna dozvola za diplomce iz zemalja koje nisu članice EU, a koji su diplomirali na nemačkim univerzitetima. Preduslovi za dobijanje ove kartice su univerzitetska diploma i ugovor o radu sa kompanijom u Nemačkoj. EU Blue Card se daje na period naznačen u ugovoru i može se produžavati nakon isteka.

Ako si završio/la studije u Nemačkoj kao međunarodni student i nakon diplomiranja si se vratio/la u svoju zemlju, još uvek možeš da nađeš posao u Nemačkoj. Ono što ti je u ovom slučaju potrebno je Job seeker viza tj. viza za traženje posla. Ona ti omogućava da uđeš u Nemačku na period od šest meseci i pronađeš posao. U poređenju sa produženom boravišnom dozvolom, Job seeker viza ne daje ti pravo da rad dok tražiš posao sa punim radnim vremenom, što znači da ćeš morati da pružiš dokaz da imaš neophodna finansijska sredstva da se izdržavaš u tom periodu. Nakon što pronađeš posao sa minimalnim jednogodišnjim ugovorom, možeš se prijaviti za EU Blue Card.

Imaj na umu da će diplomci koji znaju nemački jezik verovatno imati prednost u odnosu na one koji ne znaju. Tokom studija u Nemačkoj, čak i ako studiraš na engleskom jeziku, iskoristi priliku da naučiš nemački jezik.

Germany

VELIKA BRITANIJA

Jedna od najprimamljivijih destinacija za ostanak i rad nakon studija jeste Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je odnedavno uvelo novu šemu radnih viza nakon studija i samim tim obradovalo sadašnje i buduće internacionalne studente. Prema novom pravilu, svako ko je stekao univerzitetsku diplomu u Velikoj Britaniji moći će da ostane u Velikoj Britanij i traži posao u periodu do dve godine nakon diplomiranja. Rok ostanka u zemlji može biti produžen na tri godine za studente koji su završili doktorske studije, a u zavisnosti od nekih okolnosti boravak se može produžiti na čak četiri godine! Ovo se odnosi na diplomce svih visokoškolskih ustanova koji su priznati kao „licencirani sponzori viza“. Ova viza ti pruža više vremena da nađeš posao nakon univerziteta. Posao može biti u bilo kom sektoru i na bilo kom nivou, bez ikakvih minimalnih zahteva za platu ili potrebe za sponzorstvom viza.

London

HOLANDIJA

Često visoko rangirana među strancima zbog svojih uslova rada i ravnoteže između radnog i privatnog života, Holandija je odlična opcija za studije i rad u inostranstvu. Holandski univerziteti imaju odlične veze sa multinacionalnim kompanijama sa sedištem u Holandiji. Mnoge diplome nude radna mesta, a istraživački projekti su često povezani sa određenom kompanijom. Kao student imaćeš pristup poslovnim mrežama, mentorima i savetnicima za karijeru koji će ti pomoći da se pripremiš za buduću karijeru. Holandija aktivno traži strane preduzetnike i ima mnogo sjajnih programa koji će ti pomoći da investiraš u lokalne kompanije ili započneš sopstveni veliki ili mali posao.

Holandija nudi priliku da se prijaviš za „godinu orijentacije”, tj. zoekjaar koja ti omogućava da nakon završenih master studija tražiš posao u Holandiji u roku od godinu dana. Ne postoje nikakva ograničenja u smislu vrste zaposlenja koje možete preuzeti tokom ovog perioda. Sledeći korak nakon što dozvoljena godina dana u Holandiji istekne jeste zahtev za boravišnu dozvolu koji morate podneti sa statusom visokokvalifiikovanog migranta.

Holandija ima mnogo programa koji pomažu strancima da uđu u zemlju i rade. „Start-up“ viza omogućava stranim investitorima da borave u Holandiji godinu dana kako bi razvili novu inovativnu poslovnu ideju. Holandija takođe podstiče mala preduzeća putem svoje vize za „samozapošljavanje“.

Međunarodnim radnicima je dostupno mnogo poslova u oblastima IT, finansija i inženjerstva.

Važno je napomenuti da većina iseljenika u Holandiji ima najmanje master studije – što značajno povećava vašu zapošljivost.

Utrecht

ITALIJA

Opcija ostanka u Italiji moguća je i dozvoljena samo u slučaju ako si završio/la master program drugog nivoa ili doktorske studije.

Boravak u Italiji nakon studija poznat je kao Permesso di Soggiorno, odn. boravišna dozvola. Na osnovu programa i samog univerziteta koji ste završili, boravak je dozvoljen od 6 do 12 meseci. Ukoliko student nije u mogućnosti da nađe posao u tom periodu, mora se vratiti u svoju zemlju porekla. Internacionalni studenti koji traže posao sa punim radnim vremenom u Italiji nakon završetka studija mogu raditi do 40 sati nedeljno tokom 12 meseci, a zatim razmotriti dalje produženje na osnovu statusa zaposlenja.

Milano

ŠPANIJA

Španija je jedna od onih zemalja u kojoj je studentima koji nisu iz EU veoma teško da dobiju radnu dozvolu nakon diplomiranja. Ne postoji viza koja je posebno određena za strane diplomce španskih univerziteta. Komplikacija se javlja u činjenici da pre nego što dobiješ radnu dozvolu trebalo bi da si već zaposlen/a. To znači da poslodavac mora dokazati da nije bilo odgovarajućih kandidata iz Španije ili EU. Nakon što uz pomoć poslodavca dobiješ radnu i boravišnu dozvolu, možeš podneti zahtev za radnu vizu. Kao što se da zaključiti iz priloženog, u Španiji za razliku od mnogih drugih zemalja EU, dozvola i viza nisu ista stvar.

„Viza za traženje posla“ je jednogodišnja boravišna dozvola koja omogućava diplomcima da traže posao u Španiji. Ova dozvola se ne može produžiti. Međutim, ako uspešno nađeš posao tokom tog perioda, u mogućnosti si da podneseš zahtev za boravak sa dozvolom za rad. Trebalo bi da boraviš u Španiji u vreme podnošenja prijave, a aplikaciju treba podneti neposredno pre ili odmah nakon diplomiranja kako bi imao/la najbolje šanse za odobrenje.

Barcelona

AUSTRIJA

Austrija međunarodnim studentima i diplomcima austrijskih univerziteta nudi priliku da rade i započnu posao u zemlji nakon završetka studija. Mogu da produže boravišnu dozvolu za najviše 12 meseci kako bi pronašli posao. Ovo se odnosi na Bachelor, Master i PhD programe.

Kao diplomac koji dolazi iz zemalja koje nisu članice EU, nakon pronalaska posla koji si tražio/la u ovih dvanaest meseci, lako možeš da se prijavite za „RWR“ (crveno-belo-crveni) karton. Ova dozvola ti omogućava privremeno nastanjenje (na 24 meseca) u Austriji i rad kod poslodavca navedenog u tvojoj prijavi. Kada istekne, imaćeš pravo da se prijaviš za Crveno-belo-crveni karton plus. Ova dozvola ti daje pravo da kao državljanin države koja nije članica EU na određeno vreme imaš neograničeni pristup tržištu rada (kao samozaposleni ili zaposleni, bez ograničenja na određenog poslodavca). Crveno-belo-crveni karton plus važiće godinu dana nakon aplikacije.

Vienna

FRANCUSKA

Kao sedma najveća ekonomska sila na svetu, Francuska je zemlja koja može pružiti mnogo mogućnosti za zaposlenje. Nakon završetka studija, studenti koji nemaju pasoš Evropske Unije mogu da ostanu u zemlji još 12 meseci kako bi našli posao. Međutim, Francuska je zemlja u kojoj će ti za zaposlenje ipak biti potrebno znanje francuskog jezika.

Da bi ostao/la u Francuskoj nakon diplomiranja, kao student državljanin zemalja izvan EU, moraš imati obećanje o zaposlenju ili ugovor o radu i biti plaćen/a najmanje jedan i po puta minimalne zarade. Međunarodni studenti koji diplomiraju na francuskom univerzitetu sa master i višim nivoom mogu da se prijave za „Autorisation provisoire de Sejour“ (APS). Ovaj dokument omogućava ti da ostaneš u Francuskoj da bi tražio/la posao. Imaj u vidu da studenti iz zemalja sa bilateralnim sporazumima sa Francuskom, među kojima su i Srbija, Crne Gora i Makedonija, imaju posebne uslove u vezi sa izdavanjem njihove privremene boravišne dozvole (APS).

Paris

BELGIJA

Belgija je odlično mesto za početak karijere, s obzirom na to da mnoge međunarodne organizacije imaju svoja sedišta baš u ovoj zemlji. Lokalni stanovnici, ali i iseljenici rade u bankarstvu, maloprodaji, turizmu, pravu i medijima. Veliki deo raspoloživih poslova namenjen je visokokvalifikovanim pojedincima koji žele da rade u uslužnom sektoru, što je savršeno za diplomce.

Belgija je nedavno uvela tzv. Orientation Year koja podrazumeva boravišnu dozvolu za sve koji su završili studije na nekoj od belgijskih visokoškolskih ustanova. Diplomci sa belgijskih univerziteta mogu ostati do 12 meseci u zemlji kako bi pronašli posao ili pokrenuli kompaniju nakon diplomiranja. Ovo se odnosi i na međunarodne studente van EU koji su završili osnovne, master ili doktorske studije i imaju boravišnu dozvolu.

Belgija

GRČKA

Grčka je jedna od najlepših mediteranskih zemalja koja je bila mesto inspiracije za mnoge ljude širom sveta, kako zbog svog geografskog položaja, drevne istorije, veličanstvenih prirodnih pejzaža i bogatstva kulture, tako i zbog grčkog gostoprimstva i relativno niskih cena smeštaja i troškova života.

Državljanima izvan Evropske unije potrebna je „all-in-one“ boravišna i radna dozvola kako bi mogli legalno da borave u Grčkoj. Dozvola za rad je uključena u boravišnu dozvolu. Radne dozvole u Grčkoj zavise od poslodavca, zanimanja, ali i lokacije. VIza uglavnom važi godinu dana, a nakon toga se može obnoviti. Ukoliko želiš da nastaviš karijeru u Grčkoj, moraš potražiti nekog potencijalnog poslodavca. Tek kada te poslodavac zaposli i bude spreman da te sponzoriše kao svog radnika, tada se može izdati radna dozvola. Ova dozvola važi od jedne do pet godina i može se obnoviti. Takođe, studentima je zakonski dozvoljeno da rade 22 sata nedeljno.

Greece

IRSKA

Irska nudi odlične mogućnosti za karijeru i kvalitetan način života i baš zbog toga veliki broj međunarodnih studenata koji diplomiraju u zemlji žele da tu ostanu, rade i žive u njoj. Kao internacionalni student, Irska nudi tzv. stay-back vizu čije trajanje zavisi od nivoa završenih studija. Za postdiplomce sa Bachelor diplomom ona važi do 6 meseci, za one sa Master diplomom do 12 meseci, dok za one sa PhD dimplomom do 24 meseca. Za stay-back vizu potrebno je da apliciraš pre isteka studentske vize, odnosno maksimalno 6 meseci nakon završetka studija.

U Irskoj su oblasti informacionih tehnologija, farmacije, finansija i primenjenih nauka veoma dobro razvijene. Da bi mogao/la da stekneš pravo da ostaneš u Irskoj, potrebno je da priložiš diplomu nekog univerziteta ili druge institucije koja se bavi obrazovanjem i validnu GNIB karticu, odnosno boravišnu dozvolu.

Ireland

ŠVAJCARSKA

Sa populacijom od 8,7 miliona, Švajcarska je relativno mala zemlja. Ipak, uprkos tome i nedavnim izazovima ekonomske krize, još uvek se može pohvaliti jednom od najstabilnijih ekonomija na svetu, sa impresivnom stopom nezaposlenosti od samo 2%.

U Švajcarskoj, inostrani studenti nemaju pravo da ostanu nakon završenih studija i to je zemlja koja ima vrlo stroga pravila i procedure u pogledu mogućnosti za ostanak u zemlji. Nakon apliciranja, i pre nego što počnu studije, studenti moraju potpisati zvanični dokument u kome se izjašnjavaju da će napusiti Švajcarsku nakon što završe studije. Međutim, postoji mogućnost produžetka boravka do 6 meseci. Produženje se odnosi na poslove koji su „od visokog akademskog ili ekonomskog interesa“ za Švajcarsku. Tokom ovog šestomesečnog perioda, diplomci mogu da rade do 15 sati svake nedelje i moraju da pokažu da imaju smeštaj i dovoljna finansijska sredstva.

Švajcarska
Via Academica se bavi upisom na studije u inostranstvu, ali ne i zaposlenjem, tako da je ovaj tekst informativnog karaktera i način da te ohrabrimo da razmotriš sve aspekte pre nego što se odlučiš za neku zemlju studija ili konkretan univerzitet.
Pored toga, svaki univerzitet ima karijerni centar koji organizuje karijerne dane i sajmove obrazovanja. Oni pružaju pomoć studentima da razvijaju profesionalne veštine, tako da ćeš u toku studija dobiti dovoljno prilika da radiš na svom profesionalnom razvoju.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA