Diploma

Priznavanje diploma iz inostranstva u svrhu školovanja ili zaposlenja – nostrifikacija diploma u Srbiji, BiH i CG

Završio/la si studije u inostranstvu i želiš da se vratiš u svoju zemlju na master ili doktorske studije, ili si možda dobio/la odličnu priliku za zaposlenje? Sigurno si se pitao/la na koji se način diploma univerziteta iz inostranstva priznaje kod nas, koliko je procedura komplikovana i da li će se tvoja diploma uopšte priznati?

Prilikom zaposlenja, za većinu poslova nije potrebna nostrifikacija diplome, već je dovoljno priložiti skeniranu diplomu ili samo CV sa informacijama o tvom obrazovanju. Ovo nije slučaj sa zapošljavanjem u državnim upravama i institucijama, gde se zahteva diploma akreditovanog univerziteta. Postoje zanimanja kao što su modna industrija ili hospitality gde je bitnije iskustvo i škola koju si završio/la, nego da li je ta institucija akreditovana. Nemoj se brinuti ako tvoj fakultet nije na listi akreditovanih fakulteta, ali je bitno da unapred budeš informisan/a. Zato su se Via mentorke potrudile da ti pomognu i pruže sve informacije o detaljima priznavanja diploma stranih univerziteta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Postupak priznavanja stranih diploma u Srbiji

Priznavanje stranih diploma u Srbiji ranije je bio komplikovan proces. Pre nekoliko godina, proces priznavanja stranih diploma je pojednostavljen. Preko elektronskog servisa, koji je dostupan bilo gde u Evropi i svetu, ova procedura je unapređena i ubrzana. Priznavanje, odnosno nostrifikacija inostranih diploma, vrši se u državoj agenciji ENIC/NARIC centar, organizaciona jedinica Agencija za kvalifikacije.

Koji je tvoj razlog nostrifikovanja diplome?

Pre nego što počneš sa procedurom priznavanja diplome iz inostranstva, bitno je da odrediš koja je svrha tvog priznavanja diplome, odnosno razlog tvog povratka u Srbiju. Ovo je bitno zato što je nostrifikacija u nadležnosti različitih institucija. Postoje dve svrhe nostrifikacije:

 1. Diploma ti je potrebna radi zaposlenja Srbiji
 2. Diploma ti je potreba radi nastavka školovanja u Srbiji

Ukoliko ti je diploma potrebna radi započinjanja posla u Srbiji, priznavanje je u nadležnosti je Agencije za kvalifikacije. Preko njihovog sajta podnosiš zahtev preko elektronske platforme. Za zaposlenje u privatnom sektoru, nostrifikovanje diplome uglavnom nije potrebno, dok je za zaposlenje u nekoj državnoj instituciji potrebno nostrifikovati diplomu.

Ukoliko si se vratio/la u Srbiju sa visokoškolskom diplomom iz inostranstva i želiš da nastaviš školovanje u Srbiji, potrebno je da se obratiš univerzitetu i fakultetu na kojem želiš da nastaviš studije, kako bi dobio/la dodatne informacije u vezi sa priznavanjem tvoje diplome.

Kako izgleda proces nostrifikacije radi zaposlenja u Srbiji?

Sam proces priznavanja diplome radi zaposlenja podrazumeva tri koraka:

 1. Podnošenje e-Zahteva
 2. Prilaganje određene dokumentacije, skenirane u PDF formatu
 3. Lično dostavljanje dokumenata prilikom preuzimanja Rešenja o priznavanju

Uputstvo za pokretanje procedure, neophodnu dokumentaciju i cenu postupka možeš pronaći ovde.

Graduate
Koliko dana je potrebno da se diploma nostrifikuje?

Diplome koje su izdate od strane univerziteta koje se nalaze na Šangajskoj listi 500 najboljih fakulteta na svetu, trebalo bi da budu priznate u roku od 8 dana. Za ostale univerzitete rok je do 30 dana.

Kako da znaš da li će tvoja diploma biti priznata u Srbiji?

Da li će tvoja diploma stečena na univerzitetu u inostranstvu biti priznata i u našoj državi, zavisi pre svega od toga da li je univerzitet/fakultet koji je izdaje akreditovan ili ne.

Kako bi proverio/la da li je univerzitet akreditovan možeš koristiti međunarodnu bazu podataka, a u slučaju da tvog univerziteta nema na ovom sajtu, možeš ga pretražiti i po zemljama.

Sve informacije o postupku nostrifikacije se redovno ažuriraju i mogu se pronaći ovde.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice, možeš kontaktirati direktno ENIC/NARIC centar:

Mirjana Poledica, rukovodilac centra
+381 11 7455 724
mirjana.poledica@azk.gov.rs

Telefonske konsultacije za postupak priznavanja strane visokoškolske isprave u svrhu zapošljavanja:

svakog radnog dana 12:00 – 14:00
+381 11 3345 746
+381 11 7455 723

Postupak priznavanja stranih diploma u Bosni i Hercegovini

Students
Koje institucije u BiH vrše nostrifikaciju diplome stečene u inostranstvu?

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) daje savete i/ili informacije o pitanjima priznavanja diploma stečenih u inostranstvu, u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

Koja institucija u BiH vrši nostrifikacije diploma zavisi od toga da li nostrifikuješ diplomu radi zaposlenja u Bosni i Hercegovini ili radi nastavka studiranja u Bosni i Hercegovini, ali i od još jednog faktora. Kao i obrazovanje, tako je i postupak priznavanja, u skladu sa ustavnim odredbama u nadležnosti entiteta Republika Srpska, deset kantona u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH. Procedure priznavanja su različito regulisane, te su propisane različitim zakonima.

Priznavanje inostrane visokoškolske diplome u svrhu nastavka školovanja na nekom univerzitetu u BiH, vrše univerziteti i fakulteti u BiH.

Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija stečenih izvan Bosne i Hercegovine u svrhu zapošljavanja u Republici Srpskoj vrši Komisija za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, dok u Federaciji BiH vrše visokoškolske ustanove i kantonalna/županijska ministarstva obrazovanja (u zavisnosti o kojem se kantonu/županiji radi), a u Brčko distriktu BiH vrši Komisija za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. Više o tome možeš pročitati ovde.

Kako da znaš da li će tvoja diploma biti priznata u Bosni i Hercegovini?

Da li će tvoja diploma stečena na univerzitetu u inostranstvu biti priznata i ovde, zavisi pre svega od toga da li je univerzitet/fakultet koji je izdaje akreditovan ili ne.

Kako bi proverio/la da li je univerzitet akreditovan možeš koristiti međunarodnu bazu podataka, a u slučaju da tvoj univerziteta nema na ovom sajtu, možeš ga potražiti i po zemljama.

Student
Šta mi je potrebno od dokumentacije i koja je cena?

Cena postupka zavisi od regiona, ali i institucija. Detaljan cenovnik možeš pronaći ovde.

Sve detaljne informacije o postupku, neophodnoj dokumentaciji za svaki kanton, Brčko Distrikt i Republiku Srpsku, kao i cenu postupka, možete pronaći na sajtu.

Za pitanja i nedoumice, možeš se obratiti nadležnim osobama ili šefu Odseka za priznavanje dokumenata Mirti Mandić Martinović (+38736333987, mirta.mandic@cip.gov.ba)

Postupak priznavanja stranih diploma u Crnog Gori

Koje institucije u Crnoj Gori vrše nostrifikaciju diplome stečene u inostranstvu?

Priznavanje inostrane obrazovne diplome о stečenom visokom obrazovanju vrši se radi zapošljavanja ili nastavka školovanja u Crnoj Gori. Priznavanje diploma radi zapošljavanja, vrši Ministarstvo prosvete Crne Gore (ENIC centarEuropean Network of Information Centres), dok je priznavanje radi nastavka školovanja u nadležnosti ustanove tj. univerziteta ili fakulteta gde želiš da nastaviš dalje obrazovanje.

Kako izgleda postupak priznavanja diplome radi zapošljavanja?

Postupak priznavanja inostrane obrazovne diplome pokreće se na zahtev imaoca isprave, odnosno roditelja ili staratelja, ili lica koje on ovlasti. Zahtev se podnosi lično Ministarstvu prosvete Crne Gore, uz odgovarajuću dokumentaciju i uplatu administrativne takse.

Dokumentacija se prilaže Ministarstvu prosvete (Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica) svakog radnog dana od 10 do 13 časova (pauza od 11do 11.30 časova).

Students
Šta ti je potrebno od dokumentacije?
 1. Popunjen Zahtev za priznavanje inostrane obrazovne isprave
 2. Kopija diplome
 3. Kopija Uverenja o položenim ispitima ili Dodatka diplome
 4. Tri prevoda Diplome ili Uverenja o diplomiranju, overena od strane sudskog tumača u formatu A4
 5. Prevod Uverenja o položenim ispitima ili Dodatka diplome, overen od strane sudskog tumača
 6. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi od 100 eura (žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave)
Koji su kriterijumi za priznavanje diplome?

Tokom procesa priznavanja inostrane obrazovne diplome mora se oceniti da li je ustanova koja ju je izdala priznata, tj. da li je akreditovana od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je stečena diploma. Osim akreditacije ustanove, proverava se i trajanje i stepen obrazovanja, oblast i nivo obrazovanja, traže se informacije o studijskom programu, zahteva se potvrda verodostojnosti diplome, kao i druge informacije koje su od značaja za priznavanje.

Kako da znaš da li će tvoja diploma biti priznata u Crnoj Gori?

Da li će tvoja diploma stečena na univerzitetu u inostranstvu biti priznata i ovde, zavisi pre svega od toga da li je univerzitet/fakultet koji je izdaje akreditovan ili ne.

Kako bi proverio/la da li je univerzitet akreditovan možeš koristiti međunarodnu bazu podataka, a u slučaju da tvoj univerzoteta nema na ovom sajtu, možeš ga potražiti i po zemljama.

Za sva dodatna pitanja ili nedoumice, možeš pogledati Vodič za priznavanje inostranih obrazovnih isprava ili kontaktirati direktno Ministarstvo prosvjete Crne Gore (Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica), tel: +382 20/410-132 ili u Arhivi: +382 20/410 173

Graduation

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

study expo 2024
Students
LET'S PARTNER UP!