Grčka studije i stipendije Via Academica

Grčka

Osnovne informacije o studijama u Grčkoj

Ukupno stanovnika

10.892.931

Ukupno studenata

360.000

Strani studenti

25.000

Rangirani univerziteti

10

Prosečna cena studija

5 – 8.000 €

Rok za apliciranje

15. maj

Obrazovni sistem u Grčkoj uglavnom se karakteriše svojim svestranim karakterom, koji je uređen brojnim zakonima i odredbama grčkog Ministarstva kulture, obrazovanja i vere. Tokom godina, predmetno ministarstvo je izvršilo značajne promene u obrazovnom sistemu. Prilagođavanje vrhunskih istraživanja u oblasti obrazovanja, kao i stranih obrazovnih praksi kako bi se zadovoljile potrebe grčkog društva i tržišta rada, rezultiralo je višeslojnim obrazovnim sistemom koji služi za sve studente u zemlji.

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 • Prōtē Gymnasiou / 1. razred, uzrasta od 12 do 13 godina
 • Deutera Gymnasiou / 2. razred, uzrasta od 13 do 14 godina
 • Tritē Gymnasiou / 3. razred, uzrasta od 14 do 15 godina

Godina počinje 11. septembra i završava se početkom juna pre prvog dana Panhelenskih ispita. Nastava se završava 31. maja tako da će studenti moći da ispituju ispite početkom juna. U Grčkoj postoji 8 vrsta gimnazija:

 1. Gimnazija (ulazak iz osnovne škole je automatski)
 2. Muzička gimnazija (da bi ušli u ovu vrstu škole učenici moraju da polože određene ispite na muzičkom instrumentu)
 3. Umetnička gimnazija (da bi ušli u ovu vrstu škole učenici moraju da polože određene ispite iz umetnosti, plesa ili pozorišta)
 4. Eksperimentalna gimnazija (da bi ušli u ovu vrstu škola učenici moraju da polože određene ispite iz matematike, nauke, razumevanja čitanja i pisanja.
 5. Večernja gimnazija
 6. Ecclesiastical Gimnasium
 7. Jedinstvena specijalna stručna gimnazija
 8. Gimnazija za specijalno obrazovanje i obuku (E.E.E.E.K.)

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Grčka ima veliki broj univerzitetskih studenata. Većina njih pohađa četverogodišnje studije na odeljenjima Univerziteta i na odsecima Tehnološkog univerziteta, kao i na različitim odeljenjima Pedagoške i tehnološke škole, dok oni koji pohađaju odeljenja Tehničkog univerziteta – specijalizovani za oblasti poput arhitekture i inženjerstva – diplomiraju posle pet godina studija.

Studenti koji žele upisati Školu likovnih umetnosti polažu posebne ispite, a diplomiraju nakon pet godina studija. Kursevi na visokoškolskim institutima u Grčkoj imaju oblik predavanja ili radionica, a većina kurseva se širi tokom jednog semestra. Većina univerzitetskih odeljenja u Grčkoj nudi jednogodišnje ili dvogodišnje postdiplomske kurseve, kao i mogućnost da steknu doktorat. Studenti se takođe mogu upisati na Helenski otvoreni univerzitet za postdiplomske ili postdiplomske studije, gde plaćaju školarinu i gde su primljeni putem godišnjeg sistema lutrije.

Vrste univerziteta u Grčkoj:

 • University Panepistimio
 • Technological Educational Institute Anotato Technologiko Ekpedeftiko Idrima
 • School of Pedagogical and Technological education Anotati Scholi Technologikis & Pedagogikis Ekpedefsis
 • School of Fine Arts Scholi Kalon Technon
 • Hellenic Open University Elliniko Anichto Panepistimio

Dokumentacija za apliciranje je standardna. Ukoliko aplicirate na osnovne studije na engleskom jeziku, sva dokumentacija može biti prevedena na engleski jezik.

 • Diploma srednje škole ili potvrda da ste redovan đak (ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole (prva 3 razreda ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Pasoš koji važi još minimum 3 godine,
 • Sertifikat znanja jezka (engleski minimum B1-B2)
 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Preporuke

Grčka je relativno jeftina zemlja za život u poređenju s drugim evropskim zemljama. U proseku se preporučuje da studenti imaju 450-700 evra mesečno za pokrivanje troškova života i smeštaja.

Obezbeđivanje studentskog smeštaja varira u Grčkoj; ne nudi svaka ustanova sopstvene kampuse za boravak studenata. U većim gradovima, poput Atine i Soluna, veliki broj studenata doveo je do razvoja privatnih stanova za iznajmljivanje studenata i studentskih domova.

Cene se značajno razlikuju, ali mogu koštati i manje od 300 evra mesečno. Pored toga, troškovi zakupa dvosobnog stana su značajno jeftiniji nego u drugim zemljama: centar grada (275 €) ili izvan centra grada (241 €) Preporučuje se da se obratite međunarodnoj kancelariji na vašem univerzitetu i pitate o lokalnom smeštaju po vašoj prijavi.

Potrebna prateća dokumenta (osim opštih zahteva nacionalnog zakona o imigraciji) su sledeća:

 1. Potpuno popunjena i potpisana kopija usaglašenog obrasca za prijavu jedinstvene vize (dostupne na veb stranici Konzularnog organa), dodata nedavna fotografija u boji podnosioca predstavke koja ispunjava odgovarajuće standarde koje je utvrdio ICAO (Prilog IV).
 2. Pasoš ili druga putna isprava, priznata od Grčke, kako je naznačeno u „Tabeli putnih isprava koja dozvoljava prelazak spoljnih granica i može imati priloženu vizu“, sa rokom važenja koji mora biti duži od poslednjeg roka valjanosti za tri meseca vize, koja ima najmanje dve prazne stranice i izdata je u prethodnih deset godina (član 12. stav 1. Viznog zakonika).
 3. Putno osiguranje sa rokom važenja najmanje izdate vize, koji pokriva troškove koji mogu nastati u slučaju repatrijacije iz medicinskih razloga, hitne medicinske pomoći i / ili hitnog bolničkog lečenja.
 4. Overena kopija dozvole boravka za studije, čiji je on / ona nosilac u drugoj državi članici Evropske unije
 5. Potvrda koju je izdala obrazovna ustanova druge države članice Evropske unije o nastavnom programu koji je učenik pohađao, kao i o dodatnoj ili srodnoj prirodi ovog nastavnog programa s programom koji namerava da pohađa u Grčkoj i njenom programu vreme završetka
 6. Potvrda izdata od strane odgovarajućeg promotora programa o učešću učenika u zajednici ili bilateralnom programu razmene ili dokaz od nadležnih organa države članice Evropske unije da je u njega primljen najmanje kao student dve godine ili potvrdu izdatu od strane obrazovne ustanove druge države članice Evropske unije, koja potvrđuje obavezno pohađanje dela ovog nastavnog programa u Grčkoj
 7. Dokaz koji dokazuje da ima odgovarajuća primanja za podmirenje troškova studija i dnevnica, čiji je iznos najmanje jednak četristo (400) evra mesečno, kako je definisano odredbama Zajedničke ministarske uredbe br. 41712/2014 ( 2285, br. B ‘).

Stipendije i umanjenja školarine na osnovu politka samih fakulteta.

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U GRČKOJ

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Administrator