gmat i gre testovi

GMAT i GRE – međunarodni ispiti za upis na master studije

GMAT i GRE potrebni su studentima koji žele da upišu master studije na prestižnim univerzitetima i biznis školama

Za njih je potrebna višemesečna priprema, a uglavnom su propisani rezultati potrebni za upis

Via mentorke prenose ti osnovne informacije o ovim ispitima i daju savete za pripreme

Šta je GMAT test – Graduate Management Admission Test?

GMAT je standardizovani internacionalni test za procenu različitih kompetencija kandidata koji bi želeli da nastave svoje školovanje u oblasti  biznisa i menadžmenta, i finansija u okviru postdiplomskih studija u inostranstvu.

GMAT test meri verbalne veštine, matematičke i analitičke veštine pisanja kandidata, kao i sposobnost logičnog rešavanje problema, kritičkog razmišljanja, obzirom na to da su ovo vitalne komentencije za uspešni karijerni put u oblasti biznisa i menadžmenta. GMAT ne meri poznavanje biznisa, poslovne veštine, specifični sadržaj osnovnih studija ili društvene veštine. Rezultati sa ovog testa koriste se kao jedan od metoda predikcije akademskog uspeha i na MBA programima (Masters of Business Administration).

Struktura testa

GMAT test se sastoji iz četiri dela: 

  1. Analitičko pisanje (Analytical Writing Assessment) – esej koji se piše 30 minuta;
  2. Integrisano rasuđivanje (Integrated Reasoning) – 12 pitanja, 30 minuta;
  3. Kvantitativna sekcija (Quantitative Section) – 31 pitanje, 62 minuta; 
  4. Verbalna sekcija (Verbal Section) – 36 pitanja, 65 minuta.

Test traje oko 3 sata, uključujući 2 pauze od po 8 minuta.

Ocena

Maksimalna ocena na testu je 800 i ona predstavlja prosečnu ocenu na sva 4 dela testa. Bodovanje i rezultat GMAT testa temelje se na broju pitanja na koje ste odgovorili, na tačnim i netačnim odgovorima i nivou statističkih karakteristikama svakog zadataka. Za upis na prestižne fakultete i programe potrebno je između 600-800 bodova, dok dobre i malo slabije ocene su one između 500-600 bodova. 

Rezultati GMAT testa traju 5 godina.

GMAT test se polaže se u ovlašćenim ispitnim centrima, ili putem interneta. Trenutno je polaganje ovog ispita moguće u centru koji se nalazi u Zagrebu, u Hrvatskoj. Prijava se vrši elektronskim putem nakon registracija na ovoj internet stranici.

Cena polaganja GMAT testa iznosi oko 250 USD.

 

GRE je američki ispit namenjen budućim studentima postdiplomskih studija u SAD, a sve više se koristi i van Amerike za upis na mastere.

Radi se i preko računara i u centrima za testiranje. Za test se možete registrovati putem ovog linka.

Veoma je sliča GMAT testu i sadrži tri dela: verbalno rezonovanje, kvantitativno rezonovanje i analitičko pisanje.  Može se raditi u kompjuterskoj ili u papirnoj verziji i traje do 3 sata i 30 minutaVerbalno rezonovanje se testira kroz čitanje kao jezičku veštinu, dok analitičko pisanje predstavlja pisani odgovor na zadatu temu u formi esejaKvantitativno rezonovanje je matematički deo testa.

Više informacija o testu pronaći ćeš na sajtu centra za strane jezike Queen Victoria Education and Translations u ovom tekstu.

gmat i gre polaganje

Gde da upišete pripreme za GMAT?

Škole jezika koje preporučujemo za pripremu GRE i GMAT testova:

  1. Queen Victoria Education and Translation, Beograd.

Kontakt: Tamara +381 63 7230352. Nude online pripreme za TOEFL, IELTS, BOCCONI TEST, SAT, GRE, GMAT. Svi Via Academica studenti i učenici imaja popust na pripreme za sve testove;

  1. Avalon edukativni centar , Novi Sad: Kontakt: Dragana +381694440690.

Nude online pripreme samo za TOEFL, IELTS, BOCCONI TEST, SAT, GRE, GMAT i ACT. Svi studenti i učenici koji se jave preko Via Academica imaju 10% popust na online pripreme.

Primeri master programa u inostranstvu za koje je potreban GMAT ili GRE test

Britanski univerziteti koji su visoko rangirani za oblast ekonomije, menadžmenta i finansija traže GMAT ili GRE za upis na mastere, ali i visok prosek ocena. Navodimo primere: London Business SchoolMasters in Financial Analysis, Masters in Management, kao i University College London: Economics.

 

Slična situacija je na državnim istraživačkim univerzitetima u Holandiji koji su poznati po odličnim studijama srodnih oblasti i koji su takođe svetske reference u obrazovanju: University Erasmus Rotterdam: Marketing Management, Tilburg UniversityMarketing ManagementInternational Management, University of AmsterdamMaster in Finance.

 

Svaki fakultet traži određeni broj bodova za upis, te se o tome takođe mora voditi računa pri prijavi na željene pripreme. Interesantno je to što svi ovi ispiti omogućavaju kandidatima takozvano „superskorovanje“ (superscoring) – ako tvoj rezultat iz jedne važne oblasti nije dovoljno dobar, pri ponavljanju testa možeš pažnju usmeriti na taj deo i kombinovati rezultate iz više rađenih ispita, sve dok ne dobiješ željeni skor. Međutim, ova mogućnost zavisi od kriterikuma fakulteta, tako da se mora dodatno proverritu u uslovima za upis svakog programa pojedinačno.

Za sve dodatne informacije o polaganju GMAT i GRE preporučujemo vam da se konsultujete sa školama jezika. U okviru priprema za studije u inostranstvu i mentorskih paketa, Via Academica vam daje smernice za rokove i preporučene datume za polaganje, ali svaki student ima odgovornost da se na vreme pripremi i položi.

Želimo vam puno sreće i uspeha!

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

IED scholarships
IED scholarships
Study in Italy
Administrator