studije i stipendije u americi akademske stipendije

Amerika

Osnovne informacije o studijama u Americi

Ukupno stanovnika

326.474.013

Ukupno studenata

21.000.000

Strani studenti

820.000

Rangirani univerziteti

250

Prosečna cena studija

26 – 60.000 $

Rok za apliciranje

1. decembar

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA
Pre visokog obrazovanja, američki studenti pohađaju osnovnu i srednju školu ukupno 12 godina. Oko šest godina, američka deca započinju osnovnu školu, i pohađaju je pet ili šest godina, a zatim kreću u srednju školu.

Srednja škola sastoji se od dva programa: prvi je “middle school” ili “junior high school”, a drugi program je “high school.”. Diploma ili sertifikat dodeljuje se po završetku srednje škole. Nakon završetka srednje škole (12. razreda), američki studenti mogu pohađati fakultet ili univerzitet.

USLOVI ZA UPIS NA UNIVERZITETE U AMERICI I EVROPI

Upis na bolje univerzitete u Americi i skoro sve univerzitete u Evropi nakon sticanja američke srednjoškolske diplome uslovljen je određenim brojem (najlčešće 3 ili 4) položenih AP ispita (Advanced Placement). Sama diploma srednje škole nije dovoljna, već potencijalni student mora imati položene AP ispite (ocena od 3 do 5) iz predmeta relevantnih za buduću oblast studija. Tokom srednje škole student može izabrati da sluša AP predmete kao dodatni deo obaveznog kurikuluma i na taj način se spremati za polaganje samih AP ispita koji  su prilično teški.

VISOKO OBRAZOVANJE

Prvi nivo su osnovne (bachelor, undergraduate) studije. U Americi ove studije najčešće traju 4 godine i postoje 2 vrste univerziteta (koledža): Community College i Univerzitet. Prve dve godine studija od vas će uglavnom biti potrebno da pohađate široku paletu predavanja iz različitih predmeta, obično poznatih kao preduslov kurseva: književnost, nauka, društvene nauke, umetnost, istorija i tako dalje.

Za američki visokoškolski sistem karakteristično je postojanje glavnog smera, odnosno „major“. To podrazumeva pohađanje određenog broja predmeta iz ove oblasti kako biste udovoljili zahtevima svog stepena. Morate izabrati svoj “major” na početku treće godine škole. Vrlo jedinstvena karakteristika američkog sistema visokog obrazovanja je ta što “major” možete menjati više puta ako želite. Izuzetno je uobičajeno da američki studenti prebace smerove u nekom trenutku svojih studija. Američki obrazovni sistem je veoma fleksibilan.

Drugi nivo su master (graduate) studije. Da biste se upisali na master program, najčešće se traži da  položite GRE test. Određeni master programi zahtevaju posebne testove, kao što su LSAT za pravni fakultet, GRE ili GMAT za poslovnu školu i MCAT za medicinski fakultet. Master programi obično traju jednu do dve godine. Na primer, MBA (master of Business Administration) je izuzetno popularan diplomski program koji traje oko dve godine. Ostali master programi, poput novinarstva, traju samo godinu dana.

Većina magistarskog programa provodi se u studiju u učionici, a diplomski student mora pripremiti dugački istraživački rad koji će se zvati „magistarski rad“ ili završiti „master projekat“.

Treći nivo su doktorske (Ph.D) studije. Prve dve godine programa većina doktoranda upisuje se na časove i seminare. Barem još jednu godinu provodi se na istraživanju iz prve ruke i pisanju teze ili disertacije.

Dokumentacija za apliciranje je standardna.

 • Diploma srednje škole ili potvrda da ste redovan đak za osnovne studije;
 • Diploma osnovnih studija za master studije;
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole za osnovne studije;
 • Transkript ocena sa fakulteta za master studije;
 • Sertifikat znanja jezka (najčešće se traži TOEFL sertifikat jezika);
 • SAT test znanja za osnovne studije;
 • GRE ili GMAT za master studije;
 • CV;
 • Motivaciono pismo, odnosno Personal statement ili Esej;
 • Preporuke, najčešće je potrebno 2 ili više preporuka.

U Americi je školovanje izuzetno skupo, posebno na visokoškolskom nivou. Nije svima dostupno, ali većina američkih univerziteta nudi pogodnosti u vidu umanjene cene školarine za rezidente, studentskih kredita i zajmova, kao i akademskih i sportskih stipendija. Za inostrane studente se odvaja manji deo budžeta univerziteta i zaista morate pokazati vrhuske akademske rezultate (SAT, TOEFL, GMAT, GRE, prosek ocena) i/ili izuzetne sportske rezultate (najčešće na nacionalnom, regionalnom i svetskom nivou) kako biste obezbedili stipendiju.

ŠKOLARINA

Same cene školarina za strane studente variraju od vrste obrazovne institucije, njenog ranga, države i lokacije gde se nalazi.

 • Community College: od $9.970 do $28.620
 • Univerziteti: od $25.000 do $55.000

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života za godinu dana za stranog studenta iznose od $12 do 20.000. Od tog iznosa:

 • Smeštaj i hrana (najčešće svaki univerzitet ima svoj kampus): od $10.800 do 15.210
 • Knjige i nastavni materijal: od $1.250 do $1.500
 • Prevoz: od $1.000 do $1.200
 • Ostali troškovi: od $1.700 do $2.000

VRSTE VIZA ZA STUDIJE

Postoje tri vrste studentskih viza za Ameriku, u zavisnosti od studijskog programa koji upisujete:

 • F studentska viza – za studiranje akademskih studija na akreditovanom američkom koledžu ili univerzitetu ili za pohađanje kursa engleskog na nekom od instituta za engleski jezik.
 • M studentska viza – za ne-akademske, stručne studije ili trening u Americi.
 • J posetilačka viza za učešće u programu razmene, uključujući srednju školu i univerzitetske studije.

USLOVI

 • Morate biti upisani u akademski obrazovni program, program obuke jezika ili stručni program
  da budete upisani kao full time student;
 • Vaša škola mora da bude odobrena od strane SEVP (Student and Exchange Visitors Program) i potrebno je da posedujete formular I-20 koji dostavlja škola nakon upisa;
 • Potvrda o registraciji u sistemu SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), tj. potvrda o uplati takse I-901;
 • Popunjen i odobren obrazac DS-160 – online zahtev za neiseljeničke vize (online preko sajta ambasade);
 • Znanje engleskog jezika ili da budete upisani na programu za učenje engleskog jezika;
 • Posedovanje dovoljno finansijskih sredstava za studiranje i boravak u Americi;
 • Dokaz da je vaš cilj privremeni boravak u Americi dok traju vaše studije.

Državna američka stipendija: 

Univerzitetske stipendije:

 • Akademske (merit) stipendije – dodeljuju se za osnovne i master studije na osnovu akademskih rezultata kandidata (rezultati SAT, GRE ili GMAT testa, TOEFL rezultata, proseka ocena i sl.). Najčešće podrazumevaju umanjenje školarine u određenom procentu.
 • Sportske stipendije – najčešće se dodeljuju za osnovne studije i to na osnovu sportskih rezultata kandidata. Traži se da ti rezultati budu merljivi i dokazivi, kao i da su na višem nivou (državni, regionalni, svetski). Vrlo često se kombinuje sa Akademskom stipendijom i tada student dobija tzv. punu stipendiju (pokriveni svi troškovi studija).

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U AMERICI

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Administrator