Sigurna stipendija za sve dobre studente – DOSITEJA

STIPENDIJE ZA NASTAVAK STUDIJA U INOSTRASNTVU – STIPENDIJA DOSITEJA I OVE GODINE ZA NAJBOLJE STUDENTE

 

Ukoliko ste dobar student i razmišljate da studije nastavite u nekoj od zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) na vodećim svetskim univerzitetima možete aplicirati za stipendiju Dositeja koju dodeljuje država Srbija svake godine za izuzetne studente koji žele da školovanje nastave na priznatim inostranim univerzitetima! Prijava traje do 1. novembra 2017. a tačan iznos novca koji će stipendisti primiti biće određen u odnosu na budžet za tekuću godinu i još uvek nije poznat (po nekom našem iskustvu iznosi oko 5000 EUR). Ako se prijavi veći broj studenata od onog za koje je predviđena stipendija, studenti će biti rangirani prema proseku ocena, godina studija koje su završili u Republici Srbiji i rangiranosti univerziteta u inostranstvu čiji su program upisali. Rezultati konkursa na stipendiju biće objavljeni najkasnije do 1. decembra 2017. godine.

USLOVI KOJE MORATE ISPUNJAVATI DA BISTE APLICIRALI ZA OVU STIPENDIJU SU:

– da ste državljanin Republike Srbije ili da imate status izbeglice;

– da imate prebivalište u Republici Srbiji / da imate boravište u Republici Srbiji ukoliko imate status izbeglice;

– da ste položili sve ispite iz prethodnih godina studija;

– da vam prosečna ocena nije manje od 8, 50 u toku osnovnih akademskih studija (ali najbolje bi bilo da je 9,0 i više);

– da nemate više od 27 godina ako aplicirate za master studije odnosno 29 godina ako aplicirate za doktorske studije u inostrasntvu do datuma raspisivanja konkursa;

– da ste najmanje jednu školsku godinu akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene studijskim programom za tu godinu studija) na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji;

– da ste u tekućoj školskoj godini upisani na godinu koju pogađate na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;

– da imate status redovnog studenta („full time students“) i da pohađate studije i boravite u zemlji gde ste studije upisali.

Celokuptnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na linku ovde.

Uz obavezan obrazac prijave na konkurs potrebno je dostaviti i: 

  1. Obaveznu dokumentaciju predviđenu uslovima konkursa;
  1. jasno čitljivu fotokopiju kartice ličnog tekućeg računa kandidata ili instrukciju banke za priliv sredstava na lični dinarski račun kandidata;
  1. overeno ovlašćenje za potpisivanje Ugovora o stipendiranju (u slučaju da kandidat, ukoliko dobije stipendiju Fonda, iz opravdanih razloga neće biti u mogućnosti da lično zaključi navedeni ugovor sa davaocem stipendije). Primer ovlašćenja se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente –  fondzamladetalente.rs

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po zavšetku školovanja u inostranstvu ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentiranu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ukoliko se stipendista ipak odluči za rad u inostranstvu, u obavezi je da vrati celokupnu sumu stipendije koju je dobio. Obično se stipendira oko 500 studenata a cifra koja se dobija varira od godine do godine.

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd na adresu Ministarstvo omladine i sporta, Fond za mlade talente, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd. Dokumentacija mora prispeti u roku dok je konkurs otvoren, dakle do 1. novembra 2017.

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: “Fond za mlade talente- konkurs za stipendiranje u EU, EFTA i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2017/18.godinu. Fond za mlade talente do sada je dodelio 3377 stipendija za nastavak studija u inostranstvu.

ŽELIMO VAM PUNO USPEHA U APLICIRANJU!!!

Ukoliko imate pitanje u vezi sa studijama i stipendijama u inostranstvu, pošaljite nam besplatan upit popunjavanjem upitnika ispod, i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku.

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.