Sve što treba da znate pre apliciranja za DAAD stipendiju za studije u Nemačkoj

Svake godine veliki broj studenata i budućih studenata se prijavi na DAAD stipendiju za studije u Nemačkoj. Procedura prijave nije ni malo laka, konkurencija je uvek jaka i trebaće Vam sve moguće informacije do kojih možete doći da biste uspešno aplicirali, a nadajmo se i dobili stipendiju za studije u Nemačkoj.

Kratko o samoj stipendiji – DAAD stipendija je stipendija Vlade Nemačke koja se dodeljuje isključivo za Master i doktorske studije za studiranje na nekom od državnih ili privatnih (a državno priznatih) nemačkih univerziteta. DAAD daje stipendije i doktorantima na univerzitetima u Srbiji za istraživačke boravke na institucijama u Nemačkoj. Za slične boravke mogu aplicirati i predavači na univerzitetima i naučnici na institucijama u Srbiji. Takođe, postoje stipendije za jezičke kurseve nemačkog jezika u Nemačkoj, a za koje mogu aplicirati samo studenti osnovnih, master, i doktorskih studija u Srbiji. Obzirom da je dokumentacija koja se prikuplja prilično obimna, a procedura prijave složena, pokušaćemo na što jednostavniji način da vam objasnimo proceduru apliciranja i neophodna dokumenta za apliciranje. Ali pre toga nekolikoli opštih saveta:

 1. Postarajte se da položite test i dobijete sertifikat jezika na kome planirate da pohađate studije (za nemački jezik to su Goethe Zertifikat, DaF i slični testovi na nivou B2 ili C1). Međutim, ukoliko nemate sertifikat znanja jezika (nemačkog i/ili engleskog), bićete pozvani da polažete onSET – jezički test iz nemačkog ili engleskog jezika koji se koristi samo za apliciranje za stipendiju kao zamena za zvanične testove, ukoliko u trenutku konkurisanja još uvek nemate sertifikat koji zahteva Vaš željeni univerzitet (npr. Test DaF, IELTS itd.).
 2. Aplikacija traje veoma dugo, naročito sporo se popunjava tabela sa izabranim fakultetima, tako da pripremite svo svoje strpljenje, dobru volju i budite jako pažljivi kada popunjavate aplikaciju.
 3. Krajnji rok za apliciranje je 15. novembar (osim za stipendiranje studija arhitekture gde je rok 30. septembar) što predstavlja zadnji rok do kada dokumentacija treba poštom da stigne na adresu DAAD (najčešće je to adresa Ambasade Nemačke u Vašoj zemlji), a ne krajnji rok do koga možete da pošaljete dokumentaciju, tako da vodite računa o ovom detalju.
 4. Dobro se pripremite za apliciranje i proučite sledeće linkove: DAAD stipendijaNajčešće postavljana pitanja i orgovori na njih, Registering for DAAD account, Submitting and application, Changes to Personal Data, Submission of Attachments, Messaging Function.

Uvek se možete obratiti nama za pomoć pri popunjavanju aplikacije i prikupljanju dokumentacije kontaktiranje na adresu office@viacademica.com i naš tim mentora će sa vama proći kroz detalje apliciranja, a takođe su tu i stručnjaci iz tima DAAD Srbija koji vam stoje na raspolaganju za sve detalje o stipendiji i apliciranju na istu.

Uslovi za apliciranje

Osnovni uslovi koje morate ispuniti da biste aplicirali za DAAD stipendiju su da ste završili osnovne studije (da imate Bachelor diplomu, oblast nije određena osim za diplomce umetnosti i arhitekture koji imaju nešto specifičniji program stipendija o čemu možete više pročitati ovde) ili da ćete osnovne studije završiti do početka korišćenja stipendije. Specifični uslovi su sledeći:

 • Kandidat ne bi trebalo da je diplomirao pre više od 6 godina;
 • Kandidati koji se u trenutku konkurisanja nalaze duže od 15 meseci u Nemačkoj ne mogu da uživaju stipendiju;
 • Prijem na studije univerziteta u Nemačkoj na željeni program: sami imate obavezu da aplicirate na univerzitet u Nemačkoj i nakon što dobijete potvrdu o prijemu na program, tek tada možete uživati stipendiju. Ukoliko ne stignete da dobijete tu potvrdu o prijemu na univerzitet do roka za prijavu dokumenata za DAAD stipendije, neophodno je da taj dokument dostavite DAAD-u pre početka korišćenja stipendije. DAAD obezbeđuje stipendiranje tek kada kandidat dostavi potvrdu nemačkog univerziteta o prijemu na studije.

Trajanje stipendiranja master studija sa sticanjem diplome u Nemačkoj

Stipendija može trajati između 10 i 24 meseca u zavisnosti od toga da li ste odabrali jednogodišnji ili dvogodišnji master program, te stipendija ne može preći period od maksimum 24 meseca. Ukoliko vaš studijski program traje dve godine, prvo ćete stipendiju dobiti samo za prvu godinu studija, a produženje stipendije zavisi isključivo od vašeg uspeha na prvoj godini i da li ćete u datom vremenskom roku uspešno steći doplomu master studija. Početak stipendiranja je po pravilu 1. oktobar. Ukoliko upišete kurs jezika, stipendiranje počinje ranije za period trajanja jezičkog kursa

I kandidati koji se već nalaze u Nemačkoj na prvoj godini master studija mogu aplicirati za stipendiju za drugu godinu master studija.

Šta sve stipendija obuhvata

 • Mesečnu stipendiju u visini od 750 EUR;
 • Zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti prema trećim licima;
 • Dodatak za putne troškove ukoliko same troškove puta neće snositi matična zemlja ili druga strana;
 • Jednokratnu pomoć za studiranje;

Osim toga, uz određene uslove, DAAD obezbeđuje dodatno i :

 • Dodatak za školarinu, ukoliko ona postoji na nemačkom unverzitetu, u maksimalnom iznosu od 500,- evra po semestru;
 • Mesečni dodatak za stanovanje;
 • Mesečni dodatak za članove porodice (bračni drug ili deca) koji će boraviti u Nemačkoj tokom Vašeg korišćenja stipendije.


Za jezičku pripremu za boravak u Nemačkoj DAAD nudi sledeće:

– DAAD preuzima na sebe plaćanje troškove kursa za onlajn-jezički kurs “Deutsch-uni-online (DUO)” (www.deutsch-uni.com) za 6 meseci od trenutka dobijanja stipendije;
– ukoliko je neophodno: jezički kurs (2, 4 ili 6 meseci) pre početka studijskog boravka; o dodeli kursa i njegovom trajanju odlučuje DAAD na osnovu poznavanja nemačkog jezika i uspeha. Učešće na takvom jezičkom kursu je obavezno ako je jezik nastave na studijskom programu nemački;
– dodatak za kurseve jezika koje biraju sami stipendisti;
– refundaciju troškova za ispit TestDaF  koji treba da se položi ili u matičnoj zemlji nakon obaveštenja o dobijenoj stipendiji ili u Nemačkoj sve do kraja stipendiranja;
– Kao alternativu za TestDaf, stipendisti mogu dobiti refundaciju troškova za polaganje ispita DSH u toku samog korišćenja stipendije.

Uputstva za prijavu

Prijavljivanje za stipendiju se vrši online preko portala DAAD (veoma je važno da pratite uputstva i poštujete rokove)! Da biste se prijavili, odaberite raspis ovog programa u bazi stipendija (www.funding-guide.de). Zatim izaberite zeleni taster “Bewerbung einreichen”/”Submitting an application” i odatle uđite u portal. Nikada nemojte ostaviti apliciranje za zadnji dan, dešava se da sistem ne obradi dokumentaciju zbog preopterećenosti, a postoji još jedna bitna stvar a to je da kada popunite online aplikaciju morate dobiti i automatski rezime aplikacije (Bewerbungszusammenfassung /Application summary – PDF dokument koji će sam portal generisati  nakon završene online aplikacije) koji je potrebno odštampati u jednom primerku jednostrano i poslati poštom zajedno sa ostatkom dokumentacije. Za ovaj dokument je nekada potrebno i 24h da bi se prikazao u sistemu. Ako ste aplikaciju ostavili za zadnji dan, vaša dokumentacija neće stići na vreme u papirnoj verziji, a to znači da ste automatski diskvalifikovani.

Aplikacioni taster “Zum Bewerbungsportal” /”To the application portal”  se prikazuje u bazi stipendija dokle god je aktuelan raspis za ovu stipendiju, a otvara se najkasnije 6 nedelja pre krajnjeg roka za prijavu. Nakon završetka roka za prijave za DAAD-stipendije, više nećete moći da pristupite portalu.

Neophodna dokumentacija

Originale svedočanstva sa mature, diploma, uverenja i njihove prevode (nije neophodna overa nadležne institucije, niti prevod sudskog tumača) treba skenirati i tako sačuvati u DAAD-portalu. Tek ukoliko dobijete stipendiju, zaposleni u DAAD-u u Bonu će tražiti da dokumentaciju koju ste poslali onlajn dostavite i u papirnoj formi u originalu (prevodi srpskih dokumenata overeni kod sudskog tumača, a zatim overene od strane notara – Via Academica je za vas ekskluzivno napravila uputstva za overu dokumentacije za koje nas možete kontaktirati na email adresu office@viacademica.com).


1. U DAAD-portal uneti sledeća dokumenta:

– onlajn prijavni formular

– biografiju (CV) u tabelarnoj formi, maksimalno na 3 stranice (Vodite računa da je svaka godina od završetka srednje škole pokrivena stavkama u biografiji.)


– motivaciono pismo (1-3 stranice)

Kod postdiplomskih i master studija koje će se završiti u Nemačkoj:

– popunjen formular “Informacije o željenim studijskim programima” – 
Popunjavate ga informacijama o tri studijska programa na koja nameravate da se prijavite. Prijave za studiranje od oktobra 2018. godine se šalju na same univerzitete od proleća 2018. godine, u zavisnosti od rokova koje propisuju sami univerziteti (ti rokovi vrlo variraju). 

Kako da dođete do informacija o željenom programu – Pregled studijskog programa (za sva tri programa) naći ćete na internet stranici dotičnih univerziteta. Te informacije treba da sadrže: početak studija, trajanje studija, jezik nastave, iznos školarine, uslovi za prijem na studije, termin za predaju aplikacija, kontakt adresu. Zatim, odštampajte opis željenog programa (na primer iz baze podataka www.studyin.de) i ubacite u vašu prijavu. Takodje za svaki studijski program treba da popunite i odštampate formular Profil_Studiengang na engleskom ili nemačkom jeziku koji se nalazi linkovan u okviru raspisa za Studijsku stipendiju.

-Ukoliko već postoji: potvrda o prijemu na univerzitet. Ako se ova potvrda ne  nalazi u prijavi za stipendiju, kandidat je mora blagovremeno dostaviti, najkasnije pre početka korićenja stipendije. Vodite računa o tome da ste sami odgovorni za prijavljivanje na univerzitet, kao i tome da će DAAD-stipendija biti važeća tek ukoliko budete primljeni na neki nemački univerzitet.

Kod studijskih boravaka bez završne diplome:

– Pozivno pismo nemačkog profesora sa dotičnog nemačkog univerziteta 

Ostala dokumentacija koju podnose svi kandidati:

– završna diploma univerziteta sa navedenom završnom ocenom/uverenje o diplomiranju (može da se dostavi naknadno do početka korišćenja stipendije, ukoliko studije nisu završene do trenutka apliciranja za stipendiju);

– lista svih dostavljenih planova (videti:
 www.daad.de/extrainfo sa detaljnim podacima (veličina, datum izrade, mesto itd.); 
– kopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi (matura); 

-Sva svedočanstva sa fakulteta iz Srbije sa transkriptom svih pojedinačnih ocena, uključujući i objašnjenje sistema ocenjivanja u Srbiji. Opis sistema ocenjivanja je obično sastavni deo svake diplome. Ukoliko, pak, ne postoji, napravite samostalno jedan dokumet (nezvanični, neovereni), u kome ćete vrlo sažeto opisati sistem ocenjivanja u visokoškolskom sistemu Srbije (npr. 6 – prolaz, 7 – dovoljno itd.) Isto važi i za opis ocena sa mature iz srednje škole. Ovaj dokument priložite Vašoj aplikaciji u DAAD-portalu pod opcijom Additional Documents;
– za one koji će studirati na nemačkom jeziku: sertifikat poznavanja nemačkog jezika po evropskom jezičkom okviru ili TestDaf (4×4), Goethe Zertifikat (C2) ne stariji od dve godine;
– za one koji će studirati na engleskom jeziku: dokaz o poznavanju engleskog jezika koji odgovaraju zahtevima fakulteta (npr. TOEFL, IELTS) ne stariji od dve godine;
 

 • Dokaz o poznavanju jezika – (onSET) – jezički test iz nemačkog ili engleskog jezika koji se koristi samo za apliciranje za stipendiju kao zamena za zvanične testove, ukoliko u trenutku konkurisanja još uvek nemate sertifikat koji zahteva Vaš željeni univerzitet (npr. Test DaF, IELTS itd.). Ovaj test organizuju DAAD-lektori; OnSET test ne može da se koristi kao zamena za zvanične sertifikate o poznavanju jezika koje traže nemački univerziteti. Ovaj jezički test moraju da dostave i kandidati koji će studirati na engleskom jeziku. U tom slučaju, rezultat testa nije relevantan kriterijum za dobijanje stipendije. Ukoliko već postoji zvaničan sertifikat nemačkog ili engleskog jezika – dostaviti njegovu kopiju. Ukoliko nemate nikakvo predznanje nemačkog jezika, ili ukoliko je Vaše znanje na početnom nivou /A1, onda se obratite DAAD lektoru/lektorki na Vašem univerzitetu ili u izuzetnim slučajevima profesoru nemačkog jezika na Vašem fakultetu koji treba da Vam izda potvrdu o znanju nemačkog jezika, odnosno ocenu Vaše jezicke sposobnosti.

– ostala dokumenta koja su važna za vašu aplikaciju (npr. dokaz o obavljenoj praksi, potvrde o zaposlenju); 

– Sva dokumenta dostavljena na srpskom jeziku treba prevesti na engleski ili nemački jezik zavisno od jezika na kome će se odvijati studije. Ovi prevodi ne moraju biti zvanični ili overeni kod sudskog tumača. Tek u slučaju dobijanja stipendije će biti traženi zvanični prevodi i kopije.


2. Poštom se dostavljaju sledeća dokumenta:

 odštampani Deckblatt/Cover Sheet Vašeg rezimea aplikacije (prva ili prve dve strane rezimea) koji generiše sam DAAD-portal u PDF-u nakon završene onlajn aplikacije.

aktuelnu preporuku profesora koja informiše o vašim kvalifikacijama; molimo vas da preporuku profesora dostavite u zatvorenoj koverti. Formular za preporuku naći ćete na portalu u vašem profilu. Obratite pažnju na napomene pod tasterom „Bewerbung einreichen“/“Submitting an application“.

Sva dokumenta pod tačkama 1 i 2 moraju biti na nemačkom ili engleskom jeziku. Uz dokumenta poslata na drugim jezicima obavezan je prevod. 

Dokumenta u štampanoj formi šaljete na adresu (ukoliko ste iz Srbije):

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
in Belgrad
Kulturabteilung / DAAD
Neznanog junaka 1a
11040 Beograd
E-Mail: info@belgrad.diplo.de [mailto:info@belgrad.diplo.de]
WWW: http://www.belgrad.diplo.de [http://www.belgrad.diplo.de]

Vaša prijava je važeća tek kada svu potrebnu dokumentaciju unesete u DAAD-portal i dostavite poštom. Kao rok za prijavu važi datum poštanskog pečata na koverti. DAAD-portal se zatvara u 23:59 po srednjeevropskom vremenu (CET) poslednjeg dana prijave tj. 15. novembra za sve prijave osim za arhitekturu gde je rok ranije i zatvara se 30. septembra.

Srećno pri apliciranju!

*Tekst i podaci preuzeti sa sajta http://www.daad.rs

Ukoliko vam je neophodna pomoć pri apliciranju na DAAD stipendiju, ne znate kada i odakle da krenete, pošaljite nam upit i rado ćemo odgovoriti na vaše pitanje!

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.