strane srednjoskolske diplome naslovna

Strane srednjoškolske diplome

Sve više učenika iz regiona opredeljuje se za strane srednjoškolske diplome, pa se otvara pitanje po čemu se one razlikuju od domaćih i da li će učenici imati neke prednosti ili ograničenja za upis na studije u inostranstvu

Via mentori u ovom tekstu predstavljaju inostrane srednjoškolske sisteme obrazovanja, kao i mogućnosti koje vam otvaraju

upiši bocconi letnja škola 3

Internacionalne srednje škole u regionu nude različite diplome. Uglavnom su podjednako zastupljene međunarodna IB diploma i britanska diploma, ali zbog velikog broja razmena veliko je interesovanje i za američku diplomu. Sve više roditelja i učenika opredeljuju se za strane sisteme obrazovanja gde je nastava na engleskom jeziku, a pored znanja iz konkretnih predmeta, stiču se i veštine koje će učenicima mnogo značiti u narednim fazama akademskog obrazovanja, kao što su kritičko mišljenje, istraživanje, prezentacijske veštine i javni nastup.

Različiti obrazovni programi imaju svoje specifičnosti na koje treba da obratite pažnju, jer će one bitno uticati na akademski put dece. S obzirom da to da se strane srednjoškolske diplome zasnivaju na izbornim predmetima učenika na osnovu njihovih interesovanja i afiniteta, važno je da se detaljno informišete pre nego što donesete odluku. Bilo bi najbolje da iskoristite pomoć akademskih savetnika, jer će oni moći da vam pomognu da donesete konačnu odluku u interesu svog deteta.

Takođe vam predlažemo da pre biranja predmeta uradimo akademsku i profesionalnu orijentaciju koja će vam pomoći da se usmerite ka svojim talentima i onome što će vam doneti najveću satisfakciju u radu.

Via mentori vam u ovom tekstu predstavljaju strane srednjoškolske diplome, njihove osnovne karakteristike i razlike.

upiši bocconi letnja škola

International Baccalaureate ili IB

Program International Baccalaureate ili IB (Međunarodna matura) osnovan je u Švajcarskoj krajem šezdesetih godina prošlog veka, kao inicijativa Međunarodne škole u Ženevi (Ecole Internationale de Genève).

Radi se o programu koji traje 2 godine, odnosno poslednje dve godine srednje škole, tako da, primera radi, učenici gimnazija, nakon prve dve godine mogu da se prebace na IB program. Nastava se odvija na engleskom jeziku, predmeti su podeljeni u šest grupa, a učenici biraju tri iz svake grupe na naprednom nivou (High level), i tri  na standardnom nivou (Standard Level). Maksimalni prosek je 45, a ocene su od 1 do 7, s tim što je 7 najviša ocena. Završni ispiti polažu se na kraju srednje škole; ocenjuje ih nezavisna komisija sa sedištem u Ženevi. Grupe predmeta u okviru IB diplome su:

  • Prvi jezik učenika ili službeni jezik škole. Fokus je na jezičkom i književnom znanju;
  • Drugi jezik: Može biti na osnovnom, srednjem i naprednom nivou. Izbor je obično dosta velik;
  • Društvene nauke: istorija, ekonomija, IT;
  • Prirodne nauke: biologija, hemija, fizika, prirodni sistemi;
  • Matematika: matematika, matematičke metode, viša matematika;
  • Umetnost i izborni predmeti: muzička umetnost, pozorište, vizuelne umetnosti ili predmeti iz grupe od 1 do 4).

Kada je u pitanju upis na studije, kriterijumi su prosek (GPA) kao određeni broj ukupnih ocena, ali i konkretni predmeti koji treba da budu na visokom ili standardnom nivou,  ali i ocene iz tih predmeta. IB učenicima najčešće nije potreban sertifikat engleskog jezika.

Britanski obrazovni sistem – GSCE i A level

GCSE  je skraćenica koja se najčešće koristi za britanski sistem srednjoškolskog obrazovanja – General Certificate of Secondary Education. Obuhvata prve dve godine srednjoškolskog obrazovanja, od 14 do 16 godina. Učenici biraju predmete koje će učiti u svom kurikulumu, između 5 do 10 predmeta. Na kraju druge godine polažu ispite i dobijaju srednjoškolsku diplomu IGCSE. U ovoj fazi mogu završiti školu ili nastaviti školovanje na višem nivou, odosno na A-nivoima.

Poslednje dve godine srednjoškolskog obrazovanja (od 16. do 18. godine), učenici u Velikoj Britaniji i u školama koje primenjuju njihov sistem, imaju napredni nivo Advanced Level, koji se skraćeno naziva A-level. Učenici obično pohađaju između 3 i 5 predmeta u prvoj godini ovog dela, a većina ih smanjuje na 3 u poslednjoj godini, jer univerziteti obično traže 3 A-level predmeta za upis. Za razliku od IB programa, A-level nema nivoe po kojima se uči predmet. Njihova glavna prednost jeste to što na osnovu rezultata završnih ispita osiguravaju prijem na univerzitete u Velikoj Britaniji i širom sveta, pa tako učenici biraju predmete u zavisnosti od interesovanja i oblasti u kojoj žele da nastave svoje školovanje. Preporučuje se da matematika bude jedan od izabranih predmeta.

šta da upišeš - akademska i profesionalna orijentacija 2
pripremna godina 2

Američki obrazovni sistem

Srednjoškolsko obrazovanje u SAD traje šest godina, od 7. do 12. razreda. Tokom prve dve godine (uzrast od 13 do 14 godina) učenici pohađaju tzv. Junior High School, a sledeće četiri godine (od 15 do 18 godina) učenici pohađaju Senior High School.

Nastavni plan i program zavisi od svake škole, ali obično uključuje dva obavezna predmeta: engleski jezik i američku istoriju ili društvene nauke (sociologiju) i četiri ili pet izbornih predmeta (matematiku, muzičko, likovnu umetnost, prirodne nauke, informatiku, ples, pozorište/dramu). Mnoge škole nude tzv. Advanced Placement Program (AP), trogodišnji pripremni program (od 10. do  12. razreda po američkom sistemu obrazovanja) koji obuhvata niz obaveznih i izbornih predmeta iz različitih oblasti.

Ocene su od A do F, gde je A najviša, a F najniža ocena. Dobre ocene omogućavaju učenicima da se prijave na državni ispit za Advanced Placement program. Visoke ocene iz tog programa priznaju se prilikom upisa na američke koledže i univerzitete, tj. studenta prve godine studija mogu delimično ili u potpunosti da oslobode uspešno položenih predmeta.

Ruski srednjoškolski sistem

Ruski obrazovni sistem je tako uređen da učenici imaju umesto 12 kao u Evropi i Americi, 11 godina obrazovanja pre nego što upišu fakultet. Prvi ciklus srednjoškolskog obrazovanja traje 5 godina, a drugi dve godine.

Na većini prestižnih univerziteta u Evropi diploma ruskih škola nije dovoljna za direktan upis što znači da ruski učenici i oni koji su studirali po njihovom sistemu obrazovanja moraju ići na pripremnu godinu. U drugim slučajevima, moguće da budu primljeni ukoliko imaju odlične ocene i ukoliko dodatno polože SAT test. U Italji je potrebno da dostave diplomu srednje škole i da polože ispite prve godine fakulteta.

Ukoliko ste u situaciji da vaše dete želi da nakon ruske diplome upiše studije negde van Rusije, preporučujemo vam da pogledate pripremne programe koje obezbeđuje Navitas, liderska kompanija u pružanju dodatnih mogućnosti za akademsko obrazovanje.

pripremna godina 1

Kada nam se učenici iz internacionalnih srednjih škola jave za upis na studije u inostranstvu, uvek se bavimo detaljno ispitujemo da li ispunjavaju specifične uslove za upis na osnovu izabranih predmeta.

Idealno je da nam se obratite između druge i treće godine, pre nego što izaberete predmete, kako bismo vam rekli da li ispunjavate uslove za studije u inostranstvu.

Savetovanje sa mentorom možete zakazati putem mejla info@viacacemica.com ili na telefon + 381 66 236 436.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

Politecnico di Milano
Padova
Administrator