PARTNERSKI UNIVERZITETI

Pounda studijskih programa i mentorskih paketa za odabrane univerzitete

Razgranata mreža univerziteta sa kojima Via Academica ima direktnu saradnju omogućava vam da upišete željeni program studija po olakšanoj proceduri. Naš jedinstven metod akademskog savetovanja, profesionalne orijentacije i mentorske podrške, prepoznati su od strane univerziteta kao najbolji način da student aplicira i bude primljen na program koji je idealan za njega.

PREGLED SVIH NAŠIH PARTNERSKIH UNIVERZITETA PO ZEMLJAMA MOŽETE VIDETI ISPOD

Pažljivim građenjem partnerstava, u prilici smo da našim studentima ponudimo studije na svetski priznatim državnim i privatnim univerzitetima širom Evrope. Naše partnere biramo na osnovu analize nekoliko faktora:

  • Univerziteti koji prate trendove u obrazovanju
  • Studijski programi koji odgovaraju potrebama tržišta rada
  • Rangiranost univerziteta na svetskim i studentskim listama
  • Procenat zapošljivosti studenata tog univerziteta
  • Kvalitet nastave, razvijen karijerni centar i mogućnost za prakse tokom studija
  • Visina školarine i mogućnosti za stipendiranje naših studenata

Prijavite se na jedan od naših najprestižnijih partnerskih univerziteta i osigurajte sebi budućnost kakvu zaslužujete.

APLICIRAJTE ZAJEDNO SA NAMA NA NEKI OD PARTNERSKIH UNIVERZITETA I DOBIJATE

Besplatno savetovanje za izbor studijskog programa
Razgovor sa profesorima sa univerziteta i programa
Organizovanu posetu i obilazak univerziteta
Besplatnu reviziju CV-a i motivacionog pisma
Besplatnu reviziju i pregled celokupne dokumentacije
Besplatno slanje aplikacije online i/ili poštom
Besplatnu mentorsku podršku tokom celog procesa
Oslobađanje od aplikacione takse za većinu univerziteta
Kompletnu podršku oko upisa, viza i stipendija

ODABERITE SVOJ UNIVERZITET

Pregled partnerskih univerziteta i studijskih programa po zemljama