Sport

Prosečna plata: $50.000-$110.000/godišnje
Top zanimanja budućnosti: No. 11
Posebno tražene oblasti specijalizacije: fizioterapeuti, sportski terneri
Starenjem populacije i pomeranjem granice starosti životnog veka prosečnog čoveka, potreba za profesionalcima u oblasti fizikalne terapije je u neprestanom porastu (do 2024. se očekuje porast novih radnih mesta u ovoj oblasti za 34%). Uplivom tehnologije u svakodnevne ljudske živote, fizikalna terapija uključuje i sve njene benefite u cilju poboljšanja oporavka i samog kvaliteta života pacijenata.
Tehnologija u kliničkim istraživanjima takođe uzima sve više maha. Dodatno, fizioterapeuti sve više koriste video igrice i aplikacije za virtuelnu realnost kao inovativne načine lečenja pacijenata što im pomaže da poprave koordinaciju, ravnotežu i pokret. Sve više se piše o uplivu robotike u ovu oblast.

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI ZA OSNOVNE STUDIJE SPORTA

EVROPA

AMERIKA

SAZNAJTE KOJA OBLAST STUDIJA ODGOVARA VAŠEM PROFILU!

Niste sigurni šta da studirate? Imate različita interesovanja? Zakažite svoj termin za akademsku i profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje kod svog ličnog mentora i donesite pravu odluku!

Administrator