scholarship master phd south korea

Konkurs za master i doktorske studije u Republici Koreji za 2017. godinu

Nacionalni institut za medjunarodno obrazovanje, Ministarstva obrazovanja Vlade Republike Koreje, raspisao konkurs za tri državljanina Srbije i jednog državljanina Crne Gore, da se prijave za državnu stipendiju Vlade Republike Koreje za postiplomske studije (master ili doktorske), pod nazivom 2017 Korean Government Scholarship Program for Graduate Degrees. Rok sa predaju dokumenata ambasadi Republike Koreje u Beogradu je 16. mart, objavljivanje liste kandidata koji su prošli u drugi krug, odnosno na intervju, biće 20. marta, a intervju za kandidate koji su prošli u drugi krug obaviće se 23. marta.

stipendija master phd studije

Detaljne informacije o univerzitetima i programima koji su obuhvaćeni programom stipendiranja možete pronaći na linku: Korean Universities Via Academica.

Konkurs je namenjen budućim master (3 godine – 1 godina učenje jezika, 2 godine trajanje master programa), doktorskim (4 godine) i postdoktorskim studentima (6 meseci), koji upisuju studije po prvi put u Koreji (oni koji su ranije završili neki stepen studija i dobili diplomu u Koreji nisu obuhvaćeni ovim programom), ne starijim od 40 godina i koji završavaju osnovne ili master studije najkasnije 31. avgusta 2017. godine. Kandidati koji se prijavljuju preko Ambasade Koreje, biraju 3 željena programa

Jedan od osnovnih kriterijuma za dodelu stipendije jeste prosek ocena sa prethodnog nivoa studija, i zahteva se minimum 80% od ukupno 100%. U slučaju našeg sistema ocenjivanja, minimalan prosek koji se traži je 8,5. Drugi važan element procene kandidata je motivaciono pismo, a treći znanje jezika. Moguće je prijaviti se na konkurs i bez znanja korejskog jezika, ukoliko je ceo program na engleskom jeziku.

Stipendija pokriva sledeće troškove: povratnu avionsku kartu, početni džeparac za troškove stana, depozita ili hotela (1.500 EUR), mesečni džeparac (6.500 EUR), novac za istraživanje (1.500-1.800 EUR), kurs učenja korejskog jezika, celokupnu školarinu na fakultetu, štampanje master/doktorske teze (3.600 EUR), medicinsko osiguranje (145 EUR mesečno), i 1.500 EUR za studente koji uspešno završe studije u Koreji i vrate se u svoju zemlju.

stipendije studije Koreja

Za prijavu na stipendiju traži se sledeća dokumentacija i to jedan set ORIGINALA ili OVERENIH KOPIJA i tri seta fotokopija:

 1. Popunjen aplikacioni formular koji sadrži i formular za motivaciono pismo, istraživački projekat, medicinsku samoprocenu, 2 akademska pisma preporuke, i možete ga pronaći ovde: Aplikacioni formular,
 2. Overena kopija (kod notara) diplome osnovnih/master/doktorskih studija, ili uverenje o diplomiranju, ili uverenje da ćete diplomirati/masterirati/doktorirati do 31.08.2017.,
 3. Overena kopija (kod notara) transkripta (spisak ocena),
 4. Uverenje o zaposlenju (samo za kandidate za istraživački program),
 5. Uverenje o državljanstvu kandidata i prevod na engleski jezik,
 6. Uverenje o državljanstvu roditelja kandidata i prevodi na engleski jezik,
 7. Sertifikat znanja korejskog jezika (TOPIK) – opciono,
 8. Sertifikat znanja engleskog jezika (TOEFL, TOEIC, IELTS Academic),
 9. Objavljeni radovi i nagrade – opciono.

Kandidati koji prođu u drugi krug dostavljaju još i:

     10. Kopiju pasoša i

     11. Potvrdu o kompletnom medicinskom pregledu.

Aplikaciona dokumentacija se dostavlja do 16. marta 2017. godine Ambasadi Republike Koreje u Beogradu koja se nalazi u ulici Miloša Savčića 4. Ako imate dodatna pitanja i nedoumice, možete kontaktirati Ambasadu putem mejla na koreanemb.rs@mofa.go.kr

Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko pripreme i slanja aplikacije za studijsku stipendiju u Republici Koreji, kontaktirajte nas.

Želimo Vam puno sreće!

Vaš Via Academica tim

Ukoliko imate pitanje u vezi sa studijama i stipendijama u inostranstvu, pošaljite nam besplatan upit popunjavanjem upitnika ispod, i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku. 

  Administrator