holandija stipendije studije

Holandija

Osnovne informacije o studijama u Holandiji

Ukupno stanovnika

17.032.845

Ukupno studenata

656.000

Strani studenti

82.000

Rangirani univerziteti

11

Prosečna cena studija

1.030 – 14.000 €

Rok za apliciranje

15. januar / 1. mart

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

Deci u Holandiji je dozvoljeno da krenu u školu sa samo četiri godine, ali već sa pet godina su obavezni da krenu u osnovnu školu koja traje osam godina. Na poslednjoj godini osnovne škole, deca se savetuju o tipu srednje škole koji bi njima najviše odgovarao, čime cela ova godina predstavlja neku vrstu profesionalne orijentacije. Između 12-16 godine deca pohađaju srednju školu koja je obavezna, a postoje više različitih tipova srednjoškolskog obrazovanja i to:

VMBO programi (četvorogodišnji programi) koji kombinuju opšte i stručno usavršavanje i pripremaju učenike za više stručno usavršavanje i trening (MBO) u trajanju od jedne do četiri godine.

Postoje dva tipa opšteg srednjoškolskog obrazovanja posle koga đaci mogu da upišu studije a to su HAVO (četvorogodišnja škola) i VWO (šestogodišnja škola). Đaci se upisuju u jednu od ove dve škole shodno njihovom uspehu i talentima. Poslednje dve godine HAVO iliti poslednje tri godine VWO se smatraju “drugom fazom” srednje škole ili višim srednjoškolskim obrazovanjem. Učenici se u toku ovih završnih godina fokusiraju na jedan od četiri studijskih grupa (profielen). Svaka studijska grupa je osmišljena tako da đake pripremi za buduće visoke studije. Đaci u VWO i HAVO školama mogu da izaberu jednu od sledećih studijskih grupa:

1. Nauka i Tehnologija (Natuur en Techniek)
2. Nauka i Zdravstvo (Natuur en Gezondheid)
3. Ekonomija i Društvo (Economie en Maatschappij)
4. Kultura i Društvo (Cultuur en Maatschappij)
Samo diploma VWO programa može obezbediti đacima upis na Bachelor program na Research univerzitetima, dok HAVO i viši nivo MBO diploma obezbeđuju učenicima upis na univerzitete primenjenih nauka, ali ne i na research univerzitete.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

U Holandiji se, kao i uostalom u mnogim državama Evrope, visokoškolsko obrazovanje odvija u tri ciklusa i to osnovih (bachelor), master i doktorskih (PhD) studija.
Postoje dva tipa studijskih programa koje nude visoko obrazovanje i to:
• research-oriented programi koje nude research universities, i
• professional higher education programi koje nude univerziteti primenjenih nauka (University of applied sciences).

Research universities su svi univerziteti uključujući i univerzitete tehničkih nauka i inžinjerstva, agrikulture kao i Open University. Univerziteti primenjenih nauka uključuju institucije koje su specijalizovane u specifičnim oblastima i akcenat je na primeni znanja koja pripremaju pojedinca za buduću profesiju, a ne toliko na istraživačkom radu i delatnostima. Studijski programi su podeljeni na studijske periode i ocenjuju se na osnovu ECTS sistema bodovanja. Da bi ste dobili bachelor diplomu (Bachelor of Arts ili Bachelor of Science u zavisnosti od disciplina koje ste izučavali u toku studija) potrebno je da ispunite minimum od 180 ECTS bodova. Na univerzitetima primenjenih nauka (University of Applied Sciences), programi traju četiri godine i student na kraju studija stekne 240 ECTS kredita. Student ovih studija na kraju dobija diplomu Bachelor of Arts/Bachelor of Sciences ili diplomu specifične oblasti studija poput Bachelor of Education, Bachelor of Nursing itd. Postoje i Associates diplome na univerzitetima primenjenih nauka i umetnosti kojima student nakon dve godine studija stiče 120 ECTS poena i može nastaviti, ako to želi, studije do Bachelor nivoa, ili može ući na tržište rada i sa Assocciate diplomom.

Research-oriented Master’s programi zahtevaju sticanje 60, 90 ii 120 ECTS bodova. Za inžinjerstvo, agrikulturu i matematiku, kao i druge prirodne nauke, svi programi zahtevaju sticanje 120 ECTS poena.

Treći ciklus visokog akademskog obrazovanja su PhD programi, ili Professional Doctorate in Engineering (PDEng) i mogu se steći samo na Research univerzitetima. Osnovno za sticanje PhD zvanja je izrada doktorske dizertacije bazirane na jedinstvenom istraživanju i javno odbranjenog. Tri univerziteta inžinjeringa nudi “technological designer” programe naprednih studija i specifičnih zahteva u nekoliko polja inžinjerstva. Ovi programi zahtevaju dve godine studiranja i diplomci ovih studija dobijaju zvanje Professional Doctorate in Engineering  (PDEng.)

 

Da biste upisali Research univerzitet ili Univerzitet primenjenih nauka i umetnosti u Holandiji neophodno je da:

 • Posedujete diplomu srednje škole ili potvrdu da ste redovan đak (ukoliko još uvek niste maturirali), ili da imate završenu prvu godinu univerziteta primenjenih nauka,
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole (prva 3 razreda ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Neophodno je da ste pohađali predmete koji se slušaju na tom određenom studijskom programu i u srednjoj školi te će vam možda biti tražen opis predmeta,
 • Pasoš koji važi još minimum 3 godine,
 • Sertifikat znanja jezka (engleski minimum B2, većina Research univerziteta traži C1),
 • CV,
 • Motivaciono pismo,
 • Pisma preporuke.

Holandija je zemlja sa visokim standardom života, te cene nisu povoljne kao u Italiji ili Nemačkoj, međutim i ova činjenica nije nepremostivi faktor ako se odlučite za studiranje u ovoj zemlji.

ŠKOLARINA

Cene školarina variraju u zavisnosti od toga da li ste EU ili non-EU student (da li posedujete pasoš neke od članica Evropske unije), zatim, da li upisujete državni ili privatni univerzitet. Školarina takođe varira i u odnosu da li ćete pohađati univerzitet primenjenih nauka ili research university.

 • Godišnja školarina za EU studente iznosi u proseku €2.083 što je vrlo povoljna cena studija.
 • Godišnja školarina za non-EU studente u proseku za bachelor programe iznosi između €6.000 i €15.000, a za master programe između €8.000 i €20.000.

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života za studenta u Holandiji na mesečnoj bazi iznose između €800 i €1.100. Postoje brojne pogodnosti za studente u barovima, restoranima, muzejima, bioskopima itd.

Cena studentske sobe će iznositi izmešu 300-600€ mesečno.

Kafa je oko 2€, sendvič sa sirom 3€ a večera u studentskom restoranu iznosi oko 10€. Najisplativija i preporučljiva opcija je da sami pripremate svoje obroke kod kuće. Karta za bioskop je oko 11.5€, karta za autobus je 2€ a možete imati i popust ako izvadite International Student Identity Card (ISIC).

Da biste studirali u Holandiji neophodno je da imate provisional residence permit (mvv) i residence permit (vvr).

USLOVI

 • Morate biti primljeni na research ili university of applied sciences na full-time akreditovan program
 • Morate posedovati određena finansijska sredstva

Vaša studentska viza će biti u trajanju studijskog programa plus tri meseca nakon toga. Boravišna dozvola se izdaje na maksimum 5 godina. U toku trajanja studentske vize imaćete pravo na part-time posao (do 10h nedejno) ili full-time posao u toku letnjih meseci raspusta. Možete se zaposliti samo u slučaju da vaš poslodavac ima radnu dozvolu za vas.

U Holandiji postoji nekoliko opcija i izvora za dobijanje stipendije a više možete pronaći na linku OVDE. Uglavnom opcije su sledeće:

 1. Državna holandska stipendija (Holland Scholarship) u iznosu od 5000 EUR koja se prima jednokratno.
 2. Stipendije koje daju sami fakulteti (kreću se od punih stipendija do oslobađanja od školarine delimično ili u potpunosti).

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U HOLANDIJI

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Administrator