Grčka studije i stipendije Via Academica
Grčka

Osnovne informacije o studijama u Grčkoj

Ukupno stanovnika

10.892.931

Ukupno studenata

360.000

Strani studenti

25.000

Rangirani univerziteti

10

Prosečna cena studija

5 – 8.000 €

Rok za apliciranje

15. maj

Obrazovni sistem u Grčkoj uglavnom se karakteriše svojim svestranim karakterom, koji je uređen brojnim zakonima i odredbama grčkog Ministarstva kulture, obrazovanja i vere. Tokom godina, predmetno ministarstvo je izvršilo značajne promene u obrazovnom sistemu. Prilagođavanje vrhunskih istraživanja u oblasti obrazovanja, kao i stranih obrazovnih praksi kako bi se zadovoljile potrebe grčkog društva i tržišta rada, rezultiralo je višeslojnim obrazovnim sistemom koji služi za sve studente u zemlji.

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 • Prōtē Gymnasiou / 1. razred, uzrasta od 12 do 13 godina
 • Deutera Gymnasiou / 2. razred, uzrasta od 13 do 14 godina
 • Tritē Gymnasiou / 3. razred, uzrasta od 14 do 15 godina

Godina počinje 11. septembra i završava se početkom juna pre prvog dana Panhelenskih ispita. Nastava se završava 31. maja tako da će studenti moći da ispituju ispite početkom juna. U Grčkoj postoji 8 vrsta gimnazija:

 1. Gimnazija (ulazak iz osnovne škole je automatski)
 2. Muzička gimnazija (da bi ušli u ovu vrstu škole učenici moraju da polože određene ispite na muzičkom instrumentu)
 3. Umetnička gimnazija (da bi ušli u ovu vrstu škole učenici moraju da polože određene ispite iz umetnosti, plesa ili pozorišta)
 4. Eksperimentalna gimnazija (da bi ušli u ovu vrstu škola učenici moraju da polože određene ispite iz matematike, nauke, razumevanja čitanja i pisanja.
 5. Večernja gimnazija
 6. Ecclesiastical Gimnasium
 7. Jedinstvena specijalna stručna gimnazija
 8. Gimnazija za specijalno obrazovanje i obuku (E.E.E.E.K.)

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Grčka ima veliki broj univerzitetskih studenata. Većina njih pohađa četverogodišnje studije na odeljenjima Univerziteta i na odsecima Tehnološkog univerziteta, kao i na različitim odeljenjima Pedagoške i tehnološke škole, dok oni koji pohađaju odeljenja Tehničkog univerziteta – specijalizovani za oblasti poput arhitekture i inženjerstva – diplomiraju posle pet godina studija.

Studenti koji žele upisati Školu likovnih umetnosti polažu posebne ispite, a diplomiraju nakon pet godina studija. Kursevi na visokoškolskim institutima u Grčkoj imaju oblik predavanja ili radionica, a većina kurseva se širi tokom jednog semestra. Većina univerzitetskih odeljenja u Grčkoj nudi jednogodišnje ili dvogodišnje postdiplomske kurseve, kao i mogućnost da steknu doktorat. Studenti se takođe mogu upisati na Helenski otvoreni univerzitet za postdiplomske ili postdiplomske studije, gde plaćaju školarinu i gde su primljeni putem godišnjeg sistema lutrije.

Vrste univerziteta u Grčkoj:

 • University Panepistimio
 • Technological Educational Institute Anotato Technologiko Ekpedeftiko Idrima
 • School of Pedagogical and Technological education Anotati Scholi Technologikis & Pedagogikis Ekpedefsis
 • School of Fine Arts Scholi Kalon Technon
 • Hellenic Open University Elliniko Anichto Panepistimio

Dokumentacija za apliciranje je standardna. Ukoliko aplicirate na osnovne studije na engleskom jeziku, sva dokumentacija može biti prevedena na engleski jezik.

 • Diploma srednje škole ili potvrda da ste redovan đak (ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole (prva 3 razreda ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Pasoš koji važi još minimum 3 godine,
 • Sertifikat znanja jezka (engleski minimum B1-B2)
 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Preporuke

Grčka je relativno jeftina zemlja za život u poređenju s drugim evropskim zemljama. U proseku se preporučuje da studenti imaju 450-700 evra mesečno za pokrivanje troškova života i smeštaja.

Obezbeđivanje studentskog smeštaja varira u Grčkoj; ne nudi svaka ustanova sopstvene kampuse za boravak studenata. U većim gradovima, poput Atine i Soluna, veliki broj studenata doveo je do razvoja privatnih stanova za iznajmljivanje studenata i studentskih domova.

Cene se značajno razlikuju, ali mogu koštati i manje od 300 evra mesečno. Pored toga, troškovi zakupa dvosobnog stana su značajno jeftiniji nego u drugim zemljama: centar grada (275 €) ili izvan centra grada (241 €) Preporučuje se da se obratite međunarodnoj kancelariji na vašem univerzitetu i pitate o lokalnom smeštaju po vašoj prijavi.

Potrebna prateća dokumenta (osim opštih zahteva nacionalnog zakona o imigraciji) su sledeća:

 1. Potpuno popunjena i potpisana kopija usaglašenog obrasca za prijavu jedinstvene vize (dostupne na veb stranici Konzularnog organa), dodata nedavna fotografija u boji podnosioca predstavke koja ispunjava odgovarajuće standarde koje je utvrdio ICAO (Prilog IV).
 2. Pasoš ili druga putna isprava, priznata od Grčke, kako je naznačeno u „Tabeli putnih isprava koja dozvoljava prelazak spoljnih granica i može imati priloženu vizu“, sa rokom važenja koji mora biti duži od poslednjeg roka valjanosti za tri meseca vize, koja ima najmanje dve prazne stranice i izdata je u prethodnih deset godina (član 12. stav 1. Viznog zakonika).
 3. Putno osiguranje sa rokom važenja najmanje izdate vize, koji pokriva troškove koji mogu nastati u slučaju repatrijacije iz medicinskih razloga, hitne medicinske pomoći i / ili hitnog bolničkog lečenja.
 4. Overena kopija dozvole boravka za studije, čiji je on / ona nosilac u drugoj državi članici Evropske unije
 5. Potvrda koju je izdala obrazovna ustanova druge države članice Evropske unije o nastavnom programu koji je učenik pohađao, kao i o dodatnoj ili srodnoj prirodi ovog nastavnog programa s programom koji namerava da pohađa u Grčkoj i njenom programu vreme završetka
 6. Potvrda izdata od strane odgovarajućeg promotora programa o učešću učenika u zajednici ili bilateralnom programu razmene ili dokaz od nadležnih organa države članice Evropske unije da je u njega primljen najmanje kao student dve godine ili potvrdu izdatu od strane obrazovne ustanove druge države članice Evropske unije, koja potvrđuje obavezno pohađanje dela ovog nastavnog programa u Grčkoj
 7. Dokaz koji dokazuje da ima odgovarajuća primanja za podmirenje troškova studija i dnevnica, čiji je iznos najmanje jednak četristo (400) evra mesečno, kako je definisano odredbama Zajedničke ministarske uredbe br. 41712/2014 ( 2285, br. B ‘).

Stipendije i umanjenja školarine na osnovu politka samih fakulteta.

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U GRČKOJ

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
srednjoškolske razmene irska via academica studije i stipendije u inostranstvu international experience
Irska

Osnovne informacije o studijama u Irskoj

Ukupno stanovnika

4.749.153

Ukupno studenata

196.000

Strani studenti

35.000

Rangirani univerziteti

9

Prosečna cena studija

12.000 – 20.000 €

Rok za apliciranje

1. februar

SREDNJA ŠKOLA
Junior je trogodišnji program, koji se završava ispitom Junior Certificate. Ispiti za junior sertifikat polažu se za sve predmete (obično 10 ili 11) početkom juna, neposredno nakon završetka treće godine. Prelazna godina koja se ponekad naziva i četvrta godina (od 15 do 17 godina) – zavisno od škole, ona može biti obavezna, fakultativna ili nedostupna. Senior ciklus je dvogodišnji program za pripremu studenata za ispite koji se polažu odmah po završetku šeste godine, a prvi ispit se održava u sredu nakon praznika u junu (prvog ponedeljka u junu). Da bi pripremili studente za državni ispit i u seniorskom (odlaznom uverenju) i u juniorskom (juniorskom sertifikatu) ciklusu, mnoge škole održavaju pripremne ispite (poznate i kao pre-sertifikati) oko februara svake godine.

VISOKO OBRAZOVANJE

Obrazovanje trećeg nivoa u Republici Irskoj uključuje celokupno obrazovanje nakon drugog nivoa, a obuhvata visoko obrazovanje na univerzitetima i fakultetima i dalje obrazovanje. Upisi u visokoškolske ustanove obično se vrše kroz CAO. Na ovaj način studenti koji žele da upišu univerzitet prijavljuju se na CAO, a ne na pojedinačni univerzitet. Mesta na kursevima obično se dodeljuju na osnovu rezultata iz srednje škole.

Svaki univerzitet ima minimalni uslov za ulazak, obično zahteva prolaznu ocenu na ispitu iz engleskog ili irskog jezika, kao i na matematici. Svaki pojedinačni program ima dodatne uslove za upis, na primer, programi iz oblasti prirodnih nauka obično zahtevaju određenu ocenu u jednoj ili dve nauke.

Aplikacija se šalje online preko portala fakulteta (za Non-EU državljane), plaća se posebna aplikaciona taksa fakultetu i vrlo često je potrebno poslati overene kopije tražene dokumentacije direktno fakultetu. EU državljani svoju aplikaciju šalju preko Central Applications Office (CAO). Potrebna dokumentacija je sledeća:

 • Diploma srednje škole ili potvrda da ste redovan đak (ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole (prva 3 razreda ukoliko još uvek niste maturirali i predviđene ocene za 4. razred i maturski ispit),
 • Pasoš koji važi još minimum 3 godine,
 • Sertifikat znanja jezka
 • Dva pisma preporuke
 • Personal statement

STUDENTSKI SMEŠTAJ

Studenti imaju širok izbor kada je u pitanju smještaj. Neki studenti odlučuju da ostanu u smeštaju u kampusu, koji je dostupan na mnogim koledžima. Smeštaj u domu u okviru kampusa je ograničen, vrlo tražen, može biti prilično skup i teško je pronaći. Studentski dom podrazumeva uglavnom apartmane za 4 do 8 studenata, sa privatnom spavaćom sobom i zajedničkom kuhinjom, dnevnim boravkom i kupatilom. Na kampusu smeštaj mora biti plaćen u dve rate, u septembru i februaru. U većini smeštaja u kampusu, nije moguće plaćati najam mesečno.

TROŠKOVI ŽIVOTA

Variraju u zavisnosti od mesta gde studirate u Irskoj, vrste stanovanja koje odaberete i, naravno, od vašeg ličnog načina života. U proseku, procenjujemo da će student trošiti između 7.000 i 12.000 EUR godišnje.

 • Stanarina prosečno 427 EUR/mesečno
 • Komunalije oko 30 EUR/mesečno
 • Hrana oko 170 EUR/mesečno

Pošto Irska nije članica šengenskog ugovora, za nju je potrebno pribaviti posebnu vizu. Viza se pribavlja u Konzulatu Irske u Beogradu. Državljanima Srbije, koji poseduju važeću vizu za turistički, odnosno kraći boravak u Velikoj Britaniji, nije potrebna viza za turistički boravak u Irskoj, ukoliko im je prva luka ulaska Velika Britanija.

Nakon podnošenja zahteva potrebno je da platite taksu i dostavite sledeća dokumenta:

 • Dve fotografije u boji ne starije od 6 meseci.
 • Pasoš i fotokopija svih strana svih prethodnih pasoša
 • Potpisano pismo u kom se navode razlozi boravka u Irskoj, dužinu planiranog boravka, detalji o planiranom mestu boravka i izjavu da ćete poštovati uslove vize, da nećete tražiti pomoć države i da ćete napustiti Irsku pre isteka dozvoljenog boravka u njoj (Acceptance letter sa fakulteta).
 • Dokaze o smeštaju poput rezervacije, potvrde aranžmana u agenciji, izjave davaoca privatnog smeštaja u kojoj se navodi da prihvata da boravite kod njega.
 • Aktuelan izvod sa računa iz banke koji pokazuje sve uplate i isplate sa računa u prethodnih šest meseci i ovo mora biti priloženo od strane svakog aplikanta bez obzira na to ko snosi troškove puta. Izvod iz banke mora biti na zvaničnom memorandumu banke.
 • Ukoliko se radi o štednom računu uz izvod se mora priložiti prateće pismo banke da se ne radi o oročenim sredstvima.
 • Ukoliko treća strana pokriva troškove morate objasniti kako ste povezani sa tom osobom.
 • Dokaz o zdravstvenom ili putnom osiguranju ne mora da se preda uz zahtev ali može biti tražen pre donošenja konačne odluke o vizi.

Sva predata dokumenta moraju biti originali. Kod sebe morate imati kopije dokumenata koja ste predali. Sva dokumenta moraju biti ili na engleskom ili prevedena na engleski od strane tumača koji potpisuje da se radi o tačnom prevodu, datum prevoda, njegovo ime i kontakt.

Fondovi za stipendije za strane studente u Irskoj su prilično ograničeni i odnose se samo na fakultete i njihove resurse i fondove, kao i  njihovu politiku i strategiju stipendiranja stranih studenata. Stipendija na državnom nivou nema.

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U IRSKOJ

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Studije u Španiji na engleskom jeziku master na engleskom spanija studije u inostranstvu madrid barselona via academica
Španija

Osnovne informacije o studijama u Španiji

Ukupno stanovnika

46.070.145

Ukupno studenata

1.800.000

Strani studenti

60.000

Rangirani univerziteti

51

Prosečna cena studija

5.000 – 15.000 €

Rok za apliciranje

30. maj

Osnovno obrazovanje

Primaria ili Educacion Primaria, sastoji se od šest godina, struktuiranih u tri ciklusa, od prvog do šestog razreda. Prvi ciklus: 1. i 2. razred Drugi ciklus: 3. i 4. razred Treći ciklus: 5. i 6. razred

Srednje obrazovanje

Secundaria ili Educacion Secundaria (E.S.O.), sastoji se od četiri godine, strukturirane kao dva ciklusa, od sedmog do desetog razreda:

 • Prvi ciklus: 1. i 2. godina („osnovni akademski predmeti“ + osnovna društvena nauka),
 • Drugi ciklus: 3. i 4. godina („osnovni“ akademski predmeti + slobodni studiji + fakultativni predmeti koji se odnose na specifične ambicije studenta).

Obrazovanje posle 16 godina
Bachillerato ili Bachiller se sastoji od dve fakultativne dodatne završne godine u srednjoj školi (obavezno obrazovanje traje do 16 godina), neophodno ako student želi da pohađa univerzitet. Kada studenti završe Bachillerato, mogu polagati prijemni ispit na Univerzitetu, Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), popularno nazvan Selectividad. Formacion profesional (FP) je dodatno stručno obrazovanje koje se takođe obezbeđuje u određenim srednjim školama.

Visoko obrazovanje
Visoko obrazovanje u Španiji sprovodi 76 univerziteta u zemlji, od kojih je većina podržana državnim finansiranjem. Dvadeset i četiri univerziteta su privatna, od kojih je sedam povezano sa Katoličkom crkvom. Prijem u španski univerzitetski sistem određuje se presečnom ocenom (nota de corte) koja se postiže na kraju dvogodišnjeg Bachillerato-a. Broj između 1 i 10, koji se naziva presečna ocena, kombinacija je ocene postignute na ispitima Bachillerato i prosečne ocene dobijene na univerzitetskom izbornom ispitu.

Struktura visokog obrazovanja u Španiji sada je usklađena sa odredbama utvrđenim u Bolonjskom procesu. Struktura diplomiranja na španskim univerzitetima je sledeća:

 • Bachelor Program: Trogodišnji program (180 kredita)
 • Master’s Degree: Dvogodišnji program (120 kredita)

Studenti takođe mogu da steknu doktorat, kao i naprednije diplome u oblastima kao što su medicina, stomatologija, farmacija, itd., koje obično traju dodatnih 3-7 godina u zavisnosti od oblasti studija.

U Španiji ne postoji centralizovani sistem apliciranja, te se aplicira online na samom sajtu univerziteta na koji želite da aplicirate.

Potrebna dokumentacija za apliciranje (ovo naravno varira od programa do programa:

 • Aplikacioni formular
 • Fotografija pasoškog formata
 • Kopija prve strane pasoša
 • Svedočanstva svake godine srednje škole koju ste pohađali
 • Diploma srednje škole i Maturski list
 • Sertifikat jezika
 • CV
 • Motivaciono pismo/Esej

Troškovi života u Španiji u mnogome zavise od grada u kome ćete studirati. U manjim gradovima je moguće proći vrlo povoljno, a najviša stavka je definitivno smeštaj.

Po stavkama to bi izgledalo ovako:

ŠKOLARINA

Na državnim fakultetima između 1.500 i 3.000 EUR košta godina studija, na privatnim univerzitetima cene se kreću između 5.000 – 15.000 EUR.

TROŠKOVI ŽIVOTA

 • studentski smeštaj je od 400 do 700 EUR mesečno
 • hrana i telefon/internet su između 150 i 300 EUR

Prosečni ukupni mesečni troškovi studentskog života Španiji kreću se od 580 do 1000 EUR.

Potrebna dokumenta:

 • OBRAZAC: zahteva za nacionalnu vizu, uredno i čitko popunjen.
 • FOTOGRAFIJA: Jedna skorašnja fotografija, veličine kao za ličnu kartu, sa belom pozadinom.
 • PASOŠ: Pasoš podnosioca zahteva (original i dve fotokopije stranice sa ličnim podacima), sa važnošću najmanje još tri meseca po isteku planiranog boravka u Španiji.
 • LEKARSKO OSIGURANJE, javno ili privatno, sklopljeno sa nekom osiguravajućom kompanijom koja je ovlašćena da radi u Španiji, sa trajanjem koje se poklapa ili prevazilazi period boravka.
 • POTVRDA da je podnosilac zahteva upisan na fakultet u Španiji, sa naznakom o vrsti studija, kao i tačan datum o početku i završetku kursa. Ova potvrda obavezno mora biti na španskom.
 • DIPLOMA ili potvrda kao dokaz o stečenom obrazovanju. Kopija originala (original na uvid).
 • DOKAZ O POSEDOVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA koja pokrivaju celokupnu dužinu boravka u Španiji, kao i povratak u zemlju
 • Za zaposlene: Uverenje poslodavca (original) u kome treba da bude naznačeno radno mesto, dužina staža na istom, mesečna zarada. U pomenutom uverenju treba da bude tačno naznačena adresa i telefon poslodavca, kao i ime, prezime i zvanje osobe koja ga potpisuje (ni u kom slučaju ne može da bude sam podnosilac zahteva). Treba da se navede da li će radnik imati pravo na plaćeno odsustvo ili da li će radno mesto biti sačuvano za vreme boravka u Španiji. Pio fond Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.
 • Za zaposlene u sopstvenoj firmi: Kopija rešenja o registraciji firme iz Agencije za privredne registre. Potvrda o plaćenom porezu firme. Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.
 • Nezaposlena lica: Ukoliko podnosioca zahteva izdržavaju roditelji, tj. staratelji, potrebno je priložiti overenu izjavu u kome oni navode da izdržavaju podnosioca zahteva, kao i dokaze o njihovim finansijskim sredstvima i radno-socijalnom statusu.
 • Uverenje o posedovanju finansijskih sredstava i radno-socijalnom statusu roditelja ili staratelja (u zavisnosti da li se radi o: a.- zaposlenima kod trećeg lica, b.- zaposlenima u sopstvenoj firmi ili c.- penzionerima), kao i dopis u kome oni navode da izdržavaju podnosioca zahteva.
 • UVERENJE O NEKAŽNJAVANJU koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, sa haškim apostilom, prevedeno na španski jezik kod sudskog tumača (original i prevod, i fotokopija originala i prevoda).
 • LEKARSKO UVERENJE formulisano na sledeći način: «Ovim lekarskim uverenjem potvrđuje se da gospodin/gospođa (….) ne boluje od bolesti koje bi mogle da imaju teške posledice po javno zdravlje, u skladu sa odredbama Međunarodnog sanitarnog pravilnika iz 2005. godine». Ovo uverenje treba da bude overeno haškim apostilom i prevedeno na španski jezik kod sudskog tumača (original i prevod, i fotokopija originala i prevoda).
 • TAKSA – Cena vize je 7160 dinara.

Obzirom da su cene studija na državnim institucijama u Španiji veoma povoljne, stipendije za osnovne studije na žalost nije lako naći u ovoj zemlji. Stipendije uglavnom dodeljuju sami univerziteti talentovanim učenicima koji imaju odličan prosek iz srednje škole ili sa osnovnih studija.

Pojedine institucije svoje stipendije finansiraju iz državnog budžeta i to preko Agencije za razvoj i internacionalnu saradnju. Cilj ovog programa je jačanje kulturnih veza i pospešivanje naučnog razvoja. Agencija iz godine u godinu nudi niz programa za stipendiranje studenata osnovnih, postdiplomskih i specijalističkih studija. Program je podržan i pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova i internacionalne saradnje.

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U ŠPANIJI 

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Bugarska

Osnovne informacije o studijama u Bugarskoj

Ukupno stanovnika

7.045.259

Ukupno studenata

285.000

Strani studenti

13.000

Rangirani univerziteti

1

Prosečna cena studija

3 – 12.000 €

Rok za apliciranje

15. maj

SREDNJA ŠKOLA

Srednje obrazovanje obuhvata srednje škole i strukovne škole. Prijem u srednje škole zasniva se na ocenama sa prijemnih ispita, obično iz književnosti i / ili matematike, kao i na ocenama iz osnovne škole. Učenici se mogu upisati u srednju školu nakon uspešno završenog 7. ili 8. razreda. Obično se oni koji žele dublje da prouče jezik, matematiku ili informatiku prijave u srednju školu nakon 7. razreda. Studenti koji završe srednju školu moraju polagati ispite iz bugarskog jezika.

VISOKO OBRAZOVANJE

Vrste visokoškolskih ustanova su univerziteti, fakulteti i specijalizovane više škole. Univerziteti, kao i u većini zemalja sveta, imaju tri faze: prvostepeni (osnovne studije), magistarski (master studije) i doktorski stepen. Osnovne studije traju najmanje četiri godine, a master faza traje pet godina nakon završetka srednjeg obrazovanja ili godinu dana nakon sticanja diplome. Treća faza visokog obrazovanja rezultira dobijanjem doktorata. Specijalizovane više škole nude diplome iz jedne ili više oblasti nauke, umetnosti, sporta i odbrane. Obično nazivi ovih institucija označavaju oblast specijalizacije. Koledži su bivši polu-viši instituti, i neki od njih su deo univerziteta.

Bugarski univerziteti su poznati iz oblasti medicine, matematike, računarstva, inženjeringa, hemije, biologije, lingvistike itd. Mnogi univerziteti imaju predavanja na engleskom, francuskom i nemačkom, pa se shodno tome i izdaju dvojne diplome. Studenti tako često dobiju diplome na engleskom, nemačkom i francuskom.

Dokumentacija za apliciranje je standardna:

 • Diploma srednje škole ili potvrda da ste redovan đak (ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole (prva 3 razreda ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Pasoš koji važi još minimum 3 godine,
 • Sertifikat znanja jezka
 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Preporuke

Bugarska se svrstava u red zemalja koje imaju najpovoljnije cene studiranja (ukupno školarina i troškovi života) u Evropi.

ŠKOLARINA

Same cene školarina variraju u zavisnosti od toga da li ste na državnom ili privatnom fakultetu.

 • Državni fakulteti: od 2.500 do 8.000 EUR
 • Privatni fakulteti školarine se kreću oko 12.000 EUR

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života za studenta u Bugarskoj iznose oko 500 EUR mesečno.

Vize izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Bugarske u Srbiji. Obrasci zahteva za vizu podnose se najkasnije u roku od 3 meseca pre datuma planiranog putovanja, lično ili preko ovlašćenog agenta. Obavezan je lični razgovor prilikom podnošenja zahteva za vizu tipa „D“.

Dokumenti koji se dostavljaju uz zahtev za vizu:

 1. Fotokopija prve stranice inostranog putnog dokumenta;
 2. Fotokopija poslednjih bugarskih i šengenskih viza ili viza za Veliku Britaniju i SAD, ako ih ima
 3. Fotografija u boji 3,5 cm k 4,5 cm na pozadini svetlih boja;
 4. Medicinsko osiguranje koje važi za države članice EU tokom celog perioda putovanja, a pokriva sve troškove repatrijacije i hitne medicinske nege i hitnog bolničkog lečenja za vreme boravka navedenog u vizi. Iznos osiguranja ne može biti manji od 30 hiljada eura;
 5. Karte (original i kopija) ili potvrda rezervacije karata ili finansijska sredstva;
 6. Kopija tehničkog pasoša automobila putovanja;
 7. Potvrda o prijemu na studije u Bugarskoj.

Stipendije za strudiranje u Bugarskoj ograničene su na one koje daju sami univerziteti. Na privatnim univerzitetima i školama, stipendija se najčešće daje stranim studentima u vidu umanjenja školarine.

POPULARNI UNIVERZITETI U BUGARSKOJ

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
via academica studije stipendije inostranstvo austrija
Austrija

Osnovne informacije o studijama u Austriji

Ukupno stanovnika

8.592.400

Ukupno studenata

284.000

Strani studenti

88.000

Rangirani univerziteti

8

Prosečna cena studija

750 – 1.500 €

Rok za apliciranje

15. maj / 1. februar

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

U Austriji je obrazovni sistem uređen tako da je 10 godina školovanja obavezno za svakog pojedinca. U školu se kreće sa šest godina, prve četiri godine podrazumevaju osnovnu školu dok od desete godine života učenici pohađaju srednju školu. Deveta godina obrazovanja može da bude u politehničkoj školi gde je akcenat na praktičnom znanju i usvajanju zanata ili u drugim vrstama škole.

Sednje stručne škole koje deca pohađaju od 14 godine života srednje, ili više stručne škole, nakon čega se polaže maturski ispit. Učenici mogu da se obuče za jednu ili više profesija. Polaganje mature važi za sve škole uključujući i gimnazije. Zanatske škole deca upisuju od 15 godine života i traju između 3 i 4 godine gde se uporedu uči i usvaja zanat kroz praktičan rad.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Postoje četiri glavna tipa višeg obrazovanja u institucijama u Austriji i to:

 • Državni univerziteti koji uključuju Research univerzitete i umetničke univerzitete;
 • Univerzitete primenjenih nauka;
 • Univerzitetski koledži za obuku nastavnog kadra;
 • Privatni univerziteti.

Opšti uslovi za upis studija u Austriji su:

 • Popunjena aplikacija online na sajtu univerziteta ili je možete preuzeti u studentskoj službi;
 • Kopija prve strane pasoša;
 • Dokaz o završenoj srednjoj školi i položenoj maturi (prevodi dokumenata na nemački/engeski jezik od strane sudskog tumača i overe od strane notara);
 • Sertifikat o poznavanju jezika (za nemački jezik priznaju se sertifikati DaF, Goethe, OSD)
 • Dokaz o upisanom fakultetu u matičnoj zemlji (Special University Entrance Qualification).

Prorektor određenog univerziteta odlučuje o vrsti upisne procedure, a pošto pravila u vezi sa upisom nisu ista svake školske godine, a ni jedinstvena za sve univerzitete, najbolje je raspitati se o detaljima u stidentskoj službi odabrane ustanove.

Neki studijski programi zahtevaju polaganje prijemnog ispita, tako da bi dobro bilo raspitati se pre samog apliciranja na program o uslovima i rokovima za podnošenje dokumentacije i polaganje prijemnog ispita. U slučaju da program ima prijemni ispit, nije moguće upisati taj program u letnjem semestru (februar), već samo u zimskom (oktobar).

Austrija je jedna od najpovoljnijih destinacija kada su studije u inostranstvu u pitanju kada se uzme u obzir cena školarine na državnim univerzitetima i troškovi života.

ŠKOLARINA

Cene školarina variraju u zavisnosti od toga da li ste na državnom ili privatnom fakultetu.

 • Državni fakulteti: od 750 do 1.500 EUR
 • Privatni fakulteti: od 6.300 do 19.840 EUR.

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života za studenta iznose 800-900 EUR/mesečno.

 • Soba u studentskom domu košta između 150 i 250 EUR/mesečno (u zavisnosti da li je jednokrevetna ili dvokrevetna)
 • Stan u deljenom stanu se takođe može iznajmiti za 250-350 do 650 EUR mesečno. Ceo stan je nešto skuplja opcija.
 • Troškovi za hranu na mesečnoj bazi su oko 250 EUR.
 • Kafa je oko 3-3.5 EUR, sendvič 3.5-4 EUR a večera u studentskom restoranu oko 10 EUR. Karta za javni prevoz je na dnevnom nivou 2.2 EUR.
 • Osiguranje je 56.74 EUR na mesečnoj bazi.
 • Knjige, zabava, rekreacija, kulturne aktivnosti, prevoz iznose sve ukupno oko 290 EUR.

SMEŠTAJ

Opcije za smeštaj možete naći na sajtovima :

Važno je napomentui da je vize za Austriju bolje da studenti vade kada već stignu u Austriju, jer u isto vreme apliciraju i za boravišnu dozvolu. 

Potrebna dokumentacija za prvo podnošenje zahteva:

 • Popunjen formular koji se može preuzeti na sledećem linku. Formular možete takođe popuniti pri odlasku u magistrat, gde ćete moći da nađete besplatan primerak;
 • Važeći pasoš
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Jedna fotografija za biometrijski pasoš (3,5 x 4,5 cm) kola ne sme biti starija od 6 meseci
 • Potvrda o prijavi boravka (Meldezettel);
 • Dokaz o mestu boravka tj. ugovor iz studentskog doma ili o iznajmljivanju stana. Ukoliko iznajmljujete stan ili pak živite kod prijatelja, neophodno je da vam stanodavac odnosno nosilac ugovora ispuni sledeći obrazac (Wohnrechtsvereinbarung);
 • Potvrda o prijemu na studije (Zulassungsbescheid), odnosno (Studienblatt) i (Studienbestätigung). Ukoliko je student vanredan, treba da priloži potvrdu o pohađanju kursa nemačkog jezika;
 • Potvrda o nekažnjavanju iz zemlje porekla, koja ne sme biti starija od 6 meseci;
 • Dokaz o zdravstenom osiguranju. Primere osiguravajućih kuća možete naći ovde.

Studenti uglavnom uzimaju Wiener Gebietskrankenkasse“ (WGKK). Sa  potvrdom o prijavi boravka – tzv. Meldezettel, potvrdom o prijemu na studije, tzv. Zulassungsbescheid, odnosno Studienblatt i Studienbestätigung (i/ili kursu jezika) i pasosem odlazite na sledecu adresu:

 • Dokaz o obezbeđenim sredstvima za životkao i potvrdu o poreklu novca. Iznos je propisan na osnovu uzrasta studenata,  a u zavisnosti od toga, cifru treba pomnožiti sa 12 meseci i dobijeni iznos dokazati izvodom iz vašeg računa u banci.
 1. Ispod 24 godine –515,30 € mesečno
 2. Iznad 24 godine – 933,06 € mesečno

Zahtev za studentsku vizu se mora podneti lično. Ukoliko ne vladate dobro nemačkim jezikom, imate pravo da povedete jednog prevodioca ili osobu od vašeg poverenja koja dobro vlada jezikom. Osim toga, sa službenicima u magistratu možete komunicirati i na engleskom jeziku.

Navedena dokumenta se predaju u kopijama, ali je neophodno da na uvid priložite i originalna dokumenta.

Dokumenta koja nisu na nemačkom jeziku se moraju prevesti od strane sudskog prevodioca i overiti. Sledeća dokumenta zahtevaju diplomatsku overu ili apostil pečat (ukoliko ih posedujete):

 • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko nemate internacionalni);
 • Izvod iz matične knjige venčanih;
 • Potvrda o razvodu braka;

Prvi zahtev za vizu se podnosi u Magistratu 35 (MA 35) na sledećoj adresi: Dresdner Straße 93, 1200 Wien.

Po novom zakonu, koji je stupio na snagu 1. septembra 2018. godine, odluku o dobijanju studentske vize nadležne institucije moraju da donesu u roku od 90 dana od dana predavanja zahteva.

Podnošenje zahteva za studentsku vizu se plaća, a ukupna cena iznosi između 160 i 174,30 €.

Napomena: u određenim slučajevima se od vas mogu tražiti i dodatna dokumenta kao što su: kopije svih strana pasoša, potvrdu o poreklu novca na računu (napismena potvrda od roditelja, kao i njihovi podaci, koji potvrđuju finansiranje svoje dece za određenu sumu) i u retkim slučajevima platnu listu osobe koja finansira studenta.

U odnosu na zemlju iz koje dolazite kao i akademske kvalifikacije nude se različite stipendije za studije u Austriji. Više se možete informisati na sajtu OEAD . Međutim, imajte u vidu da se retko pronalaze stipendije za osnovne studije u Austriji zbog niske cene školarina. Takođe, ako imate dokaz da vam je neki član porodice bio u holokaustu tokom Drugog svetskog rata, imate mogućnost stipendiranja vaših studija u Austriji.

Grants i Scholarship Positions su takođe opširne baze koje nude mogućnosti stipendiranja za studije u Austriji.

Postoje takođe i univerzitetske stipendije za izvrsne studente, a da biste se raspitali o ovoj opciji najbolje bi bilo da kontaktirate sam univerzitet na kome želite da nastavite školovanje.

POPULARNI UNIVERZITETI U AUSTRIJI

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
studije i stipendije u americi akademske stipendije
Amerika

Osnovne informacije o studijama u Americi

Ukupno stanovnika

326.474.013

Ukupno studenata

21.000.000

Strani studenti

820.000

Rangirani univerziteti

250

Prosečna cena studija

26 – 60.000 $

Rok za apliciranje

1. decembar

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA
Pre visokog obrazovanja, američki studenti pohađaju osnovnu i srednju školu ukupno 12 godina. Oko šest godina, američka deca započinju osnovnu školu, i pohađaju je pet ili šest godina, a zatim kreću u srednju školu.

Srednja škola sastoji se od dva programa: prvi je “middle school” ili “junior high school”, a drugi program je “high school.”. Diploma ili sertifikat dodeljuje se po završetku srednje škole. Nakon završetka srednje škole (12. razreda), američki studenti mogu pohađati fakultet ili univerzitet.

USLOVI ZA UPIS NA UNIVERZITETE U AMERICI I EVROPI

Upis na bolje univerzitete u Americi i skoro sve univerzitete u Evropi nakon sticanja američke srednjoškolske diplome uslovljen je određenim brojem (najlčešće 3 ili 4) položenih AP ispita (Advanced Placement). Sama diploma srednje škole nije dovoljna, već potencijalni student mora imati položene AP ispite (ocena od 3 do 5) iz predmeta relevantnih za buduću oblast studija. Tokom srednje škole student može izabrati da sluša AP predmete kao dodatni deo obaveznog kurikuluma i na taj način se spremati za polaganje samih AP ispita koji  su prilično teški.

VISOKO OBRAZOVANJE

Prvi nivo su osnovne (bachelor, undergraduate) studije. U Americi ove studije najčešće traju 4 godine i postoje 2 vrste univerziteta (koledža): Community College i Univerzitet. Prve dve godine studija od vas će uglavnom biti potrebno da pohađate široku paletu predavanja iz različitih predmeta, obično poznatih kao preduslov kurseva: književnost, nauka, društvene nauke, umetnost, istorija i tako dalje.

Za američki visokoškolski sistem karakteristično je postojanje glavnog smera, odnosno „major“. To podrazumeva pohađanje određenog broja predmeta iz ove oblasti kako biste udovoljili zahtevima svog stepena. Morate izabrati svoj “major” na početku treće godine škole. Vrlo jedinstvena karakteristika američkog sistema visokog obrazovanja je ta što “major” možete menjati više puta ako želite. Izuzetno je uobičajeno da američki studenti prebace smerove u nekom trenutku svojih studija. Američki obrazovni sistem je veoma fleksibilan.

Drugi nivo su master (graduate) studije. Da biste se upisali na master program, najčešće se traži da  položite GRE test. Određeni master programi zahtevaju posebne testove, kao što su LSAT za pravni fakultet, GRE ili GMAT za poslovnu školu i MCAT za medicinski fakultet. Master programi obično traju jednu do dve godine. Na primer, MBA (master of Business Administration) je izuzetno popularan diplomski program koji traje oko dve godine. Ostali master programi, poput novinarstva, traju samo godinu dana.

Većina magistarskog programa provodi se u studiju u učionici, a diplomski student mora pripremiti dugački istraživački rad koji će se zvati „magistarski rad“ ili završiti „master projekat“.

Treći nivo su doktorske (Ph.D) studije. Prve dve godine programa većina doktoranda upisuje se na časove i seminare. Barem još jednu godinu provodi se na istraživanju iz prve ruke i pisanju teze ili disertacije.

Dokumentacija za apliciranje je standardna.

 • Diploma srednje škole ili potvrda da ste redovan đak za osnovne studije;
 • Diploma osnovnih studija za master studije;
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole za osnovne studije;
 • Transkript ocena sa fakulteta za master studije;
 • Sertifikat znanja jezka (najčešće se traži TOEFL sertifikat jezika);
 • SAT test znanja za osnovne studije;
 • GRE ili GMAT za master studije;
 • CV;
 • Motivaciono pismo, odnosno Personal statement ili Esej;
 • Preporuke, najčešće je potrebno 2 ili više preporuka.

U Americi je školovanje izuzetno skupo, posebno na visokoškolskom nivou. Nije svima dostupno, ali većina američkih univerziteta nudi pogodnosti u vidu umanjene cene školarine za rezidente, studentskih kredita i zajmova, kao i akademskih i sportskih stipendija. Za inostrane studente se odvaja manji deo budžeta univerziteta i zaista morate pokazati vrhuske akademske rezultate (SAT, TOEFL, GMAT, GRE, prosek ocena) i/ili izuzetne sportske rezultate (najčešće na nacionalnom, regionalnom i svetskom nivou) kako biste obezbedili stipendiju.

ŠKOLARINA

Same cene školarina za strane studente variraju od vrste obrazovne institucije, njenog ranga, države i lokacije gde se nalazi.

 • Community College: od $9.970 do $28.620
 • Univerziteti: od $25.000 do $55.000

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života za godinu dana za stranog studenta iznose od $12 do 20.000. Od tog iznosa:

 • Smeštaj i hrana (najčešće svaki univerzitet ima svoj kampus): od $10.800 do 15.210
 • Knjige i nastavni materijal: od $1.250 do $1.500
 • Prevoz: od $1.000 do $1.200
 • Ostali troškovi: od $1.700 do $2.000

VRSTE VIZA ZA STUDIJE

Postoje tri vrste studentskih viza za Ameriku, u zavisnosti od studijskog programa koji upisujete:

 • F studentska viza – za studiranje akademskih studija na akreditovanom američkom koledžu ili univerzitetu ili za pohađanje kursa engleskog na nekom od instituta za engleski jezik.
 • M studentska viza – za ne-akademske, stručne studije ili trening u Americi.
 • J posetilačka viza za učešće u programu razmene, uključujući srednju školu i univerzitetske studije.

USLOVI

 • Morate biti upisani u akademski obrazovni program, program obuke jezika ili stručni program
  da budete upisani kao full time student;
 • Vaša škola mora da bude odobrena od strane SEVP (Student and Exchange Visitors Program) i potrebno je da posedujete formular I-20 koji dostavlja škola nakon upisa;
 • Potvrda o registraciji u sistemu SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), tj. potvrda o uplati takse I-901;
 • Popunjen i odobren obrazac DS-160 – online zahtev za neiseljeničke vize (online preko sajta ambasade);
 • Znanje engleskog jezika ili da budete upisani na programu za učenje engleskog jezika;
 • Posedovanje dovoljno finansijskih sredstava za studiranje i boravak u Americi;
 • Dokaz da je vaš cilj privremeni boravak u Americi dok traju vaše studije.

Državna američka stipendija: 

Univerzitetske stipendije:

 • Akademske (merit) stipendije – dodeljuju se za osnovne i master studije na osnovu akademskih rezultata kandidata (rezultati SAT, GRE ili GMAT testa, TOEFL rezultata, proseka ocena i sl.). Najčešće podrazumevaju umanjenje školarine u određenom procentu.
 • Sportske stipendije – najčešće se dodeljuju za osnovne studije i to na osnovu sportskih rezultata kandidata. Traži se da ti rezultati budu merljivi i dokazivi, kao i da su na višem nivou (državni, regionalni, svetski). Vrlo često se kombinuje sa Akademskom stipendijom i tada student dobija tzv. punu stipendiju (pokriveni svi troškovi studija).

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U AMERICI

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Belgija

Osnovne informacije o studijama u Belgiji

Ukupno stanovnika

11.443.830

Ukupno studenata

504.000

Strani studenti

37.000

Rangirani univerziteti

7

Prosečna cena studija

938 – 4.175 €

Rok za apliciranje

1. mart

Obrazovni sistem Belgije regulišu i finansiraju Flamanska i Valonska pokrajina koje izrađuju programe obrazovanja.

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

Niže obrazovanje se sastoji od:

Osnovne škole (kleuteronderwijsenseignement maternel) koja traje od 6 do 12 godine.

Srednje  škole (secundair onderwijsenseignement secondaire) koja taje od 12 do 18 godine.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Osnovne studije traju tri godine i posle njih se mogu upisati master studije.

Master studije traju jednu ili dve godine u zavisnosti od studijskog programa.

Doktorske studije traju od četiri do šest godina i  mogu upisati nakon master programa.

Potrebna dokumentacija za apliciranje (ovo naravno varira od programa do programa, pogotovo za programe medicine, stomatologije i veterine):

 • Pasoš (prva strana pasoša skenirana u boji)
 • Fotografija pasoškog formata
 • Dokaz o završenoj srednjoj školi i položenoj maturi (prevodi dokumenata na nemački/holandski jezik od strane sudskog tumača i overene od strane notara)
 • Sertifikat o poznavanju jezika budućih studija
 • Motivaciono pismo
 • CV
 • Preporuke

ŠKOLARINA

Školarine za studente iz EU zemalja članica finansira belgijska Vlada i iznose oko 1.000 EUR za godinu dana. Studenti van EU moraju da plate nešto višu školarinu koja iznosi od  1.750 do 4.200 EUR po godini studija.

TROŠKOVI ŽIVOTA

 • Smeštaj se može naći u studentskom domu ili privatno od 200 do 600 EUR mesečno
 • Cena ishrane iznosi prosečno 150 EUR mesečno
 • Cena ručka u restoranu iznosi od 7 do 12 EUR
 • Cena mesečne karte za prevoz iznosi 20 EUR

Postupak za vizu se podnosi Ambasadi Belgije u Beogradu Krunska 18. Pored zahteva za vizu potrebno je da se podnesu sledeća dokumenta

 1. Pasoš koji važi najmanje tri meseca po isteku vize (obavezno potpisan) + fotokopija prve strane pasoša
 2. Dve (2) skorašnje fotografije (obavezno u boji, dimenzija 32mm X 39mm)
 3. Potvrda od fakulteta u Belgiji/Luksemburgu da ste primljeni i upisani
 4. Potvrda o podnetom zahtevu (pre 15. jula tekuće godine) za nostrifikovanje predhodno stečenih diploma (za francusko govorno područje)
 5. Lekarsko uverenje izdato od Dr. Tamare Berberović iz IOM-a, telefon: +381 11 3282 072 ili +381 11 3282 073, ovlašćene od strane Ambasade
 6. Potvrda da niste pod istragom koja obuhvata period od poslednjih 5 godina + prevod + apostil (na original i na prevod)
 7. “Garantno pismo, Aneks 32”, legalizovano od strane belgijskih/luksemburgških vlasti + fotokopija obe strane lične karte garanta + dokaz o redovnim primanjima (poslednja tri platna lista) ili dokaz o stipendiji
 8. Diplome o završenoj prethodnoj srednjoj školi, godini studiranje ili fakulteta + prevod + apostil (na original i na prevod)
 9. Nostrifikovane diplome prethodno završene srednje škole, godine studiranja ili fakulteta + prevod + overena pečatom (na original i na prevod)

NEOPHODNO JE PRILOŽITI KOPIJU KOMPLETNOG DOSIJEA.

 • Sva dokumenta treba da budu skorašnja i overena pečatom od strane lokalnih vlasti i prevedena na jedan od zvaničnih jezika (francuski ili holandski)
 • Svaka predaja falsifikovanih ili lažnih dokumenata može da bude predmet sudske istrage
 • Dodatna dokumenta uvek mogu da budu zatražena

Master Mind Scholarships koju obezbeđuje vlada Flandrije za master studije.

ARES Scholarships in Belgium za student zemalja u razvoju.

Erasmuns Mundus Scholarships za internacionalne studente.

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U BELGIJI

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
studije u francuskoj via academica studije u inostranstvu
Francuska

Osnovne informacije o studijama u Francuskoj

Ukupno stanovnika

64.938.715

Ukupno studenata

1.400.000

Strani studenti

260.000

Rangirani univerziteti

18

Prosečna cena studija

200 – 7.000 €

Rok za apliciranje

1. april

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

Osnovna škola se pohađa od 6 do 11 godine. Collèges – trogodišnje obrazovanje između osnovne i srednje škole koje se pohađa od 11 do 15 godine. Srednja škola (lycée) traje tri godine i pohađaju je učenici od 15 do 18 godina. Na kraju srednje škole učenici polažu maturu (baccalauréat ili le bac), koji im omogućava ulaz u visoko obrazovanje. U zavisnosti od toga šta žele da studiraju ili rade posle srednje škole, učenici polažu jedan od tri vrste maturskog ispita:

 • Opšta matura – baccalauréat général;
 • Profesionalna matura – baccalauréat professionnel;
 • Tehnološka matura – baccalauréat technologique.

Bez obzira na ovaj izbor, svi učenici moraju polagati maturski ispit iz filozofije, tzv. le bac de philo, čije uspešno polaganje čini preduslov za dobijanje mature. Francuska matura smatra se jednom od najtežih na svetu, 2014. godine samo 87.9% učenika je položilo maturski ispit. U zavisnosti od uspeha, kadidat dobija ocene koje su zapravo preduslov za upis na univerzitet.

Položen bac znači da ste dobili ocenu od 10 od 20. Dalje postoje tri nivoa ocena: 

 • Ocena između 12 i 13.99 – uz položenu maturu dobijate i opisnu ocenu, tzv. mention assez bien (honours, ili dovoljno dobro);
 • Ocena između 14 i 15.99 – uz položenu maturu dobijate i opisnu ocenu, tzv. mention bien (high honours, dobro);
 • Ocena od 16 pa do 20 – uz položenu maturu dobijate opisnu ocenu, tzv. mention très bien (highest honours, veoma dobro).

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Nakon reforme, 2012 godine, u Francuskoj se obrazovni sistem naziva i LMD sistem (licence – osnovne studije; M – master studije; D – doktorske studije). Osnovne studije (Licence ili Licence Professionnelle ili Bac+3) traju 3 godine i nose 180 ECTS bodova. Godine se kolokvijalno nazivaju « L1 », « L2 » i « L3 », tako da kada pretražujete na internetu i naiđete na program koji nosi oznaku L3, to znači da je to program osnovnih studija koji traje 3 godine.

Mnogi programi osnovnih studija u Francuskoj imaju nekoliko tzv. parcour, ili track ili curriculum-a, koji označavaju posebne specijalizacije u okviru programa studija. Na primer, Licence en sciences politiques – parcour Sociologie politique – znači da je program osnovnih studija iz politčkih nauka, ali sa posebnim naglaskom na političkoj sociologiji.

Tri velike grupe osnovnih studija u Francuskoj su Pravo i ekonomija (Droit, sciences politiques, sciences économiques, gestion, administration économique et sociale), Književnost i društvene nauke (Lettres et sciences humaines) i Nauka i tehnologija (Sciences et techniques).

Posle osnovnih mogu se upisati master studije (Bac + 5). Master studije traju 2 godine, ali imaju nivoe M1 i M2. Master 1 upisuju studenti koji imaju 180 ECTS bodova sa osnovnih studija, i predstavlja početak specijalizacije, dok Master 2 programe mogu upisati studetni koji imaju 240 ECTS, i na taj način preskočiti M1 nivo. Na Master 2 programima se tema izučava na mnogo naučniji način, i studenti se prirpremaju za istraživački rad, akademski rad ili doktorske studije.

Posle završenih master studija M2 nivoa mogu se upisati doktorske studije (Bac+8). Doktorske studije traju 3 godine.

Neophodna dokumentacija za upis studija u Francuskoj je:

 • Sertifikat znanja francuskog jezika (TCF B2)
 • Diploma srednje škole
 • Formulare za upis koji su dostupni na sajtu francuskog Ministarstva obrazovanja u decembru tekuće godine, koje budući studenti treba pažljivo da popune i predaju najkasnije do 31. januara naredne godine. Odeljenju za saradnju i kulturnu delatnost Ambasade Francuske u Srbiji, poštujući sva dodatna uputstva.

Formulari obuhvataju:

 • motivaciono pismo na francuskom jeziku
 • curriculum vitae (CV) na francuskom jeziku
 • zvanični prevod poslednje stečene diplome
 • zvanični prevod svih položenih ispita u Srbiji
 • izvod iz matične knjige rođenih na francuskom jeziku

ŠKOLARINE

Za državne univerzitete osnovne studije koštaju 180 EUR godišnje. Za studije iz inženjeringa školarina košta 611,10 EUR godišnje, dok za medicinu košt otprilike 452 EUR godišnje, u zavisnosti od studijskog programa.

Master studije:  259,10 EUR godišnje.

Doktorske studije: 393,10 EUR godišnje.

Na ove iznose treba dodati i 200 EUR godišnje koliko košta obavezno zdravstveno osiguranje za studente koji nisu stariji od 29 godina.

Za privatne univerzitete, prosečne cene školarina su:

Od 1500 do 6000 EUR godišnje. Za poslovne škole iznose od 4500 do 7000 EUR godišnje.

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života variraju u zavisnosti od gradova:

 • Pariz od 1000 do 1200 EUR mesečno
 • Nica od 700 do 900 EUR mesečno
 • Lion, Nant, Bordo, Tuluz od 650 do 850 EUR mesečno
 • U ostalim gradovima Francuske potrebno je minimum 600 EUR mesečno
 • Stan se može iznajmiti privatno ili u studentskom domu od 150 do 800 EUR
 • Prosečna cena ručka u restoranu iznosi od 15 do 20 EUR
 • Cena ručka u menzi iznosi od 2 do 5 EUR
 • Troškovi javnog prevoza iznose od 17 do 33 EUR

Za studije u Francuskoj potrebno je podneti zahtev za vizu za dugi boravak koja se podnosi u Francuskoj ambasadi u Beogradu, Pariska 11.

Eiffel Scholarship za internacionalne studente.

Svake godine vlada Francuske dodeljuje 50 stipendija za studente iz Srbije

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U FRANCUSKOJ

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Portugalija

Osnovne informacije o studijama u Portugaliji

Ukupno stanovnika

10.264.796

Ukupno studenata

292.359

Strani studenti

15.000

Rangirani univerziteti

8

Prosečna cena studija

950 – 1.500 €

Rok za apliciranje

15. jun

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

Osnovno obrazovanje (Ensino Básico) se sastoji iz tri ciklusa: Prvi ciklus traje od 6 do 9 godine, drugi ciklus traje dve godine 10 i 11 godina starosti, dok treći ciklus traje od 12 do 14 godine. Srednja škola (Ensino Secundário) traje tri godine od 15 do 17 godine. Posle završene srednje škole se mogu upisati studije.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Posle završene srednje škole đaci mogu upisati osnovne studije na univerzitetu ili politehničkim institutima koji su usmereni na primenjene oblasti koje su povezane sa privredom.

Osnovne studije (Licenciatura) usklađene su sa Bolonjskom deklaracijom i traju tri godine.

Master studije (Mestrado) se mogu upisati posle završenih osnovnih studija, mogu trajati jednu ili dve godine u zavisnosti od programa.

Doktorske studije (Doutorado) mogu se upisati posle završenih master studija, dokrorske studije u Portugalu nisu ograničene rokom u kom se moraju završiti.

Univerzitetski centri su Porto i Lisabon, sa najvećim brojem fakulteta i politehničkih instituta u Portugalu.

Proces aplikacije je centralizovan, za sve studijske programe se konkuriše na sajtu sajtu gde se biraju do 6 programa na koje želite da pošaljete aplikaciju.

Dokumenta koja su potrebna za konkurisanje:

 • Diploma srednje škole
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole
 • Sertifikat znanja jezika (engleski minimum b2, ukoliko upisujute studije na portugalskom potreban je b2 nivo znanja jezika)
 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Pismo preporuke

Portugal ima povoljnije cene studija u odnosu na zemlje zapadne Evrope. Cene programa se koštaju od 950 do 2000 EUR u zavisnosti od nivoa studija i univerziteta.

ŠKOLARINA

Osnovne i master studije koštaju od 950 do 1250 EUR

Doktorske studije koštaju oko 2000 EUR

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života studenta u Portugaliji iznose od 650 do 850 EUR

Stan se može iznajmiti u studentskom domu ili privatno od 165 do 500 EUR

Ručak u menzi košta  2-4 EUR, dok u restoranu iznosi 6 EUR

Cena javng prevoza iznosi 35 EUR

Za studentsku vizu se konkuriše u Ambasadi Portugala u Beogradu koja se nalazi na adresi: Vladimira Gaćinovića 4.

Od dokumentacije neophodno je prilikom aplikacije za vizu  dostaviti:

 1. Pasoš koji će važiti minimum tri meseca posle završetka kursa
 2. Pismo prijema na nekom od univerziteta u Portugalu
 3. Fotokopiju prve strane pasoša
 4. Tri fotografije veličine kao u pasošu
 5. Potvrdu da niste osuđivani
 6. Kopiju zdravstvenog osiguranja
 7. Dokaz o sredstvima na računu koji su neophodni za život u Portugalu

Cena izrade vize iznosi oko 170 EUR  a izradu se čeka dva, tri meseca zato je bitno da konkurišete na vreme.

U Portugalu postoji nekoliko vrsta stipendija:

 • DGES
 • FCT –  stipendija koja se dodeljuje studentima  doktorskih studija
 • Prémio Calouste Gulbenkian – koja se dodeljuje studentima  portugalskog jezika i kulture
 • Instituto Camões – stipendija koju dodeljuje portugalski institut

POPULARNI UNIVERZITETI U PORTUGALIJI

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Norveška

Osnovne informacije o studijama u Norveškoj

Ukupno stanovnika

5,330,800

Ukupno studenata

208,000

Strani studenti

15,000

Rangirani univerziteti

5

Prosečna cena studija

8000 – 9000 €

via academica studije rokovi stipendije inostranstvo

Rok za apliciranje

15. mart

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

Deca u Norveškoj sa 6 godina kreću u osnovnu školu. Osnovno obrazovanje traje deset godina i sastoji se od Barneskole koje traje od 1 do 7 razreda kada đaci nemaju ocene, i Ungdomsskole koje traje od 8 do 10 razreda.

Srednja škola (Videregående skole) traje u norveškoj tri godine posle koje se može aplicirati za univerzitete.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Nakon završene srednje škole đaci imaju sledeće opcije što se tiče visokog obrazovanja:

Osnovne studije – traju 3 godine.

Master studije – traju 2 godine i posle toga se može ići na doktorske studije

Doktorske studije – traju 3 godine

Dokumenta se dostavljaju na srpskom jeziku i moraju biti prevedena na engleski, norveški ili neki drugi skandinavski jezik.

 • Diploma srednje škole
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole
 • Sertifikat znanja jezika (engleski TOEFL minimum 500 poena na testu koji se radi u pismenoj formi ili 60 poena na testu koji se radi u elektronskoj formi, IELTS minimum 5.0, PTE Academic minimum 51 poen, Telc B2 ili norveški ukoliko upisujete program na norveškom jeziku minimum B2.

ŠKOLARINA

Na državnim fakultetima studije su besplatne za internacionalne studente, plaća se samo članstvo u studentskoj uniji koje može iznositi od 30 do 60 EUR.

Na privatnim fakultetima iznosi u proseku od 8.000 do 9.000 EUR

TROŠKOVI ŽIVOTA

Norveška je jedna od najbogatijih zemalja, tako da su troškovi života visoki. Takođe morate dokumentovati da posedujuete oređenu sumu novca za koju se smatra da je dovoljna da podmiri troškove za godinu dana života u Norveškoj, ona iznosi 10000 EUR.

Prosečni troškovi života za studenta u Norveškoj iznose oko 1250 EUR. 

Stan se može iznajmiti u studentskom domu ili od 300 do 800 EUR/mesečno.

Troškovi javnog prevoza iznose od 50 do 100 EUR/mesečno.

Ručak u menzi iznosi od 6 do 10 EUR, dok u restoranu iznosi 17 EUR.

Troškovi kupovine knjiga za jedan semestar iznose od 170 do 400 EUR.

Nakon upisa na jedan od programa student mora dobiti boravišnu dozvolu. Apliciranje se vrši u norveškoj Ambasadi u Beogradu koja se nalazi u Milentija Popovića 5a. Dokumenta koja su potrebna za apliciranje su:

 • 2 formulara zahteva (izdaju se u Ambasadi)
 • 2  fotografije (formata za pasoš)
 • pasoš
 • potvrda o prijemu u obrazovnu instituciju
 • plan školovanja, plan finansiranja
 • dokumentacija o izdržavanju tokom boravka u Norveškoj
 • dokumentacija o stambenim uslovima tokom boravka u Norveškoj

Studenti imaju mogućnost da se prijave za stipendije preko Univerziteta, svog fakulteta ili Fonda za mlade talente Republike Srbije, konkurse koje raspisuju svetske i evropske fondacije, kao i stipenije Kraljevine Norveške.

Programi za dobijanje stipendija:

 1. Erasmus Mondus
 2. Nordplus
 3. NOMA
 4. EEA

OSTALE ZEMLJE