studentska viza za ameriku
Studentska viza za Ameriku: sva upustva na jednom mestu

F1 viza je jedina zvanična studenska viza za koju apliciraju „degree seeking students“, odnosno učenici i studenti koji nastavljaju svoje obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama.

U ovom tekstu naše mentorke ti prenose instrukcije i objašnjavaju korake koji te očekuju u procesu dobijanja studentske vize za Ameriku.

Sa F1 vizom možete ostati u Americi sve dok pohađate programe nekih od sledećih nivoa obrazovanja: primary school, high school, university, master, phd. Možete da radite samo na kampusu i to part-time tokom školske godine (20h nedeljno) ili full-time tokom letnje pause (summer break). Postoji viza za razmenu studenata, M1- ali sa njom ne možete da ostanete u USA duže od godinu dana.

Proces dobijanja F1 vize i potrebna dokumentacija

Kada student upiše fakultet, odnosno dobije Acceptance letter, mora da plati depozit školi kako bi dobio dokument I20.  Depozit se plaća fakultetu i to je uglavnom oko 15% iznosa školarine. I20 je kao studentski pasoš, tako da bez ovog dokumenta, student ne može aplicirati za vizu, i ne moze ući u Sjedininjene Američke Države.

Nakon što student dobije I20, započinje aplikaciju za vizu.

Prvi korak je popunjavanje formulara DS 160. To je zapravo potvrda o popunjenoj aplikaciji koju popunjavate putem ovog linka: https://ceac.state.gov/genniv/. Sadrži veoma detaljna pitanja o studentu koji aplicira za vizu, o njegovim roditeljima, obrazovanju, itd. Ovaj formular mora da se popunjava na sajtu ambasade, ali preporučujemo da kandidat sačuva Application ID čim se učita, kako bi, ako ga server izbaci, mogao da se vrati na tu istu aplikaciju.

Kada popuni DS160 formular, student zakazuje intervju putem sledećeg linka: https://ais.usvisa-info.com/

Tu je potrebno da izabere Non immigrant opciju, pa onda državu i jezik, a zatim da klikne na Continue/nastaviti (ne na Apply).

U ambasadi na intervjuu studentu se postavlja nekoilko standardnih pitanja koja možete videti na ovom ilnku. Savetuje se da se karte ne kupuju pre dobijanja vize i da studenti na intervjuu napomenu da nemaju plan da ostanu u SAD-u nakon studija.

studentska viza za ameriku - sve informacije na jednom mestu

Potrebna je sledeća dokumentacija:

 1. I20 dokument;
 2. DS 160 formular;
 3. Confirmation and instructions page koja se dobija nakon zakazivanja intervjua;
 4. I 901 Fee Receipt, takozvani SEVIS broj koji se jednom plaća i to je dokument sa kojim imigraciono može da prati studente Ova taksa se mora platiti najkasnije u roku od 48 stati nakon intervjua u ambasadi. Bez njega se ne moze ući u Ameriku sa F1 vizom;
 5. Bank statement tj. izvod iz banke za određei iznos novca koji je naglašen na I20 dokumentu pod “personal expenses”. Ime koje stoji na “bank statement” mora da se poklapa sa osobom koja je navedena u DS 160 fornularu da će sponzorisati/plaćati put. Ako je to roditelj, onda je potreban izvod iz banke na ime roditelja, ako je sam student, onda njegov izvod iz banke, itd.
 6. Slika formata 5×5;
 7. Svedočanstva ukoliko upisujete osnovne studije ili transkript ocena sa osnovnih studija ukoliko upisujete master studije.

Pasoš sa vizom ambasada šalje studentu DHL-om.

Ukoliko planirate studije u Sjedinjenim Američkim Državama, pogledajte ponudu naših partnerskih univerziteta na ovom linku.

Svi studenti koji su koristili Via Academica usluge i aplicirali preko nas na američke univerzitete, mogu nam se javiti da besplatno dobiju dodatne instrukcije za studentske vize.

Kao i uvek, Via mentorke se trude da vam pruže celokupnu pomoć za studije u inostranstvu, od početnog savetovanja, do samog odlaska na studije.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

Via Academica
Univerzitet Padova
Netherlands
studentska viza za belgiju
Studentska viza za Belgiju i Luksemburg: sva uputstva na jednom mestu

Studentska viza za Belgiju i Luksemburg potrebna je studentima iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj uniji da bi u ovim zemljama mogli da borave duže od 90 dana.

Via mentorke prenose ti sve instrukcije i pomažu ti i u ovoj etapi priprema za studije u inostranstvu

Potrebna dokumentacija

 1. Zahtev za vizu (preuzima se u ambasadi i popunjava se latinicom na francuskom, holandskom ili engleskom jeziku)
 2. Pasoš koji važi najmanje tri meseca po isteku vize (obavezno potpisan) + fotokopija prve strane pasoša
 3. Dve (2) skorašnje fotografije (obavezno u boji, dimenzija 32mm X 39mm)
 4. Potvrda od fakulteta u Belgiji/Luksemburgu da ste primljeni i upisani
 5. Lekarsko uverenje izdato od Dr. Tamare Berberović iz IOM-a, telefon: +381 113282 072 ili +381 11 3282 073, ovlašćene od strane Ambasade
 6. Potvrda da niste pod istragom (uverenje o nekažnjavanju) koja obuhvata period od poslednjih 5 godina + prevod + apostil (na original i na prevod)
 7. “Garantno pismo, Aneks 32” (ovaj dokument uzimate u ambasadi), legalizovano od strane belgijskih/luksemburgških vlasti + fotokopija obe strane lične karte garanta + dokaz o redovnim primanjima (poslednja tri platna lista) ili dokaz o stipendiji. Garant se odnosi na sponzora studija, to može biti roditelj, rođak itd.
 8. Diplome o završenoj prethodnoj srednjoj školi, godini studiranje ili fakulteta + prevod + apostil (na original i na prevod)

Dokumentacija koja nije neophodna:

 • Potvrda o podnetom zahtevu (pre 15. jula tekuće godine) za nostrifikovanje predhodno stečenih diploma (za francusko govorno područje)
 • Nostrifikovane diplome prethodno završene srednje škole, godine studiranja ili fakulteta + prevod + apostil (na original i na prevod)

Potrebno je napraviti fotokopije ovih dokumenata i priložiti ih zajedno uz original.
Dokumentacija mora biti prevedena na francuski ili holandski od strane sudskog tumača i overena Apostilom. Moguće je da će vam u ambasadi tražiti dodatna dokumenta.

 

Viza košta 180 EUR i plaća se prilikom predaje zahteva, a zahtev za vizu je potrebno predati lično.

studenska viza za belgiju i luksemburg

Kako se dokazuju dovoljna finansijska sredstva? (odnosi se na redni broj 7 u okviru spiska dokumentacije)

 1. Izvod iz banke koji dokazuje da sponzor (npr. roditelj) prima redovnu platu u iznosu od minimalno 2000 EUR mesečno
 2. Uplata 8040 EUR (670 EUR mesečno x 12) na račun fakulteta. Fakultet zatim izdaje potvrdu da je student uplatio potreban iznos na njihov račun i da će fakultet studentu taj iznos isplaćivati na mesečnom nivou.
 3. Stipendija – potrebno je priložiti pismo o stipendiranju

Gde možete izvaditi uverenje o nekažnjavanju?

Uverenje o nekažnjavanju se vadi na šalterima MUP-a gde je prebivalište studenta. Moraćete da popunite zahtev za izdavanje uverenja koje ćete dobiti na šalteru, priložite identifikaciju i dobićete uplatnicu kako biste platili taksu za ovo uverenje. Taksa iznosi oko 1000 dinara. S obzirom na situaciju, ove godine je MUP pokrenuo i uslugu izdavanja ovog dokumenta elektronskim putem preko sajta eUprava. Rok za obradu zahteva je 15 dana i uverenje stiže na kućnu adresu. Link: https://euprava.gov.rs/usluge/4875

Kontakti ambasade u Beogradu:
+381 11 323 00 16 (Centrala i viza odeljenje)
+381 11 323 00 17 (Centrala i viza odeljenje)
+381 11 323 00 18 (Centrala i viza odeljenje)
+381 11 324 75 87 (Centrala i viza odeljenje)

Radno vreme konzularnog i viznog odeljenja: Pon – Pet : 08h – 13h (ili na zakazivanje)
Ambasadu takođe možete da kontaktirate telefonom svakog radnog dana od 8h do 15h30.

Svi studenti koji su koristili Via Academica usluge i aplicirali preko nas na belgijske univerzitete, mogu nam se javiti da besplatno dobiju dodatne instrukcije za studentske vize za Belgiju.

Kao i uvek, Via mentorke se trude da vam pruže celokupnu pomoć za studije u inostranstvu, od početnog savetovanja, do samog odlaska na studije.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

Univerzitet Padova
Netherlands
Katolika Univerzitet iz Milana Via Academica