NIVO STUDIJA

DOKTORSKE STUDIJE

Ukoliko želite da se akademski bavite određenom oblašću, želite da se profesionalno odredite kao istraživač, analitičar ili da predajete na fakultetu, onda su doktorske studije pravi put kojim bi trebalo da krenete. Topao savet je da ne upisujete doktorske studije jer nemate još uvek jasan cilj u život ili nemate posao. Doktorat je vrlo zahtevan nivo studija i jednostavno nije formiran da bi bilo ko morao da ga isprati, a naročito u inostranstvu. Uvek imate opciju da upišete još jedan master, možda i iz neke druge oblasti, kako bi imali bogatiju akademsku specijalizaciju i proširili sebi mogućnosti na tržištu rada.

KAKO UPISATI DOKTORSKE STUDIJE?

U velikoj većini slučajeva/zemalja, za doktorske studije ne postoji centralizovani aplikacioni portal, preko kojeg šaljete aplikaciju koju revidira prijemna komisija, već morate individualno naći mentora koji bi pristao da vodi vaš istraživački projekat. Kada pronađete mentora uradili ste više od 98% posla oko upisa samih doktorskih studija.

TRAJANJE DOKTORSKIH STUDIJA

Doktorske studije u inostranstvu najčešće traju 3 godine, sa mogućnošću produženja do 5 godina, u zavisnosti od zemlje i obrazovnog sistema.

Koncept zavisi od obrazovnog sistema, ali u većini zemalja doktorske studije podrazumevaju sistem istraživačkog rada i pisanja teze. Vrlo retko slušate predavanja i polažete ispite, uz izuzetak nekih metodoloških seminara ili kurseva profesionalnih usmeravanja. Takođe, postoje strukturisani doktorski programi koji su najčešće pozicionirani oko jednog istraživačkog projekta na kome radi više doktoranata pod vođstvom mentora. Ovaj tip doktorskih studija čest je za prirodne nauke.

FINANSIRANJE DOKTORSKIH STUDIJA

Velike su mogućnosti za dobijanje stipendije za doktorske studije ukoliko ste akademski i istraživački jak kandidat. Više od 90% osoba koje upiše doktorat, to učini uz podršku stipendije. Takođe, puno je doktorskih programa u inostranstvu koji podrazumevaju da ste zaposleni na fakultetu kao asistent, istraživač ili saradnik, primate platu za svoj rad i uporedo radite na svom doktoratu.

Doktorske studije u određenim državama su daleko jeftiniji od programa u našem regionu gde za godnu studija odvajate 150-350 eura (kod nas su te cifre trenutno mnogo veće). U zemljama poput Italije, Nemačke i Francuske godina studija se kreće od 0 do maksimum 600 EUR! Takođe, kada započnete studije u inostranstvu imate pravo sa studentskom vizom da radite do 20h nedeljno što može predstavljati ozbiljan prihod ako uzmemo u obzir standard mnogih zapadnoevropskih država.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT – RESEARCH PROPOSAL

Research proposal predstavlja okvir istraživanja, odnosno nacrt doktorske teze koju planirate da radite na programu. On dopušta članovima komisije da bolje upoznaju Vašu istraživačku ideju i namere, i da na taj način procene da li se one uklapaju u program Fakulteta. Za skoro sve programe, on je obavezan deo vaše aplikacije. On bi trebalo da bude dužine od 3 do 5 strana (maksimum 20.000 karaktera sa razmacima), i mora da prati jasnu strukturu.

Elementi koje dobar reserach proposal sadrži su: Ime i prezime kandidata, Program na koji se prijavljuje, Naziv istraživačkog projekta, Abstrakt, Formulacija problema istraživanja, Ciljevi istraživanja i njihova relevantnost za trenutno stanje u disciplini, Opis projekta, Očekivani rezultati i kako će oni biti mereni  i Literatura (bibliografija). Ukoliko vam je potrebna pomoć oko pisanja research proposal-a, kontaktirajte nas.

STIPENDIJE ZA DOKTORSKE STUDIJE