PETI KORAK

SLANJE I PRAĆENJE APLIKACIJE

Mentor pomaže kandidatu pri popunjavanju formulara online i/ili poštanske aplikacije za izabrane programe i stipendije. Na taj način se osigurava da sva potrebna polja budu popunjena i da aplikacija bude uzeta u razmatranje.

CENTRALNI DRŽAVNI SISTEMI ZA APLICIRANJE

Neke države Evrope su uvele univerzalni online sistem za apliciranje na nivou svih univerziteta jedne države – centralized admissions service. To su na primer uni-assist za Nemačku, UCAS za Veliku Britaniju, Studielink za Holandiju, University Admission za Švedsku, EVŠ sistem za Sloveniju. Određene centralizovane platforme za apliciranje će vas ograničiti na samo nekoliko programa na koje možete da aplicirate (na primer najviše četiri). Međutim, većina univerziteta u Evropi i dalje praktikuje svoje sopstvene online aplikacione sisteme.

SLANJE APLIKACIJE POŠTOM

Određeni univerziteti očekuju slanje dokumentacije i poštom. Ovo je uglavnom slučaj sa Nemačkom, ređe se traži za studije u Italiji. Mentor je tu da sa vama pripremi dokumentaciju u skladu sa procedurama, listom i standardima koje je potrebno ispoštovati.

PRAĆENJE APLIKACIJA

Mentor redovno prati status vaših aplikacija i obaveštava vas o ishodu. Neretko fakulteti daju i post-aplikacione zahteve i dodatne procedure za studente, te smo mi tu da sve zadato i ispunite kako bi vaša aplikacija bila uspešna.

POTREBNA VAM JE POMOĆ PRI SLANJU APLIKACIJE?

Ukoliko znate gde aplicirate ali vam je potrebno da neko stručan pošalje aplikaciju umesto vas kako bi bili sigurni da je sve kako treba i da su sve procedure ispoštovane, kontaktirajte nas.

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1