Prvi korak

SAVETOVANJE SA LIČNIM MENTOROM 1 NA 1

Savetovanje 1 na 1 sa ličnim mentorom je razgovor u trajanju od 45 minuta gde uvodimo učenika/studenta u detalje aplikacionog procesa. Na osnovu ostvarenih akademskih rezultata, znanja jezika, sklonosti i preferencija, lični mentor na licu mesta detaljno izlaže raspoložive opcije za buduće studije (zemlje, kvalitet programa, cene školarina, stipendije, potrebnu dokumentaciju). Uloga mentora je da razjasni i demistifikuje proces apliciranja na studije u inostranstvu, da pruži savet i da ohrabri budućeg studenta u pogledu procesa i odabira studija koja menja tok karijere, a sasvim sigurno i života. Za osnovne studije savetujemo prisustvo jednog roditelja.

Takođe, pored 45 minuta razgovora dobija se i besplatna mogućnost slanja e-mejla sa dodatnim pitanjima, najviše sedam dana nakon savetovanja, a mi smo tu da odgovorimo u najkraćem mogućem roku.

ŠTA DOBIJAŠ?

  1. Analizu tvog profila
  2. Detaljnu procenu tvojih mogućnosti za studije i stipendije na osnovu želja, znanja jezika, proseka i oblasti studija – za svaku zemlju koja te zanima posebno;
  3. Procenu da li ti je potrebna akademska i profesionalna orijentacija;
  4. Listu sa rokovima za apliciranje za svaku zemlju posebno + informacije za fakultete koji te posebno zanimaju;
  5. Listu stipendija  +  informacije o mogućnostima i rokovima za svaku zemlju koja te zanima posebno;
  6. Listu troškova života za svaku zemlju posebno: iznosi školarina, mesečni troškovi stanovanja i ostali ukupni troškovi;
  7. Okvirni plan aplicionog procesa koji ćeš uraditi na licu mesta sa svojim mentorom;
  8. Listu dokumenata koja su ti potrebna za apliciranje na studije u inostranstvu u zavisnosti od nivoa željenih studija;
  9. Preporuke škola stranih jezika za pripremu testova potrebnih za studije u inostranstvu (TOEFL, IELTS, BOCCONI TEST, SAT, GRE, GMAT);
  10. Preporuke sudskih tumača za sve jezike.

 

KOLIKO KOŠTA?

Savetovanje 1-1 sa mentorom plaća se 3.600 RSD (30 EUR).

ZAKAŽI SVOJ TERMIN ZA SAVETOVANJE SA MENTOROM

Savetovanje sa ličnim mentorom je moguće uraditi lično, dolaskom u naše prostorije u centru grada u Takovskoj br. 12, 1. sprat, ili putem interneta, ukoliko nisi u mogućnosti da dođeš.

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1