Usluge

Pojedinačne usluge

Napravite svoj paket usluga ili izaberite uslugu koja Vam je potrebna

Via Academica Strategija faza 1

Savetovanje 1 na 1 sa mentorom je razgovor u trajanju od 45 minuta gde Vas uvodimo u detalje aplikacionog procesa. Na osnovu Vaših akademskih rezultata, znanja jezika, sklonosti i preferencija, Vaš lični mentor Vam na licu mesta izlaže detaljno opcije koje su Vam na raspolaganju (zemlje, kvalitet programa, cene školarina, stipendije, potrebna dokumentacija). Takođe, nakon savetovanja dobijate niz korisnih dokumenata koja Vam omogućavaju da sami uspešno prođete aplikacioni proces. Mentor je tu za Vas da razjasni i demistifikuje proces apliciranja na studije u inostranstvu, da Vas posavetuje i ohrabri da uđete u proces koji će vam sigurno promeniti tok karijere, a sasvim sigurno i život.

U toku 45 minuta razgovora dobijate:

 1. Utvđivanje Vašeg profila i detaljnu analizu i procenu Vaših mogućnosti za studije i stipendije na osnovu želja, znanja jezika, proseka i oblasti studija – za svaku zemlju koja Vas zanima posebno;
 2. Procenu da li Vam je potrebna profesionalana orijentacija;
 3. Listu sa rokovima za apliciranje za svaku zemlju posebno + informacije za fakultete koji Vas posebno zanimaju;
 4. Listu stipendija + informacije o mogućnostima i rokovima za svaku zemlju koja Vas zanima posebno;
 5. Listu troškova života za svaku zemlju posebno – iznosi školarina, mesečni troškovi stanovanja i ostali ukupni troškovi;
 6. Plan apliciranja koji ćete uraditi na licu mesta sa Vašim mentorom;
 7. Listu dokumenata koja su Vam potrebna za apliciranje na studije u inostranstvu u zavisnosti od nivoa željenih studija;
 8. Listu objašnjenja TOEFL, IELTS, Cambridge, SAT, GRE i GMAT testova – struktura, način prijave, polaganja, cene i kako se pripremiti;
 9. Listu sa informacijama o proceduri nostrifikacije diplome za upis na studije u SAD.
 10. Kupon za popust kod Udruženja prevodilaca i sudskih tumača za sve jezike;
 11. Kupon za popust za kurs “Akademsko pisanje i istraživanje”;
 12. Kupon za popust za pripremu testova jezika i SAT, GRE i GMAT testova.

Takođe, pored 45 minuta razgovora dobijate besplatnu mogućnost da nam pošaljete mejl sa dodatnim pitanjima najviše 7 dana nakon savetovanja, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti.

Savetovanje sa ličnim mentorom je moguće uraditi lično, dolaskom u naše prostorije u centru grada u Takovsku br. 21, ili putem Skajpa, ukoliko niste u mogućnosti da dođete. Vaš termin za savetovanje možete zakazati telefonom ili putem mejla.

Ukoliko još uvek niste odlučili oblast Vaših budućih studija, a voleli biste da studirate nešto što će Vam se isplatiti, za šta ste talentovani i što ćete raditi sa elanom i uspehom, predlažemo Vam da dođete kod nas na Akademsku i karijernu orijentaciju.

Ova usluga je koncipirana kao kompletna orijentacija i izrada Vašeg ličnog karijernog projekta uz pomoć stručnog mentora. Kroz niz pažljivo formulisanih pitanja i vežbi cilj je da i Vi sami, uz našu pomoć, dođete do ključnih odgovora, razbistrite svoje ideje i želje, jasno koncipirate Vaš akademski i profesionalni put, i definišete šta je sve potrebno da uradite da biste ostvarili svoj cilj.

Pročitajte detaljne informacije o Akademskoj i profesionalnoj orijentaciji koju možete dobiti kod nas.

Jedan termin pripreme strategije za apliciranje sa ličnim mentorom 1 na 1 u trajanju od 90 minuta, koji podrazumeva zajednički odabir programa na koje ćete aplicirati u skladu sa Vašim željama i mogućnostima, stipendije koje su Vam na raspolaganju, kao i detaljan plan koraka koje morate proći i dokumentaciju koju je potrebno skupiti i do kada.

Nakon savetovanja dobijate pristup on-line kalendaru u kome su zabeleženi svi rokovi za apliciranje i stipendije koje ste odabrali, uz mogućnost da izaberete opciju podsetnika, kako nikada ne biste propustili važan rok.

Svoje studije u inostranstvu možete finansirati iz nekoliko izvora stipendiranja:

 1. Državne stipendije (domaće i inostrane),
 2. Regionalne stipendije (dodeljuju regioni pojedinih zemalja, kao npr. Italija i Nemačka),
 3. Univerzitetske stipendije (dodeljuju sami univerziteti i fakulteti na koje se prijavljujete), i
 4. Stipendije posebnih fondacija i organizacija (DAAD, Višegrad fond, KAS, FES, Švedski institut za zapadni Balkan, itd.)

Ukoliko ste već odlučili na koje univerzitete želite da aplicirate, ali imate poteškoća oko nalaženja odgovarajućih stipendija i relevantnih informacija o rokovima, iznosima, načinu slanja aplikacije i potrebnoj dokumentaciji, Via Academica Tim je tu da Vam pruži svu pomoć i podršku u ovom procesu.

U skladu sa odabranom zemljom, univerzitetom ili oblasti studija, dobijate kompletan spisak stipendija za koje možete da aplicirate, kao i spisak neophodne dokumentacije, formulare i način slanja aplikacije.

Javite se što pre i zakažite savetovanje sa ličnim mentorom blagovremeno, jer su rokovi za slanje aplikacija za stipendije uglavnom mnogo pre rokova za apliciranje na univerzitete.

Personalizovani spisak programa i stipendija (PSP) STANDARD obuhvata do maksimum 6 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju i prilagođeni su Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni i rokovima za apliciranje na studije i stipendije.

PSP Standard obuhvata sledeće informacije za svaki program:

 • Naziv Univerziteta i grad;
 • Rang Univerziteta na svetskim listama;
 • Naziv studijskog programa i tačne kvalifikacije nakon završetka studija;
 • Linkovi;
 • Kurikulum (Spisak predmeta)
 • Broj ECTS bodova;
 • Trajanje studija;
 • Iznos školarine po godini studija;
 • Rokovi za apliciranje;
 • Testovi i prijemni ispiti;
 • Način i troškovi slanja aplikacije;
 • Specifična / nestandardna dokumentacija potrebna za apliciranje (ako postoji);
 • Traženi nivo znanja jezika i sertifikati koji se prihvataju;
 • Informacije o troškovima života (opcije: dom, privatan stan, ishrana, život);
 • Stipendije (iznos, rok i način slanja aplikacije).

Personalizovani spisak programa i stipendija (PSP) PREMIUM obuhvata do maksimum 10 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju i prilagođeni su Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života.

Uz svaki PSP Premium dobijate detaljan rezime pronađenih programa i stipendija, kao i sugestije mentora koji su programi najbolji za Vašu budućnost. Takođe, dobijate i detaljnu statistiku pronađenih programa po zemljama, gradovima, visini školarine i jezicima, radi lakše orijentacije i izbora pravog programa za Vas.

PSP Premium obuhvata sledeće informacije za svaki program:

 • Naziv Univerziteta i grad;
 • Rang Univerziteta na svetskim listama i kratak opis Univerziteta (veličina fakulteta, broj studenata, istorijat, kampus);
 • Naziv studijskog programa i tačne kvalifikacije nakon završetka studija;
 • Linkovi;
 • Kurikulum (spisak predmeta) i da li ima praksi i stražiranja;
 • Broj ECTS bodova;
 • Trajanje studija;
 • Iznos školarine po godini studija;
 • Rokovi za apliciranje;
 • Detaljne informacije o testovima i prijemnim ispitima (literatura, struktura, način polaganja, primeri od prošlih godina),
 • Način i troškovi slanja aplikacije;
 • Specifična / nestandardna dokumentacija potrebna za apliciranje (ako postoji);
 • Traženi nivo znanja jezika i sertifikati koji se prihvataju;
 • Informacije o troškovima života (opcije: dom, privatan stan, ishrana, život);
 • Stipendije (iznos, rok i način slanja aplikacije).

U cenu je uključen JEDAN dodatni mejl nakon što Vam dostavimo Vaš lični PSP gde možete postaviti sva pitanja, a mi ćemo odgovoriti u roku od 7 dana, i ukoliko su potrebne, JEDAN DODATNI TERMIN SAVETOVANJA oko izbora programa.

Ukoliko se nakon dobijenog Vašeg ličnog Personalizovanog spiska programa i stipendija za apliciranje, odlučite za još neke zemlje ili oblasti koje nisu pokrivene Vašim inicijalnim željama, naš Tim Vam dostavlja dodatan spisak do ukupno 5 programa.

Via Academica Dokumentacija faza 2

Izrada CV-ja specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu uz uobličavanje Vašeg akademskog i profesionalnog iskustva na način da se posebno istaknete pred selekcionim komisijama. Standardni format uz Vašu mogućnost biranja boja.

CV studenta je lična karta aplikacije i kao takvoj joj treba posvetiti posebnu pažnju kada je apliciranje u pitanju. Mentori naše agencije su dobro upoznati sa formom i obimom informacija koje kvalitetan CV treba da pruži da bi ispunio uslove Admission board-a ili izborne komisije svake obrazovne ustanove u inostranstvu.

Vaš Curriculum Vitae Standard možete dobiti na engleskom, srpskom, francuskom, nemačkom, italijanskom, albanskom ili španskom jeziku, u zavisnosti od Vaših potreba.

Izrada CV-ja specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu uz uobličavanje Vašeg akademskog i profesionalnog iskustva na način da se posebno istaknete pred selekcionim komisijama.

CV (Curriculum Vitae) PREMIUM – Obuhvata izradu CV-a u formatu prilagođenom Vašim potrebama (prvenstveno u zavisnosti od Vaše oblasti), uz mogućnost biranja vizuelnog identiteta, boja, fontova i specifičnih elemenata.

Vaš Curriculum Vitae Premium možete dobiti na engleskom, srpskom, francuskom, nemačkom, italijanskom, albanskom ili španskom jeziku, u zavisnosti od Vaših potreba.

CV form template

Ponekad univerziteti ili budući poslodavci traže tekstualnu biografiju umesto CV-a. Biografija je tekstualni, hronološki i tematski prikaz vaših dosadašnjih aktivnosti i dostignuća, kako na akademskom, tako i na profesionalnom planu. Ona zamenjuje tabelarnu formu CV-a, kada budući poslodavac tako zahteva od kandidata.

Biofrafija koju naši mentori na osnovu pruženih podataka oblikuju u potpunosti zadovoljava kriterijume za apliciranje na studije i dizajnom i detaljnošću će kandidate koje apliciraju izdvojiti u prvom krugu selekcije.

Ova usluga obuhvata izradu vaše Biografije u skladu sa vodećim svetskim profesionalnim standardima i formama na engleskom, srpskom, francuskom, nemačkom, italijanskom, albanskom ili španskom jeziku.

Motivaciono pismo je ono što vas, kao kandidata, izdvaja od drugih i deo koji je ključan kod izborne komisije koja ga čita. Ovo je prelomna tačka gde stvarate svoj identitet pred prestavnicima komisije i time pridobijate njihovu pažnju, ili je gubite.

Odlika motivacionog pisma koje će vam sastaviti i prilagoditi naši mentori je konciznost, relevantnost, poštovanje forme, dostupnost i tačnost podataka, individualni pristup u izradi i Vaš individualni pečat.

Vaše Akademsko motivaciono pismo možete dobiti na engleskom, srpskom, francuskom, nemačkom, italijanskom, albanskom ili španskom jeziku, u zavisnosti od Vaših potreba.

Slično kao i motivaciono pismo za akademski program, ovo je prelomna tačka gde stvarate svoj identitet pred prestavnicima komisije i time pridobijate njihovu pažnju da finansiraju Vaše studije, ili je gubite.

Naši mentori će dati sve od sebe da Vaše motivaciono pismo bude Vaša ulaznica u svet studiranja u inostranstvu i da ovaj, jedan od najtežih delova apliciranja za stipendiju, bude uspešno zaključen i oblikovan prema Vama.

Često je uslov da kandidat u maksimum 400 ili 500 reči objasni zašto je upravo on kandidat za dobijanje stipendije, što je vrlo teško, jer treba odabrati relevantne podatke iz CV-a i uklopiti ih sa zahtevima komisije. Prepustite to nama!

Izrada Akademskog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu. Potrebno je da pronađete profesora koji želi da Vam potpiše preporuku, a naš tim će je oblikovati u skladu sa Vašim profilom i na memorandumu Vaše obrazovane ustanove.

U zavisnosti od programa na koje klijent želi da aplicira, od svakog aplikanta se zahtevaju pisma preporuke odnosno reference gde će profesori kandidata izneti svoje mišljenje i dati preporuku za nastavak studija određenoj osobi. Nekada se ona šalju direktno od strane onih organa koji daju preporuku (univerziteta), a nekada ih dostavlja sam student uz potpis i ovlašćenje strane koja preporuku daje.

Naši mentori će vam pomoći da formu i sadržaj preporuke dovedete do savršenstva, i uz potpis Vaših profesora pređete i ovaj stepenik ka uspešnom upisu željenih studija.

Izrada Poslovnog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu. Potrebno je da nadređenog u kompaniji u kojoj radite, ili ste radili, zamolite da Vam potpiše preporuku, a naš tim će je pažljivo oblikovati u skladu sa Vašim profilom i na memorandumu kompanije.

U zavisnosti od programa ili radnog mesta na koje želite da aplicirate, od svakog aplikanta se zahtevaju pisma preporuke odnosno reference gde će nadređeni kandidata izneti svoje mišljenje i dati preporučiti Vas fakultetu ili novom poslodavcu. Nekada se ona šalju direktno od strane onih organa koji daju preporuku, a nekada ih dostavlja sam student uz potpis i ovlašćenje strane koja preporuku daje.

Naši mentori će vam pomoći da formu i sadržaj preporuke dovedete do savršenstva uz pomoć Vaših predpostavljenih i time pređete i ovaj stepenik ka uspešnom upisu željenih studija ili željenom poslu.

Ukoliko već imate CV i/ili motivaciono pismo, a niste sigurni da li odgovaraju traženim standardima, možete nam poslati, a naši mentori će Vam uraditi reviziju. Mentor je tu da proceni da li je moguće uraditi reviziju Vašeg postojećeg CV-a, ili Vam je potreban novi.

Profil Vaše škole na engleskom jeziku izrađen po Bocconi standardima (istorijat škole, rangiranje škole na nivou regiona i države, sistem ocenjivanja, nastavni plan za Vaš smer sa brojem časova).            

Opis nastavnog plana i programa na engleskom jeziku za predmete matematika, fizika, hemija, biologija u skladu sa Vašom srednjom školom i smerom koji pohađajate.

Via Academica Slanje aplikacije faza 3

Kompletno popunjavanje formulara i revizija dokumentacije online i/ili poštanske aplikacije za programe u inostranstvu i stipendije. Naš iskusan tim već dobro zna o kojim detaljima treba posebno voditi računa (da li heftati dokumenta ili ih samo zakačiti spajalicom), i nakon finalne revizije koja osigurava da Vaša aplikacija bude jedna koherentna i jasna celina, sve je spremno za slanje.

Deo apliciranja, koji je iz našeg širokog iskustva veoma stresan kandidatima, je popunjavanje online aplikacije na programe u inostranstvu može biti vrlo komplikovan proces. Naročito zato što u ovoj fazi nema prostora za greške i propuste, svako polje aplikacije mora biti popunjeno i učitano na platformu univerziteta da bi sve što ste prethodno uradili urodilo plodom, te da biste uspešno bili selektovani za studijski program koji ste izabrali.

Terminologija koja se koristi na ovim platformama ume da bude zbunjujuća budućim studentima, a sama procedura konfuzna i zahtevna. Popunili smo veliki broj aplikacija na najrazličitije programe univerziteta u inostranstvu i spremni smo da vam ovaj deo olakšamo na svaki način.

*** Slanje aplikacije ne uključuje i praćenje statusa aplikacije nakon slanja. Tu uslugu pružamo samo našim klijentima koji apliciraju na naše partnerske univerzitete ili studentima koju su uzeli naše mentorske pakete. Za dodatnu pomoć i tumačanje možete zakazati savetovanje.

Pripremili ste svu dokumentaciju, napisali motivaciono pismo, CV, i prikupili potrebnu dokumentaciju, ali niste sigurni da li je sve u potpunom redu i skladu. Mi smo tu da Vam uradimo reviziju kompletne aplikacije, damo sugestije kako da je poboljšate i načinimo promene koje će je učiniti koherentnom i neodoljivom izbornoj komisiji.

Mnoge države nude opciju umanjenja školarine ili pune stipendije stranim studentima. Takođe, i regioni, Univerziteti i specijalizovane fondacije mogu biti od krucijalne finansijske pomoći Vašim studijama u inostranstvu. Ove finansijske olakšice u mnogome mogu olakšati Vaše studiranje, ali su istovremeno vrlo zahtevni uslovi i dokumentacija koju je potrebno dostaviti.

Dobijate krucijalne informacije o načinima, rokovima i iznosima stipendija. Takođe, dobijate spisak potrebne dokumentacije, gde je izvaditi, kako prevesti i na koji jezik, kao i da li je potrebna dodatna legalizacija (tzv. apostil).

Zato prepustite našem stručnom timu da Vam ovaj proces maksimalno olakša.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima, popunjavanje online ili pisanih formulara, revizija dokumentacije i slanje aplikacije.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima, popunjavanje formulara, revizija dokumentacije i slanje aplikacije.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima, popunjavanje formulara, revizija dokumentacije i instrukcije za slanje aplikacije.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovimaza apliciranje za stipendije, studentski smeštaj i menzu koje daju regioni Italije. Pored toga, student dobija i vodič za slanje aplikacije.

Ukoliko ne postoji prijemni ispit za upis, Univerziteti neretko organizuju drugi krug selekcije kandidata koji je koncipiran kao intervju. Ovaj intervju se češće organizuje putem Skajpa, s obzirom da su u pitanju inostrani kandidati, a vrlo retko se traži lični intervju. Takođe, neki Univerziteti odganizuju dolazak predstavnika komisije u našu zemlju, ukoliko postoji dovoljno prijavljenih kandidata, te se ovaj intervju odigrava najčešće u Beogradu.

Naše bogato iskustvo u procesu apliciranja, poznavanje programa, studijskih programa i vizija traženih kandidata koje neguju univerziteti širom sveta, daju nam dovoljno kredibiliteta i znanja da Vas u potpunosti pripremimo za ovaj korak i da ostavite pozitivan utisak na komisiju.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima, podrška tokom procesa dobijanja vize.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima za apliciranje i dobijanja smeštaja ukoliko fakultet nudi opciju za smeštaj.

Via Academica Karijerno vođenje

Kurs “Akademsko pisanje i istraživanje” podrazumeva kurs u trajanju od 8 radnih časova koji služi budućim i sadašnjim studentima za savladavanje metodologije, procedure i pisanja seminarskih radova, eseja, istraživačkih radova, i završnih diplomskih, master i doktorskih teza.

Cilj je da polaznici savladaju faze i ključne elemente koji čine dobro istraživanje, rad ili tezu i na taj način budu potpuno osposobljeni za zadatke koji ih čekaju.

Svaki polaznik na kraju kursa dobija sertifikat.