Usluge

Pojedinačne usluge

Napravite svoj paket usluga ili izaberite uslugu koja Vam je potrebna

Via Academica Strategija faza 1

Savetovanje 1 na 1 sa ličnim mentorom je razgovor u trajanju od 45 minuta gde uvodimo učenika/studenta u detalje aplikacionog procesa. Na osnovu ostvarenih akademskih rezultata, znanja jezika, sklonosti i preferencija, lični mentor na licu mesta detaljno izlaže raspoložive opcije za buduće studije (zemlje, kvalitet programa, cene školarina, stipendije, potrebnu dokumentaciju). Uloga mentora je da razjasni i demistifikuje proces apliciranja na studije u inostranstvu, da pruži savet i da ohrabri budućeg studenta u pogledu procesa i odabira studija koja menja tok karijere, a sasvim sigurno i života. Za osnovne studije savetujemo prisustvo jednog roditelja.

Takođe, pored 45 minuta razgovora dobija se i besplatna mogućnost slanja e-mejla sa dodatnim pitanjima, najviše sedam dana nakon savetovanja, a mi smo tu da odgovorimo u najkraćem mogućem roku.

U toku 45 minuta razgovora dobijaš:

 1. Analizu tvog profila
 2. Detaljnu procenu tvojih mogućnosti za studije i stipendije na osnovu želja, znanja jezika, proseka i oblasti studija – za svaku zemlju koja te zanima posebno;
 3. Procenu da li ti je potrebna akademska i profesionalna orijentacija;
 4. Listu sa rokovima za apliciranje za svaku zemlju posebno + informacije za fakultete koji te posebno zanimaju;
 5. Listu stipendija  +  informacije o mogućnostima i rokovima za svaku zemlju koja te zanima posebno;
 6. Listu troškova života za svaku zemlju posebno: iznosi školarina, mesečni troškovi stanovanja i ostali ukupni troškovi;
 7. Okvirni plan aplicionog procesa koji ćeš uraditi na licu mesta sa svojim mentorom;
 8. Listu dokumenata koja su ti potrebna za apliciranje na studije u inostranstvu u zavisnosti od nivoa željenih studija;
 9. Preporuke škola stranih jezika za pripremu testova potrebnih za studije u inostranstvu (TOEFL, IELTS, BOCCONI TEST, SAT, GRE, GMAT);
 10. Preporuke sudskih tumača za sve jezike.

Savetovanje sa ličnim mentorom je moguće uraditi lično, dolaskom u naše prostorije u centru grada u Takovskoj br. 12, 1. sprat, ili putem interneta, ukoliko nisi u mogućnosti da dođeš. Termin za savetovanje možeš zakazati putem telefona +381 66 236 436 ili na mejl info@viacademica.com.

Ukoliko imaš poteškoće da doneseš odluku o oblasti studija, a želiš da studiraš nešto što će ti se isplatiti, za šta imaš talenta i što ćeš raditi sa elanom i uspehom, predlažemo da uradimo Akademsku i profesionalnu orijentaciju.

Ova usluga je koncipirana kao kompletna akademska i profesionalna orijentacija i izrada tvog ličnog karijernog projekta uz pomoć stručnog mentora. Orijentaciju vode mentori sa dugogodišnjim iskustvom u akademskom savetovanju i visokoškolskom obrazovanju. Prilikom Akademske i profesionalne orijentacije, Via Academica koristi metod dubinskog intervjua: kroz niz pažljivo formulisanih pitanja i vežbi čiji je cilj da, uz pomoć Via mentora, dođeš do ključnih odgovora, razbistriš svoje ideje i želje, koncipiraš svoj akademski i profesionalni put, i definišeš šta je sve potrebno da uradiš kako bi ostvario/ostvarila svoj cilj.

Za više informacija poseti stranicu Akademska i profesionalna orijentacija.

Jedan termin pripreme strategije za apliciranje sa ličnim mentorom 1 na 1 u trajanju do 90 minuta, koji podrazumeva zajednički odabir programa na koje ćete aplicirati u skladu sa vašim željama i mogućnostima, stipendije koje su vam naraspolaganju, kao i detaljan plan koraka koje morate proći i dokumentaciju koju je potrebno skupiti i do kada.

U skladu sa odabranom zemljom, univerzitetom ili oblasti studija, dobijate informacije o dostupnim stipndijama na koje možete da aplicirate, objašnjenje kakav profila
studenta traže i propratnu dokumentaciju.

Ukoliko ste već odlučili na koje univerzitete želite da aplicirate, ali imate poteškoća oko nalaženja odgovarajućih stipendija i relevantnih informacija o rokovima, iznosima, načinu slanja aplikacije i potrebnoj dokumentaciji, Via Academica Tim je tu da pruži svu pomoć i podršku u ovom procesu.

Obuhvata do 6 programa i stipendija, koji su prilagođeni vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima. PSP Standard obuhvata sledeće informacije za svaki program:

 • Naziv univerziteta
 • Lokacija kampusa
 • Naziv studijskog programa i tačne kvalifikacije koje stičete nakon završetka studija
 • Jezik na kom je program
 • Linkovi
 • Kurikulum (spisak predmeta)
 • Broj ECTS bodova
 • Trajanje studija
 • Iznos školarine po godini studija
 • Rokovi za apliciranje
 • Detaljne informacije o testovima i prijemnim ispitima
 • Način i troškovi slanja aplikacije
 • Uslovi za upis na osnovu prethodnog obrazovanja
 • Dokumentacija potrebna za apliciranje
 • Traženi nivo znanja jezika i sertifikati koji se prihvataju
 • Informacije o troškovima života
 • Stipendije ukoliko su dostupne (iznos, rok i način slanja
  aplikacije)
 • Smeštaj (link ka opcijama i smernicama)
 • Viza (link ka instrukcijama)

Obuhvata do 10 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju i prilagođeni su vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima. PSP Premium obuhvata iste informacije kao PSP Standard. Uključen je jedan dodatni mejl nakon dostave PSP-a gde možete postaviti sva pitanja, i jedan termin pripreme strategije za apliciranje.

Ukoliko se nakon dobijenog Vašeg ličnog Personalizovanog spiska programa i stipendija za apliciranje, odlučite za još neke zemlje ili oblasti koje nisu pokrivene Vašim inicijalnim željama, naš Tim Vam dostavlja dodatan spisak do ukupno 5 programa.

Via Academica Dokumentacija faza 2

Izrada CV-ja specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu uz uobličavanje vašeg akademskog i profesionalnog iskustva na način da se posebno istaknete pred selekcionim komisijama. Standardni format propisan od strane univerziteta. Vaš CV Standard možete dobiti na engleskom, srpskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili španskom jeziku.

Obuhvata izradu CV-a u formatu prilagođenom vašim potrebama, te zahtevima i standardima svetskih univerziteta. CV koji naši mentori, na osnovu pruženih podataka, oblikuju u potpunosti zadovoljava kriterijume za apliciranje na studije, i dizajnom i detaljnošću će kandidate koji apliciraju izdvojiti u prvom krugu selekcije.

Vaš CV Premium možete dobiti na engleskom, srpskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili španskom jeziku.

Ponekad univerziteti traže tekstualnu biografiju umesto CV-ja. Biografija je tekstualni, hronološki i tematski prikaz vaših dosadašnjih aktivnosti i dostignuća, kako na akademskom, tako i na profesionalnom planu.

Ova usluga obuhvata izradu vaše Biografije u skladu sa vodećim svetskim profesionalnim standardima i formama na engleskom, srpskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili španskom jeziku.

Motivaciono pismo je ono što vas, kao kandidata, izdvaja od drugih i deo koji je ključan kod izborne komisije koja ga čita. Odlika motivacionog pisma koje će vam sastaviti i prilagoditi naši mentori je konciznost, relevantnost, poštovanje forme, dostupnost i tačnost podataka, individualni pristup u izradi i vaš individualni pečat.

Slično kao i motivaciono pismo za akademski program, ovo je prelomna tačka gde stvarate svoj identitet pred predstavnicima komisije i time pridobijate njihovu pažnju da finansiraju vaše studije, ili je gubite. Naši mentori će dati sve od sebe da vaše motivaciono pismo bude vaša ulaznica u svet studiranja u inostranstvu i da ovaj, jedan od najtežih delova apliciranja za stipendiju, bude uspešno zaključen i oblikovan prema vama.

Izrada Akademskog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu. Naši mentori će vam pomoći da formu i sadržaj preporuke dovedete do savršenstva, i uz potpis vaših profesora pređete i ovaj stepenik ka uspešnom upisu željenih studija. Pismo dobijate na engleskom jeziku.

Izrada Profesionalnog pisma preporuke specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu. Naši mentori će vam pomoći da formu i sadržaj preporuke dovedete do savršenstva uz pomoć vaših predpostavljenih i time pređete i ovaj stepenik ka uspešnom upisu željenih studija ili dobijanju željenog posla. Pismo dobijate na engleskom jeziku.

Ukoliko već imate CV i/ili motivaciono pismo, a niste sigurni da li odgovaraju traženim standardima, možete nam poslati, a naši mentori će Vam uraditi reviziju. To podrazumeva unošenje izmena, formatiranje prema standardima i zahtevima univerziteta/poslodavaca. Mentor je tu da proceni da li je moguće uraditi reviziju Vašeg postojećeg CV-a, ili Vam je potreban novi.

Profil vaše škole na engleskom jeziku izrađen po standardima Univerziteta Bocconi (istorijat škole, rangiranje škole na nivou regiona i države, sistem ocenjivanja, nastavni plan za vaš smer sa brojem časova).

Opis nastavnog plana i programa na engleskom jeziku za predmete matematika, fizika, hemija, biologija, u skladu sa srednjom školom i smerom.

Via Academica Slanje aplikacije faza 3

Pomoč prilikom popunjavanja formulara i revizija dokumentacije online i/ili poštanske aplikacije za programe u inostranstvu i stipendije. Naš iskusan tim već dobro zna o kojim detaljima treba posebno voditi računa, i nakon finalne revizije koja osigurava da vaša aplikacija bude jedna koherentna i jasna celina, sve je spremno za slanje.

*** Slanje aplikacije ne uključuje i praćenje statusa aplikacije nakon slanja. Tu uslugu pružamo samo našim klijentima koji apliciraju na naše partnerske univerzitete ili studentima koju su uzeli naše mentorske pakete. Za dodatnu pomoć i tumačanje možete zakazati savetovanje.

Pripremili ste svu dokumentaciju, napisali motivaciono pismo, CV, i prikupili potrebnu dokumentaciju, ali niste sigurni da li je sve u potpunom redu i skladu? Mi smo tu da vam uradimo reviziju kompletne aplikacije, damo sugestije kako da je poboljšate i načinimo promene koje će je učiniti koherentnom i potpunom.

Pripremili ste svu dokumentaciju, napisali motivaciono pismo, CV, i prikupili potrebnu dokumentaciju, ali niste sigurni da li je sve u potpunom redu i skladu? Mi smo tu da vam uradimo reviziju kompletne aplikacije, damo sugestije kako da je poboljšate i načinimo promene koje će je učiniti koherentnom i potpunom.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima, popunjavanje online ili pisanih formulara, revizija dokumentacije i pomoč prilikom slanja aplikacije.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima, popunjavanje online aplikacije, revizija dokumentacije i pomoć prilikom slanja aplikacije.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima, revizija dokumentacije i detaljne instrukcije za samostalno slanje aplikacije.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovimaza apliciranje za stipendije, studentski smeštaj i menzu koje daju regioni Italije. Pored toga, student dobija i vodič za slanje aplikacije.

Kurs u trajanju od četiri školska časa koji služi budućim i sadašnjim studentima za savladavanje metodologije, procedure i procesa pisanja seminarskih radova, eseja, istraživačkih radova, i završnih diplomskih master teza. Cilj je da polaznici savladaju faze i ključne elemente koji čine dobro istraživanje, rad ili tezu i na taj način budu potpuno osposobljeni za zadatke koji ih čekaju. Svaki polaznik na kraju kursa dobija sertifikat.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima, podrška tokom procesa dobijanja vize.

Detaljne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima za apliciranje i dobijanja smeštaja ukoliko fakultet nudi opciju za smeštaj.