Via Academica

O nama

Via Academica je kompanija specijalizovana za studiranje u inostranstvu i akademsku karijernu orijentaciju. Usmereni smo na pomoć studentima da pronađu odgovarajuće programe na inostranim univerzitetima i da uspešno APLICIRAJU na studije i stipendije širom sveta. Fokusirani smo i na razmene srednjoškolaca u trajanju od maksimum godinu dana u nekoj od škola u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Naše višegodišnje iskustvo u praćenju trendova u obrazovanju rezultiralo je time da smo pomogli desetinama studenata da budu primljeni na prestižne svetske univerzitete i da dobiju značajne studentske stipendije. Glavna odlika našeg poslovanja je CELOKUPNA I SVEOBUHVATNA PODRŠKA na putu od odluke do upisa na fakultet, olakšavajući na taj način aplikacioni proces koji može biti vrlo stresan, kako samim studentima tako i njihovim roditeljima.

Sigurni u svoj rad, umeće i ekspertizu, osiguravamo Vam upis u srednje škole, na programe osnovnih,  master, MBA i doktorskih studija koje nude univerziteti širom planete.

Sa druge strane, fokusirani smo i na pomoć mladim ljudima koji su na početku karijere da jasno i precizno definišu svoj AKADEMSKI I PROFESIONALNI PROJEKAT, da dobiju pravi savet o najodgovarajućoj oblasti profesionalnog delovanja za njih i metodama ostvarenja svojih poslovnih ciljeva. Detaljan i individualistički pristup svakom klijentu gde se trudimo da odgovorimo na zahteve, želje i mogućnosti na profesionalan i sveobuhvatan način.

Svakom našem klijentu nakon akademske i karijerne orijentacije je više nego jasno u kojoj oblasti i zanimanju može da pruži najbolje rezultate, da li bi trebalo da započne svoj posao ili da se zaposli u nekom većem sistemu, kao i koji su mu resursi potrebni za ostvarenje profesionalnog projekta. Takođe, pomažemo našim klijentima u pisanju profesionalnog CV-a i motivacionog pisma za posao u zemlji ili inostranstvu, kao i traženju stažiranja ukoliko je potrebno da dopune svoje radno iskustvo.

Naši savetnici su vrlo verzirani u pisanju CV-a i motivacionog pisma, vešto uklapaju Vaše ciljeve, mogućnosti i zahteve Vašeg budućeg poslodavca, obezbeđujući na taj način da se Vaša prijava izdvoji od ostalih konkurenata.

Koje su odlike našeg sistema rada?

Via Academica Metod

1. SAVETOVANJE ZA IZBOR BUDUĆE KARIJERE

Kroz akademsku i karijernu orijentaciju i razgovor sa mentorom izrađuje se lični profesionalni projekat. Njime se kandidat usmerava na oblast studija koja tačno odgovara njegovom profilu, vrednostima i sposobnostima.

 

2. IZBOR PRAVOG STUDIJSKOG PROGRAMA

Na osnovu akademskog i profesionalnog projekta, ali i želja i finansijskih mogućnosti, kandidatu se izrađuje personalizovani spisak programa i stipendija. U njemu su navedene sve informacije o rokovima, dokumentaciji i načinu apliciranja, što omogućava da se izradi detaljna strategija apliciranja.

 

3. AKADEMSKO VOĐENJE

Nakon izrade strategije za apliciranje, kandidat ima jasan vremenski okvir, faze i korake koje je neophodno da preduzme kako bi poslao aplikaciju na vreme i bio primljen. Oni uključuju polaganje testova znanja i jezika, overu i prevod dokumentacije. U ovoj fazi Via Academica pronalazi relevatne prakse i stažiranja u cilju poboljšanja njegovog CV-a.

 

4. MENTORSKI PROGRAM

Podrazumeva pomoć pri izradi dokumentacije koja je sastavni deo svake aplikacije: CV, motivaciono pismo za program, esej, motivaciono pismo za stipendiju, pisma preporuke, profil škole, studijski program. Mentor vrši reviziju ovih dokumenata, usklađuje sa profilom kandidata i programima na koje aplicira na individualnoj osnovi, i ima za cilj da ona predstave kandidata na najbolji način.

 

5. SLANJE APLIKACIJA

Mentor pomaže kandidatu pri popunjavanju formulara online i/ili poštanske aplikacije za izabrane programe i stipendije. Na taj način se osigurava da sva potrebna polja budu popunjena i da aplikacija bude uzeta u razmatranje.

 

6. UPIS NA STUDIJE

Procenat uspešnosti našeg metoda do sada je 100%. Mentor zajedno sa kandidatom finalizira upisne procedure, savetuje oko potrebne dokumentacije za dobijanje vize i traženje smeštaja.

 

7. STAŽIRANJA I PRAKSE TOKOM STUDIJA

Nastavak podrške mentora i nakon upisanih studija u inostranstvu kroz mogućnosti obezbeđivanja prakse i stažiranja u relevantnim kompanijama u gradu gde kandidat studira.

Naša misija

DUGOROČNA PODRŠKA VAŠEM NAPRETKU

Strateški cilj Via Academica je OSNAŽIVANJE kapaciteta mladih iz regiona čime pomažemo razvoj lokalnih zajednica i IZGRADNJU MREŽE mladih ambicioznih ljudi koji će kreirati budućnost našeg društva. U svetu brojnih mogućnosti koje se danas pružaju želimo da osnažimo preduzetnički duh kod mladih iz našeg regiona kao i umrežavanju ovih ljudi radi stvaranja intelektualne elite koja će doneti pozitivne i neophodne promene svetu u kome živimo.

To praktično znači da naša kompletna i sveobuhvatna podrška razvoju Vaše akademske i profesionalne karijere NE PRESTAJE Vašim upisom na željeni fakultet. Naš ekspertski tim nastavlja da Vas prati kroz svaku fazu i segment Vašeg napretka, upućuje Vas i savetuje na koji način da maksimalno iskoristite sve prednosti koje Vam nude studije u inostranstvu i informiše o potencijalnim radnim mestima, kompanijama i organizacijama koje traže da zaposle nekoga poput Vas.

Važno nam je da iskoristite sve prednosti koje Vam donose studije u inostranstvu. Zato smo tu da Vas uputimo i posavetujemo u svakom trenutku.

VIALUMNI KLUB

VIAlumni Klub koji je formiran kao specifična platforma (društvena mreža) na kojoj svaki naš klijent ima BESPLATAN nalog i dobija PREMIUM sadržaje koji imaju za cilj da ponude informacije korisne za Vaš napredak. Na našoj platformi se možete povezivati sa drugim članovima iz celog sveta, razmenjivati iskustva, pisati svoja opažanja u vidu Vašeg ličnog mini-bloga, kačiti svoje naučne radove, eseje i tekstove i na taj način pojačati svoju vidljivost na Internetu za buduće poslodavce.

Na svakodnevnoj osnovi naši klijenti preko VIAlumni Kluba dobijaju ponude za posao u svojoj zemlji koji odgovaraju njihovom profilu, i na taj način Via Academica daje svoj skromni doprinos sprečavanju tzv. “odliva mozgova” i vraćanju mladih, obrazovanih ljudi u našu zemlju.

Vaš uspeh je naš ponos!

Ko smo mi?

VIA ACADEMICA TIM

Marina Đoković
Konsultant za akademske procese
Odgovorna za akademsko uobličavanje dokumentacije, podršku i vođenje aplikacionih procesa.
Zvjezdana Crnogorac
Menadžer za komunikacije i organizaciju
Upravlja mentorskim procedurama i prati klijente kroz mentorske pakete do samog upisa na željene studije.
Jovana Tintor
Menadžer marketinga i partnerstava
Zadužena za marketing strategiju i širenje partnerstava sa univerzitetima u zemlji i inostranstvu.