MASTER I MBA STUDIJE

NAJČEŠĆA PITANJA O MASTER STUDIJAMA U INOSTRANSTVU

Da li je moja diploma priznata?

Sve diplome osnovnih/strukovnih studija koje su izdale obrazovne institucije u zemlji, a imaju akreditaciju od strane Ministarstva obrazovanja, omogućavaju pristup master studijama. Minimalan broj ECTS bodova potreban za upis na master studije u inostranstvu je 180. Izuzetak mogu biti neki master programi u Nemačkoj koji zahtevaju minimum 210 ECTS bodova za upis na njihove master programe.

Da li se polaže prijemni ispit?

Za skoro 90% master programa u inostranstvu nije potrebno polagati prijemni ispit, već se selekcija kandidata vrši na osnovu rezultata sa osnovnih studija, profesionalnog iskustva, stražiranja, vannastavnih aktivnosti, rezultata na testu jezika, i sl. Izuzetak su master studije iz oblasti menadžmenta, finansija, bankarstva, gde se za prestižnije programe i univerzitete traži polaganje GRE ili GMAT testa.

Još uvek nemam diplomu. Da li mogu da apliciram?

Da. Naravno da možete, jer je standardna procedura da se pripremate i prijavljujete za osnovne ili master studije u inostranstvu dok ste još uvek na završnoj godini srednje škole ili fakulteta. S obzirom da ovaj proces traje i godinu dana, praksa je jasna iz razloga da ne biste gubili godinu i kontinuitet u Vašem obrazovanju. Apliciranje se vrši, između ostalog, uz potvrdu iz srednje škole ili sa fakulteta da ste redovan đak/student i sa ocenama koje ste dobili u prethodnim godinama školovanja. Ukoliko želite da saznate više o o potrebnoj dokumentaciji za apliciranje i načinu prirpreme same aplikacije, kontaktirajte nas.

Koje su vrste master diploma?

Master studije se kvalifikuju prema zemlji i oblasti studija, pa tako postoje i sledeće vrste diploma:

  • Master of Science degree (B.Sc.) – Diploma master studija iz oblasti nauke, tehnike, IT, mehanike, ekonomije i finansija.
  • Master of Engineering (B.Eng ili LLB) – pojedine zemlje razgraničavaju Diplome osnovnih studija iz oblasti inženjerstva na ovaj način.
  • Master of Arts degree (B.A.) – Diploma osnovnih studija iz oblasti društvenih nauka: istorija, političke nauke, sociologija, psihologija.
  • Master of Laws degree (LL.M.) – Diploma master studija iz oblasti prava.
  • Master of Civil Law (B.CL) – Diploma master studija iz građanskog prava.
  • Master of Business Administration (M.B.A) – Diploma master studija poslovne administracije.
  • Master of Medicine and Surgery (MBBS, MBBCh) – Diploma integrisanih osnovnih i master studija medicine i hirurgije.
  • Master of Dental Surgery (MDS) – Diploma master studija stomatologije.

Koliko traju master studije?

U zavisnosti od zemlje i njenog obrazovnog sistema, master studije mogu trajati od najmanje 1 do 2,5 godine studija. Jednogodišnji master programi su specijalistički po prirodi i namenjeni su studentima koji žele da steknu specijalizaciju neophodnu za tržište rada. Specijalistički masteri od 1 godine se mogu naći u Italiji, Holandiji, Švedskoj, i vrlo retko u Nemačkoj (na državnim univerzitetima), dok privatni univerziteti svuda u svetu nude master programe različitog trajanja. Istraživački masteri, odnosno masteri namenjeni sticanju dubljeg akademskog znanja iz date oblasti i motiv studenta da se više profiliše za istraživački rad, (ali svakako ni tržišni nije nikako isključen), traju 2 godine. Dvogodišnji masteri su najčešće jeftiniji od jednogodišnjih i za njih ima mnogo više stipendija.

Da li za master mogu da odaberem drugu oblast studija?

Možete. Stalne promene na tržištu rada, kao i novi master programi koji se prilagođavaju novim tendencijama, zapravo čine da je poželjno master raditi iz različite oblasti u odnosu na oblast sa osnovnih studija. Znanja i veštine iz različitih oblasti Vas svakako čine znatno poželjnijim kandidatom za poslodavca. Dijametralno suprotne master studije od osnovnih studija (npr. posle pravnog fakulteta na medicinu), nisu moguće, a ni poželjne. U zavisnosti od rangiranosti univerziteta i popularnosti programa master studija, moguće je da se prijem kandidata ograniči na posedovanje određenog znanja, iz na primer matematike ili statistike, najčešće. Važno je da u motivacionom pismu obrazložite zašto ste se odlučili za promenu oblasti i da pokažete da imate jasan profesionalni projekat za budućnost gde su baš te master studije ključan faktor.

Kako da odaberem oblast studija?

Nije retkost da student završi osnovne studije, ali ne zna ili nije siguran šta bi trebalo da izabere za master studije. Ukoliko još uvek niste odlučili oblast Vaših budućih studija, a voleli biste da studirate nešto što će Vam se isplatiti, za šta ste talentovani i što ćete raditi sa elanom i uspehom, predlažemo Vam da dođete kod nas na Akademsku i profesionalnu orijentaciju. Ova usluga je koncipirana kao kompletna profesionalna orijentacija i izrada Vašeg ličnog profesionalnog projekta uz pomoć stručnog mentora. Kroz niz pažljivo formulisanih pitanja i vežbi cilj je da i Vi sami, uz našu pomoć, dođete do ključnih odgovora, razbistrite svoje ideje, jasno koncipirate Vaš akademski i profesionalni put, i definišete šta je potrebno da uradite da ostvarite svoj cilj.

Kako da odaberem pravi fakultet?

Ponuda programa i fakulteta zna da bude vrlo zbunjujuća i prenatrpana, što čini da ne možete da se snađete. Vrlo često ne možete da nađete konkretne informacije o visini školarine, krajnjem roku za apliciranje ili koju dokumentaciju treba poslati.

Zbog toga je vrlo važno da sistematično pristupite ovom poslu i da odvojite puno vremena, jer je ova faza najvažnija. Najpre je nužno da SUZITE izbor: odredite zemlje u kojima biste voleli da studirate (najviše 3), oblast studija, jezik studija (nemojte ulaziti u avanture sa studijama na nemačkom na primer, a znate ga na nivou A2), i koliko novca možete da izdvojite (vodite računa da ova cifra mora da uključuje i školarinu i troškove života!). Ukoliko niste sigurni u kojoj zemlji je najbolje da studirate, uradite naš veliki Via Academica besplatan test i donesite odluku.

Zatim posetite neki od internet pretraživača i pokušajte da pronađete neke opcije, koje ćete dalje dubinski da istražite posećivanjem sajtova samih univerziteta i fakulteta. Više o detaljnim savetima za izbor univerziteta možete pročitati OVDE. Savetujemo da zakažete svoj termin sa našim mentorima koji će detaljno analizirati Vaš profil i ponuditi opcije koje su najbolje za Vas.

Takođe, možete da ostavite sav posao nama i naručite izradu Vašeg Personalizovanog spiska programa i stipendija za studije u inostranstvuMi smo tu da napravimo listu odgovarajućih programa i stipendija za Vas sa detaljnim informacijama, a na Vama je da izaberete najbolje.

Kako da napišem CV i motivaciono pismo?

CV ili biografija studenta je lična karta aplikacije i kao takvoj joj treba posvetiti posebnu pažnju kada je apliciranje u pitanju. Mentori naše agencije su dobro upoznati sa formom i obimom informacija koje kvalitetan CV treba da pruži da bi ispunio uslove Admission board-a ili izborne komisije svake obrazovne ustanove u inostranstvu. Danas postoje brojni načini da napišete svoj CV, ali treba napraviti jasnu razliku između onog koji služi za apliciranje na posao i CV-ja koji se šalje kada se aplicira na studije, odnosno akademski oblikovanog CV-ja. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potrebna pomoć.

Motivaciono pismo je srce svake aplikacije i ovom delu naši mentori posvećuju najviše vremena i pažnje kao ključnom faktoru pri apliciranju. Motivaciono pismo je ono što vas, kao kandidata, izdvaja od drugih i deo koji je ključan kod izborne komisije koja ga čita. Ono mora biti određene dužine, pružiti dovoljno pravih informacija a zaobići irelevantne informacije, jezik kojim se kandidat obraća obrazovnoj instituciji mora biti jasan i komisiji mora biti jasna slika kandidata koji je pisao motivaciono pismo. Ovo je prelomna tačka gde stvarate svoj identitet pred prestavnicima komisije i time pridobijate njihovu pažnju, ili je gubite. Odlika motivacionog pisma koje će vam sastaviti i prilagoditi naši mentori je konciznost, relevantnost, poštovanje forme, dostupnost i tačnost podataka, individualni pristup u izradi i individualni pečat svakog kandidata. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potrebna pomoć.

Kada početi sa pripremama?

Naša preporuka je da za upis studija u inostranstvu počnete da se pripremate GODINU DANA. Ali i šest meseci ume da bude dovoljno ako se stvarno tome intenzivno posvetite. Tri meseca priprema je izvodljivo, ali ovo je ako sebe želite da stavite pod veliki pritisak, a mesec dana samo u slučaju da imate već položene testove jezika, informacije o studijama i ako su još otvoreni rokovi na univerzitetima u inostranstvu.

Dakle, pazite na rokove, učite jezik i polažite neki od međunarodno priznatih testova jezika što je pre moguće. U svakom slučaju, najbolje bi bilo da nas kontaktirate i zakažete savetovanje 1 na 1 sa svojim ličnim mentorom gde ćemo proceniti Vašu situaciju i dati vam spisak sledećih koraka koje morate preduzeti da biste se uspešno upisali na studije.