master stipendija italija 2017

Italija

Osnovne informacije o studijama u Italiji

Ukupno stanovnika

59.797.977

Ukupno studenata

1.800.000

Strani studenti

70.000

Rangirani univerziteti

38

Prosečna cena studija

600 – 15.500 €

Rok za apliciranje

15. april

Od 2004. godine, obavezno školovanje povećano je sa 9 (6-15) na 12 (6-18), što znači da morate imati 12 godina obaveznog školovanja kako bi se upisali na neki od univerziteta u Italiji.

Važna napomena: Da biste se upisali na fakultet u Italiji (državni ili privatni), neophodno je da imate 12 godina školovanja (8 godina osnovna škola + 4 godine srednja škola), sa dodatnim uslovom da poslednja dva razreda srednje škole (3. i 4.) morate pohađati u ISTOM obrazovnom sistemu. To praktično znači da, ako ste na primer u četvrtom razredu išli na studentsku razmenu u npr. Ameriku i tamo završili 4. razred, a prethodno ste 3. razred završili u npr. Srbiji ili Bosni, nećete moći da se upišete na fakultet u Italiji.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Nakon završene srednje škole, đaci imaju pred sobom sledeće opcije što se tiče visokog obrazovanja:

1.Osnovne studije (Laurea triennale ili Diploma accademico di primo livello) – traju 3 godine

2. Osnovne studije jedinstvenog ciklusa (Laurea magistrale a ciclo unico ili Osnovne+Master studije) – odnose se na pojedine discipline i naučne oblasti i to:

 • 5 godina – Farmacija, Farmaceutska hemija (Chimica e tecnologie farmaceutiche), Veterina, Pravo, Arhitektura, Pedagogija.
 • 6 godina – Medicina i hirurgija, Stomatologija.

3. Master studije (Laurea magistrale ili Diploma accademico di secondo livello) – traju 2 godine i posle njih se može ići na doktorske studije.

4. Specijalističke master studije (Master universitari) – traju 1 godinu i posle njih se ne može ići na doktorske studije.

5. Doktorske studije (Dottorato di ricerca (PhD), ili Diploma accademico di formazione alla ricerca, ili Diploma di Perfezionamento – PhD) – traju 3, 4 ili 5 godina u zavisnosti od oblasti i samog programa studija.

Dokumentacija za apliciranje je standardna. Ukoliko aplicirate na osnovne studije na engleskom jeziku, sva dokumentacija može biti prevedena na engleski jezik, međutim za kasnije procedure će Vam biti potrebni prevodi na italijanski jezik, te je možda bolje da odmah sve prevedete na italijanski.

 • Diploma srednje škole ili potvrda da ste redovan đak (ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole (prva 3 razreda ukoliko još uvek niste maturirali),
 • Pasoš koji važi još minimum 3 godine,
 • Sertifikat znanja jezka (engleski minimum B2, neki fakulteti traže i više kao npr. Bocconi, ili italijanski ako upisujete program na italijanskom jeziku, takođe minimum B2).
 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Preporuke

Italija se svrstava u red zemlja koje imaju najpovoljnije cene studiranja (ukupno školarina i troškovi života).

ŠKOLARINA

Same cene školarina variraju u zavisnosti od toga da li ste na državnom ili privatnom fakultetu. Školarina za državni fakultet zavisi od Vaše trenutne finansijske i imovinske situacije, dakle, od primanja vaših roditelja, te je zato potrebno poslati finansijsku dokumentaciju kako bi procenili bruto prihod Vaše porodice.

 • Državni fakulteti: od 600 do 3.000 EUR (u proseku školarina na državnim fakultetima je oko 1.200-1.800 EUR za osnovne studije)
 • Privatni fakulteti školarine se kreću od 3.000 do 12.000 EUR.

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života za studenta u Italiji iznose 950 EUR.

Stan se može iznajmiti u studentskom domu ili privatno od 100 do 600 EUR/mesečno

Računi (struja, telefon, internet, voda): oko 60 EUR/mesečno

Ručak u menzi iznosi od 3 do 5 EUR, dok u restoranu iznosi oko 15 EUR.

Nekoliko je faza koje morate proći kako biste dobili studijsku vizu za Italiju. Važno je napomenuti da sva dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za vizu MORA biti PREVEDENA na italijanski jezik od strane sudskog tumača čiji potpis treba da bude overen u sudu “Haškim apostilom”. Ovo se ne odnosi na dokumenta koja su već na italijanskom ili na engleskom jeziku (u originalu).

1. PREDUPIS

Predupis na fakultete je obavezan za sve strane studente (bez obzira na činjenicu da ste već dobili potvrdan odgovor od željenog fakulteta), uslov je za dobijanje vize i obavlja se na Odeljenju za studente Ambasade Italije u Beogradu (Birčaninova 9, tel. +381/11/30-66-172, e-mail preiscrizioni.belgrado@esteri.it). Predupis za akademsku godinu 2017/2018 će se obaviti u periodu od 20. marta do 21 jula. Dokumentaciju i potrebne formulare (popunjene) treba lično predati na Odeljenju za studente u Konzulatu Ambasade Italije, svakog radnog dana od 09.00-11.00.

Ova faza procedure je besplatna.

2. DICHIARAZIONE DI VALORE i CODICE FISCALE

Dichiarazione di valore ili dokument o valorizaciji diplome služi kao zvanična potvrda, jedino priznata od strane italijanskih univerziteta o nivou Vašeg stečenog obrazovanja. Na šalteru br. 3 Konzularnog odeljenja možete tražiti izdavanje fiskalnog broja – CODICE FISCALE – koji je neophodan za obavljanje svih administrativnih procedura u Italiji.

Ova faza procedure je besplatna.

3. VIZA

Nakon koraka 1 i 2 Odeljenje za studente Ambasade Italije će proslediti studentima povratne informacije od odabranog fakulteta (obično sredinom avgusta, prema kalendaru predvidjenom za tu akademsku godinu) i tada se počinje procedura za dobijanje vize. Dokumentacija za VIZE za studiranje se prima na Odeljenju za vize Ambasade Italije (Birčaninova 9). Informacije o datumu i vremenu podnošenja dokumentacije se mogu dobiti na telefon br. +381/11/30-66-153 i na adresi visti.belgrado@esteri.it.

Počev od 15.2.2016., izdavanje studijske vize za boravak duži od 90 dana košta 50 EUR.

U Italiji postoji nekoliko opcija i izvora za dobijanje stipendije:

 1. Državna stipendija Ministarstva spoljnih poslova Italije (FARNESINA).
 2. Regionalne stipendije koje daju regionalne agencije i za privatne i državne fakutlete koja se dodeljuje na osnovu finansijskog stanja porodice studenta. Preko ovih agencija se aplicira i za dom i menzu.
 3. Stipendije koje daju sami fakulteti (kreću se od punih stipendija do oslobađanja od školarine delimično ili u potpunosti).
 4. Umanjenje školarine – sam fakultet  svrstava studente u kategorije (brackets) prema visini primanja roditelja i u skladu sa tim se određuje iznos školarine.

NAJPOPULARNIJI UNIVERZITETI U ITALIJI

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1
Administrator