Treći korak

ODABIR PROGRAMA I PRIPREMA STRATEGIJE

Naši mentori pronalaze idealne programe i stipendije koji odgovaraju Vašem profilu, željama i mogućnostima kroz Personalizovani spisak programa i stipendija (PSP). Posebno obraćamo pažnju na to da li ispunjavate osnovne kriterijume tražene za upis na određeni program (ocene, prosek, sertifikat jezika). Imamo sveobuhvatno poznavanje različitih obrazovnih sistema (IB, A-level, Baccalaureate) i kriterijuma univerziteta koji se traže od vas kako bi upisali željeni program. Pristup pri izradi Personalizovanog spiska programa i stipendija je u potpunosti individualan i prilagođen vašem profilu.

ŠTA DOBIJATE U VAŠEM PSP-u? 

Obuhvata od 8 do 10 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju i prilagođeni su Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života.

PSP podrazumeva sledeće informacije za svaki program:

 • Naziv Univerziteta i grad;
 • Rang Univerziteta na svetskim listama i kratak opis Univerziteta (veličina fakulteta, broj studenata, istorijat, kampus);
 • Naziv studijskog programa i tačne kvalifikacije nakon završetka studija;
 • Linkovi;
 • Kurikulum (spisak predmeta) i da li ima praksi i stražiranja;
 • Broj ECTS bodova;
 • Trajanje studija;
 • Iznos školarine po godini studija;
 • Rokovi za apliciranje;
 • Detaljne informacije o testovima i prijemnim ispitima (literatura, struktura, način polaganja, primeri od prošlih godina),
 • Način i troškovi slanja aplikacije;
 • Specifična / nestandardna dokumentacija potrebna za apliciranje (ako postoji);
 • Traženi nivo znanja jezika i sertifikati koji se prihvataju;
 • Informacije o troškovima života (opcije: dom, privatan stan, ishrana, život);
 • Stipendije (iznos, rok i način slanja aplikacije).

IZRADA APLIKACIONE STRATEGIJE

Nakon što dobijete i proučite vaš PSP, zajedno sa vašim mentorom ćete uraditi odabir programa na koje ćete aplicirati u skladu sa Vašim željama i mogućnostima, stipendije koje su Vam na raspolaganju, kao i detaljan plan koraka koje morate proći i dokumentaciju koju je potrebno skupiti i do kada.

POSEBNU PAŽNJU POSVEĆUJEMO STIPENDIJAMA

Svoje studije u inostranstvu možete finansirati iz nekoliko izvora stipendiranja:

 1. Državne stipendije (domaće i inostrane),
 2. Regionalne stipendije (dodeljuju regioni pojedinih zemalja, kao npr. Italija i Nemačka),
 3. Univerzitetske stipendije (dodeljuju sami univerziteti i fakulteti na koje se prijavljujete), i
 4. Stipendije posebnih fondacija i organizacija (DAAD, Višegrad fond, KAS, FES, Švedski institut za zapadni Balkan, itd.)

Ukoliko ste već odlučili na koje univerzitete želite da aplicirate, ali imate poteškoća oko nalaženja odgovarajućih stipendija i relevantnih informacija o rokovima, iznosima, načinu slanja aplikacije i potrebnoj dokumentaciji, Via Academica Tim je tu da Vam pruži svu pomoć i podršku u ovom procesu.

U skladu sa odabranom zemljom, univerzitetom ili oblasti studija, dobijate kompletan spisak stipendija za koje možete da aplicirate, kao i spisak neophodne dokumentacije, formulare i način slanja aplikacije.

Javite se što pre i zakažite savetovanje sa ličnim mentorom blagovremeno, jer su rokovi za slanje aplikacija za stipendije uglavnom mnogo pre rokova za apliciranje na univerzitete.

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1