Marina Đoković
Suosnivač, akademski savetnik i menadžer finansija.
Courses
ID Course name Duration Timeline