Sertifikati znanja engleskog jezika TOEFL i IELTS

Courses Info

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) i IELTS (International English Language Testing System), su međunarodno priznati ispiti kojima se dokazuje nivo poznanja engleskog jezika.

Polaganje TOEFL testa neophodan je preduslov za upis na većinu američkih koledža i univerziteta,  takođe mnogi programi koji uključuju stipendije zahtevaju položen TOEFL ispit. S druge strane, IELTS test je osmišljen da omogući procenu jezičkih kompetencija kandidata koji žele da studiraju u sredinama u kojima je engleski jezik, jezik zvanične komunikacije. Univerziteti u mnogim zemljama, uključujući Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland, Kanadu i SAD, priznaju IELTS kao dokaz o poznavanju engleskog jezika. Širom sveta IELTS priznaje više od 9.000 akademskih, institucija vlada, ali i privrednih organizacija. Potrebno je napomenuti, da veliki broj univerziteta priznaje oba ispita mada postoje fakulteti koji su isključivi i zahtevaju polaganje ili samo IELTS ili samo TOEFL testa, na kojima mora da se postigne određeni broj bodova. Izuzetno je važno da se informišete i prijavite na vreme na testiranje, kako biste bili sigurni da ste izabrali odgovarajući jezički test za upis na željene studije!

Struktura TOEFL I IELTS testova

TOEFL i IELTS sastoje se od četiri dela i testiraju sve četiri jezičke kompetencije : reading (razumevanje teksta), listening (slušanje), writing (veština pisanja) i speaking (komunikacija).

Specifičnost testova je da ne mogu da se polože ili padnu, već se na osnovu osvojenog broja bodova tumače rezultati i definiše se nivo poznavanja jezika. Renomirani fakulteti traže minimum 90 bodova na TOEFL testu, odnosno minimum od 6,5 na IELTS testu. Pre apliciranja na svaki program, neophodno je proveriti zahteve samog fakulteta za poznavanje jezika. Na skali zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR), ovi bodovi predstavljaju C1 novi poznavanja jezika (niži napredni nivo poznavanja jezika).

Način polaganja testa

TOEFL test se polaže isključivo putem kompjutera, usmeni deo testa se snima kao odgovor na nešto što ste pročitali ili odslušali i ne postoji interakcija sa ispitivačem, dok se IELTS polaže na papiru i piše rukom, izuzev u nekim naznačenim ispitinim  rokovima kada ga je moguće polagati putem kompjutera. Usmeni deo IELTS ispita podrazumeva konverzaciju sa ispitivačem. Polaganje TOEFL ispita traje oko 4 sata, a IELTS ispita 2,5 sata, s tim da usmeni deo IELTS ispita koji traje 15-ak minuta ne mora da bude istog dana kao i pismeni deo.

Validnost testova

Rezultati sa oba ispita validni su dve godine od datuma polaganja.

Prijave

TOEFL ispit se prijavljuje i plaća isključivo putem Interneta (www.toefl.org),  dok se IELTS uplaćuje u prostorijama British Council u Beogradu (http://www.britishcouncil.rs/exam/ielts). Cena polaganje TOEFL ispita je 180 $, dok polaganje IETLS ispita iznosi 22.000 dinara.

Rezultati ispita su dostupni dve nedelje nakon polaganja (15 dana je potrebno za TOEFL i 13 dana za IELTS).

Pripreme

Via Academica svim svojim klijentima nudi popust na pripremu TOEFL i IELTS testova jezika u centrima u Beogradu i Novom Sadu. Naša je preporuka da svoje prirpreme poverite profesionalcima kako bi bili sigurni da ćete ostvariti željeni rezultat. Savetujemo da uradite dijagnostički test u nekoj od doleponuđenih škola, kako biste se pozicionirali i dobili tačan vremenski okvir koliko vam je potrebno vremna da se pripremite.

BEOGRAD: Queen Victoria Education and Translation, kontakt telefon: +381637230352. Nude online pripreme za TOEFL, IELTS, BOCCONI TEST, SAT, GRE, GMAT. Svi Via Academica studenti i učenici imaja popust na pripreme za sve testove.
NOVI SAD: Avalon edukativni centar, kontakt telefon: +381694440690. Nude online pripreme samo za TOEFL i IELTS. Svi studenti i učenici koji se jave preko Via Academica imaju 10% popust na online pripreme.

Tabela prikazuje komparativnu analizu  IELTS Academic  testova sa TOEFL testom I nivoima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR) .