Rome Business School

Courses Info

94% studenata koji diplomiraju na Rome Business School nađu zaposlenje u prvih 6 meseci. Zaposleni u ovoj ustanovi su univerzitetski profesori, treneri u kompanijama, konsultanti, menadžeri u vodećim svetskim kompanijama kao i preduzetnici, a izabrani su na osnovu svog iskustva, veština i ekspertize kojima raspolažu. Svi master programi su jednogodišnji i koncipirani su tako da u prvih 6 meseci prolazite predavanja, a u sledećih šest meseci imate stažiranje i rad na projektu. Uključene su i posete kompanijama i organizacijama, dve internacionalne studijske posete Barseloni i Parizu, kulturni programi, seminari i događaji koji će Vam pomoći da se povežete sa ljudima iz vaše branše.

STUDIJSKI PROGRAMI NA ENGLESKOM JEZIKU

Master studije: 

  1. Master in Marketing & Communication – Cena master programa varira u zavisnosti da li pohađate full-time program, executive program ili professional program
  2. Master in International HR Management – Cena master programa varira u zavisnosti da li pohađate full-time program, executive program ili professional program
  3. Master in Art & Culture Management
  4. Master in Political Marketing – 6 meseci predavanja + dodatne aktivnosti, 6 meseci rada na projektima i posete kompanijama
  5. Master in Agribusiness Management
  6. Master in eHealth and Telemedicine Management

MBA studije: 

  1. MBA – jednogodišnji MBA program  – U okviru programa imaćete dve studijske posete Barseloni i Parizu
MBA studije u Italiji Studije u Rimu

OPŠTE INFORMACIJE

  Država: Italija 

  Kampusi: Rim

  Godina osnivanja: 2011

 Broj studenata: 1.800

INFORMACIJE O PROGRAMIMA

  Studije na engleskom jeziku i trajanje: 1 godina

  Početak programa: Oktobar / Mart

USLOVI I ROKOVI

  Rokovi za apliciranje: Cele godine

  Sertifikat jezika: TOELF 70 / IELTS 5.5 

ŠKOLARINE I STIPENDIJE

  Školarine za Non-EU i EU državljane:

Master studije: 3,500 – 12,000 EUR/ceo program

MBA studije: 15,000 EUR/ceo program

  Stipendije:

Umanjenje školarine na osnovu uspeha i kvaliteta aplikacije: do 30%