DOKTORSKE STUDIJE

NAJČEŠĆA PITANJA O DOKTORSKIM STUDIJAMA U INOSTRANSTVU

Da li bi trebalo da upišem doktorske studije?

Ukoliko želite da se akademski bavite određenom oblašću, želite da se profesionalno odredite kao istraživač, analitičar ili da predajete na fakultetu, onda su doktorske studije pravi put kojim bi trebalo da krenete. Topao savet je da ne upisujete doktorske studije jer nemate još uvek jasan cilj u život ili nemate posao. Doktorat je vrlo zahtevan nivo studija i jednostavno nije formiran da bi bilo ko morao da ga isprati, a naročito u inostranstvu. Uvek imate opciju da upišete još jedan master, možda i iz neke druge oblasti, kako bi imali bogatiju akademsku specijalizaciju i proširili sebi mogućnosti na tržištu rada.

Da li je moguće dobiti stipendiju za doktorat?

Velike su mogućnosti za dobijanje stipendije za doktorske studije ukoliko ste akademski i istraživački jak kandidat. Više od 90% osoba koje upiše doktorat, to učini uz podršku stipendije. Takođe, doktorske studije u određenim državama su daleko jeftiniji od programa u našem regionu gde za godnu studija odvajate 150-350 eura (kod nas su te cifre trenutno mnogo veće). U zemljama poput Italije, Nemačke i Francuske godina studija se kreće od 0 do maksimum 600 EUR! Takođe, kada započnete studije u inostranstvu imate pravo sa studentskom vizom da radite do 20h nedeljno što može predstavljati ozbiljan prihod ako uzmemo u obzir standard mnogih zapadnoevropskih država.

Dakle, nije stvar u novcu već u tome da li ste spremni za ovu avanturu ili ne. Naravno, mi smo tu da Vam pomognemo da dobijete dobre stipendije za svoje školovanje u inostranstvu. Koji god da je vaš slučaj, kontaktirajte nas i posavetujte se, naći ćemo zajednički najbolje rešenje i savet za vas.

Koliko traju doktorske studije u inostranstvu?

Doktorske studije u inostranstvu najčešće traju 3 godine, sa mogućnošću produženja do 5 godina, u zavisnosti od zemlje i obrazovnog sistema.

Koji je koncept doktorskih programa u inostranstvu?

Koncept zavisi od obrazovnog sistema, ali u većini zemalja doktorske studije podrazumevaju sistem istraživačkog rada i pisanja teze. Vrlo retko slušate predavanja i polažete ispite, uz izuzetak nekih metodoloških seminara ili kurseva profesionalnih usmeravanja. Takođe, postoje strukturisani doktorski programi koji su najčešće pozicionirani oko jednog istraživačkog projekta na kome radi više doktoranata pod vođstvom mentora. Ovaj tip doktorskih studija čest je za prirodne nauke.

Kako da upišem doktorske studije?

U velikoj većini slučajeva/zemalja, za doktorske studije ne postoji centralizovani aplikacioni portal, preko kojeg šaljete aplikaciju koju revidira prijemna komisija, već morate individualno naći mentora koji bi pristao da vodi vaš istraživački projekat. Kada pronađete mentora uradili ste više od 98% posla oko upisa samih doktorskih studija. Via Academica tim je posvećen kandidatima koji žele da upišu doktorske studije u inostranstvu kroz traženje osoba koje bi mogle biti potencijalni mentori i voditi vaše istraživanje.

Šta je reserach proposal - istraživački projekat?

Research proposal predstavlja okvir istraživanja, odnosno nacrt doktorske teze koju planirate da radite na programu. On dopušta članovima komisije da bolje upoznaju Vašu istraživačku ideju i namere, i da na taj način procene da li se one uklapaju u program Fakulteta. On bi trebalo da bude dužine od 3 do 5 strana (maksimum 20.000 karaktera sa razmacima), i mora da prati jasnu strukturu.

Elementi koje dobar reserach proposal sadrži su: Ime i prezime kandidata, Program na koji se prijavljuje, Naziv istraživačkog projekta, Abstrakt, Formulacija problema istraživanja, Ciljevi istraživanja i njihova relevantnost za trenutno stanje u disciplini, Opis projekta, Očekivani rezultati i kako će oni biti mereni  i Literatura (bibliografija). Ukoliko vam je potrebna pomoć oko pisanja research proposal-a, kontaktirajte nas.

 

Da li moram da znam jezik države u kojoj želim na doktorat?

Sve zavisi kako se dogovorite sa mentorom i kakava je politika Univerziteta. Zemlje potput Holandije, Švedske i Danske, rado pristaju da kandidati pišu doktorat na engleskom jeziku, dok u Italiji i Francuskoj to nije baš čest slučaj. Sve o pripremi i polaganju testova za sertifikate engleskog jezika možete pročitati OVDE.

Kako da napišem CV i motivaciono pismo?

CV ili biografija studenta je lična karta aplikacije i kao takvoj joj treba posvetiti posebnu pažnju kada je apliciranje u pitanju. Mentori naše agencije su dobro upoznati sa formom i obimom informacija koje kvalitetan CV treba da pruži da bi ispunio uslove Admission board-a ili izborne komisije svake obrazovne ustanove u inostranstvu. Danas postoje brojni načini da napišete svoj CV, ali treba napraviti jasnu razliku između onog koji služi za apliciranje na posao i CV-ja koji se šalje kada se aplicira na studije, odnosno akademski oblikovanog CV-ja. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potrebna pomoć.

Motivaciono pismo je srce svake aplikacije i ovom delu naši mentori posvećuju najviše vremena i pažnje kao ključnom faktoru pri apliciranju. Motivaciono pismo je ono što vas, kao kandidata, izdvaja od drugih i deo koji je ključan kod izborne komisije koja ga čita. Ono mora biti određene dužine, pružiti dovoljno pravih informacija a zaobići irelevantne informacije, jezik kojim se kandidat obraća obrazovnoj instituciji mora biti jasan i komisiji mora biti jasna slika kandidata koji je pisao motivaciono pismo. Ovo je prelomna tačka gde stvarate svoj identitet pred prestavnicima komisije i time pridobijate njihovu pažnju, ili je gubite. Odlika motivacionog pisma koje će vam sastaviti i prilagoditi naši mentori je konciznost, relevantnost, poštovanje forme, dostupnost i tačnost podataka, individualni pristup u izradi i individualni pečat svakog kandidata. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potrebna pomoć.

Dositeja stipendija master i doktorske studije Via Academica Blog studije u inostranstvu
DOSITEJA – Sigurna stipendija za sve dobre studente
STIPENDIJE ZA NASTAVAK STUDIJA U INOSTRANSTVU – STIPENDIJA DOSITEJA I OVE GODINE ZA NAJBOLJE STUDENTE   Ukoliko si dobar student i razmišljaš da studije nastaviš u nekoj od zemalja članica […]
Saznajte više
master stipendija italija 2017
Državna stipendija Italije za master i doktorske studije
Vlada Republike Italije i ove godine objavila je poziv za stipendije za strane studente koji žele da nastave školovanje u Italiji. Državna stipendija Italije dodeljuje se svake godine posredstvom italijanskog […]
Saznajte više
Švajcarska državna stipendija za inostrane studente
Švajcarska vlada i ove godine nudi stipendije za doktorske i post-doktorske studije, istraživanja i umetničke programe za internacionalne studente koji žele da se usavršavaju na nekom od švajcarskih državnih (kantonskih) […]
Saznajte više
Stipendija za PhD studije u Sloveniji – iskustvo Marijana Bajića
Marijan Bajić je za svoje doktorske studije odabrao Sloveniju i Univerzitet u Ljubljani. Slovenija se ispostavila kao odličan izbor za studije, a Marjan je bio stipendista te su mu troškovi […]
Saznajte više