ČETVRTI KORAK

AKADEMSKO VOĐENJE I MENTORSTVO

Nakon izrade strategije za apliciranje, kandidat ima jasan vremenski okvir, faze i korake koje je neophodno da preduzme kako bi poslao aplikaciju na vreme i bio primljen. Oni uključuju polaganje testova znanja i jezika, overu i prevod dokumentacije. U ovoj fazi Via Academica pronalazi relevatne prakse i stažiranja u cilju poboljšanja njegovog CV-a.

TESTOVI ZNANJA

Kada su u pitanju osnovne studije, najčešće se ne polaže prijemni ispit! Međutim, neki prestižni fakulteti traže polaganje prijemnog ispita. Taj ispit može biti u formi testa na samom fakultetu, a vrlo često se priznaju međunarodni testovi poput SAT, GRE ili GMAT testova. SAT test je najčešće potreban za upis osnovih studija iz oblasti ekonomije i finanasija, dok se za upis mater studija iz oblasti finansija, menadžmenta i ekonomije traže GRE ili GMAT test. Vaš mentor će vas uputiti da li su ovi testovi potrebni, kao i kada da počnete da se spremate i na koji način da zakažete polaganje. Takođe, Via Academica ima nekoliko vrlo pouzdanih partnerskih škola za pripremu testova znanja u kojima možete da ostvarite popust.

SERTIFIKATI ZNANJA JEZKA

Na osnovu informacija iz Personalizovanog spiska programa i stipendija znamo kada je potrebno dostaviti sertifikat jezika i  koliko je potrebno da ostvarite poena. Za engleski jezik, obično se traži 90 do 100 na TOEFL testu jezika, a na IELTS testu minimalan skor je 6.5. TOEFL i IELTS sastoje se od četiri dela i testiraju sve četiri jezičke kompetencije: reading (razumevanje teksta), listening (slušanje), writing (veština pisanja) i speaking (komunikacija). Specifičnost ovih testova je da ne mogu da se polože ili padnu, već se na osnovu osvojenog broja bodova tumače rezultati i definiše se nivo poznavanja jezika. Detaljna priprema je potrebna za visoke rezultate, i to takođe možete uraditi u našim partnerskim školama.

Ukoliko ste razmišljali o nastavku studija na nekom od univerziteta širom Francuske na francuskom jeziku, prvo o čemu bi trebalo da se pobrinete je da steknete sertifikat poznavanja francuskog jezika. DELF (Diplôme d’études en langue française- Diploma za učenje francuskog jezika) i DALF (Diplôme approfondi en langue française-  Diploma za napredni nivo poznavanja francuskog jezika) su zvanične diplome Ministarstva prosvete republike Francuske koje definišu stepen poznavanja francuskog jezika onih kandidata kojima francuski nije maternji jezik.

PRIPREMA ZVANIČNE DOKUMENTACIJE

Za apliciranje na studije i stipendije u inostranstvu potreban je set standardne dokumentacije na osnovu kojih se procenjuju vaši akademski kvaliteti i dosadašnji rezultati. Dokumentacija koja se šalje mora biti ispravno legalizovana (overena) i prevedena prema standardima struke. Najčešće važi pravilo da dokumentaciju prevodite na onaj jezik na kome planirate da studirate. Ovako pripremljenu dokumentaciju skenirate u boji u .pdf formatu Standardni set dokumentacije obuhvata:

  • Skeniran pasoš (mora važiti još minimum 3 meseca nakon završetka planiranih studija)
  • Uverenje o školovanju / studiranju
  • Svedočanstva iz srednje škole / transkript ocena sa fakulteta

MENTORSKI PROGRAM

Podrazumeva pomoć pri izradi dokumentacije koja je sastavni deo svake aplikacije: CV, motivaciono pismo za program, esej, motivaciono pismo za stipendiju, pisma preporuke, profil škole, studijski program. Mentor vrši reviziju ovih dokumenata, usklađuje sa profilom kandidata i programima na koje aplicira na individualnoj osnovi, i ima za cilj da ona predstave kandidata na najbolji način.

CURRICULUM VITAE (CV)

CV namenjen za apliciranje na studije u inostranstvu je posebno struktuiran i neizostavan je deo gotovo svakog aplikacionog sistema koji se danas koristi na većini univerziteta širom sveta. Mnoge komisije smatraju da je ovo poput lične karte vaše aplikacije – sadrži osnovne informacije o vama i na osnovu njega komisija odlučuje da li da se bavi vama kao kandidatom ili će prosto preći na sledećeg kandidata.

MOTIVACIONO PISMO

Motivaciono pismo je srce svake aplikacije i zahteva malo drugačije veštine pisanja. Ističemo vaša akademska postignuća, kao i vannastavne aktivnosti koje smatrate svojim adutom. Ono treba da najbolje dočara vas kao kandidata izbornoj komisiji. Sve ono što ne može i ne treba da se piše u CV-ju, sve ono što treba da oslika vaš motiv, vaše planove za budućnost, vaša zalaganja u prošlosti trebalo bi da se nađe upravo ovde.

PISMO PREPORUKE

Pismo preporuke za studije u inostranstvu ili Recommendation Letter (Letter of Reference) je jedan od neizostavnih delova apliciranja na studije van matične zemlje. Potpisuje ga osoba koja je upućena u vaš akademski ili profesionalni rad, dakle supervizor, profesor, direktor kompanije. Ima jasno utvrđenu formu i može biti akademsko, profesionalno ili karakterno pismo preporuke.

NARUČITE SVOJ DOKUMENT

Ukoliko vam je potreban CV, motivaciono pismo ili preporuka za studije u inostranstvu, možete angažovati naše mentore da vam ih izrade. Koristimo specijalizovane forme za apliciranje na studije u inostranstvu uz uobličavanje Vašeg akademskog i profesionalnog iskustva na način da se posebno istaknete pred selekcionim komisijama.

POGLEDAJTE NAŠE MENTORSKE PAKETE

Paketi omogućavaju da uštedite i do 50%

girl-1-1