Usluge

MENTORSKI PAKETI

Kreirali smo pakete koje obuhvataju niz usluga i podršku tokom celog procesa u cilju upisa na željene studije koji Vam omogućavaju da uštedite i do 50%

ONE STAR PAKET

Mentorski paket kompletne podrške i vođenja tokom celog aplikacionog procesa

1. Personalizovani spisak programa i stipendija za apliciranje  – STANDARD

Obuhvata do maksimum 10 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju i prilagođeni su Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni i rokovima za apliciranje na studije i stipendije.

PSP Standard obuhvata sledeće informacije za svaki program:

 • Naziv Univerziteta i grad;
 • Rang Univerziteta na svetskim listama;
 • Naziv studijskog programa i tačne kvalifikacije nakon završetka studija;
 • Linkovi;
 • Kurikulum (Spisak predmeta)
 • Broj ECTS bodova;
 • Trajanje studija;
 • Iznos školarine po godini studija;
 • Rokovi za apliciranje;
 • Testovi i prijemni ispiti;
 • Način i troškovi slanja aplikacije;
 • Specifična / nestandardna dokumentacija potrebna za apliciranje (ako postoji);
 • Traženi nivo znanja jezika i sertifikati koji se prihvataju;
 • Stipendije (iznos, rok i način slanja aplikacije).

2. Podrška putem mejla i savetovanje za izabrane programe i stipendije – Način prijave, specifičnosti, tehnikalije, rokovi, dokumentacija i način slanja.

3. CV (Curriculum Vitae) STANDARD – Obuvata izradu CV-a u standardnom formatu na engleskom jeziku.
4. Motivaciono pismo za akademski program
5. Akademsko ili profesionalno pismo preporuke

6. Slanje do ukupno tri aplikacije na željene programe i stipendije
7. Kurs “Akademsko pisanje i istraživanje” (sertifikat)
8. Besplatno članstvo u VIAlumni Klubu, lični profil i pristup Premium sadržajima.

TWO STARS PAKET

Napredni mentorski paket kompletne podrške i vođenja tokom celog aplikacionog procesa. Dobijate mentora koji vodi aplikacioni proces.

 

1. Personalizovani spisak programa i stipendija za apliciranje – STANDARD
Obuhvata do maksimum 10 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju i prilagođeni su Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni i rokovima za apliciranje na studije i stipendije.

PSP Standard obuhvata sledeće informacije za svaki program:
• Naziv Univerziteta i grad;
• Rang Univerziteta na svetskim listama;
• Naziv studijskog programa i tačne kvalifikacije nakon završetka studija;
• Linkovi;
• Kurikulum (Spisak predmeta)
• Broj ECTS bodova;
• Trajanje studija;
• Iznos školarine po godini studija;
• Rokovi za apliciranje;
• Testovi i prijemni ispiti;
• Način i troškovi slanja aplikacije;
• Specifična / nestandardna dokumentacija potrebna za apliciranje (ako postoji);
• Traženi nivo znanja jezika i sertifikati koji se prihvataju;
• Stipendije (iznos, rok i način slanja aplikacije).

2. Priprema strategije za apliciranje sa ličnim mentorom 1 na 1 – Odabir programa i detaljan plan koraka za uspešno apliciranje.

3. Kompletna podrška putem mejla i savetovanje za izabrane programe i stipendije. Informacije o načinu prijave, specifičnostima, tehnikalijama, rokovima, dokumentaciji i načinu slanja.

4. CV (Curriculum Vitae) ADVANCED – Obuvata izradu CV-a u željenom formatu uz mogućnost biranja boja i dizajna na engleskom jeziku (postoji mogućnost izrade na srpskom, francuskom, italijanskom, nemačkom, albanskom i španskom jeziku).
5. Motivaciono pismo za akademski program
6. Motivaciono pismo za stipendiju
7. Akademsko pismo preporuke
8. Profesionalno pismo preporuke

9. Slanje do ukupno četiri aplikacije na željene programe i stipendije
10. Kurs “Akademsko pisanje i istraživanje” (sertifikat)
11. Besplatno članstvo u VIAlumni Klubu, lični profil i pristup Premium sadržajima.

THREE STARS PAKET

Premium mentorski paket kompletne podrške i vođenja tokom celog aplikacionog procesa. Dobijate mentora koji vodi Vaš aplikacioni proces. Takođe, dobijate konstantnu podršku od našeg odeljenja za korisnike putem mejla za sva Vaša pitanja i nedoumice.

1. Personalizovani spisak programa i stipendija za apliciranje – PREMIUM
Obuhvata do maksimum 15 programa i stipendija, koji tačno odgovaraju i prilagođeni su Vašem profilu, željama i finansijskim mogućnostima, i sa detaljnim ključnim podacima o ceni, rokovima za apliciranje, prijemnim ispitima (ukoliko postoje), smeštajem i troškovima života. Uz svaki PSP Premium dobijate detaljan rezime pronađenih programa i stipendija, kao i sugestije mentora koji su programi najbolji za Vašu budućnost. Takođe, dobijate i detaljnu statistiku pronađenih programa po zemljama, gradovima, visini školarine i jezicima, radi lakše orijentacije i izbora pravog programa za Vas.

PSP Premium obuhvata sledeće informacije za svaki program:
• Naziv Univerziteta i grad;
• Rang Univerziteta na svetskim listama i kratak opis Univerziteta (veličina fakulteta, broj studenata, istorijat, kampus);
• Naziv studijskog programa i tačne kvalifikacije nakon završetka studija;
• Linkovi;
• Kurikulum (spisak predmeta) i da li ima praksi i stražiranja;
• Broj ECTS bodova;
• Trajanje studija;
• Iznos školarine po godini studija;
• Rokovi za apliciranje;
• Detaljne informacije o testovima i prijemnim ispitima (literatura, struktura, način polaganja, primeri od prošlih godina),
• Način i troškovi slanja aplikacije;
• Specifična / nestandardna dokumentacija potrebna za apliciranje (ako postoji);
• Traženi nivo znanja jezika i sertifikati koji se prihvataju;
• Informacije o troškovima života (opcije: dom, privatan stan, ishrana, život);
• Stipendije (iznos, rok i način slanja aplikacije).
2. Kompletna profesionalna orijentacija
3. 2 termina priprema strategije za apliciranje sa ličnim mentorom 1 na 1 – Odabir programa i detaljan plan koraka za uspešno apliciranje.
4. Pronalaženje praksi i stažiranja relevantnih za oblast studija.
5. Pronalaženje i prijavljivanje na konferencije u svrhu unapređenja profila i aplikacije.
6. Kompletna podrška putem mejla i savetovanje za izabrane programe i stipendije – Način prijave, specifičnosti, tehnikalije, rokovi, dokumentacija i način slanja.

7. CV (Curriculum Vitae) PREMIUM – Obuhvata izradu CV-a u formatu prilagođenom Vašim potrebama (prvenstveno u zavisnosti od Vaše oblasti), uz mogućnost biranja vizuelnog identiteta, boja, fontova i specifičnih elemenata.
8. Motivaciono pismo za akademski program
9. Motivaciono pismo za stipendiju
10. Akademsko pismo preporuke
11. Profesionalno pismo preporuke

12. Slanje do najviše pet aplikacija na željene programe i stipendije
13. Kurs “Akademsko pisanje i istraživanje” (sertifikat)
14. Besplatno članstvo u VIAlumni Klubu, lični profil i pristup Premium sadržajima.

KREIRAJTE SAMI SVOJ PAKET USLUGA PREMA POTREBAMA

Pogledajte naše pojedinačne usluge