Trening političke akcije – LIBEK

Libertarijanski klub LIBEK organizuje TRENING POLITIČKE AKCIJE, priključite se!

 

Libertarijanski klub će ove godine organizovati niz treninga koji su namenjeni đacima završne godine srednjih škola ili gimnazija, kao i studentkinjama i studentima prve godine fakulteta, zainteresovanim za oblasti prava, ekonomije, politike, javnog nastupa, komunikacija i medija. Ovim treningom učesnici će steći znanja o osnovama ekonomije, političke filozofije, pravu i pravdi. Shodno interesovanjima formairaće se tri tima koje će voditi treneri. Ovo su timovi kojima se možete pridružiti:

TIM ANALITIKA

Ukoliko se pridružite ovom timu steći ćete znanja o prepoznavanju i analizi društveno-ekonomskih problema. Kako tim problemima prići, postaviti ih u realan kontekst i prezentovati ih javnosti skladno savremenoj istraživačkoj metodologiji? Šta su intervjui, šta ankete, a šta fokus grupe? Šta je alternativa i koji su živi primeri kvalitetnih istraživanja? Na ove teme radićete sa trenerima koji iza sebe imaju više desetina istraživanja.

TIM KOMUNIKACIJE

Često najbolje stvari od društvenog interesa padaju u drugi plan jer su na pogrešan način komunicirane. Komunikacija je veština koja je od krucijalnog značaja za društvo i sve njene činioce. Šta je kampanja, zašto je važan strateški pristup komunikaciji, kako se komunicira sa medijima i u medijima, a kako učiniti da ljudi bolje usvoje ono što im predstavljate – naučićete sa trenerima koji se profesionalno bave komunikacijama i javnim nastupom, a koji imaju iskustvo u političkim kampanjama i civilnom sektoru.

TIM ZAGOVARANJE

Šta je zapravo zagovaranje? Kada shvatimo šta je problem, ponudimo alternativu i prezentujemo je javnosti, ostaje još samo da ono što zagovaramo bude i usvojeno. To ,,samo” je najteže ostvariti. U ovom segmentu razgovaraćemo o tome kako strateški osmisliti kampanju zagovaranja, targetirati ključne aktere, na pravi način pristupiti prodaji politički osetljivog sadržaja donosiocima odluka, podržati tražene zahteve na ulici i naposletku izmeriti uspešnost kampanje. Prikupljanje sredstava i okupljanje partnera, studije uspešnih slučajeva i izazovi za NVO u Srbiji biće tema razgovora sa trenerima sa dugogodišnjim iskustvom u zagovaranju i aktivizmu.

Treninzi su koncipirani tako da se nakon dve timske sesije učesnici vraćaju na plenarni model rada i sa trenerima zaokružuju i primenjuju naučeno. Od polaznika se  očekuje da iz ovog programa izađu jači za veštine koje će nakon njega moći da upotrebe u svom okruženju, aktivizmu, karijeri.

Rok za prijavu je: 1. oktobar

Učešće je besplatno. PRIJAVA

Svi polaznici dobiće sertifikat o uspešno završenom Treningu političke akcije. Libertarijanski klub Libek

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.