studije stipendije preporuka
Pismo preporuke za studije u inostranstvu – od A do Š

Pismo preporuke ili Recommendation Letter (Letter of Reference) je jedan od neizostavnih delova apliciranja na studije u inostranstvu, kao i CV i Motivaciono pismo. Pošto je to jedini deo aplikacije koji ne pišete Vi, uvek postoje razna nerazjašnjena pitanja vezana za pismo preporuke kao što su: od koga bi trebalo tražiti da vam napiše preporuku, kako bi dobro pismo preporuke trebalo da izgleda, koliko je ono bitno za celokupnu aplikaciju.

Hajde da krenemo iz početka razjašnjavanjem jednog po jednog pitanja.

tips trick letter pismo preporuke

Šta je pismo preporuke?

Pismo preporuke je dokument koji se traži pri apliciranju na studije u inostranstvu, a neretko i za apliciranje na posao. Piše ga osoba koja je upućena u Vaš akademski ili profesionalni rad, dakle supervizor, profesor, direktor kompanije u kojoj radite… Ima jasno utvrđenu formu i može biti akademsko, profesionalno ili karakterno pismo preporuke.

Akademska preporuka se, kao što i sam naziv govori, daje u cilju preporučivanja određene osobe za nastavak akademskih studija. Profesionalnu preporuku Vam daje Vaš bivši ili trenutni poslodavac, a u cilju apliciranja za neku radnu poziciju, kao i za određene studije (uglavnom Master, MBA ili PhD studije). Da biste upisali MBA studije neophodno je dostaviti profesionalnu preporuku kao dokaz radnog iskustva. Karakterna preporuka se piše u retkim situacijama na zahtev institucija i u slučaju da osoba nema radnog iskustva. Obično pri apliciranju na pozicije u međunarodnim misijama.

Kome i na koji način se šalje?

Pismo preporuke šalje Vaš profesor/supervizor/nadređeni određenoj instituciji za čiji program aplicirate. Neki univerziteti zahtevaju da onaj koji preporuku piše pošalje LoR (Letter of Recommendation) direktno na email admission office-a određenog univreziteta. Ovo nije čest slučaj, ali dešava se da neke institucije prihvataju pisma preporuke samo na ovaj način. Neki čak zahtevaju da preporučilac koristi unapred datu formu (formular), a nekada i da preporučilac pošalje pismo preporuke poštom u zapečaćenoj koverti sa potpisom i pečatom (ako poseduje pečat). Ovo je još ređi slučaj. Najčešće ćete pismo preporuke sami dostavljati određenom univerzitetu sa potpisom i pečatom onoga koji Vam je napisao preporuku.

PSP Advanced

Šta treba da sadrži dobro pismo preporuke?

Naravno da onaj koji želi da Vam napiše pismo preporuke misli sve najbolje o Vama, ali određena forma mora da bude ispunjena. Dakle, ovako bi trebalo da izgleda neka ustaljena forma koju bi tekst preporuke trebalo da prati:

  • Predstavljanje onoga ko piše preporuku;
  • Koja je njegova pozicija, koji predmet predaje na kom fakultetu kog univerziteta;
  • Koje godine Vam je predavao i koje predmete;
  • Da li ste radili na zajedničkim projektima, istraživanjima, seminarskim radovima;
  • Šta je zapazio kod Vas kao osobinu koja pokazuje da ste kompetentni i voljni da nastavite studije u inostranstvu;
  • Na koji način ste se istakli i da li je pratio Vaš rad i na koji način;
  • Opis predmeta koji predaje i kako ste se Vi snašli sa materijom;
  • Zašto smatra da ste Vi osoba kojoj bi trebalo da bude pružena prilika da deo svojih studija završi na eminentnom univerzitetu u inostranstvu (i po mogućnosti dobije i stipendiju).

Podaci o onome koji preporučuje moraju biti transparentni i lako dostupni onome koji preporuku čita (email adresa profesora, telefon na koji se može dobiti, link ka sajtu gde postoji njegov profil kao profesora itd.). Što se više informacija pruži, to je svakako bolje.

Pismo preporuke ne bi trebalo da prelazi dužinu jedne i po stranice.

Koliko preporuka je dovoljno za apliciranje?

U najvećem broju slučajeva od Vas se traže dva pisma preporuke. Nije loše ako imate više, ali nije neophodno. Potrudite se da imate dve relevantne preporuke i dve back-up preporuke, za svaki slučaj.

professional recommendation letter

Ko piše pismo preporuke?

(Ovaj deo je jako bitan!!!)

Pismo preporuke piše profesor koji Vam je predavao, ne dekan (osim u slučaju kad vam dekan fakulteta predaje određeni predmet), Vaš supervizor sa posla, ne direktor firme ili CEO (osim u slučaju kada on nije direktno upućen u vaš rad), nadređeni u organizaciji u kojoj stažirate ili volontirate, ne direktor organizacije (može, ali samo ako vas zaista poznaje i zna kako radite). Dakle, krucijalno je da Vas osoba koja vam piše preporuku POZNAJE! U slučaju da tu osobu kontaktiraju sa univerziteta na koji ste aplicirali, a ta osoba ne zna ko ste Vi, Vaša aplikacija zauvek odlazi u zaborav. Sjajnp je ako imate nekog ko je na visokoj poziciji i želi da Vam da preporuku, to je idealan scenario, ali kao što smo već objasnili, ta osoba mora da bude upućena u Vaš rad i napredak, isticanje na poslu/školi/studijama itd.

Kako da tražim nekome da mi napiše pismo preporuke?

Bilo bi dobro da preporuke tražite od profesora koji predaju predmete koji su relevantni za Vaše buduće studije – ako planirate da upišete biznis studije tražićete preporuku od profesora matematike, statistike, ekonomije, a ne biologije ili hemije, zar ne :)? Profesore pitajte na vreme i podsetite ih nekoliko puta. Objasnite im svoje planove, kako želite da aplicirate za studije u inostranstvu, kako oni mogu mnogo da Vam pomognu svojom preporukom, koliko bi to Vama značilo i kako bez njih ne možete da ostvarite svoje snove (morate se malo služiti i ovakvim trikovima, neki profesori umeju da budu teški za razgovor). Aktivirajte se u nastavi kod tog profesora, pokažite dodatno interesovanje i pratite njegove konsultacije. U slučaju da iz nekog razloga odlažu da Vam napišu preporuku bitno je da imate plan B, odnosno profesore koji su voljni da to zaista urade za Vas. Možete, ako ste u dobrim odnosima sa profesorom ili nadređenim, da se ponudite da pomognete pri pisanju pisma preporuke (ukoliko onaj koji piše preporuku ne vlada dobro stranim jezikom ili nije imao prilike da ranije piše preporuke, pa nije upoznat sa formom). Ponudite vašu pomoć pri strukturiranju pisma preporuke! U slučaju da profesor ili nadređeni odbije pomoć, to je u redu, ali obezbedite se da u tom slučaju imate više preporuka koje možete da pošaljete, te se nemojte oslanjati samo na preporuku jedne osobe.

Pismo preporuke je za neke aplikacije od presudnog značaja i može mnogo da doprinese celokupnom dojmu koji ostavljate na izbornu komisiju (admission board).

Ipak, treba imati na umu da za osnovne studije niko ne očekuje od Vas da imate neke ozbiljne preporuke. Najčešće je sasvim dovoljno da imate preporuku nekog profesora iz škole i recimo pretpostavljenog neke organizacije ili sekcije u kojoj ste aktivni. Što se tiče master studija, tu se situacija menja i preporuka mora da oslikava Vaše ambicije, zalaganja i odnos sa pretpostavljenima. Za MBA studije pisma preporuke su od krucijalnog značaja i moraju da istaknu Vaše liderske sposobnosti, da pokažu kad ste preuzeli inicijativu i bili “Leader without a title”.

Najvredniji savet od nas Vam je da pažljivo odaberete osobu koja bi mogla da Vam da pismo preporuke na vreme, da se držite forme, da se potrudite da ta osoba može da potvrdi da je sa Vama sarađivala ili da vam je predavala i da u potpunosti podržava Vaše dalje akademsko usavršavanje. Ako imate prilike revidirajte pismo preporuke koje Vam je neko napisao radi potencijalnih nelogičnosti i grešaka koje se svakome dese, pa i profesorima. Potrudite se da naglasite da pismo preporuke bude odštampano na memorandumu institucije koju preporučilac predstavlja i da bude uredno potpisano i pečatirano, ukoliko je to moguće. Možda deluje kao lak zadatak, obzirom da pismo preporuke piše neko drugi za Vas, ali verujte nam da ovo ume da bude kamen spoticanja pri slanju aplikacije.

Ako imate još pitanja vezanih za ovu temu pišite nam na office@viacademica.com i odgovorićemo vam u najkraćem roku!

Srećno apliciranje,

Vaš Via Academica Tim

Ukoliko imate pitanje u vezi sa studijama i stipendijama u inostranstvu, pošaljite nam besplatan upit popunjavanjem upitnika ispod, i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku.