Stipendija Francuska master doktorske studije vlada Campus France Via Academica
Stipendija za master i doktorske studije u Francuskoj

Odlična prilika za sve koji znaju francuski jezik i žele da nastave svoje školovanje u Francuskoj!

U cilju podsticanja akademske mobilnosti, Vlada Republike Francuske raspisala je konkurs za dodelu stipendija za akademsku 2018-2019. godinu za master i doktorske studije. Broj stipendija koje se dodeljuju za državljane Republike Srbije je 50, a rok za slanje aplikacije i konkursne dokumentacije je 16. mart 2018. Za državljane Bosne i Hercegovine dodeljuje se oko 15 stipendija, a rok za apliciranje je 19. januar 2018.

Sve discipline i oblasti studija su obuhvaćene ovim programom stipendiranja, ali posebnu prednost imaju kandidature iz oblasti nauke i tehnike, klimatskih promena i rodne ravnopravnosti. Takođe, potrebno je znanje francuskog jezika na B2-C1 nivou, dok će se u izuzetnim slučajevima razmatrati kandidati koji bi studirali na engleskom jeziku.

Dodatno, upis u visokoškolsku ustanovu (fakultet, Visoku školu itd.) i prijavljivanje za stipendiju dve su odvojene procedure. Studenti treba pažljivo da prate rokove za upis na studijski program koji su izabrali. I na kraju, pri slanju aplikacione dokumentacije potrebno je dostaviti dokaz da je već uspostavljen kontakt sa željenim univerzitetom u Francuskoj. To može biti u vidu mejl komunikacije, prihvatnog pisma ili potvrde o prijemu na studijski program. Iskroistite vreme do krajnjeg roka za apliciranje da pišete željenim fakultetima i profesorima (doktorske studije), kako bi obezbedili ovaj uslov koji je vrlo važan kriterijum za dobijanje stipendije.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

studije francuska industrija stipendije istrazivanje via academica
francuska studije avio industrija stipendije master airbus via academica

ZAŠTO STUDIRATI U FRANCUSKOJ?

1) Francusko visoko obrazovanje je među najboljima na svetu

Izvrsnost francuskog visokog obrazovanja priznata je širom sveta. Svake godine Francuska ulaže mnogo novca u obrazovanje i istraživanje : obrazovanje je na prvom mestu među budžetskim troškovima države (više od 20%). Francuski industrijski, tehnološki i naučni uspesi (svemir, promet, medicina, matematika), brojne Nobelove nagrade ili Fieldove medalje, pokazuju da je Francuska među najdinamičnijim centrima za inovaciju i istraživanje. Francuske ustanove izdaju diplome u skladu sa evropskim normama sa zajedničkom osnovom “LMD” (za osnovne studije, master, doktorat). Ove diplome su široko priznate u svetu.

2) Jačina francuske privrede i njenih veza sa obrazovanjem

Francuska zauzima značajno mesto u globalnoj ekonomiji. Ona je prva po industriji luksuza na svetu, prva u Evropi i druga u svetu po prodaji u velikim trgovinskim lancima, druga u svetu i prva u Evropi u oblasti poljoprivrede, a treća je svetska proizvodna sila. 39 francuskih preduzeća je rangirano među 500 najvećih preduzeća na svetu, među njima : prehrambena industrija (Danone), moda, luksuz i kozmetika (Louis Vuitton, Yves Saint-Laurent, Chanel, Dior, L’Oréal), automobili (Peugeot-Citroën, Renault) i gume (Michelin), elektronika (Thalès, Thomson), vazduhoplovstvo (Airbus, Dassault)

Takođe, francuski univerziteti su vrlo čvrsto povezani sa industrijom i poslovnim sektorom kroz različite istraživačke projekte, te nije retkost da studenti istovremeno studiraju i bivaju zaposleni kao istraživači u uspešnim francuskim kompanijama koje posluju u različitim oblastima.

3) Zahvaljujući ulaganjima države, studije su među najeftinijima na svetu

Francusko visoko obrazovanje je finansijski jedno od najpristupačnijih na svetu, jer francuska država finansira najveći deo ovih troškova. Na univerzitetima, godišnja školarina je od 200 do 400 EUR za francuske i strane studente. Naime, jedna školska godina u proseku košta 10000 EUR, međutim, francuska država direktno plaća 95% ovih troškova, čak i za strane studenteOsim preuzimanja troškova studiranja, francuska država nudi različite vidove socijalne pomoći i stipendije francuskim i inostranim studentima, a najpoznatija vrsta olakšice je CAF – koja podrazumeva povraćaj troškova stanovanja (koji u nekim gradovima mogu biti vrlo visoki) na mesečnom nivou u iznosu od 20 do 50%.

4) Veliki broj stranih studenata

Francuska je danas na četvrtom mestu u svetu po broju međunarodnih studenata, sa 310 000 (12% ukupnog broja studenata), od čega 25 000 doktoranata. Za deset godina broj stranih studenata u Francuskoj povećan je za 75%! Francuska oduvijek vodi politiku jednakog tretmana francuskih i stranih studenata. Strani studenti, iz bilo koje zemlje u Francuskoj uživaju ista prava i iste prednosti kao i francuski. Troškovi upisnine su identični za sve studente i svi imaju ista socijalna prava (zdravstveno osiguranje, pomoć pri smeštaju).

Francuska studije stipendija Via Academica master doktorske
Studenti Francuska studije master doktorske stipendija via academica

IZNOS STIPENDIJE, POVLASTICE I USLOVI

Stipendija za master studije

Pokriva troškove školarine (u maksimalnom iznosu do 1000 EUR) i života u Francuskoj u periodu od najviše 10 meseci. Ukupan iznos stipendije može iznositi i do 11.000 EUR. Stipendistima su takođe pokriveni troškovi socijalnog i zdravstvenog osiguranja, a status „stipendiste Francuske Vlade” omogućava dodatne pogodnosti (pomoć za smeštaj u državnim studentskim domovima i sl.).

Uslovi: 

1) Važno je napomenuti da se ovom stipendijom finansiraju samo Master 2 programi. Master 2 (M2) programi u francuskom obrazovnom sistemu su nastavak Master 1 programa, jer osnovne studije (Licence) traju 3 godine. Zbog toga M2 programe mogu upisati studenti iz našeg regiona kojima osnovne studije traju 4 godine, odnosno koji imaju 240 ECTS bodova. U tekstu konkursa stoji da će se M1 programi finansirati ovom stipendijom samo u izuzetnim okolnostima, u skladu sa procenom komisije. Kompletnu listu Master programa koji se nude u Francuskoj možete pogledati i pretražiti na linku OVDE.

2) Stipendijom su obuhvaćeni programi na francuskim državnim univerzitetima, dok će se u izuzetnim slučajevima razmatrati kandidature koje se odnose na određene smerove pri Visokim školama, institutima za političke nauke i privatnim fakultetima: Sciences Po i Collège des Ingénieurs, École Normale Supérieure, itd. Takođe, s obzirom na vrlo visoke troškove života u Parizu  i postojanje dobrih programa u drugim univerzitetskim gradovima, komisija će voditi računa da stipendije ne budu dodeljene samo za programe u Parizu. Dakle, veće šanse imate da dobijete stipendiju ako izaberete master program u nekom od drugih gradova Francuske.

3) Dodatno, traži se dobro vladanje francuskim jezikom. Komisija može zahtevati od kandidata da polaže test francuskog jezika kako bi mu se predložilo rešenje za usavršavanje jezika pre polaska u Francusku. Ipak, u izuzetnim slučajevima mogu se razmatrati kandidature studenata koji nameravaju da u Francuskoj nastave studijski program na engleskom jeziku. Najveće šanse za stipendiju imate ako dobro govorite francuski  jezik (B2-C1 nivo), i priložite odgovarajući sertifikat jezika (DELF ili DALF).

4) Za ovu stipendije mogu da konkurišu studenti: koji su državljani Republike Srbije (Bosne i Hercegovine); koji planiraju da u Francuskoj upišu studije nivoa “master 2”; koji su završili 4. ili 5. godinu studija ili će je završiti najkasnije do juna 2018; i koji imaju manje od 30 godina.

Stipendija za doktorske studije 

Pokriva troškove školarine i života u Francuskoj, ali isključivo u okviru ugovora o komentorstvu između univerziteta u Srbiji (Bosni i Hercegovini) i odabranog Univerziteta u Francuskoj. To praktično znači da ćete morati da budete upisani na oba univerziteta i pripremati doktorsku disertaciju u saradnji sa dva mentora.

Stipendija omogućava da se naizmenično boravi u Srbiji i u Francuskoj u periodu od 3 uzastopne godine, s tim što bi student trebalo godišnje da provede u Francuskoj najviše 6 meseci, to jest najviše 18 meseci ukupno. Stipendistima su takođe pokriveni troškovi socijalnog i zdravstvenog osiguranja, a status „stipendiste Francuske Vlade” omogućava dodatne pogodnosti (pomoć za smeštaj u državnim studentskim domovima i sl.).

Za stipendiju mogu konkurisati  studenti koji su državljani Republike Srbije (Bosne i Hercegovine); koji planiraju da u Francuskoj upišu doktorske studije; koji su završili 5. godinu studija ili će je završiti najkasnije do juna 2018. godine; koji imaju manje od 35 godina; i koji su pronašli 2 mentora (jednog u Francuskoj, drugog u Srbiji/Bosni i Hercegovini).

Programe i oblasti doktorskih studija koji se rade na univerzitetima u Francuskoj, kao i kontakte možete pronaći na linku OVDE.

etudiant-paris-full
Studije Francuska master osnovne doktorske inostranstvo stipendije Via Academica

KRITERIJUMI SELEKCIJE I CILJNE GRUPE

Francuska Vlada je ustanovila 6 podjednako važnih kriterijuma kojima se procenjuju kandidati i na osnovu kojih se stipendija dodeljuje:

1. Uspeh tokom studiranja kandidata – Ocene dobijene tokom školovanja, mišljenje profesora (preporuke), itd.

2. Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje Francuskog instituta u Srbiji/Bosni i Hercegovini

Imaju prednost kandidature iz oblasti nauke i tehnike, klimatskih promena i rodne ravnopravnosti.
Kao dopunu ostalim kriterijumima, Francuski institut daje prioritet kandidaturama koje se uklapaju u projekte već postojeće međuinstitucionalne saradnje ili koje su u povoju (saradnja među univerzitetima, naučnim laboratorijama, opštinama itd.).

Komisija će obratiti posebnu pažnju na kandidate čije kandidature budu zanimljive nekoj francuskoj firmi koja postoji u Srbiji/Bosni i Hercegovini ili koja bi želela u nju da investira.

3. Kvalitet projekta za nastavak studija ili profesionalno usavršavanje
Razmatraće se motivisanost kandidata, usklađenost njegove kandidature sa profesionalnim ciljevima u Srbiji, koraci koje je preduzeo u vezi sa izborom studijskog programa u Francuskoj.

4. Znanje francuskog jezika
Traži se dobro vladanje francuskim jezikom. U slučaju da članovi komisije nisu uvereni u zadovoljavajući nivo znanja kandidata, mogu od njega da traže da polaže test francuskog jezika i tako mu predlože rešenje za usavršavanje jezika pre polaska u Francusku. Ipak, mogu se izuzeti studenti koji nameravaju da u Francuskoj nastave studije koje su na engleskom jeziku.

5. Kofinansiranje
Sa posebnom pažnjom biće razmatrane kandidature studenata koji su predvideli još neki izvor finansiranja osim stipendije (preduzeća, opštine iz Srbije/Bosne i Hercegovine ili Francuske, fondacije itd.).

6. Kvalitet odabranog programa
Komisija će uzeti u obzir i kvalitet odabranog programa.

7. Ostalo
U slučaju da pristignu 2 podjednako kvalitetne kandidature, prednost će se dati studentu koji nikada nije imao mogućnost da duže boravi u inostranstvu.

SLANJE APLIKACIJE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za kandidate iz Srbije, kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 16. marta 2018, na adresu Vesna Adamović, saradnik za mobilnost – Francuski institut u Srbiji Zmaj Jovina 11-11 000 Beograd, tel : (011) 302 36 39 – mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs. Konkursna dokumentacija koja se šalje elektronskim putem treba da bude skenirana u jednom PDF fajlu.

  • Detaljne informacije o dokumentaciji i procedurama za master 2 studije možete besplatno preuzeti OVDE.
  • Detaljne informacije o dokumentaciji i procedurama za doktorske studije možete besplatno preuzeti OVDE.

Za kandidate iz Bosne i Hercegovine svi dokumenti se šalju obavezno u PDF formi najkasnije do petka 19. januara 2018. do 10.00 sati na e-mail adresu : stipendije2018@institutfrancais.ba.

  • Detaljne informacije o dokumentaciji i procedurama za master 2 studije možete besplatno preuzeti OVDE.
  • Detaljne informacije o dokumentaciji i procedurama za doktorske studije možete besplatno preuzeti OVDE.

Ukoliko imate pitanje ili Vam je potrebna pomoć u vezi sa aplikacijom za stipendiju Vlade Republike Francuske, studijskim programima u Francuskoj, pošaljite nam besplatan upit popunjavanjem upitnika ispod, i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku.

studije francuska stipendija via academica
Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.