WU Vienna Bachelor Economics Finances Via Academica Scholarships study Austria Wien
Osnovne studije na engleskom jeziku na WU Vienna

Odlične vesti za sve one koji planiraju da upišu osnovne (Bachelor) studije u Beču! Do sada je bilo gotovo nemoguće pronaći program osnovnih studija na državnom univerzitetu u Beču, te ako biste želeli da studirate u ovom divnom gradu morali biste da završite kurs nemačkog jezika na nivou B2 ili C1 i polažete test za dobijanje nekog od priznatih sertifikata nemačkog jezika (o čemu više možete pročitati na ovom LINKU). Sada imate mogućnost da upišete studije ekonomije na engleskom jeziku i to na jednom od najbojlih Univerziteta za ekonomske nauke – Wirtschafts Universitat Wien ili popularno nazvan WU Vienna (Vienna University of Economics and Business).

PROGRAMI OSNOVNIH I MASTER STUDIJA

WU Vienna nudi tri programa osnovnih studija i to

 1. Bachelor Program of Business, Economics and Social Sciences 
 2. Bachelor Program in Business and Economic (na engleskom jeziku) i 
 3. Bachelor Program in Business Law

Sva tri su full-time bachelor’s degree programi u trajanju od tri školske godine od kojih svaki nosi 180ECTS kredita.

Program Business, Economics and Social Sciences nudi temeljno obrazovanje sa oslanjanjem na biznis administraciju sa velikim izborom izbornih predmeta i specijalizacija. Program Business Law će vam dati potpuno obrazovanje u pravničkoj sferi delovanja sa osnovama biznis administracije. Od stranih jezika u okviru programa možete izučavati engleski, francuski, italijanski, ruski i španski.  Business and Economics program osnovnih studija na WU je novi program koji je u potpunosti na engleskom jeziku, a pokriva širok spektar biznis i ekonomskih predmeta.

Za razliku od programa na nemačkom jeziku, program Business and Economics će imati samo jedan prijemni period i to u septembru svake godine. Ove godine, obzirom da je prvi upisni rok ikada, biće upisano 120 studenata u prvu godinu studija na engleskom jeziku na osnovnim studijama WU Univerziteta. Druga dva Bachelor programa mogu se upisati i u letnjem i u zimskom periodu.

WU nudi i osam programa Master studija na engleskom jeziku, o čemu se više možete informisati na sledećem LINKUkao i pet programa doktorskih studija.

Cena studija na WU Vienna je kao i na svim državnim austrijskim univerzitetima i iznosi € 726.72 po semestru!

APLIKACIJA I ROKOVI

Na ovaj program na engleskom jeziku možete aplicirati u periodu između 01. marta i 15. maja 2018. godine. Application fee (aplikaciona taksa) za ovaj program iznosiće 50 € i može se platiti platnim karticama Visa/Mastercard. Ukoliko broj prijavljenih bude manji ili jednak broju raspoloživih mesta dalja selekcija kandidata se neće vršiti, i svi koji su se prijavili biće primljeni na program. Ukoliko broj aplikanata bude veći od raspoloživih mesta, drugi korak će biti procena na osnovu motivacionog pisma i dokaza o poznavanju engleskog jezika (TOEFL 80, IELTS 6.0, FCE, CAE, CPE). Odluka o ovome biće poslata prijavljenim studentima najkasnije do 17.maja. Ukoliko bude potrebe za tim, aplikanti će slati svoja motivaciona pisma i sertifikate o poznavanju engleskog jezika u periodu od 17. maja do 1. juna. 

*Motivaciono pismo koje ćete morati da dostavite biće upload-ovano u aplikacioni formular direktnim odgovorima na 3 pitanja sa ograničenim brojem karaktera. Sva pitanja moraju biti odgovorena na engleskom jeziku, pazeći da nemate greške u spelovanju. Ne možete ga poslati nakon isteka roka, u nekom drugom formatu ili na nekom drugom jeziku!

Ukoliko broj uspešno napisanih motivacionih pisama pređe broj mesta na programu, održaće se i prijemni ispit. Ukoliko ne, ovde se završava procedura apliciranja na program i svi koji su uspešno aplicirali ispunivši korake do sada će biti primljeni na program. Ukoliko bude veliki broj uspešnih aplikanata i nakon ovog koraka aplikacije, održaće se i prijemi ispit.

Prijemni ispit za ovaj program održaće se 10. jula 2018. godine u Beču, a aplikanti koji uspešno polože prijemni ispit mogu da apliciraju za upis do 5. septembra 2018.

*Prijemni ispit biće kompletno na engleskom jeziku i testiraće se sledeće oblasti:

 1. English language skills – obratite pažnju na gramatiku, pisanje i ekonomski/business vokabular
 2. Independent literature study – pitanja će biti bazirana na knjizi Pindyck, Robert/Rubinfeld, Daniel (2018): Microeconomics, Part One Introduction: Markets and Prices (pp. 23-86).Aplikanti koji se uspešno registruju i plati aplikacionu taksu 12. aprila dobiće link ka online verziji knjige kao i individualni kod pristupa knjizi.
 3. Test iz matematike i to sledećih oblasti: Linear equations and simple nonlinear equations (in particular exponential equations) in one unknown, Linear equations in two unknowns, Linear and quadratic functions, Power functions, Exponential functions, Logarithmic functions, Differentiation, Single-variable optimization, Elementary probability calculus, Binomial distribution, Gaussian distribution (najbolja literatura vam je: Sydsaeter, Hammond: Essential Mathematics for Economic Analysis (any edition), chapters 1,2,4,6,8,10.) Primer testa.

Početak programa je oktobar 2018. godine i ukoliko upišete bićete prva generacija studenata koja je studirala studijski program osnovnih studija na engleskom jeziku na WU Vienna. Pre prijemnog ispita potrebno je da aplicirate tako što ćete dostaviti motivaciono pismo i dokaz o poznavanju engleskog jezika (sertifikat jezika TOEFL, IELTS, CAE itd.).

RANGIRANOST WU

Što se rangiranja na svetskim listama tiče, WU zauzima veoma visoko mesto kada su u pitanju studijski programi. Prema QS listi najboljih Univerziteta na svetu prema predmetu izučavanja za 2016.godinu podaci su sledeći:

 • Business & Management Studies: 45 mesto
 • Accounting & Finance: među prvih 100
 • Economics & Econometrics: među prvih 100
 • Computer Sciences & Information Systems: među prvih 400
 • Law & Legal Studies: među prvih 200

Univerzitet je osnovan davne 1898. godine, a ime koje nosi danas dobio je 1975. godine. WU je nosilac tri internacionalne akreditacije (EQUIS, AACSB i AMBA) programa i predstavlja jedan od samo dva programa ne nemačkom govornom područku koji je akreditovan od sve tri agencije za procenu kvaliteta studijskih programa, što ga čini i jednim od najprestižnijih univerziteta za ekonomske nauke na svetu.

Ukoliko imate pitanje u vezi sa studijama i stipendijama u inostranstvu, pošaljite nam besplatan upit popunjavanjem upitnika ispod, i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku. 

WU Vienna Bachelor Economics Finances Via Academica Scholarships study Austr
Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.