Portugalija

Osnovne informacije o studijama u Portugalu

Ukupno stanovnika

10,264,796

Ukupno studenata

292,359

Strani studenti

15000

Rangirani univerziteti

8

Prosečna cena studija

950 – 1250 €

via academica studije rokovi stipendije inostranstvo

Rok za apliciranje

19. jul – 9. oktobar

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

Osnovno obrazovanje (Ensino Básico) se sastoji iz tri ciklusa: Prvi ciklus traje od 6 do 9 godine, drugi ciklus traje dve godine 10 i 11 godina starosti, dok treći ciklus traje od 12 do 14 godine. Srednja škola (Ensino Secundário) traje tri godine od 15 do 17 godine. Posle završene srednje škole se mogu upisati studije.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Posle završene srednje škole đaci mogu upisati osnovne studije na univerzitetu ili politehničkim institutima koji su usmereni na primenjene oblasti koje su povezane sa privredom.

Osnovne studije (Licenciatura) usklađene su sa Bolonjskom deklaracijom i traju tri godine.

Master studije (Mestrado) se mogu upisati posle završenih osnovnih studija, mogu trajati jednu ili dve godine u zavisnosti od programa.

Doktorske studije (Doutorado) mogu se upisati posle završenih master studija, dokrorske studije u Portugalu nisu ograničene rokom u kom se moraju završiti.

Univerzitetski centri su Porto i Lisabon, sa najvećim brojem fakulteta i politehničkih instituta u Portugalu.

Proces aplikacije je centralizovan, za sve studijske programe se konkuriše na sajtu sajtu gde se biraju do 6 programa na koje želite da pošaljete aplikaciju.

Dokumenta koja su potrebna za konkurisanje:

 

Diploma srednje škole

Svedočanstva sa ocenama iz srednje škole

Sertifikat znanja jezika (engleski minimum b2, ukoliko upisujute studije na portugalskom potreban je b2 nivo znanja jezika)

CV

Motivaciono pismo

Pismo preporuke

Portugal ima povoljnije cene studija u odnosu na zemlje zapadne Evrope. Cene programa se koštaju od 950 do 2000 EUR u zavisnosti od nivoa studija i univerziteta.

ŠKOLARINA

Osnovne i master studije koštaju od 950 do 1250 EUR

Doktorske studije koštaju oko 2000 EUR

TROŠKOVI ŽIVOTA

Prosečni troškovi života studenta u Portugaliji iznose od 650 do 850 EUR

Stan se može iznajmiti u studentskom domu ili privatno od 165 do 500 EUR

Ručak u menzi košta  2-4 EUR, dok u restoranu iznosi 6 EUR

Cena javng prevoza iznosi 35 EUR

Za studentsku vizu se konkuriše u Ambasadi Portugala u Beogradu koja se nalazi na adresi: Vladimira Gaćinovića 4.

Od dokumentacije neophodno je prilikom aplikacije za vizu  dostaviti:

Pasoš koji će važiti minimum tri meseca posle završetka kursa

Pismo prijema na nekom od univerziteta u Portugalu

Fotokopiju prve strane pasoša

Tri fotografije veličine kao u pasošu

Potvrdu da niste osuđivani

Kopiju zdravstvenog osiguranja

Dokaz o sredstvima na računu koji su neophodni za život u Portugalu

Cena izrade vize iznosi oko 170 EUR  a izradu se čeka dva, tri meseca zato je bitno da konkurišete na vreme.

U Portugalu postoji nekoliko vrsta stipendija:

DGES

FCT –  stipendija koja se dodeljuje studentima  doktorskih studija

Prémio Calouste Gulbenkian – koja se dodeljuje studentima  portugalskog jezika i kulture

Instituto Camões – stipendija koju dodeljuje portugalski institut

UNIVERZITETI U PORTUGALU U FOKUSU

OSTALE ZEMLJE

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.