Školarine u Holandiji do 50% manje za EU studente Via Academica
Duplo niže školarine u Holandiji u 2018/2019

Holandska vlada odlučila je da prepolovi školarine za internacionalne studente sa EU pasošem u 2018/2019 školskoj godini

Holandska vlada je dala predlog koji čeka potvrdu od parlamenta da svi studenti koji upišu prvu godinu akademskih studija u Holandiji plaćaju polovinu dosadašnje cene prve godine, tačnije €1030 u 2018/2019 umesto €2060. Studenti koji upisuju programe u oblasti edukacije će imati pravo da dve godine plaćaju ovu benificiranu cenu studija.

Svi koji imaju EU pasoš kao i pasoše sledećih zemalja imaju pravo na  50% umanjenja školarine prve godine studija: 

 • Norveška
 • Švajcarska
 • Island
 • Lihtenštajn i
 • Surinam.

Takođe, oni koji u imaju člana porodice koji poseduje EU pasoš, a živi u Holandiji imaju pravo na ovo umanjenje, kao i oni koji imaju boravišnu dozvolu u Holandiji.

Uslovi za umanjenje školarine za 50% na prvoj godini

Pored državljanstva, ostali uslovi za dobijanje umanjenja su:

 • ako po prvi put upisujete univerzitet ili univerzitet primenjenih nauka u 2018/2019 školskoj godini;
 • upisali ste bachelor ili associate degree program;
 • upisani ste kao full-time, part-time ili dual-course student na državnoj instituciji visokog obrazovanja u Holandiji. Takođe, u ovu kategoriju potpadaju i studenti koji su upisali programe na Open University kao i koledžima (University College).

Uslov za umanjenje i na drugoj godini akademskih studija

Studenti koji ispunjavaju sledeće uslove imaju prava da i na drugoj godini studija imaju umanjenje od 50%:

 • Ako ste po prvi put upisali akademske studije počevši od 2018/2019 akademske godine;
 • upisani ste na initial teacher education program na nekoj od holandskih institucija visokog obrazovanja;
 • upisani ste kao full-time, part-time ili dual-course student na državnoj instituciji visokog obrazovanja u Holandiji. Takođe, u ovu kategoriju potpadaju i studenti koji su upisali programe na Open University kao i koledžima (University College).

Umanjena školarina važi i za studente koji započinju master studije u oblasti edukacije (master’s degree in teaching)

Ako započinjete osnovne akademske studije (bachelor’s degree programme) 2018/2019 godine, moći ćete da uživate umanjenje školarine za master program za programe edukacije u 2021/2022 godini.

Puna cena školarine za ostale studente

Punu cenu školarine, nažalost, još uvek plaćaju studenti koji imaju non-EU državljanstvo, što je većina naših studenata iz regiona, kao i studenti koji su:

 • upisali osnovne studije u Holandiji pre 2018/2019;
 • koji upisuju master studije;
 • oni koji plaćaju školarine koje nisu propisane ustavom Holadnije i zakonom o obrazovanju;
 • koji su upisani na privatne institucije visokog obrazovanja;
 • oni koji učestvuju u eksperimentalnom sistemu finansiranja na osnovu potražnje (eksperiment vraagfinanciering).

Ukoliko imate pitanje u vezi sa studijama i stipendijama u inostranstvu, pošaljite nam besplatan upit popunjavanjem upitnika ispod, i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku. 

via academica holandija studije
Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.